Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Informasjon om datainnbruddet i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune ble i januar utsatt for dataangrep. 31. mars fikk kommunen bekreftet at dokumenter med personopplysninger som ble stjålet i dataangrepet var lagt ut på «det mørke nettet». Slike personopplysninger kan bli misbrukt av kriminelle.

Her finner du informasjon om hva som har skjedd, hvordan kommunen håndterer saken, og om hva du som innbygger bør gjøre for å ivareta ditt personvern etter hendelsen.

Her er det generelle varslingsbrevet i sin helhet (PDF, 201 kB)

Notification to residents that personal information is lost (PDF, 145 kB)

VARSEL OM AT PERSONSENSITIVE DATA ER PÅ AVVEIE

Østre Toten kommune ble natt til lørdag 9. januar 2021 utsatt for dataangrep, og personopplysninger ble stjålet. Hendelsen ble umiddelbart anmeldt til politiet, og personvernombudet i kommunen og Datatilsynet ble varslet.

De kriminelle har hatt tilgang til alle datasystemene i kommunen. Det betyr at informasjon om all kontakt du som innbygger har hatt med Østre Toten kommune, og som på en eller annen måte er dokumentert eller skrevet ned, kan være på avveie. Dette kan også omfatte sensitive personopplysninger.

31. mars fikk kommunen bekreftet at dokumenter med personopplysninger som ble stjålet i dataangrepet var lagt ut på «det mørke nettet». Det er grunn til å tro at mer vil bli lagt ut.

«Det mørke nettet» er en del av internett som brukes til kriminell virksomhet.

NÆRINGSLIV - VARSEL OM AT FORETAKSSENSITIVE OPPLYSNINGER KAN VÆRE PÅ AVVEIE

I forbindelse med dataangrepet kan også foretakssensitive opplysninger om virksomheter som har eller har hatt kontakt med Østre Toten kommune være på avveie. Her finner du mer informasjon om dette, og hvordan din virksomhet bør forholde deg til dette.

Hva bør din virksomhet være spesielt oppmerksom på i forhold til mulig misbruk av data?

Her finner du viktig informasjon fra nettvett.no om områder virksomheter alltid bør være oppmerksomme på når det gjelder mulig datasvindel:

 

HVEM ER BERØRT AV DETTE?

Dette er et generelt varsel om at du som innbygger kan være berørt. Det samme gjelder næringsliv og andre som har hatt kontakt med Østre Toten kommune. Kommunen arbeider med å få oversikt over hvem som er berørt og hva slags informasjon som er lagt ut.

Østre Toten kommune er ikke kjent med at data som er blitt stjålet er blitt misbrukt så langt. Det er imidlertid uansett ubehagelig at informasjon som du selv ikke ønsker å dele med offentligheten, kan være lagt ut på nettet.

MULIGE KONSEKVENSER AV HENDELSEN, OG HVORDAN DATAENE KAN BLI BRUKT

Mulige konsekvenser av at personopplysninger er på avveie kan være:

  • misbruk av personopplysninger
  • at du blir kontaktet av kriminelle som forsøker å svindle deg
  • at du blir identifisert som mottaker av ulike tjenester fra Østre Toten kommune
  • at helseopplysninger om deg blir kjent
  • at din etniske opprinnelse eller religiøse overbevisning blir kjent
  • at din fagforeningstilhørighet blir kjent
  • at ditt bankkontonummer, fødselsnummer, adresse eller telefonnummer blir kjent
  • at informasjon om bistand til deg fra brann- og redningstjenesten «110» blir kjent
  • at din søknad på en stilling i kommunen, som er unntatt offentlighet, blir kjent
  • at avtaler og samarbeid med kommunen, som er unntatt offentlighet, blir kjent

Dette bør du vite om personvern (nettvett.no)

HVA BØR DU GJØRE?

Det er viktig å være oppmerksom på blant annet brev om kredittsjekk, aktivitet på kort- og bankkonto, ukjente regninger og andre spesielle hendelser. Du finner mer informasjon om hvordan du kan ivareta personvernet ditt på www.slettmeg.no eller www.nettvett.no. Du kan også lese mer om dette på www.politiet.no/rad/tyveri-og-vinningskriminalitet/id-tyveri/.

Hvis du tror du er blitt utsatt for svindel eller at dine opplysninger har blitt misbrukt, bør du anmelde forholdet til politiet umiddelbart.

HVA GJØR ØSTRE TOTEN KOMMUNE VIDERE?

Kommunen har meldt bruddet på personvernopplysningsloven til Datatilsynet. Interne og eksterne ressurser jobber nå med å gå gjennom dataene som så langt er lagt ut på «det mørke nettet», for å få oversikt over hvem som er berørt og hvilken type informasjon som er offentliggjort. Det er ikke mulig å si hvor lang tid dette vil ta.

Dersom vi finner ut at sensitive personopplysninger om deg er gjort tilgjengelig for offentligheten vil du få varsel om dette, enten per brev, per SMS eller ved direkte kontakt.

HVA KAN SKJE DERSOM DITT PERSONNUMMER KOMMER PÅ AVVEIE?
HAR DU SPØRSMÅL?

Du kan kontakte kommunen via e-post postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd, og ulempene dette kan medføre for deg.

PERSONVERNOMBUD

Inger Cock-Olsen er personvernombud i Østre Toten kommune.

Her kan du lese mer om personvernombudets rolle på Datatilsynets sider

 

Inger Cock-Olsen
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 90 53 09 52