Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Testing for covid-19 i Østre Toten

Alle som trenger det skal få tatt test.

 

Råd til deg som er syk eller mistenker at du er smittet med korona

Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, HOLD DEG HJEMME. Har du symptomer på covid-19 bør du TESTE DEG.

 • De vanligste symptomene på covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. 
 • Er du usikker på om du har symptomer på covid-19, bør du teste deg. Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing. Alle voksne og ungdommer bør derfor ha lav terskel for å teste seg.

Man er mest smittsom i dagene rett før og rett etter symptomene starter. Det gjelder både for SARS-CoV-2 og for en rekke andre luftveisvirus.  

Råd til deg som mistenker at du er smittet 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smakssans, muskelverk, sår hals med mer). 
 • Test deg for koronavirus hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Test deg for koronavirus, selv om du ikke har symptomer hvis du er nærkontakt til en som er bekreftet smittet, har ankommet Norge fra et rødt land/område siste 10 dager, eller mistenker at du kan være smittet.
 • På nettsidene til kommunen du oppholder deg i, finner du praktisk informasjon om hvordan, hvor og når du kan få testet deg. I avsnittet «Til deg som har tatt koronatest» finner du informasjon om hva som skjer etter at du har tatt en test.  
 • Test for personer med symptomer og behandling er gratis i det offentlige systemet for alle som oppholder seg i landet. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter). Helsepersonell har taushetsplikt, og kan ikke gi videre informasjon om deg og din helse. Mer informasjon om dette finnes på Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. 

 • Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. 
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

Se også mer informasjon hos Folkehelseinstituttet.

Når du har tatt koronatest

Vanlige koronatester (PCR) får du vanligvis svar på i løpet av 1-2 dager.  

Kontakt lege hvis du blir syk eller trenger medisinsk hjelp mens du venter på svar.  

Hva skal du gjøre mens du venter på prøvesvar?  

 • Hvis du har testet deg fordi du har fått symptomer på koronavirus er hovedregelen at du skal holde deg hjemme til du har fått svar på testen. Det vil si, ikke gå på jobb eller skole, ikke ta offentlig transport eller oppsøk offentlige steder og hold ekstra god avstand til andre. De du bor med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
 • Hvis du er i pålagt karantene og har testet deg fordi du har fått vanlige symptomer på koronavirus (feber, hoste, blitt tungpustet eller mistet smaks- eller luktesans) skal du følge reglene for isolasjon. Reglene for isolasjon er strengere enn karantene. De du bor sammen med skal være i karantene fram til du har fått svar på prøven eller fram til smittesporingsteamet sier at de kan slippe karantene..  
 • Hvis du har tatt testen uten at du har symptomer på korona og uten at du har vært utsatt for smitte, behøver du ikke å holde deg hjemme til du har fått prøvesvar. Det kan for eksempel være dersom du tar testen fordi du er med i et forskningsprosjekt, skal besøke en institusjon, eller trenger å ta test for å kunne reise. 

Hvis testen viser at du ikke har koronavirus (negativt prøvesvar) 

 • Dersom du tok testen fordi du hadde symptomer på koronavirus, uten at du kjenner til at du har vært i kontakt med noen som er smittet eller er nærkontakt med en smittet, kan du gå tilbake på jobb eller skole når du er feberfri og i fin form. Lett hoste eller lignende som henger i, er ok.  
 • Dersom du tok testen mens du er i pålagt karantene, må du fullføre karantenen, også selv om du føler deg frisk. 
Slik bestiller du testing

Du må alltid bestille testing før du møter opp på teststasjonen.

 • Alle som har fastlege i Østre Toten skal først ta kontakt med fastlegekontoret sitt. Dette ønsker vi for at fastlegen som kjenner personen skal kunne vurdere symptomene opp mot personens andre sykdommer, vurdere om man er i særlig risikogruppe og eventuelt hvilken oppfølging personen skal ha hvis svaret av koronatesten er negativt. Fastlegekontoret snakker deretter med Skreia legesenter, før personen får en tilbakemelding om oppmøte for testing ved Skreia legesenter.
  Kommer du av en eller annen grunn ikke gjennom til fastlegen din, kan du ringe testnummeret på Skreia 61 16 51 85.
    
 • Turister, studenter og andre som oppholder seg i Østre Toten kommune, men som ikke har fastlege i Østre Toten, kan henvende seg direkte til Skreia legesenter for testing. Ring 61 16 51 85 hverdager mellom klokka 08.30 og 12.00.
Hvor og når gjennomføres testingen?

Testing foregår foran Skreia legesenter kl 13 mandag til fredag.

NB! Du må bestille testing før du møter opp (se over).

Det foretas normalt ikke testing i helgen. Unntak kan forekomme ved større koronautbrudd.

Når og hvordan får jeg svar på testen?

Svar på testen kommer vanligvis i løpet av 1-2 døgn.

Testsvaret legges ut din side på Helsenorge.no så fort det er klart. Logg deg inn der for å sjekke svaret.

"Positivt svar" betyr at testen viser at du er smittet, "negativt svar" betyr at den viser at du ikke er smittet.

Hvis testen er positiv, vil du øyeblikkelig bli fulgt opp av kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Husk at hvis du tar testen fordi du er i karantene, eller fordi du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du være i karantene til du har fått svar på testen og denne er negativ (dvs at det ikke er påvist smitte). Hvis du er pålagt 10 dagers karantene på grunn av at du er nærkontakt til en smittet, skal du uansett være i karantene til det har gått 10 dager.