Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Har du ledig husrom til flyktninger?

Østre Toten kommune bosetter flyktninger gjennom hele året. Alle blir bosatt i kommunen etter avtale med IMDi. Har du et ledig husrom, fyll ut skjemaet nede på denne siden.

Les også:

  • Boligdugnaden (side med tips og råd utviklet av Direktoratet for byggkvalitet, Husleietvistutvalget og Kommunal- og distriktsdepartementet)

 

Flyktningtjenesten bistår med å finne det første husrommet ved bosetting i kommunen, og har derfor et løpende behov for egnede boliger. Dersom du har en bolig du ønsker å leie ut, kan du registrere dette her, og Flyktningtjenesten vil ta kontakt med deg.

Til informasjon skrives kontrakt mellom utleier og vedkommende som blir bosatt. Erfaringsmessig vil de fleste ha behov for å benytte NAVs depositumsgaranti.