Østre Toten kommune

Kommuneplan - samfunnsdel

Gi dine innspill!

I den nye kommuneplanen skal vi løfte blikket framover og inn i de neste 10-12 årene. Vi skal stake ut en retning for utviklingen av Østre Toten-samfunnet. Hvordan skal vi skape gode liv for kommunens innbyggere. Og hvordan kan vi sørge for en bærekraftig utvikling som tar for seg spørsmål som:

* Hvor/hvordan skal vi bygge og bo?

* Hvordan kan vi legge gode rammer for folks helse?

* Hvordan sikre barn og unge en god oppvekst og utdanning?

* Hva skal vi leve av i fremtiden – og hvordan skape nye arbeidsplasser?

* Hvordan kan vi opprettholde og utvikle frivilligheten og deltagelsen i lokalsamfunnet?

* Hvordan sikrer vi bærekraften i lokalsamfunnet – økonomisk, sosialt og miljømessig?

Vi vil gjerne ha dine innspill på denne type spørsmål – innenfor de områder du har en spesiell interesse for. Dette i form av korte momenter/stikkord, men gjerne med en utfyllende forklaring.

Og husk at dette dreier seg om de mer overordnede og langsiktige hensyn, mer enn om konkrete tiltak.

Vi setter pris på om du vil gi innspill til arbeidet! 


Hvordan opplever du situasjonen i dag?
Hvor ønsker du at vi skal være om 10-12 år?
Hvordan tenker du at vi skal komme dit?Hvordan opplever du situasjonen i dag? Hvor ønsker du at vi skal være om 10-12 år? Hvordan tenker du at vi skal komme dit?
Hvordan opplever du situasjonen i dag?
Hvor ønsker du at vi skal være om 10-12 år?
Hvordan tenker du at vi skal komme dit?Hvordan opplever du situasjonen i dag? Hvor ønsker du at vi skal være om 10-12 år? Hvordan tenker du at vi skal komme dit?
Hvordan opplever du situasjonen i dag ?
Hvor ønsker du at vi skal være om 10-12 år ?
Hvordan tenker du at vi skal komme dit ?Hvordan opplever du situasjonen i dag ? Hvor ønsker du at vi skal være om 10-12 år ? Hvordan tenker du at vi skal komme dit ?
Hvordan opplever du situasjonen i dag?
Hvor ønsker du at vi skal være om 10-12 år?
Hvordan tenker du at vi skal komme dit?Hvordan opplever du situasjonen i dag? Hvor ønsker du at vi skal være om 10-12 år? Hvordan tenker du at vi skal komme dit?Felt merket med * må fylles ut

 

Gjennomførte folkemøter

Det er blitt avviklet fire folkemøter/work-shops på følgende steder:

  • 28. mars: Kapp, Melkefabrikken - klokka 18:00-21:00
  • 29. mars: Lena, Bygdestua - klokka 18:00-21:00
  • 4. april: Kolbu, Lund grendehus - klokka 18:00-21:00
  • 5. april: Skreia, Kulturhuset - klokka 18:00-21:00

Work-shopene ble organiseres tematisk slik:

  • Helse og omsorg, herunder ny velferd 2040
  • Oppvekst og utdanning, herunder oppvekst 2040
  • Boligutvikling, infrastruktur, næring og stedsutvikling, herunder infrastruktur 2040
  • Frivillighet, medborgerskap, samskaping, nærmiljø og lokalsamfunn

Presentasjoner på folkemøtene

Framtidsseminar

22. februar var det framtidsseminar - kick off - på Bygdestua. Der hadde vi besøk av gjesteforedragsholdere.

Anita Ihle Steen,
ordfører Ringsaker kommune

Stina Håkensbakken,
journalist i Oppland Arbeiderblad

Torunn Aas Taralrud,
avdelingsleder i Innovasjon Norge