Østre Toten kommune

Seniormesse 2022

Seniormesse arrangeres på Kapp melkefabrikk torsdag 9. juni 2022.

Målet med seniormessa er å spre kunnskap og informasjon, inspirere og engasjere til et aktivt og trygt seniorliv. Det er viktig å kjenne til muligheter når en skal ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet, og slik håper vi at messa vil bli en attraktiv møteplass.

Vi skal lage en messe for de godt voksne, hvor vi håper alle skal kose seg og ha gode opplevelser sammen med utstillere og foredragsholdere.

Bak seniormessa står ansatte fra kulturkontoret, frivilligkoordinator hjemmeboende, fysio – og ergoterapitjenesten, friskliv og brannvesenet i Østre Toten.

 

Spørreundersøkelse

"Leve hele livet"

Eldrereformen «Leve hele livet» følges nå opp i kommuner rundt omkring i landet, slik også hos oss i Østre Toten.

Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. «Leve hele livet» handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Reformen skal blant annet bidra til

* At eldre kan mestre livet lenger

* At eldre skal være trygge på at de får god hjelp når de trenger det

* At eldre i større grad kan planlegge sin egen alderdom

* At en i større grad kan benytte de ressurser en har til glede for seg selv og samfunnet

* At pårørende kan bidra uten å slite seg ut

Denne undersøkelsen er laget for at du som senior kan fortelle oss i kommunen hva som er viktig for deg. Undersøkelsen er anonym, og resultatet av undersøkelsen skal brukes for å skape en bedre framtid med stadig flere eldre.

Tema i denne undersøkelsen er

* Hvordan kan vi sammen skape et mer aldersvennlig samfunn?

* Aktivitet og fellesskap

* Helsehjelp

* Sammenheng mellom de forskjellige tjenestene

Svarfrist 15. august 2022

 


Mange mennesker ønsker å bo hjemme, i eget hjem så lenge som mulig, og dette kan være lettere å få til dersom en planlegger litt på forhånd.

På kampanjesiden til «Aldersvennlige Norge» kan du få noen gode tips! (www.planleggelitt.no)


Å engasjere seg i frivillig arbeid fører ofte til at en får et større sosialt nettverk, en opplever mindre ensomhet, øker følelsen av å mestre og med det får en helsegevinst. Engasjement som frivillig er dermed positivt både for deg selv og for samfunnet rundt deg.Trening på treningssenter, gå på kafé, besøke biblioteket, møtes i kirka, på Bygdestua, Frivilligsentralen, gå turer sammen med andre, møtes på dagsenteret, padle på Mjøsa, spille boccia og mer til er eksempler på aktiviteter som kan bidra til økt aktivitet og felleskap med andre, noe som i sum er med på å øke livskvaliteten.


Eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og få hjelp i hjemmet til å mestre hverdagen, tross sykdom og ulik grad av funksjonssvikt.

Vi som har laget undersøkelsen ønsker informasjon som kan bidra til et bedre forebyggende arbeid på dette feltet.Tusen takk for at du tok deg tid på å svare på denne undersøkelsen!  Hilsen oss i Seniormessa!

Felt merket med * må fylles ut

 

Tid og sted

Seniormesse arrangeres på Kapp melkefabrikk torsdag 9. juni 2022.

Messetid 13:00 – 18:00.

Målet med seniormesse

Målet med seniormesse er å spre kunnskap og informasjon, inspirere og engasjere til et aktivt og trygt seniorliv.

Det er viktig å understreke at dette ikke er ei messe med søkelys på omsorgsperspektivet, men derimot et utstillingsvindu for hva du kan ta deg til, og ha muligheter til å fylle tida med som senior i Østre Toten.

Målgruppe

Målgruppe for seniormessa er seniorer i alderen 65 år og oppover.

Det er viktig å kjenne til muligheter når en skal ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet, og slik håper vi at messa vil bli en attraktiv møteplass.

Arrangører

Vi som står bak seniormessa er:

Kulturkontoret, Frivilligkoordinator hjemmeboende, Fysio – og ergoterapitjenesten, Friskliv og brannvesenet i Østre Toten.

Facebook

Seniormessa har egen Facebook-side