Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Forrige uke nådde bekymringsfulle nyheter oss, om alvorlige hendelser med blodpropp og uventede dødsfall etter vaksinering med Astra Zeneca. Samtidig som nasjonale helsemyndigheter besluttet å pause videre bruk av denne vaksinen, stanset Østre Toten også vaksinasjonen av Astra Zeneca. Avtaler om vaksinasjon ble avlyst umiddelbart.

Høyt tiltaksnivå mot covid-19 betyr at vi som ansatte i Østre Toten kommune må forholde oss til strengere smitteverntiltak.

- Vi ser nå at 3. smittebølge med covid-19 truer både nasjonalt og lokalt. Mutante og mer aggressive virusvarianter sprer seg. Nå gjelder det å opprettholde gode smitteverntiltak på alle arbeidsplasser i et par måneder til, inntil en større del av befolkningen er blitt vaksinert, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas og kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.