Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Aktuelle saker

26.11.21: Tolv nye smittetilfeller på to dager

Torsdag og fredag er det bekreftet tolv nye tilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. Ti av de smittede er husstandsmedlemmer til tidligere covid-19-positive, og kunne forventes å bli smittet. Ytterligere én av de smittede har kjent smittevei, mens smittesporing fortsatt pågår for den siste.

Ett av smittetilfellene berører Raufoss videregående skole. Det er også et smittetilfelle i 5. trinn ved Kolbu skole.

Fungerende smittevernoverlege Bodil Hagen Sægrov oppfordrer fortsatt sterkt til at alle holder seg hjemme hvis de blir syke, og tar en covid-19-test. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne begrense smitten i kommunen. I tillegg er det veldig viktig at alle innbyggere vaksinerer seg med de første to dosene, og at alle over 65 snarest mulig tar dose 3.

Det er fredag kveld 20 smittede personer i isolasjon i Østre Toten.

24.11.21: Tolv nye smittetilfeller siden søndag

Siden søndag 21. november er det bekreftet tolv nye tilfeller med covid-19 i Østre Toten kommune. Vi har i tillegg fått melding om fire positive hjemmetester. Disse er enda ikke verifisert med PCR-test. Svarene ventes i løpet av morgendagen.

Ett av smittetilfellene berører første trinn ved Lena-Valle videregående skole. Det er også smittetilfeller i 2. og 6. trinn ved Kolbu skole samt i Kolbu barnehage.

Vi ser at når barna blir smittet, smittes fort hele husstanden – også de som er fullvaksinerte.

Smittevernoverlegen oppfordrer fortsatt sterkt til at man holder seg hjemme hvis man blir syk , og tar en covid-19-test. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne begrense smitten i kommunen vår.

Onsdag kveld har vi 19 smittede i isolasjon og fem nærkontakter i karantene i Østre Toten.

20.11.21: Ni nye smittetilfeller

Det er fra torsdag morgen til i dag meldt om ni nye smittetilfeller med covid-19 i Østre Toten kommune. De fleste er knyttet til smittesituasjoner i skoler og barnehager; direkte eller som husstandsmedlemmer til tidligere smittede. To av de nye har ukjent smittevei, og én har fått smitten fra en storby utenom Vestoppland. Én ny skoleklasse er rammet. De som er berørt av dette er informert.

Lørdag kveld er det 18 aktivt smittede i isolasjon i Østre Toten. Av disse er åtte barn og ti voksne. Teststasjonen på Skreia holder oppe i morgen for kartlegging rundt de nye smittede. Dette gjelder bare de som har fått spesielt beskjed om at de skal teste seg på søndag.

Det er fortsatt relativt høy smitte i kommunen, med gjennomsnittlig tre nye tilfeller hver dag denne uka. Vi minner om at det stadig er viktig at alle følger smittevernrådene: Hold god avstand og ha god håndhygiene. Ikke gå på jobb eller skole ved tegn til luftveisinfeksjon, men test deg og hold deg hjemme til du blir bedre.

 

19.11.21: Status vaksinering uke 46/21

Denne uka har 56 innbyggere fått dose 1 og 41 har fått dose 2 av koronavaksinen. Over 650 innbyggere over 65 år har fått en oppfriskingsdose (dose 3).

Det er veldig bra at stadig flere velger å ta vaksinen og også følger opp dette med påfyll når de får tilbudet. Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til ta vaksinen snarest mulig for å beskytte seg selv og andre mot alvorlig sykdom, og for å redusere videre smitte. Smittesituasjonen i Østre Toten kommune de siste ukene viser hvor viktig det er at flest mulig er vaksinerte.

Neste mulighet for vaksinering er 24. og 25. november kl 08.30-11 og 12-14.30. Det er fortsatt drop-in for dose 1 og dose 2, og for dose 3 for personer med nedsatt immunforsvar. Til oppfriskingsdose  må du bestille time.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde   

17.11.2021: Ti nye smittetilfeller

Det er så langt denne uka meldt om ti nye smittetilfeller med covid-19 i Østre Toten kommune. Av de smittede er det to barn og åtte voksne. Alle er knyttet til smittesituasjoner i skoler og barnehager, direkte eller som husstandsmedlemmer til tidligere smittede.

