Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Nasjonale og lokale anbefalinger og retningslinjer

Nasjonale anbefalinger

Lokale retningslinjer 

Bruk av munnbind

Oppdaterte retningslinjer som gjelder fra 4. april 2022:

  1. Etter gjeldende anbefalinger fortsetter vi med å bruke munnbind i helse og omsorgstjenesten, men kun i pasientnært arbeide. Dette gjør vi for å beskytte pasientene. Det er ikke lenger nødvendig å bruke munnbind i fellesarealer eller når ansatte er sammen.
  2. Testing av ansatte ved smitte i husstand: Ansatte uten symptomer som har husstandsmedlem/tilsvarende nær med bekreftet covid-19: Anbefales daglig testing (selvtest, profesjonelt tatt antigen-hurtigtest eller PCR) i fem dager etter siste eksponering. Dersom ansatt har vedvarende nærkontakt med den smittede gjennomføres testing daglig i til sammen ni dager (de fire dagene som husstandsmedlem er isolert og fem dager etter siste eksponering). De ansatte som har gjennomgått covid-19 trenger ikke å teste seg, kun hvis de får nye symptomer. 
  3. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal, ved positiv test, ikke møte på jobb – altså, unntakene fra dette gjelder ikke ansatte i våre tjenester.
  4. Besøkende trenger ikke lenger bruke munnbind i fellesarealer. Man skal som før ikke komme på besøk med symptomer.

 

Bodil Hagen Sægrov, sykehjemsoverlege Labo

Retningslinjer for besøkende til Labo, Fjellvoll og boliger i tilrettelagte tjenester

Oppdaterte retningslinjer som gjelder fra 4. april 2022:

​Retningslinjer for besøkende på Labo, Fjellvoll og boliger i tilrettelagte tjenester ved fortsatt omikronsmitte. Disse retningslinjene gjelder fra mandag 4. april 2022 og til annen beskjed blir gitt.

Retningslinjene er i tråd med gjeldende råd, anbefalinger og pålegg fra nasjonale myndigheter.

Besøkende til Labo oppfordres å ringe avdelingen i forkant for å forsikre seg om man bør komme på besøk. Vi anbefaler at besøkende til Fjellvoll og boliger i tilrettelagte tjenester følger samme råd.

Personer som har symptomer på infeksjon, skal ikke komme på besøk. Dette gjelder både luftveisinfeksjoner og mage-/tarminfeksjoner. Besøkende som bor i husstand hvor det er påvist smitte, bør teste seg med hurtigtest før de kommer, og bruke munnbind under hele besøket.

Besøkende skal holde god avstand til andre, men trenger ikke lenger bruke munnbind ved opphold i fellesarealer. Det er ingen begrensninger i antall besøk en beboer kan ha, eller på besøkstid.

På Labo kan andre tiltak bli iverksatt på kort varsel hvis det blir større endringer i smittesituasjonen. Dette kan for eksempel være:

  • Midlertid besøksforbud på enkelte avdelinger.
  • Begrensninger i antall samtidig besøkende/besøk, og hvem som kan komme på besøk.

Det vil bli gitt informasjon hvis slike tiltak blir iverksatt, både direkte til pårørende og via kommunens øvrige kanaler.

 

Bodil Hagen Sægrov, sykehjemsoverlege Labo