Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Koronaside for ansatte

HR/kommunikasjon har fått mandat til å utarbeide og legge ut intern koronainformasjon på vegne av kommunedirektøren.

På denne siden vil gjeldende råd, anbefalinger og kjøreregler som gjelder for hele organisasjonen bli lagt ut. Samtidig vil hver sektor/tjeneste ha behov for egne tilpasninger når det gjelder smittevern. Da er det leders vurdering sammen med de ansatte som gjelder i forhold til egen arbeidsplass.

Situasjonsbildet endrer seg løpende, og det er viktig alltid å sjekke ut og følge med på hvilke bestemmelser som gjelder til enhver tid.

Eksempel: Veileder for gradvis gjenåpning av rådhuset er utdatert, og oppdateringene er lagt ut på koronasiden for ansatte.

Slik er det organisert

Det er blitt opprettet en arbeidsgruppe (ledes av HR-sjef Liz Merete Tangen), som systematiserer det vi allerede har av informasjon og utarbeider ny aktuell informasjon.

Kontaktpersoner i hver sektor skal være med å kvalitetssikre den informasjonen som legges ut på denne siden.

Kommuneoverlegen bistår for å sikre informasjon rundt smittevern.

Et forum med tillitsvalgte skal sikre forankring. I dette forumet vil det bli utvekslet informasjon og drøfting av situasjonsbestemte saker. Hensikten med forumet er også å få tilbakemeldinger på hva ansatte trenger av informasjon.​

Lederstøtte - egen e-post til korona.hr

I dag får kommuneoverlege henvendelser fra medarbeidere og ledere om hvordan de skal forholde seg til de bestemmelser som til enhver tid gjelder i forhold til covid-19. I mange tilfeller handler henvendelsene om at retningslinjer/råd som gis utfordres og tolkes på ulike måter.

Det er viktig å skille mellom smittevern og de retningslinjer og føringer som kommuneoverlege har ansvar for, og det som handler om å være arbeidstaker og arbeidsgiver. Nærmere bestemt hvordan arbeidsgiver skal forvalte regelverket som til enhver tid gjelder. Formålet er å sikre lik behandling og vurdering av ulike problemstillinger som dukker opp på tvers i organisasjonen. Det er en jungel av informasjon, og det kan føre til ulik behandling av like situasjoner.

Endringer gjøres fortløpende og i hovedsak følges råd som er gitt fra Folkehelseinstituttet og KS. I noen tilfeller legger arbeidsgiver opp til strengere krav, som arbeidstakere må forholde seg til.

Alle medarbeidere skal spørre leder når noe er uklart i forhold til hva de kan gjøre og ikke gjøre, og eventuelle konsekvenser det kan få. Kan ikke leder svare på dette, sender leder en henvendelse til korona.hr@ostre-toten.kommune.no, som betjenes av HR/kommunikasjon.

Leder har selv ansvar å holde seg oppdatert gjennom det som blir publisert av arbeidsgiver, men kan bruke e-posten når noe er uklart og i gråsonen. E-posten skal benyttes av ledere når det handler om forvaltningen av arbeidsgiver- og arbeidstakerrollen.

Kontakt

Ledere kan sende e-post til HR/kommunikasjon når det dukker opp spørsmål han/hun trenger bistand på:

korona.hr@ostre-toten.kommune.no

Se også spørsmål og svar. Kanskje finner du svar på det du lurer på der.