Østre Toten kommune

Stortings- og sametingsvalget 2021

Storings- og sametingsvalget 2021 foregår 12. og 13. september.

Det er åpent for forhåndsstemming fra 10. august til 10. september. På grunn av koronasituasjonen oppfordrer vi i år til at flest mulig forhåndsstemmer, slik at det ikke blir for stor pågang i valglokalene valgdagene.

Du kan lese mer om valgordningen i Norge på Valgdirektoratets side.
  

Forhåndsstemming

Du kan selv bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt en forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

I år oppfordrer vi til at så mange som mulig forhåndsstemmer, på grunn av koronapandemien.

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme. Du trenger ikke å ha med valgkort. 

Du trenger ikke å være manntallsført eller folkeregistrert i Østre Toten kommune for å forhåndsstemme i Østre Toten. Da sender vi stemmen din til hjemkommunen.

Husk smittevern 

Det er viktig at du følger gjeldende smittevernregler og råd. Hold deg hjemme hvis du er syk. Hold avstand og ha god håndhygiene når du skal stemme.

Ordinær forhåndsstemming

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 10. september. 

Åpningstider:

 • INNBYGGERTORGET på rådhuset:
  - I perioden 10. august til 10. september: 
    mandag til fredag kl 9 til 16
  - Lørdag 21. og lørdag 28. august kl 10 til 15
   
 • BIBLIOTEKET
  - 10. til 15. august kl 10 til 15
  - I perioden 16. august  til 10. september:
      - mandag til torsdag kl 10 til 19
      - fredag kl 10 til 16
  - Lørdag 4. september kl 11 til 14

Forhåndsstemming andre steder

Det vil også bli mulig å forhåndsstemme følgende steder:

 • Labo 24. august 
  For beboere, pårørende og ansatte
 • Fjellvoll 26.august 
  For beboere, pårørende og ansatte
 • Lena-Valle videregående skole (begge avdelinger) (dato ikke fastsatt)
  For elever og lærere
 • Toten Folkehøgskole 6. september
  For elever og lærere

Tidspunkt vil bli nærmere kunngjort på det enkelte stemmestedet.

Forhåndsstemming hjemme

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg.

Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte.

Ta kontakt med servicetorget på tlf 61 14 15 00 før fredag 10. september klokka 10 for å gjøre en avtale om dette.

Jeg er i isolasjon eller karantene på grunn av covid-19

Hvis du er i isolasjon eller karantene på grunn av covid-19 skal du ikke møte opp i et valglokale, verken til forhåndsstemming eller på valgdagen.

Hvis du kommer ut av isolasjonkarantene før valgdagen 13. september er hovedregelen at du skal stemme når isolatet/karantenen er avsluttet.

Hvis du ikke kommer ut av isolasjon/karantene før etter valgdagen, kan du ringe valgansvarlig Mari Anne Frydenberg tlf 414 76 528 for å gjøre en avtale om hvordan du kan få stemt. Informer om at du sitter i isolat/karantene på grunn av covid-19.

Frist for å gjøre avtale er fredag 10. september klokken 10.

Når og hvor kan jeg stemme på valgdagen?

På valgkortet ditt står det hvilken stemmekrets du hører til, men du kan stemme i det valglokalet i kommunen du selv ønsker.

I år er valgdagen mandag 13. september, men i Østre Toten du kan også stemme søndag 12. september.

Husk legitimasjon, og ta gjerne med valgkort.

Når og hvor kan jeg stemme på valgdagen?

Her finner du informasjon om valglokaler, adresser og kart.

Alle valglokalene i Østre Toten kommune har samme åpningstider.

 • søndag 12. september kl 14 til 18
 • mandag 13. september kl 9 til 20

Hvem kan stemme på valgdagen?

For å stemme i Østre Toten kommune på valgdagen må du ha stemmerett og være manntallsført i Østre Toten

Les om manntall og stemmerett et annet sted på denne siden.

Hva hvis jeg er i isolasjon eller karantene?

Hvis du er i isolasjon eller karantene på grunn av covid-19, skal du ikke møte opp i valglokalet.

Hvis du ikke kommer ut av isolasjon/karantene før etter valgdagen mandag 13. september, kan du ta kontakt med valgansvarlig Mari Anne Frydenberg på tlf 414 76 528 for å gjøre en avtale om å få stemt. Oppgi at du er i isolat/karantene på grunn av covid-19.

