Østre Toten kommune

Snarveier

Koronasertifikat

Er du vaksinert? Her finner du ditt koronasertifikat (Helsenorge)

Koronasertifikatet er digitalt. Vi anbefaler at alle som kan, bruker den digitale løsningen. For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det utviklet en egen løsning.

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom, og resultatet hvis du har tatt negativ PCR-test eller hurtigtest tatt av helsepersonell de siste 72 timene (3 døgn). 

Sertifikatet er personlig. Det er viktig at du ikke sprer ditt koronasertifikat på sosiale medier eller andre steder.

Hvor finner du koronasertifikatet?

Du finner ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på Helsenorge.no med for eksempel BankID. 

Vi anbefaler at alle som kan bruker den digitale løsningen.

Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. De kan også kontakte Helsenorge for å få tilsendt sertifikat i posten.

Se mer informasjon lenger ned på siden for hvordan du kan få tak i koronasertifikatet ditt hvis du ikke har smarttelefon, PC eller nettbrett, og ikke har bankID eller annen mulighet for å logge deg på gjennom ID-porten.

Når trenger du koronasertifikat?

Du trenger vanligvis ikke koronasertifikat annet enn når du skal reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, eller hvis du ønsker å delta på større arrangementer eller pakketurer med krav om koronasertifikat.

Vær klar over at bruksområdet for sertifikatet kan endre seg. Det kan også bli innført egne regler lokalt i Norge der det kreves gyldig koronasertifikat for eksempel for å komme inn på arrangementer.

Merk at enkelte land kan kreve negativ PCR-test tatt på teststasjonen innen 2 eller 3 døgn før innreise i landet, i tillegg til gyldig koronasertifikat. Testresultat vil da også være synlig på koronasertifikatet. Det er viktig at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder for det landet du skal reise til, så tett opptil reisetidspunktet som mulig. 

Det digitale koronasertifikatet på helsenorge.no oppdaterer seg automatisk. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett.

Sertifikatet har 90 dagers gyldighet til enhver tid. På utskrevet sertifikat står det derfor at det er er gyldig i 90 dager fra utskriftsdato. Dette betyr ikke at sertifikatet ditt går ut etter 90 dager, bare at du må skrive det ut på nytt etter denne perioden. Dette er kun for å unngå misbruk av sertifikatet.

Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt.

Mer informasjon

Hvor lang varighet har koronasertifikatet?

Når man tar ut/åpner koronasertifikatet vil dette alltid ha en varighet på 3 måneder. Dette betyr ikke at sertifikatet går ut etter 3 måneder. Denne begrensningen gjelder bare papirutgaven av sertifikatet. Dette er for å unngå misbruk.

EU vedtok i desember 2021 standard gyldighetsperiode for koronasertifikat basert på vaksinasjonsstatus og gjennomgått sykdom. Disse reglene innebærer at gjennomgått covid-19 ikke kan erstatte dose 3, selv om  gjennomgått sykdom kan erstatte en av dosene i grunnvaksinasjonen (dose 1/dose 2) og gjøre at du regnes som fullvaksinert med bare én vaksinedose.
Det er nå de samme reglene som gjelder for koronasertifikat i Norge som i EU; men sertifikatet er ikke i bruk i Norge i dag.
Vær klar over at reglene for gyldighet for koronapass kan være annerledes for land utenfor EU. Husk også at hvis du skal mellomlande med fly i et land som ikke er din endelige destinasjon, må koronasertifikatet ditt også være gyldig for dette landet.

Følgende regler gjelder for EU-koronasertifikat fra 1. februar 2022:

 • Fullvaksinasjon gir gyldig sertifikat i 270 dager (ca 9 måneder) fra siste vaksinedose
  (Fullvaksinasjon = 2 vaksinedoser eller gjennomgått covid-19+1 vaksinedose)
   
 • For å få sertifikat som varer lenger enn disse 270 dagene må du ta dose 3. Da gjelder sertifikatet foreløpig videre uten utløpsdato.
  Det er det samme om du tar dose 3 før eller etter det har gått 270 dager fra dose 2.
   
 • Gjennomgått covid-19 gir gyldig sertifikat fra dag 11 til dag 180 (ca 6 måneder) etter positiv test. 
  Det betyr at hvis du har hatt covid-19 etter at du ble fullvaksinert, trenger du ikke ta dose 3 for å ha gyldig EU-koronasertifikat før det har gått 180 dager etter at du ble syk.
  En oppfriskingsdose gis  tidligst 3 uker etter gjennomgått infeksjon. For å redusere faren for bivirkninger bør avstanden fra infeksjon til oppfriskingsdosen gjerne være så lang som 3 måneder.
   
 • Merk at enkelte land kan kreve negativ PCR-test tatt på teststasjonen innen 2 eller 3 døgn før innreise i landet, i tillegg til gyldig koronasertifikat. Testresultat vil da også være synlig på koronasertifikatet. Det er viktig at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder for det landet du skal reise til, så tett opptil reisetidspunktet som mulig. 

