Østre Toten kommune

Seniormesse 2022

Seniormesse arrangeres på Kapp melkefabrikk torsdag 9. juni 2022.

Målet med seniormessa er å spre kunnskap og informasjon, inspirere og engasjere til et aktivt og trygt seniorliv. Det er viktig å kjenne til muligheter når en skal ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet, og slik håper vi at messa vil bli en attraktiv møteplass.

Vi skal lage en messe for de godt voksne, hvor vi håper alle skal kose seg og ha gode opplevelser sammen med utstillere og foredragsholdere.

Bak seniormessa står ansatte fra kulturkontoret, frivilligkoordinator hjemmeboende, fysio – og ergoterapitjenesten, friskliv og brannvesenet i Østre Toten.

 

Søker utstillere

Aktiv og Trygg - Seniormesse arrangeres torsdag 9. juni 2022 på Kapp Melkefabrikk og vi søker utstillere!

Seniormessa er en møteplass og et utstillingsvindu av tilbud og muligheter for hva livet som senior kan by på!

Målgruppe for messa er innbyggere i alderen 65 år og oppover, og vi ønsker oss utstillere som har fokus på økonomi, bolig, sikkerhet, helse, trening og velvære, velferdsteknologi, kunst og kultur, trygghet, aktivitet, livsglede og deltakelse.

Har du /dere et produkt eller en tjeneste å presentere til engasjerte seniorer? Bli med og inspirer!

Det kommer mange besøkende denne dagen, og som utstiller er du en viktig aktør for Seniormessa!

Messa er åpen fra 13:00 – 18:00.

Pris på standplass: Private tilbydere: kr.1000.-

Kommunale aktører, lag, organisasjoner og foreninger gratis stand.

Hver stand har bord ca. 80x120 cm samt to stoler.

Mulighet for stand både innen- og utendørs. Spesifiser hva som ønskes.

Har du behov for strøm, gi beskjed ved påmelding.

Publikumsvennlige arealer og gode parkeringsmuligheter.

Påmelding sendes på e-post til: frisklivssentralen@ototen.no innen 31.mars 2022.

Spørsmål kan også rettes på telefon 905 41 880.

Arrangør: Østre Toten kommune v/prosjektgruppa Seniormesse.

Vi ser fram til å møte dere på messa!

Mer informasjon finnes på Seniormessa sin Facebook-side. Utstillere som er påmeldt til messa, samt annen aktuell informasjon presenteres på Facebook-siden fortløpende.

Invitasjonen om å delta går til bedrifter og leverandører som antas å ha et relevant tilbud innen formålet med messa. Kommunen står ikke ansvarlig som kjøper av noen slags ytelser, men er kun videreformidler til besøkende av messa. Alle avtaler som blir inngått vil da gjelde mellom eventuelle kjøpere og dere som selgere, uten noen binding til kommunen.

Tid og sted

Seniormesse arrangeres på Kapp melkefabrikk torsdag 9. juni 2022.

Messetid 13:00 – 18:00.

Målet med seniormessa

Målet med seniormessa er å spre kunnskap og informasjon, inspirere og engasjere til et aktivt og trygt seniorliv.

Det er viktig å understreke at dette IKKE er ei messe med søkelys på omsorgsperspektivet, men derimot et utstillingsvindu for hva du kan ta deg til, og ha muligheter til å fylle tida med som senior i Østre Toten.

Målgruppe

Målgruppe for seniormessa er seniorer i alderen 65 år og oppover.

Det er viktig å kjenne til muligheter når en skal ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet, og slik håper vi at messa vil bli en attraktiv møteplass.

Arrangører

Vi som står bak seniormessa er:

Kulturkontoret, Frivilligkoordinator hjemmeboende, Fysio – og ergoterapitjenesten, Friskliv og brannvesenet i Østre Toten.

Facebook

Seniormessa har egen Facebook-side