Østre Toten kommune

Seniormesse 2023

Seniormesse arrangeres på Kapp melkefabrikk torsdag 8. juni 2023.

Målet med seniormessa er å spre kunnskap og informasjon, inspirere og engasjere til et aktivt og trygt seniorliv. Det er viktig å kjenne til muligheter når en skal ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet, og slik håper vi at messa vil bli en attraktiv møteplass.

Vi skal lage en messe for de godt voksne, hvor vi håper alle skal kose seg og ha gode opplevelser sammen med utstillere og foredragsholdere.

Bak seniormessa står ansatte fra kulturkontoret, frivilligkoordinator hjemmeboende, fysio – og ergoterapitjenesten, friskliv og brannvesenet i Østre Toten.

Program 2023

Utstillere 2023

 

1

Feelgood Toten

 

18

Datajælp for nettskræmte

35

Kulturen-
heten ØTK

2

Vestre Toten Storkjøkken

 

19

Clem Omsorg

36

Friskliv Senior Østre Toten

3

Lohne og Krokeide

 

20

Unicare Steffensrud

37

Flue-
binding

4

Vestoppland slektshistorie-
lag

 

21

Fysio- og ergoterapi-
tjenesten

38

Gjøvik og omegn
bolig-
byggelag

5

Kjøkken-
tjenesten ØTK

 

22

Inn Omsorg

39

Østre Toten Frivillig-
sentral

6

Innsats-
trappa ØTK

 

23

Elsikkerhet Norge

40

BUA utstyrs-
sentralen

7

Varig Hadeland forsikring

 

24

Lions Østre Toten

41

Toten Gammel-
bilklubb

8

Verisure smart alarms

 

25

Seniornett Toten

42

Gutun maskinlag

9

Totens Sparebank

 

26

Gjøvik- Toten – Land
parkinson-forening

43

OL Toten Troll stolpe-
jakten

10

Østre Toten husflidslag

 

27

Østre Toten
folke-
bibliotek

44

OL Toten Troll TurO

11

Syskrinet maleklubb

 

28

Rask psykisk helsehjelp ØTK

45

Toten-
åsens
venner

12

Lena maleklubb

 

29

Friskliv Østre Toten

46

Østre Toten brann-
vesen

13

Bjarne Holte

 

30

Østre Toten
sanitets-
forening

47

HD Sol-
skjerming/
Kjells markiser

14

Balke pensjonistlag

 

31

Østre Toten hørsels-
forening

15

Eldrerådet Østre Toten

 

32

Østre Toten demens-
forening

16

Vil Mer

 

33

Demens-
koordinator
ØTK

17

Velferds-
teknologi ØTK

 

34

Kreft-
koordinator
ØTK

 

Tid og sted

Seniormesse arrangeres på Kapp melkefabrikk torsdag 8. juni 2023.

Messetid 13:00 – 17:00.

Målet med seniormesse

Målet med seniormesse er å spre kunnskap og informasjon, inspirere og engasjere til et aktivt og trygt seniorliv.

Det er viktig å understreke at dette ikke er ei messe med søkelys på omsorgsperspektivet, men derimot et utstillingsvindu for hva du kan ta deg til, og ha muligheter til å fylle tida med som senior i Østre Toten.

Målgruppe

Målgruppe for seniormessa er seniorer i alderen 65 år og oppover.

Det er viktig å kjenne til muligheter når en skal ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet, og slik håper vi at messa vil bli en attraktiv møteplass.

Arrangører

Vi som står bak seniormessa er:

Kulturkontoret, Frivilligkoordinator hjemmeboende, Fysio- og ergoterapitjenesten, Friskliv, HR/kommunikasjon og brannvesenet i Østre Toten.

Facebook

Seniormessa har egen Facebook-side