Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Smittesporing - melde nærkontakter

I forbindelse med smittesporing, karanteneregler og nærkontaktoppfølging nås vi på telefonnummer 482 22 482​​​​​​​. Andre kommuner kan også  komme i kontakt med oss på dette nummeret for å melde nærkontakter.

Smittesporingsteamet har åpningstider 

  • Mandag til fredag kl 09-22
  • Lørdag og søndag kl 10-18

Vakthavende smittevernoverleger og kommuneoverlege Rebecca Setsaas nås på telefon: 468 85 567/(952 89 535) alle dager kl  9-22. E-post: smittevernoverleger@ototen.no