Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Sektor for samfunnsutvikling

Sektoren ledes av kommunalsjef Espen Granberg Johnsen.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende samfunnstemaer:

 • Folkehelse
 • Boligpolitikk
 • Arbeidsplasser og næringsutvikling
 • Kommunikasjon og samferdsel
 • Klima, energi og miljø
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Frivillighet (eget tema i styringsdokumentet for 2018)

Sektoren består av rådgiver og følgende enheter:

 • Utviklingsenheten
 • Plan- og næringsenheten
 • Kulturenheten
 • Brannvesenet
 • Vann og avløp
 • Bygg og eiendom

Leder av utviklingsenheten deltar i rådmannsgruppa i saker om porteføljestyring og for å følge opp innovasjonsstrategien innenfor digitalisering.

Kontakt

Espen Granberg Johnsen

Telefon: 951 36 894

E-post: espengranberg.johnsen@ostre-toten.kommune.no