Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Hjelpetelefoner - noen å snakke med

Kontakt Friskliv Østre Toten om du opplever økt ensomhet og/eller lettere psykiske utfordringer som følge av koronasituasjonen, og trenger bistand til å finne fram til aktuelle muligheter og tilbud for deg.

Dette skal være en hjelp til selvhjelp, og en hjelp til å navigere i ulike eksisterende tilbud. Telefontid hverdager klokka 09:00 - 15:00.

Kontakt

Friskliv Østre Toten på telefon 905 41 880