Onsdag kveld er det 17 aktivt smittede i Østre Toten kommune. 292 personer er testet ved teststasjonen på Skreia denne uka. Kommunen er fortsatt i en krevende situasjon med høy smitte.

Vi minner om at det fortsatt er de samme rådene som gjelder: Hold avstand, og ha god håndhygiene. Ikke gå på jobb eller skole ved tegn til luftveisinfeksjon, men test deg og hold deg hjemme til du blir bedre.

13.11.21: Ni nye smittede

I løpet av i går kveld og i dag har det blitt meldt om ytterligere ni smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. Fire av disse er voksne – en av dem er husstandsmedlem til en tidligere smittet, mens de tre andre har ukjent smittevei. I tillegg er det fem barn tilknyttet smittesituasjoner i ulike skoler.

Det er nå svært krevende dager med en sterk økning i antall smittede personer i kommunen. Mange av dem har ukjent smittevei. Lørdag kveld er det 23 aktivt smittede i Østre Toten.

- Jeg råder alle innbyggere til å holde avstand der det er mulig, helst én meter i det offentlige rom, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas. Hun oppfordrer alle til å prøve å redusere antall nærkontakter de treffer i løpet av ei uke, og minner spesielt om at du alltid skal teste deg hvis du blir syk med forkjølelsessymptomer.

11.12.21: Tre nye smittede

Det er i dag meldt om tre nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. De tre er en mann med ukjent smittevei, en kvinne som er husstandsmedlem til en tidligere smittet, og et barn tilknyttet smittesituasjonen ved en av skolene.

237 personer ble testet på Skreia teststasjon i dag. Det er nå 16 personer med aktiv smitte i kommunen.

11.11.21: Informasjon til foreldre og ansatte i barnehager og grunnskoler

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas minner foreldre og ansatte om at INGEN skal møte opp i barnehagen eller på skolen når de er syke. De som har nyoppståtte luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme, og snarest mulig teste seg enten ved teststasjonen på Skreia eller med selvtest. Dette gjelder både barn, ungdom og voksne.

Det er veldig viktig at alle følger disse retningslinjene, både for å unngå mer spredning av korona, men også for å hindre spredning av RS-viruset som også sprer seg i vårt distrikt nå. Hvis mange lar være å følge reglene kan det bli behov for å iverksette strengere smitteverntiltak i kommunen.

11.11.21: Fem nye smittede

Det ble i går meldt om fem nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. Av de smittede er tre tilknyttet ulike smittesituasjoner i skolene, og to er fullvaksinerte menn med ukjent smittevei.

Den siste uken er 21 innbyggere smittet. Vi forventer ytterligere smitte de neste dagene. Det vil også i dag, torsdag, foregå utstrakt testing. Totalt er hele 569 personer testet ved teststasjonen på Skreia siden lørdag.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas minner om de to enkle hovedreglene som gjelder nå: Vaksinér deg, og ta en koronatest og hold deg hjemme når du har nyoppståtte forkjølelsessymptomer.

06.11.21: Fem nye smittede i Østre Toten siden statusrapport på torsdag 

Fire av disse har deltatt i felles familiesammenkomst, og er således ikke uventet at blir smittet. Den femte personen har kjent smittevei fra annen kommune og har milde symptomer. 

En av disse fem personene er tilknyttet Kolbu barneskole. Dette medfører at vi i dag vil teste cirka 70 barn og ansatte fra skolen på Skreia teststasjon. Foresatte og ansatte har fått beskjed. 

- Befolkningen vår må nå fortsette med å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og ta test. Vi ser også at det nærmest utelukkende er fullvaksinerte som nå blir smittet, og det bekymrer oss, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas. 

05.01.21: Status vaksinering uke 44/2021

Denne uka har rundt 60 innbyggere fått dose 1 eller 2 av koronavaksinen. Grafikken som viser andel vaksinerte forandrer seg derfor lite fra uke til uke. Nesten 10 prosent av innbyggerne våre over 16 år er enda ikke vaksinerte, og vi oppfordrer fortsatt alle til ta vaksinen snarest mulig for å beskytte seg selv og andre mot alvorlig sykdom.

