Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Servicedesk

Ikomm sin servicedesk nås på følgende måte:

Telefon: 610 50 600

E-post: servicedesk@ikomm.no

Kundenummer for Østre Toten kommune er: 10476

Dette kundenummeret blir du bedt om å oppgi når du ringer, eller du starter med det i e-posten. (Når det kommer en e-post fra en kunde så vil servicedesk også se adressen til avsender og dermed enkelt identifisere kunden).

Servicedesken vil være såkalt Singel Point of Contact (SPOC). Dette innebærer at Østre Toten kommune har ett kontaktpunkt for alle våre IT-spørsmål.

Prioritet

MERK: Dette er det kun ledere som kan gjøre.
Dersom det er nye eller gamle saker som det haster med, eller som det oppleves for lang svartid på, kan det tas direkte kontakt med Preben Abel (kundeansvarlig) eller Hallvard Skjellerud (Service Level Manager).

Kontaktinformasjon:

Preben Abel
Epost: Preben.abel@ikomm.no
Telefon: 970 12 862

Hallvard Skjellerud
Epost: Hallvard.skjellerud@ikomm.no
Telefon: 917 17 246

Kontakt

Viktig informasjon om henvendelser til Servicedesk

Ikomm mottar fra tid til annen henvendelser uten tilstrekkelig informasjon. Det er derfor viktig at vi beskriver så utfyllende som mulig i epostene når vi sender saker til Servicedesk.

Emnefeltet i epostene skal inneholde stikkord om det henvendelsen gjelder. Eksempelvis “Feil på printer”, “Applikasjon <xx> starter ikke”, “Vedrørende tilgang til <xx>” osv.

I eposten er det videre viktig at det beskrives så detaljert som mulig hva saken gjelder. Dette kan være navn på PC, applikasjon, lokasjon etc., avhengig av hva saken omhandler.

Dette vil gjøre det lettere for Ikomm å sortere og prioritere saker, samt at det sparer tid og dermed får løst flere saker raskere.