Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Koronasertifikat

Er du vaksinert? Her finner du ditt koronasertifikat (Helsenorge)

Koronasertifikatet er digitalt. Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen. For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det utviklet en egen løsning.

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom, og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest (bare gyldig i 24 timer). Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Det er viktig at du ikke sprer ditt koronasertifikat på sosiale medier eller andre steder. Sertifikatet er personlig.

Når trenger du koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, heller hvis du ønsker å delta på større arrangementer eller pakketurer med krav om koronasertifikat. Sertifikatet kan senere få mer funksjonalitet.

Det digitale koronasertifikatet på helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Utskrevet sertifikat er gyldig i 90 dager fra utskriftsdato.

Hvor finner du koronasertifikatet?

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på Helsenorge.no med for eksempel BankID. 

Vi anbefaler at alle som kan bruker den digitale løsningen.

Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. De kan også kontakte Helfo for å få tilsendt sertifikat i posten.

Fullmakt for pårørende

Personer som selv ikke benytter digitale løsninger, kan gi fullmakt til pårørende. Fullmaktsløsningen på Helsenorge.no gjør det mulig for andre å skrive ut koronasertifikat. Det er viktig å være klar over at ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt, fram til fullmakten er trukket tilbake igjen.

Fullmaktsløsningen kan brukes både digitalt og med et papirskjema som sendes per post.

Løsning for innbyggere som ikke bruker smarttelefon, PC eller nettbrett 

Fra 24. juni kan du ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til din folkeregistrerte adresse: Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

 • Ha klart fødselsnummer eller D-nummer
 • Ring informasjonstelefonen for korona på tlf 815 55 015 (fra utlandet: 21 89 80 42)
  Åpningstid mandag til fredag kl 8.00-15.30 

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller D-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du oppgir ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i Helfos system, kan de dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil Helfo sende deg dette per post. 

Det kan ta en uke før du mottar sertifikatene. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest, siden testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Gyldighetsdato på tilsendt sertifikat vil være 90 dager fra utskriftsdato.

Er opplysninger i koronasertifikatet ditt feil?

For feil på personopplysninger og spørsmål om koronasertifikatet:

 • Kontakt Helsenorges koronatelefon 815 55 015 (fra utlandet: 21 89 80 42)
 • Åpningstid: Mandag til fredag kl 8.00–15.30

For feil opplysninger om vaksineringen eller koronatestresultater:

 • Send en epost til korona@ototen.no
 • Hvis du ble vaksinert på legekontoret ditt ringer du i stedet dit hvis det er oppgitt feil vaksineringsdato

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet

FHI har nå har åpnet opp for at vaksiner satt i andre land kan etterregistreres i Norge, slik at du får informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Henvendelser om dette skal primært gjøres til fastlegen.

Hvis fastlegen ikke kan hjelpe deg, kan kommunens vaksineteam bistå. Du må da henvende deg i vaksinasjonslokalet i Silogata 24 på Lena onsdager eller torsdager mellom kl 9 og 14.30

Vaksinen må være godkjent av EMA. En oversikt over hvilke vaksiner dette gjelder finner du her. Vaksiner som er under godkjenning kan ikke etterregistreres før de eventuelt blir godkjente.

Du må ta med verifiserbar dokumentasjon på vaksinasjonen med følgende informasjon:

 • Hvilken vaksine er satt
 • Batch-nummer på vaksinen
 • Når vaksinen er satt
 • Hvor vaksinen er satt (land og sted)
 • Hvem som har utført vaksinasjonen
 • Bekreftelse i form av stempel/underskrift/vaksinepass eller annen form for verifikasjon på at vaksinen er gyldig

Du må også ha med deg gyldig legitimasjon.

Mer informasjon