Vi holder nå i hovedsak på med vaksinering av dose 3 (oppfriskingsdose) til innbyggere fra 65 år og oppover, men statistikk over disse er ikke tilgjengelig enda.

Neste uke (uke 45) er det ikke vaksinering. Neste mulighet for vaksinering er 17. og 18. november kl 08.30-11 og 12-14.30. Det er fortsatt drop-in for dose 1 og dose 2, og for dose 3 for personer med nedsatt immunforsvar.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).Klikk for stort bilde  

28.10.21: To nye smittede – enda enklere å få tatt test

To personer er meldt smittet med covid-19 i Østre Toten den siste uken. Begge har milde symptomer, og har kjent smittevei fra andre kommuner. Kun én person til er i karantene. Smittesituasjonen på Kolbu legesenter er over, og de tre smittede derfra er ute av isolasjon.

Forrige uke ble det testet 164 personer ved teststasjonen på Skreia. For å gjøre det enda enklere å bestille koronatest kan dette nå gjøres elektronisk. Vi deler også ut selvtester til alle med luftveissymptomer. Det skal være lett å ta en test, og vi håper alle er flinke fremover til å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer, slik at vi ikke får skjult smitte hos oss. Les mer om testing på kommunens hjemmesider.

04.11.21: Covid-19-status i kommunen

Fire personer er meldt smittet med covid-19 i Østre Toten den siste uken. En er allerede avisolert, slik at vi har tre aktivt smittede i dag.

Alle har milde symptomer, og har kjent smittevei. Fire personer til er i karantene. Forrige uke ble det testet 145 personer ved teststasjonen på Skreia, og det ble utlevert mange selvtester i tillegg.

Vi er bekymret for den økende smitten i Norge. Sykehusene, legevakta og fastlegekontorene, også her i regionen, har stor pågang av personer med ulike luftveissykdommer nå. Vi ber derfor alle innbyggerne våre om å ta vaksine dere blir tilbudt, og at dere må holde dere hjemme ved luftveissymptomer og ta en test. Selv om testen er negativ på korona, så husk at dere heller ikke skal smitte andre med den luftveissykdommen dere har. Hold dere hjemme, og ring fastlegekontoret eller legevakt ved forverring for råd.

10.11.21: Fire nye smittetilfeller - tiltak i helse- og omsorgstjenestene

Siden mandag kveld er enda fire personer meldt smittet med covid-19 i Østre Toten kommune. Alle tilfellene har tilknytning til skolene.

Smittetilfellene berører en 10. klasse på Lena ungdomsskole,  7. trinn ved Kapp skole og 7. trinn ved Kolbu skole. I tillegg er enda en klasse ved Lena-Valle videregående tatt ut i hjemmeskole og må testes. Dette gjelder nå fire klasser ved skolen.

Vi mangler fortsatt svar på mange av testene som ble tatt mandag. Videre tiltak blir bestemt når disse foreligger. Tirsdag ble det testet 91 personer på Skreia, og mange skal også testes onsdag. Onsdag morgen er det registrert 13 personer med aktiv smitte i kommunen.

Det er nå økende covid-19-smitte både lokalt og nasjonalt, stadig flere tilfeller av vanlige luftveissykdommer, og økt press på helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten. Kommuneoverlege Rebecca Setsaas innførte derfor tirsdag nye smitteverntiltak med øyeblikkelig virkning. I kommunale tjenester skal ansatte nå bruke munnbind i all kontakt med pasient/bruker, når det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand. Ansatte i alle helse- og omsorgstjenestene skal også bruke munnbind i all kontakt med kollegaer nærmere enn 1 meter, og vurdere økt bruk av digitale møter. Disse tiltakene gjelder uavhengig av om ansatte og pasient/bruker er vaksinerte eller ikke.

For å beskytte våre mest sårbare innbyggere oppfordrer kommunen spesielt til at ingen besøker Labo eller Fjellvoll hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon eller mage-/tarminfeksjoner.

Situasjonen følges nøye, og flere tiltak kan bli iverksatt på kort varsel.

