Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Økonomi

Økonomisjef Ivar Dahl er leder for økonomi og IKT (som er en egen avdeling).

Økonomisjef har en samordningsrolle innenfor økonomi i stab og støttefunksjonene.

Ivar Dahl
Leder
E-post
Telefon 959 81 268
Mobil 959 81 268