Østre Toten kommune

Koronasertifikat

Fra 1. juli 2023 vil du ikke lenger kunne få koronasertifikat.

EUs bestemmelser om koronasertifikat går ut 30. juni 2023, og det er da ikke lenger lovhjemmel for å utstede koronasertifikat i Norge.

Ingen land i EU krever koronasertifikat for innreise, og det er svært få andre land i verden som krever at du må vise koronasertifikat for å komme inn i landet. De landene som krever dokumentasjon for vaksinasjon mot covid-19, ønsker som regel dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser, og ikke bare den siste, som vises i koronasertifikatet.

Hvordan skaffe dokumentasjon på at du er vaksinert?

Hvis du trenger dokumentasjon på at du er vaksinert, kan du finne dette på Helsenorge under punktet Vaksiner. Hvis du ikke har tilgang til Helsenorge, kan du gi noen andre fullmakt til å bruke Helsenorge på vegne av deg Dokumentasjon på test fra laboratoriene (PCR-test), vil være tilgjengelig under fanen Prøvesvar på Helsenorge

Foreløpig ikke vaksinesertifikat i Norge

Verdens helseorganisasjon har annonsert at de etablerer et vaksinesertifikat basert på løsningene utviklet i EU. I Norge vil vi følge med på utviklingen, men det er ikke planlagt å innføre vaksinesertifikatet i Norge nå. Vaksineinformasjonen din finnes på Helsenorge.no.

 

Fullmakt for pårørende

Personer som ikke selv benytter digitale løsninger, kan gi fullmakt til pårørende. Fullmaktsløsningen på Helsenorge.no gjør det mulig for andre å skrive ut informasjon om vaksinasjoner. Det er viktig å være klar over at ved å benytte denne løsningen vil den som får fullmakt også få tilgang til informasjon om for eksempel resepter til personen som gir fullmakt, fram til fullmakten er trukket tilbake igjen.

Fullmaktsløsningen kan brukes både digitalt og med et papirskjema som sendes per post.

Er opplysninger om dine vaksiner feil?

For feil opplysninger om vaksinering som ble gjennomført i Østre Toten:

  • Send en epost til korona@ototen.no hvis du ble vaksinert via vaksinesenteret
  • Hvis du ble vaksinert på legekontoret ditt ringer du i stedet dit hvis det er oppgitt feil vaksineringsdato
Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet

Vaksiner satt i andre land kan etterregistreres i Norge, slik at du får informasjonen inn i det norske systemet for vaksineregistrering. Henvendelser om dette skal gjøres til fastlegen.