Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Forrige uke nådde bekymringsfulle nyheter oss, om alvorlige hendelser med blodpropp og uventede dødsfall etter vaksinering med Astra Zeneca. Samtidig som nasjonale helsemyndigheter besluttet å pause videre bruk av denne vaksinen, stanset Østre Toten også vaksinasjonen av Astra Zeneca. Avtaler om vaksinasjon ble avlyst umiddelbart.

Høyt tiltaksnivå mot covid-19 betyr at vi som ansatte i Østre Toten kommune må forholde oss til strengere smitteverntiltak.

- Vi ser nå at 3. smittebølge med covid-19 truer både nasjonalt og lokalt. Mutante og mer aggressive virusvarianter sprer seg. Nå gjelder det å opprettholde gode smitteverntiltak på alle arbeidsplasser i et par måneder til, inntil en større del av befolkningen er blitt vaksinert, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas og kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.