Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

De fleste av oss har fått en endret hverdag etter dataangrepet og mange har jobbet lange dager som en følge av dette.

  • All fastlønn vil bli utbetalt som vanlig.
  • Variabel lønn for dem som har største delen av sin lønn som variabel utbetaling etterskuddsvis, vil bli utbetalt så optimalt som det lar seg gjøre.

De som har behov for å registrere timelister og reiseregninger kan gå inn på AnsattWeb via hjemmesiden.

AnsattWeb fungerer som før dataangrepet. Alle som har vært pålogget AnsattWeb etter september 2020, skal kunne logge seg på.

Her logger du deg inn på AnsattWeb