Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Bli valgfunksjonær til Stortingsvalget 2021

Østre Toten kommune trenger valgfunksjonærer til Stortingsvalget 2021 ved forhåndsstemming i perioden fra og med 10. august til og med 10. september og til valgdagene 12. og 13. september.

Jobben og opplæringen blir honorert.

Valgfunksjonærens oppgaver er å holde ro og orden både ute og inne, veiledning i hvordan stemme og å ta imot stemmer.

 

Kravene til valgfunksjonærene

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat.  Derfor stilles det krav til deg som skal jobbe som valgfunksjonær:

 • Du kan ikke stå på politisk valgliste ved Stortingsvalget.
 • Du må fylle minimum 18 år i løpet av 2021.
 • Du må beherske norsk muntlig.
 • Du må ha grunnleggende digitale ferdigheter og kunne bruke PC.
 • Vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA. Du må ha fungerende elektronisk ID for å logge på dette systemet.
 • Ved ansettelse må du som valgmedarbeider sette deg inn i etiske retningslinjer for ansatte i Østre Toten kommune og signere taushetserklæring.
 • Du må delta i den obligatoriske opplæringen (også de som har jobbet som valgfunksjonær tidligere).
 • Hvis du kan være valgfunksjonær i forhåndsstemmeperioden må du kunne være tilgjengelig på dagtid, kveldstid og lørdager etter avtale.
 • Du må kunne møte opp på valgdagene i valgkretsen du tildeles før valglokalenes åpningstid og være på valglokalet til arbeidet er avsluttet.
 • Du vil bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg samt levering av et korrekt valgresultat.
 • Du vil være effektiv, systematisk, nøyaktig og yte god service i veiledning av velgere og ved registrering av stemmer.
 • Du må ha skattekort eller frikort i god tid før avlønning.
Forhåndsstemmesteder og valgkretser
 • Biblioteket, rådhuset Lena
 • Innbyggertorget, rådhuset Lena
 • Labo bo- og servicesenter
 • Fjellvoll bo- og servicesenter

I Østre Toten kommune har vi fire valgkretser som har åpent søndag 12. september og mandag 13. september:

 • Lena – Bygdestua
 • Skreia – Kulturhuset
 • Kapp – Kapp Melkefabrikk
 • Kolbu – Kolbu skole
Obligatorisk opplæring
 • Oppmøte: Du må delta på en til to opplæringsøkter for valgmedarbeidere.
 • E-læring: Du må også gjennomføre E-læring hos Valgdirektoratet. Generelle prinsipper for stemmegivning.  Stemmemottaker forhåndsstemming og/eller på valgting.  Du kan skrive ut sertifikat etter gjennomført kurs.
Avlønning
 • Valgfunksjonærer midlertidig ansatt i Østre Toten kommune vil bli avlønnet med en timesats på 222,61 kroner. Det utbetales ingen tillegg utenom denne timesats.
 • Valgmedarbeidere ordinært ansatt i Østre Toten kommune vil bli avlønnet etter gjeldende regler i hovedtariffavtalen.
Meld din interesse

Send e-post til mari.anne.frydenberg@ototen.no. Oppgi din kontaktinformasjon (navn og telefonnummer), så blir du kontaktet.

Se informasjon på valg.no