Frist for å gjøre en slik avtale er mandag 13. september klokken 10.

Valglister: Hvem kan jeg stemme på?

Ved stortingsvalg er det fylkeskommunen som er ansvarlig for godkjenning av partienes valglister.

Valglistene ble godkjent og publisert i juni. Disse listene viser hvem som stiller til valg i 2021.

Valglistene finner du på hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune.

Innlandet fylkeskommune er delt i to valgdistrikter. Velgere som er folkeregistrert som bosatt i en kommune i gamle Oppland per 30. juni skal stemme til valgdistrikt Oppland.

 

Legitimasjon og valgkort

Krav til legitimasjon

For å avgi en stemme på valgdagen må du ha med legitimasjon. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men denne må minimum inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Så lenge legitimasjonen viser at du er den du utgir deg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon har gått ut på dato.

Valgkortet er ikke gyldig legitimasjon. Det er heller ikke nok å bare oppgi navn og fødselsdato.

Les mer om legitimasjon på valg.no.

Valgkort

Ved årets valg har alle som bruker elektronisk post fått tilsendt valgkortet digitalt.

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet finner du informasjon om valglokalet som er nærmest der du bor, hvis du vil stemme på valgdagen. 

Hvis du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet, men det er ikke obligatorisk å ha det med.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, har fått tilsendt valgkortet på papir.

Les mer om valgkort på valg.no.

Manntall og stemmerett

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

Hvis du er usikker på hvor du er registrert som bosatt i folkeregisteret, kan du ta kontakt med Skatteetaten/folkeregisteret:

Når du stemmer blir legitimasjonen din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Har jeg stemmerett?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Du må

 • være norsk statsborger
 • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
 • ikke ha mistet stemmeretten
 • være eller tidligere ha vært registerført som bosatt i Norge i folkeregisteret

Kontroller dine opplysninger i manntallet

Manntallet for stortings- og sametingsvalget ligger ute til offentlig ettersyn i servicetorget på rådhuset. Det gir deg mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage hvis du mener det er feil i manntallet.

Vi har ikke lov til å publisere manntallet på nett. Hvis du ønsker å kontrollere dine opplysninger i manntallet, må du gjøre dette på rådhuset. Har du ikke mulighet til å møte opp på der, kan du ringe servicetorget på tlf 61 14 15 00 eller valgansvarlig Mari Anne Frydenberg på tlf 414 76 528.

Slik retter du opp feil

Hvis du mener at du selv eller noen andre er ført uriktig i eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til valgstyret i kommunen (se adresse lenger ned på siden).

Valgansvarlig i Østre Toten kommune: 

 • Mari Anne Frydenberg
  tlf 414 76 528
  e-post mari.anne.frydenberg@ototen.no
 • Alexander Jørgensen
  tlf 467 41 376
  e-post alexander.jorgensen@ototen.no

Hva om jeg bor i utlandet?

Norske statsborgere med stemmerett som er bosatt i utlandet, er som hovedregel innført i manntallet. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i, for at stemmen din skal bli godkjent.

Søke om innføring i manntallet

De som skal gjeninnføres i manntallet og som forhåndsstemmer på en utenriksstasjon, trenger ikke å fylle ut søknad om innføring i manntallet. Omslagskonvolutten gjelder som søknad.

De som skal gjeninnføres i manntallet og som forhåndsstemmer innenriks, kan fylle ut søknad samtidig som de forhåndsstemmer.

Hvis noen vil sende søknaden for seg selv, så skal den sendes til valgstyret. Last ned søknadsskjemaet her.

Søknaden sendes til:
Valgstyret
Østre Toten kommune
Postboks 24
2851 Lena

Skjemaet kan også leveres i servicetorget på rådhuset.

Sametingsvalget

Hvis du bor i Østre Toten og ønsker å avgi stemme ved sametingsvalget, må du gjøre dette på rådhuset eller biblioteket i forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 10. september. Det er ikke mulig å stemme ved sametingsvalget på valgdagen.

Les mer om sametingsvalget på sametinget.no.