07.10.21: Status vaksinering uke 40/2021

I uke 40 ble det gitt ca 160 doser med covid-19-vaksine til våre innbyggere

Det er satt totalt 22 154 doser siden vaksineringen startet. 90 prosent av innbyggerne over 16 år har fått minst én vaksinedose, og 84 prosent er fullvaksinerte. 

 • 738 innbyggere over 16 år og 476 12- til 15-åringer har fått én vaksinedose
 • 10 470 innbyggere er fullvaksinerte

Det vil ikke bli vaksinering neste uke (høstferieuka). Deretter vil det bli én vaksinedag i uka de tre kommende ukene: 20. oktober, 28. oktober og 4. november. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde   

10.10.21: Et nytt smittetilfelle

Per i dag har vi kun ett smittetilfelle i Østre Toten og ingen i karantene. Dette tilfellet ble meldt oss i helgen. Personen har vært i karantene lenge grunnet smitte i husstanden, og medfører ingen i karantene eller risiko for videre smitte til andre.

14.10.21: Status smitte

Pr i dag tordag 14. oktober har vi den gleden av å meddele at vi nå ikke har noen i smitteisolasjon eller i karantene i Østre Toten. Den siste smittede gikk ut av isolasjon i går. 😄

Vi minner om at smittevernreglene stadig er viktige, slik at vi fortsatt kan holde smitten på et minimum, og for å beskytte de som av forskjellige årsaker ikke kan ta koronavaksine:

Vi skal:

 • ... ikke gå på jobb og skole ved nyoppståtte luftveissymptomer, og teste oss når vi får symptomer
      Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?
 • ... fortsette med god hånd- og hostehygiene.
 • ... ta både koronavaksine og influensavaksine hvis vi er i risikogruppen.

Forrige uke ble det testet 113 personer ved teststasjonen på Skreia.

Vi rapporterer nå bare smittetall én gang i uka, med mindre det oppstår vesentlige smittesituasjoner eller utbrudd knyttet til kommunens tjenestetilbud.

21.10.21: Tre nye smittetilfeller

Til sammen tre personer er meldt smittet med covid-19 i Østre Toten tirsdag og onsdag. Omfattende smittesporing og testing viser at smitten kommer fra en annen kommune. Vedkommende visste ikke om sin koronasmitte, og var på Kolbu legesenter i forrige uke.  Dette førte til at en ansatt og to pasienter bosatt i Østre Toten har blitt smittet. Alle er fullvaksinerte.

Andre aktuelle pasienter og ansatte som har vært nærkontakter til de smittede er kontaktet, og er allerede testet. Det er heldigvis ikke flere som er smittet.

Denne situasjonen minner oss på at koronapandemien ikke er over. Det er fortsatt veldig viktig å følge smittevernreglene, og det er viktig å huske at du kan bli smittet selv om du er vaksinert.

Forrige uke ble det bare testet 72 personer ved teststasjonen på Skreia. Dette er veldig få i forhold til at mange nå har luftveissymptomer. Vi forventer mer av både influensa, RS-virus og flere andre virus i tiden i fremover. Det er viktig at alle fortsetter å teste seg og holde seg hjemme til man er i bedre form og har fått negativt svar på koronatest. Fullvaksinerte skal også ta koronatest ved luftveissymptomer.

Flere tester seg nå med hurtigtester, som ikke registreres i kommunens systemer. Ved positivt svar på en hurtigtest er det viktig å kontakte kommunens smittesporingsteam med en gang.

Vi vaksinerer for fullt både mot influensa og korona, og anmoder alle om å la seg vaksinere.

22.10.21: Registrering i vaksinekø for oppfriskingsdose (dose 3)

Alle innbyggere mellom 65 og 84 år oppfordres til å registrere seg for å få tilbud om en oppfriskingsdose av koronavaksinen (dose 3). Du registrere deg ved å klikke på denne lenken.

 • 65 til 74 år: Du MÅ registrere deg for å få vaksinen
 • 75 til 84 år: Du OPPFORDRES TIL å registrere deg for å få vaksinen
 • 85 år og eldre: Du vil bli oppringt, og trenger ikke å registrere deg

Det sparer kommunen for mye arbeid hvis flest mulig under 85 år registrerer seg.

