Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Siden vi ikke kan skanne papirfakturaer i en periode nå, vil økonomiavdelingen at alle mottatte papirfakturaer blir kontert, attestert og anvist før de sendes til dem.

Da kan økonomiavdelingen få ført fakturaene i regnskapet med etterfølgende betaling.

Status per 27. januar: På grunn av datainnbruddet har de aller fleste av oss ikke adgang til å behandle inngående fakturaer i fakturawebben i Visma.

Status per 27. januar: På grunn av datainnbruddet hos oss er fagsystemet for eiendomsskatt – KOMTEK – for tiden ikke tilgjengelig.

 

Status per 27. januar: Det er for tiden ikke mulig å fakturere som normalt.

I forbindelse med datainnbruddet nylig, har vi opprettet prosjektkoder som skal benyttes ved registrering av ekstra timer i lønn og ekstra utgifter i regnskap:

  • Prosjektnummer 88999 - Datainnbrudd 2021 – Drift
  • Prosjektnummer 20899 - Datainnbrudd 2021 – Investering