Østre Toten kommune

Kommuneplan - samfunnsdel

Gi dine innspill!

 

Gjennomførte folkemøter

Det er blitt avviklet fire folkemøter/work-shops på følgende steder:

  • 28. mars: Kapp, Melkefabrikken - klokka 18:00-21:00
  • 29. mars: Lena, Bygdestua - klokka 18:00-21:00
  • 4. april: Kolbu, Lund grendehus - klokka 18:00-21:00
  • 5. april: Skreia, Kulturhuset - klokka 18:00-21:00

Work-shopene ble organiseres tematisk slik:

  • Helse og omsorg, herunder ny velferd 2040
  • Oppvekst og utdanning, herunder oppvekst 2040
  • Boligutvikling, infrastruktur, næring og stedsutvikling, herunder infrastruktur 2040
  • Frivillighet, medborgerskap, samskaping, nærmiljø og lokalsamfunn

Presentasjoner på folkemøtene

Framtidsseminar

22. februar var det framtidsseminar - kick off - på Bygdestua. Der hadde vi besøk av gjesteforedragsholdere.

Anita Ihle Steen,
ordfører Ringsaker kommune

Stina Håkensbakken,
journalist i Oppland Arbeiderblad

Torunn Aas Taralrud,
avdelingsleder i Innovasjon Norge