På samme måte som sist kan alle som har bankID hjelpe andre med å registrere seg. Spør derfor gjerne en pårørende/nær bekjent om hjelp. Hvis du er mellom 75 og 84 vil vi imidlertid kontakte deg via telefon eller SMS hvis du ikke registrerer deg.

Hvis du er under 75 år vil du ikke bli kontaktet hvis du ikke registrerer deg i vaksinekøen.

Når du har registrert deg i vaksinekøen

 • Du mottar ingen SMS som bekreftelse på at du har registrert deg.
 • Når det er din tur til å få vaksine, får du en SMS om timebestilling. Dette skjer 6 måneder etter at du fikk dose 2.
 • Du bestiller selv time ved å klikke på lenken i SMSen.

Vi vaksinerer bare med Pfizer.

18.10.21: Flytting av dose 2-timer for 16- og 17-åringene

Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert ny kunnskap om effekt og bivirkninger av koronavaksinen hos unge, og anbefaler nå at ungdommer født i 2004 og 2005 tilbys to vaksinedoser med et intervall på 12 UKER.

Tidligere var anbefalt intervall 8 til 12 uker, og datoer for dose 2 i Østre Toten ble derfor satt opp 10 uker etter dose 1.

På bakgrunn av den nye anbefalingen vil timene til dose 2 for 16- og 17-åringene bli flyttet til 25. november og 1. desember. Dette vil bli gjort i løpet av dagen.

SMS med ny dato og tidspunkt vil bli sendt ut til foresatte/ungdom.

Alle 16- og 17-åringene som bor eller går på skole i Østre Toten kan få dose 2 her.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på koronatelefon 469 28 214.

10.10.21: Ukentlig rapportering fra Østre Toten

Norge er nå over i en annen fase av pandemien. Landet gikk lørdag 25. september over til en normal hverdag med økt beredskap. Da forsvant de fleste nasjonale koronatiltakene, og befolkningen skal i liten grad bli påvirket av pandemien i hverdagen. Vi må gradvis lære oss å leve med at korona kommer til å forbli i samfunnet vårt, og vi skal etter hvert håndtere koronavirus som andre luftveisinfeksjoner.

Dette er en ny og utfordrende overgang for de aller fleste av oss. For at vi skal lykkes med dette er det viktig at vi alle fremover:

 • fortsetter med å ikke gå på jobb og skole ved nyoppståtte luftveissymptomer og tester oss.
 • fortsetter med god hånd- og hostehygiene.
 • tar koronavaksine, og influensavaksine om du er i risikogruppen.

Vi forventer nå at alle som ikke tar koronavaksine, på et eller annet tidspunkt blir smittet av korona. Vi må derfor gjøre det vi kan for fortsatt å hindre å spre smitte videre for å beskytte de uvaksinerte. Det er viktig å huske at også fullvaksinerte kan bli smittet, men da med mildere sykdom enn om de ikke var vaksinert.

På bakgrunn av denne nye fasen vil vi i Østre Toten fremover publisere en ukentlig status på smittesituasjonen hos oss hver torsdag, og slutte å sende pressemeldinger når enkeltpersoner er smittet. Unntaket fra dette er om det kommer smitte i tjenestene våre, eller et større utbrudd blant våre innbyggere. Det vil da komme egen pressemelding om dette.

30.09.21: To nye smittetilfeller

Vi har registrert ytterligere ett smittetilfelle i hjemmetjenesten i dag. Brukeren har foreløpig ingen symptomer. De resterende 14 brukere og 27 ansatte har alle testet negativt, og er dermed ute av testsoppfølgingen. 

Det er nå to ansatte og to brukere som er bekreftet smittet og som er i isolasjon. Tre nye ansatte må på bakgrunn av den siste smittede ta koronatest i morgen. Vi fortsetter med ekstraordinære smitteverntiltak for distrikt Skreia. 

I tillegg er en kvinne uavhengig av hjemmetjenesten meldt smittet. Smitten er sporet til annen kommune. Hun har milde symptomer. 

05.11.21: Unntak for fraværsreglene ut skoleåret

Regjeringen gjeninnfører unntaket fra fraværsreglene ut skoleåret. Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til legen for å dokumentere fraværet.

Målet er at elever med milde symptomer skal ikke føle seg tvunget til å gå på skolen fordi de er redd for fravær. 

