Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Sektor for oppvekst

Sektoren ledes av kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud.

Kommunalsjefen har ansvar for følgende samfunnstemaer:

  • Barn og unge
  • Integrering

Sektoren består av  rådgiver  og følgende enheter:

  • Barnehagene
  • Grunnskole
  • Læringssenteret
  • PPT
  • Barneverntjenesten
  • Helsestasjonstjenesten
Anne Grethe Hole-Stenerud
Kommunalsjef
E-post
Telefon 971 34 090