Åpningstider for forhåndsstemming

 • SERVICETORGET på rådhuset:
  - I perioden 10. august til 10. september: 
    mandag til fredag kl 9 til 16
  - Lørdag 21. og lørdag 28. august kl 10 til 15
   
 • BIBLIOTEKET
  - 10. til 15. august kl 10 til 15
  - I perioden 16. august  til 10. september:
      - mandag til torsdag kl 10 til 19
      - fredag kl 10 til 16
  - Lørdag 4. september kl 11 til 14

Hvem kan stemme ved sametingsvalget?

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Du må selv registrere deg i dette manntallet.

Manntallet for sametingsvalget ligger ute til offentlig ettersyn i servicetorget på rådhuset. Det gir deg mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage hvis du mener det er feil i manntallet.

Vi har ikke lov til å publisere manntallet på nett. Hvis du ønsker å kontrollere dine opplysninger i manntallet, må du gjøre dette på rådhuset. Har du ikke mulighet til å møte opp på der, kan du ringe servicetorget på tlf 61 14 15 00 eller valgansvarlig Mari Anne Frydenberg på tlf 414 76 528.

Frist for innmelding for å kunne stemme ved sametingsvalg er 30. juni i valgåret.

Les mer om innmelding i valgmanntallet på sametinget.no.

Valggjennomføring under koronapandemien

Valggjennomføringen i 2021 blir annerledes enn tidligere på grunn av koronapandemien. Stortinget har slått fast at valget skal gjennomføres på en trygg måte, og at alle velgere skal få mulighet til å stemme.

For å sikre trygg valggjennomføring er det viktig at velgere og valgmedarbeidere forholder seg til de grunnleggende smittevernreglene:

 • Følger sentrale og lokale forskrifter, råd og anbefalinger.
 • Holder seg hjemme og ikke møter opp i valglokalet hvis man er syk.
 • Har god hånd- og hostehygiene.
 • Holder avstand til andre enn sine nærmeste, og generelt reduserer kontakt mellom personer.

Valgstyret ber deg merke deg følgende:

 • Eventuell kø ved valglokalene vil bli håndtert ute.
 • Du anbefales å ta med deg legitimasjon, da det er mange nye valgmedarbeidere.
 • Du oppfordres til å komme alene når du skal velge. Du kan ha med deg ledsager(e) hvis du trenger hjelp til å få stemt.
 • Hvis du har mulighet, er det fint om du kommer til valglokalet på et tidspunkt der det erfaringsmessig er lite kø. I forhåndsstemmeperioden er det minst trafikk på formiddagen frem til kl 12. På valgdagene er det vanligvis stille på søndag etter kl 17 og på mandag før kl 15.

Karantene og isolasjon på valgdagen

Hvis du er i reise- eller smittekarantene eller i isolasjon på grunn av covid-19, må du vente med å komme til valglokalet for å stemme til karantenen eller isolatet er avsluttet. Hvis du ikke kommer ut av karantenen eller isolatet før etter valgdagen den 13. september, har kommunen plikt til å tilrettelegge slik at du får stemt.

Da gjelder følgende:

 • Før fredag 10. september kl 10:
  Velgere som bor eller midlertidig oppholder seg i Østre Toten kommune kontakte valgansvarlig Mari Anne Frydenberg på tlf 414 76 528 for å registrere sitt ønske om å stemme.
 • Mellom 10. september kl 10 og mandag 13. september kl 10:
  Velgere som er folkeregistrert som bosatt i Østre Toten kommune kan kontakte valgansvarlig Mari Anne Frydenberg på tlf 414 76 528 mellom klokken 08 og 10 for å registrere sitt ønske om å stemme.

Smittevernveileder for valggjennomføring 2021.

Valgstyret

Valgstyret i kommunen er ansvarlig for å gjennomføre valget i Østre Toten.

Valgstyret består av:

 • Ordfører Bror Helgestad (leder)
 • Varaordfører Tove Beate Skjolddal Karlsen
 • Birgit Finstad
 • Guri Bråthen
 • Kjetil Bakke
 • Tor Gaute Lien
 • Frøydis Barstad

Sekretær: Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med valgstyret kan du kontakte:

 • Mari Anne Frydenberg, valgansvarlig
  e-post mari.anne.frydenberg@ototen.no
  tlf 414 76 528
 • Bror Helgestad, valgstyrets leder 
  e-post bror.helgestad@ototen.no
  tlf 901 22 811

Du kan lese mer om valgstyrets oppgaver på valg.no.