Reglene som regjeringen nå innfører er de samme som gjaldt frem til 11. oktober i år og nesten hele forrige skoleår. 

Unntaket vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag

Pressemelding fra regjeringen

01.11.2021: Status vaksinering uke 43/2021

De siste to ukene har rundt 150 innbyggere fått dose 1 eller dose 2 av koronavaksinen. Mange av beboere på Labo og Fjellvoll har fått en oppfriskingsdose (dose 3), og vi holder nå på med det samme til innbyggere som er 85 år eller eldre.

Det er Klikk for stort bildesatt totalt 21 876 doser siden vaksineringen startet. 90.3 prosent av innbyggerne over 16 år har fått minst én vaksinedose, og 85,2 prosent er fullvaksinerte. 

Det er nå over 90 % vaksinerte i aldersgruppene fra 40 og oppover.  

Denne uka er det vaksinering torsdag 4. november. Neste vaksineringsdager blir 17. og 18. november. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde     

05.10.21: Tilbud om dose 3 til personer fra 65 år og oppover

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet bestemt at alle over 65 år nå skal få tilbud om en tredje dose med koronavaksinen, en såkalt oppfriskingsdose (booster-dose). Det skal gå minst 6 måneder mellom andre og tredje dose. Det er foreløpig bare Pfizer-vaksinen som er godkjent til dose 3.

Vaksinering av dose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar fortsetter som før, uavhengig av når vaksineringen med dose 3 for innbyggere 65 år og eldre starter.

Samme rekkefølge som sist

Rekkefølgen for vaksinering med dose 3 vil følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at beboere på sykehjem og innbyggere som er 85 år eller eldre får tilbudet først. Deretter kommer de fra 75 til 84 år, og videre gruppa 65 til 74 år.

Sannsynlig oppstart i november

Østre Toten kommune vil følge de nasjonale anbefalingene, og har nå startet arbeidet med å se på hvordan vaksinering av dose 3 til disse gruppene skal organiseres. Mer informasjon kommer når dette er klart.

Det vil ta noen uker før vaksineringen med dose 3 kan starte, siden sesonginfluensavaksinen etter retningslinjer fra helsemyndighetene skal prioriteres først.

Ekstra dose til Janssen-vaksinerte

En ekstra vaksinedose med Pfizer eller Moderna vil også bli tilbudt de som har fått Janssen-vaksinen, som er en éndose-vaksine. Årsaken er at denne vaksinen har vist seg å ha noe dårligere effekt enn Pfizer og Moderna. Janssen-vaksinen har ikke blitt tilbudt gjennom kommunens vaksineprogram..

De som er aktuelle for en slik ekstra vaksinedose, må selv ta kontakt med kommunen hvis de ønsker denne ekstra dosen.

Ikke tilbud til andre innbyggere nå

Myndighetene har ikke tatt noen beslutning om vaksinering med dose 3 av personer mellom 18 og 64 år, heller ikke til helsepersonell. Det vil heller foreløpig ikke bli tilbud om dose 3 til personer i denne aldersgruppen som er i risikogrupper (etter definisjonen som ble brukt ved vaksinering med dose 1 og 2), ut over de som allerede har fått tilbudet  - det vil si de som vurderes å ha alvorlig nedsatt immunforsvar.

Mer informasjon

08.11.21: Sju nye smittede

Siden søndag har sju personer med tilknytning til Østre Toten kommune fått påvist covid-19-smitte. Av disse sju er det to elever ved Kolbu barneskole. En person er tilknyttet tidligere omtalt familiesammenkomst, og var ventet smittet. En person er smittet i annen kommune og befinner seg ikke på Østre Toten. De siste tre er elever fra tre skoleklasser på Lena-Valle videregående skole.  

Siden torsdag har vi i alt fått 12 nye smittede i Østre Toten.  

I dag, mandag 8. november, er hele 203 personer testet på Skreia teststasjon, inklusive cirka 90 elever og ansatte tilknyttet Lena-Valle.  

- Vi opplever nå at mange smittede har vært flere dager på jobb eller på skole med symptomer. Dette fører til at mange personer potensielt kan ha blitt smittet, og mange må testes eller være i karantene. Om denne smittetrenden fortsetter, og vi skal klare å unngå sterkere tiltak i kommunen fremover, er vi helt nødt til å holde oss hjemme med forkjølelsessymptomer og ta test, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.  

