Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

HR og kommunikasjon

HR-sjef: Liz Merete Tangen

HR-sjef har ansvar for følgende temaer:

  • Kommunikasjonsstrategi
  • Arbeidsgiverstrategi

Opplæringskontoret samordner med ulike tjenesteområder. Administrativt ligger opplæringskontoret til HR-avdelingen.

Liz Merete Tangen
Leder
E-post
Telefon 952 20 080
Mobil 952 20 080