Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Gjeldende smittevern-regler

Pandemien er ikke over. Det er viktig at alle fortsetter å følge de vanlige smittevernrådene.

Det er i hovedsak de nasjonale reglene og anbefalingene for smittevern knyttet til covid-19 som gjelder i Østre Toten. Mer informasjon om nasjonale regler og anbefalinger.

Lokale anbefalinger og regler for Østre Toten

  • Alle som besøker fastlegekontor i kommunen anbefales å bruke munnbind
  • Ansatte i helse- og omsorgstjenestene skal bruke munnbind i all kontakt med pasient/bruker, når det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand. Ansatte i disse tjenestene skal også bruke munnbind i all kontakt med kollegaer nærmere enn 1 meter, og vurdere økt bruk av digitale møter. Disse tiltakene gjelder uavhengig av om ansatte og pasient/bruker er vaksinerte eller ikke.

Nasjonale regler og råd om smittevern

  • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon: TEST DEG OG HOLD DEG HJEMME! Det gjelder også de som er fullvaksinerte eller tidligere har vært syke med korona. Dette er et av de viktigste virkemidlene vi har for å holde smitten nede, og det er viktig at alle følger dette rådet!.
  • Hvis du tester positivt på korona SKAL du gå i isolasjon. Dette er en regel som du kan få bot for å bryte.
  • Hvis du tester negativt, bør du fortsatt holde deg hjemme til du er bedre, slik at du ikke smitter andre med den luftveisinfeksjonen du har.
  • Rådene om å vaske hendene ofte og hoste i et lommetørkle eller i albuekroken gjelder fortsatt.

Ved mye smitte i kommunen kan det innføres lokale smittevernregler..

Når skal barna være hjemme fra skole og barnehage?

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Det betyr at barn med noe restsymptomer etter gjennomgått forkjølelse, som rennende nese/snørr eller hoste, kan komme tilbake til barnehagen når barnet ellers er tilbake i sin vanlige form.

Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

Det er nå også mye RS-virus i omløp i distriktet. Dette er et luftveisvirus som normalt forekommer hos voksne og barn om vinteren, oftest mellom november og mars. Viruset gir vanligvis forkjølelsessymptomer med hoste, tett og/eller rennende nese og eventuelt feber. Hos noen spedbarn og småbarn, særlig de under 2 år, kan imidlertid viruset etter noen dager trekke ned i lungene og gi alvorlig sykdom.

Innreise til Norge

Innreisereglene endrer seg stadig. Oppdatert informasjon om innreiseregler finner du på helsenorges sider.

Har du spørsmål?

Det er en nasjonal informasjonstelefon om korona. Ring telefon  815 55 015 mellom kl 8 og 15.30 på hverdager.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med kommunen på e-post korona@ototen.no eller på telefon 469 28 214 (hverdager mellom kl 9 og 15).

Hvis du har vært i nærkontakt med en person som er smittet, eller har spørsmål i forbindelse med smittesporing og karanteneregler, kan du ta kontakt med kommunens smittesporingsteam.