- Vi har i dag innført anbefaling om bruk av munnbind for alle som besøker fastlegekontorene våre. Alle må huske å ikke gå inn med luftveissymptomer. Ring i forkant, så får du en hurtigtest til å ta i bilen før undersøkelse videre, sier Setsaas. 

24.09.21: Status vaksinering uke 38/21

I uke 37 ble det gitt 458 doser med covid-19-vaksine til våre innbyggere

Det er satt totalt 21 293 doser siden vaksineringen startet. 89,3 prosent av innbyggerne over 16 år har fått minst én vaksinedose og 81,6 prosent er fullvaksinerte. 

 • 957 innbyggere over 16 år og 285 12- til 15-åringer har fått én vaksinedose
 • 10 168 innbyggere er fullvaksinerte

Vi tar sikte på å avslutte massevaksineringen i løpet av de nærmeste to ukene, så vi anbefaler sterkt at alle innbyggere vaksinerer seg I LØPET AV MÅNEDEN. På den måten bidrar du til å beskytte deg selv og andre mot å bli alvorlig syke. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

   Klikk for stort bilde  

27.09.21: Slutt på restriksjoner ved Labo og Fjellvoll

Etter overgang til normal hverdag med økt beredskap, avsluttes registrering, besøkstid og varsling om besøk ved Labo samt restriksjoner ved bruk av fellesarealer på Fjellvoll.

Besøkende til pasienter/beboere i helse- og omsorgstjenesten forholder seg til de rådene som gjelder befolkningen generelt, men bør ikke komme på besøk hvis de har symptomer på infeksjon eller er definert som nærkontakter til noen som har fått påvist covid-19.

Vi minner om at vi nå også går inn i en tid med andre smittsomme sykdommer som influensa, mage-tarm-infeksjoner og lignende. Vårt fokus vil også være på å hindre utbrudd av slike sykdommer i våre tjenester.

Ved hendelser med forhøyet smitterisiko samt ved utbrudd, kan det bli innført tidsbegrensede smitteverntiltak.

27.09.21: Drop-in vaksinering for alle - med Pfizer

Massevaksineringen nærmer seg slutten. Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen SNAREST MULIG! Vi vaksinerer nå bare med Pfizer.

De gjenstående vaksinedagene blir det drop-in for alle - uansett om du skal ha dose 1, 2 eller 3, og uansett hvilken kommune du bor i.

Trenger du tilrettelegging - for eksempel vaksinering på eget rom, liggende på en benk, i bilen, med følge - så ordner vi det! Passer ikke åpningstidene, så si fra til oss. Vi treffes på telefon 469 28 214 alle hverdager kl 9-15.

Vaksinesenteret i Silogata 24 på Lena har åpent både på dag- og kveldstid denne og neste uke:

 • Onsdag 29. september
  Kl 08.30-11, kl 12-14.30 og kveldsåpent kl 16-19
 • Torsdag 30. september
  Kl 08.30-11 og kl 12-14.30
 • Onsdag 6. oktober
  Kl 08.30-11, kl 12-14.30 og kveldsåpent kl 16-19

Det må gå minst 4 uker mellom vaksinedosene (minst 8 uker hvis du er født i 2004/2005).

Vi ønsker at flest mulig av våre innbyggere vaksineres mot korona - både for sin egen beskyttelse, og for å oppnå flokkimmunitet slik at vi beskytter andre. VI OPPFORDRER DERFOR ALLE VÅRE INNBYGGERE TIL Å TA VAKSINEN NÅ!

26.09.21: To nye smittetilfeller

Fredag testet en fullvaksinert ansatt i hjemmetjenesten positivt for covid-19. I går ble ansatte og brukere testet, og det er i dag registrert ytterligere to smittetilfeller i hjemmetjenesten. Det er dermed to ansatte og en bruker som er bekreftet smittet. Alle tre er isolert. Smittesporing pågår og det gjennomføres testing av ansatte som har hatt nærkontakt med de smittede og alle brukere. Det er innført en del ekstraordinære smitteverntiltak som: 

• Bruk av smittevernutstyr (smittefrakk, øyebeskyttelse, hansker og munnbind) for ansatte hjemme hos brukere som har vært nærkontakter. 

