Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

11.3.21: Statusoppdatering gjenoppretting av fagsystemer

Visma Familia (barnevern) kan som planlagt tas i bruk av saksbehandlerne.

Det samme gjelder APX lagerstyring på Labo.

Klikk for stort bilde

Her er en oversikt over når de enkelte fagsystemene er estimert ferdig gjenopprettet og klare til bruk for saksbehandler.

- Som tidligere informert, vil det første Visma-fagsystemet være ferdig gjenopprettet og klart til bruk for saksbehandler medio mars, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

- Det jobbes veldig godt både med å gjenopprette fagsystemene og bygge ny og sikker infrastruktur. Det er nå Ikomm som bygger infrastrukturen, sier Ole Magnus.

André Alves og de ansvarlige for de ulike fagsystemene har nå tett dialog fram til systemene er klare for saksbehandlerne igjen.

Når det gjelder IKT-henvendelser skal alle inntil videre benytte vanlig support:

Du kan ringe 61 14 17 00, sende epost til ikt@ostre-toten.kommune.no eller logge på https://ototen.pureservice.com. Brukernavnet ditt for å logge på denne portalen er det som er foran @ototen.no i ditt vanlige brukernavn, for eksempel T12345. Ved førstegangs pålogging oppretter du eget passord. I denne portalen kan du følge behandlingen av din henvendelse uavhengig av hvordan du kontaktet supportsenteret.