Viktig å huske før du reiser

 • Sjekk hvilke regler som gjelder for innreise og smittevern både i det landet du skal til, og eventuelle land du skal mellomlande i. Husk at reglene kan endre seg raskt.
  Bruk gjerne appen Reiseklar, som er utviklet av Utenriksdepartementet.
 • Hvis du reiser med barn, sjekk hvilke regler som gjelder for dem - særlig hvis de ikke er fullvaksinerte og har gyldig koronasertifikat
 • Sjekk i god tid at informasjonen på koronasertifikatet er riktig for alle som skal reise. Ta kontakt med kommunen på telefon 469 28 214 hvis noe ikke stemmer.

Mer informasjon

Koronasertifkat for barn og unge som bare har fått 1 vaksinedose

Fra februar 2022 får alle barn og unge fra fylte 5 år og oppover tilbud om to vaksinedoser. For disse gruppene gir én dose god beskyttelse, men alle kan få dose 2 hvis de ønsker det. Dette kan være aktuelt for eksempel i forbindelse med utenlandsreiser.

For å få status som fullvaksinert i koronasertifikatet trenger man to doser, eller én vaksinedose hvis man har gjennomgått covid-19 minst tre uker før eller tre uker etter vaksinen ble satt. Dette gjelder også barn og unge. Man regnes i Norge som fullvaksinert én uke etter at man har fått dose 2, men enkelte land krever 2 uker.

Barn som bare har fått 1 vaksinedose, og som ikke har gjennomgått covid-19, vil derfor ikke regnes som fullvaksinerte ved utenlandsreiser. Vi anbefaler alle å sette seg inn innreisereglene til landet de skal reise til (ved reiser i Europa for eksempel gjennom appen Reiseklar fra Utenriksdirektoratet).

Testing med PCR eller antigen hurtigtest tatt av helsepersonell for innreisebekreftelse

Hvis det er krav om negativ koronatest for innreise i landet du skal til:
Ta kontakt med kommunen på telefon 469 28 214, så vil vi hjelpe deg hvis vi har mulighet.

Det er viktig at du sjekker nøye i forkant hvilken type test og dokumentasjon på test som kreves for landet du skal besøke, og hvor lang tid i forveien en test kan tas for å være gyldig. Dette varierer fra land til land, også innad i Europa.

Løsning for innbyggere som ikke bruker smarttelefon, PC eller nettbrett 

Hvis du trenger utskrift av ditt koronasertifikat kan du ta kontakt med Helsenorge. Du kan få en utskrift sendt hjem til din folkeregistrerte adresse:

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19. Det kan ta en uke før du mottar sertifikatene. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest, siden testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Gyldighetsdato på tilsendt sertifikat vil være 90 dager fra utskriftsdato. Hvis du trenger koronasertifikat basert på test, eller du trenger det på kort varsel, ta kontakt med kommunen (se under). 

 • Ha klart fødselsnummer eller D-nummer
 • Ring informasjonstelefonen Helsenorge på telefon 23 32 70 00
  Åpningstid mandag til fredag kl 8.00-15.30 

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller D-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du oppgir ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i Helsenorges system, kan de dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat kan du få sendt dette til deg per post. 

Fullmakt for pårørende

Personer som selv ikke benytter digitale løsninger, kan gi fullmakt til pårørende. Fullmaktsløsningen på Helsenorge.no gjør det mulig for andre å skrive ut koronasertifikat. Det er viktig å være klar over at ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt, fram til fullmakten er trukket tilbake igjen.

Fullmaktsløsningen kan brukes både digitalt og med et papirskjema som sendes per post.

Er opplysninger i koronasertifikatet ditt feil?

Hvis du finner feil på personopplysningene i sertifikatet eller har andre spørsmål om koronasertifikatet:

 • Kontakt Helsenorges informasjonstelefon 23 32 70 00
 • Åpningstid: Mandag til fredag kl 8.00–15.30

For feil opplysninger om vaksineringen eller koronatestresultater:

 • Send en epost til korona@ototen.no
 • Hvis du ble vaksinert på legekontoret ditt ringer du i stedet dit hvis det er oppgitt feil vaksineringsdato
Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet

Vaksiner satt i andre land kan etterregistreres i Norge, slik at du får informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Henvendelser om dette skal i første omgang gjøres til fastlegen.

Hvis fastlegen ikke kan hjelpe deg, kan kommunens vaksineteam bistå. Du må da henvende deg i vaksinesenteret i Silogata 24 på Lena torsdager mellom kl 9 og 14.30.

Det er mulig å etterregistrere EMA-godkjente vaksiner i SYSVAK. En oversikt over hvilke vaksiner som er godkjent finner du her.

Personer som har fått disse vaksinene i et av landene som er koblet til verifikasjonsløsningen EU gateway bør primært benytte verifiserbar dokumentasjon fra det aktuelle landet for grensepassering, smittesporing og karantene. Dersom en skal oppholde seg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan nevnte vaksiner etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon og gi norsk koronasertifikat.

Vaksiner som er under godkjenning kan ikke etterregistreres før de eventuelt blir godkjente.

Du må ta med verifiserbar dokumentasjon på vaksinasjonen med følgende informasjon:

 • Hvilken vaksine er satt
 • Batch-nummer på vaksinen
 • Når vaksinen er satt
 • Hvor vaksinen er satt (land og sted)
 • Hvem som har utført vaksinasjonen
 • Bekreftelse i form av stempel/underskrift/vaksinepass eller annen form for verifikasjon på at vaksinen er gyldig

Du må også ha med deg gyldig legitimasjon.

Mer informasjon