Østre Toten kommune

Gratis hurtigtester

Du trenger ikke lenger å ta hurtigtest hvis du føler deg syk. Unntak for dette gjelder for personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19. Disse anbefales å teste seg hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer bør de oppsøke lege raskt for mulig behandling med Paxlovid. 

Uansett om du tar en test eller ikke, er det fortsatt anbefalt at du holder deg hjemme så lenge du føler deg syk. 

Hvis du tar en hurtigtest, og den er positiv:

  • Det er ikke lenger nødvendig å registrere den positive hurtigtesten på kommunens nettside.
  • Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom bør kontakte lege raskt ved positiv test.

Her kan du hente gratis hurtigtester

Biblioteket i rådhuset på Lena 

  • Mandag kl 10-19
  • Tirsdag til fredag kl 10-15

Esso Skreia

  • Mandag til fredag 06-21
  • Lørdag kl 09-21
  • Søndag kl 09-21

Esso Lena

  • Mandag til fredag 07-21
  • Lørdag kl 08-21
  • Søndag kl 10-21