Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Koronasertifikat

Er du vaksinert? Her finner du ditt koronasertifikat (Helsenorge)

Koronasertifikatet er digitalt. Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen. For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det utviklet en egen løsning.

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom, og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest (bare gyldig i 24 timer). Fra 7. oktober kl 14 er det kun EU/EØS-delen av sertifikatet som er synlig på helsenorge.no. Dette er blått når det er gyldig.

Tidligere var det en egen del av sertifikatet til innenlandsbruk, som var grønt når det var gyldig. Denne delen ble fjernet 7. oktober 2021.

Det er viktig at du ikke sprer ditt koronasertifikat på sosiale medier eller andre steder. Sertifikatet er personlig.

Det er ikke nødvendig å ta dose 3 for at koronasertifikatet skal være gyldig.
  

Når trenger du koronasertifikat?

Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, heller hvis du ønsker å delta på større arrangementer eller pakketurer med krav om koronasertifikat. Sertifikatet kan senere få mer funksjonalitet.

Det digitale koronasertifikatet på helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Utskrevet sertifikat er gyldig i 90 dager fra utskriftsdato.

Hvor finner du koronasertifikatet?

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på Helsenorge.no med for eksempel BankID. 

Vi anbefaler at alle som kan bruker den digitale løsningen.

Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. De kan også kontakte Helfo for å få tilsendt sertifikat i posten.

Koronasertifkat for 12- til 15-åringer

12- til 15-åringene får i denne omgang bare én dose av koronavaksinen. For å få status som fullvaksinert i koronasertifikatet trenger man to doser, så sant man ikke har gjennomgått covid-19. Dette gjelder også barn og unge selv om den medisinske anbefalingen er kun en dose.

Barn og unge i alderen 12 til 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine.

I øyeblikket er de norske reglene for koronasertifikat de samme uansett alder. Det betyr at den ene dosen denne aldersgruppen tilbys vises som 1 av 2. Den vaksinerte regnes som beskyttet fra og med 3 uker til og med 14 uker etter første vaksinedose, i denne perioden vil den nasjonale kontrollsiden i koronasertifikatet være grønn. Hvis det går 15 uker eller mer før dose 2 gis vil denne kontrollsiden bli rød fram til 1 uke etter dose 2 er satt. Uansett hvor langt intervallet mellom dosene ender med å bli, vil kontrollsiden bli grønn en uke etter 2. dose.

Kontrollsiden i sertifikatet for grensepassering (EU/EØS) vil etter én dose ha en QR-kode der dosen vises som 1 av 2. Når man eventuelt får andre dose vil QR-koden vise siste dose som 2 av 2.

Det er kun noen få land som vil akseptere QR-koden med 1 av 2 for innreise. Med andre ord vil 12- til15-åringer i all hovedsak ikke kunne reise på like vilkår som fullvaksinerte. Vi anbefaler alle å sette seg inn innreisereglene til landet de skal reise til (ved reiser i Europa for eksempel gjennom Re-open EU-nettsidene).

Koronasertifikat og anbefaling om 3. dose

Det er ikke nødvendig å ta dose 3 for at koronasertifikatet skal være gyldig, heller ikke for de med svekket immunforsvar.

Status 23. september:

I forbindelse med anbefalingen om 3. dose til de med alvorlig svekket immunforsvar, utvikles nå den tekniske løsningen i koronasertifikatet slik at siste dose vises som 3 av 2 uten påvirkning av gyldighet.

Inntil den tekniske løsningen er på plass vil personer som har fått tredje dose få problemer med koronasertifikatet.

Folkehelseinstituttet håper å få på plass en løsning innen høstferien uke 40.

Alle som planlegger utenlandsreiser rådes til å sette seg inn i destinasjonens innreiseregler.

Fullmakt for pårørende

Personer som selv ikke benytter digitale løsninger, kan gi fullmakt til pårørende. Fullmaktsløsningen på Helsenorge.no gjør det mulig for andre å skrive ut koronasertifikat. Det er viktig å være klar over at ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt, fram til fullmakten er trukket tilbake igjen.

Fullmaktsløsningen kan brukes både digitalt og med et papirskjema som sendes per post.

Løsning for innbyggere som ikke bruker smarttelefon, PC eller nettbrett 

Du kan ta kontakt med Helfo for bistand til å få en utskrift sendt hjem til din folkeregistrerte adresse: Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

 • Ha klart fødselsnummer eller D-nummer
 • Ring informasjonstelefonen for korona på tlf 815 55 015 (fra utlandet: 21 89 80 42)
  Åpningstid mandag til fredag kl 8.00-15.30 

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller D-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du oppgir ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i Helfos system, kan de dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil Helfo sende deg dette per post. 

Det kan ta en uke før du mottar sertifikatene. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest, siden testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Gyldighetsdato på tilsendt sertifikat vil være 90 dager fra utskriftsdato.

Er opplysninger i koronasertifikatet ditt feil?

Hvis du finner feil på personopplysningene i sertifikatet eller har andre spørsmål om koronasertifikatet:

 • Kontakt Helsenorges koronatelefon 815 55 015 (fra utlandet: 21 89 80 42)
 • Åpningstid: Mandag til fredag kl 8.00–15.30

For feil opplysninger om vaksineringen eller koronatestresultater:

 • Send en epost til korona@ototen.no
 • Hvis du ble vaksinert på legekontoret ditt ringer du i stedet dit hvis det er oppgitt feil vaksineringsdato
Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet

Vaksiner satt i andre land kan etterregistreres i Norge, slik at du får informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Henvendelser om dette skal i første omgang gjøres til fastlegen.

Hvis fastlegen ikke kan hjelpe deg, kan kommunens vaksineteam bistå. Du må da henvende deg i vaksinasjonslokalet i Silogata 24 på Lena onsdager eller torsdager mellom kl 9 og 14.30

Inntil nylig var det kun mulig å etterregistrere EMA-godkjente vaksiner (Comirnaty fra BioNTec/Pfizer, Spikevax fra Moderna, Vaxzevria® fra AstraZeneca og Janssen) i SYSVAK.

Fra 23. september kan også vaksinen fra Serum Institute of India (Covishield®) etterregisteres. Denne vaksinen har lik sammensetning og produksjonsprosess som Vaxzevria®, men markedsføres ikke av AstraZeneca. Personer som har fått disse vaksinene i et av landene som er koblet til verifikasjonsløsningen EU gateway bør primært benytte verifiserbar dokumentasjon fra det aktuelle landet for grensepassering, smittesporing og karantene. Dersom en skal oppholde seg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan nevnte vaksiner etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon og gi norsk koronasertifikat.

Vaksiner som er under godkjenning kan ikke etterregistreres før de eventuelt blir godkjente.

Du må ta med verifiserbar dokumentasjon på vaksinasjonen med følgende informasjon:

 • Hvilken vaksine er satt
 • Batch-nummer på vaksinen
 • Når vaksinen er satt
 • Hvor vaksinen er satt (land og sted)
 • Hvem som har utført vaksinasjonen
 • Bekreftelse i form av stempel/underskrift/vaksinepass eller annen form for verifikasjon på at vaksinen er gyldig

Du må også ha med deg gyldig legitimasjon.

Mer informasjon