• Bruk av munnbind, øyebeskyttelse og hansker for ansatte hjemme hos resterende brukere i distrikt Skreia. 

• Ansatte i distrikt Skreia skal ta hurtigtest før oppstart jobb.  

• Økt fokus på nyoppståtte luftveissymptomer hos brukere og ansatte. 

• Mer adskilte arbeidsgrupper. 

23.09.21: Storbritannia godkjenner kryssvaksinering

Enkelte innbyggere har ikke ønsket å ta dose 2 når de har blitt tilbudt Moderna, hvis de fikk Pfizer som dose 1. En av årsakene til dette er at Storbritannia ikke har godtatt bruk av ulike vaksiner som fullvaksinering.

4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente doser koronavaksine, også ved bruk av vaksine fra to ulike produsenter (kryssvaksinering).

De som har  opplevd dette som begrensende kan nå få satt 2. dose, som er viktig for å få best mulig beskyttelse.

02.10.21: Status vaksinering uke 39/2021

I uke 39 ble det gitt over 260 doser med covid-19-vaksine til våre innbyggere.

Det er satt totalt 21 980 doser siden vaksineringen startet. 89,8 prosent av innbyggerne over 16 år har fått minst én vaksinedose og 82,9 prosent er fullvaksinerte. 

 • 859 innbyggere over 16 år og 465 12- til 15-åringer har fått én vaksinedose
 • 10 328 innbyggere er fullvaksinerte

Siste ukentlige massevaksinering blir onsdag 6. oktober. Det vil bli enkelte dager med vaksinering senere også, men vi anbefaler sterkt at alle innbyggere vaksinerer seg NÅ slik at de slipper å vente. Vaksinering er viktig for å beskytte deg selv og andre mot å bli alvorlig syke. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde  

24.09.21: En ansatt i hjemmetjenesten smittet 

En ansatt i vår hjemmetjeneste fikk i dag påvist covid-smitte. 14 brukere og 21 ansatte er berørte av situasjonen. Mange vil bli testet i morgen, lørdag 25. september. De ansatte i hjemmetjenesten jobber nå med ekstra smittevernutstyr. 

Brukere og pårørende er informert om situasjonen. Tjenesten skal gå som normalt i helga. Det vil bli satt inn ekstra mannskap, så våre brukere skal få den hjelpen de trenger. 

Nå er det totalt tre personer med påvist smitte i kommunen, og tre personer i karantene. 

17.09.21: Dose 3 til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet anbefaler at pasienter med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en 3. dose med covid-19-vaksine.

Hvem skal ha dose 3?

Tilbudet gjelder personer med nærmere definerte tilstander, og personer gjennomgår eller nylig har gjennomgått immundempende behandling. De som tilhørere denne gruppen vil få informasjon gjennom fastlege eller spesialhelsetjenesten, eller kan sjekke listen med aktuelle medisiner på en egen liste.

Her finner du en oversikt over hvem som anbefales å ta vaksine 3 - både hvilke tilstander som er inkludert, og en oversikt over hvilke medisiner dette gjelder.

Det kan også være andre med alvorlig nedsatt immunforsvar som ikke står på denne listen, som skal ha vaksinen. Dette vil da være en vurdering som gjøres av spesialhelsetjenesten.

Drop-in for dose 3

Hvis du ut fra denne oversikten er sikker på at du skal ha dose 3, trenger du ikke å vente på brev fra helsetjenesten eller ta kontakt med vaksinesenteret på forhånd. Hvis du har medisinske spørsmål knyttet til dose 3, må du imidlertid avklare dette med din fastlege eller spesialhelsetjenesten.

Innbyggere i Østre Toten kommune som skal ha dose 3, kan komme på drop-in alle vaksinedager, det vil si onsdager og torsdager i september kl 08.30-11 og 12-14.30).

Hva slags dokumentasjon må jeg ha med til vaksineringen?

Det er viktig å ha med dokumentasjon til vaksinesenteret som viser at du tilhørere den gruppen som skal ha vaksinedose 3. 

Dette kan være for eksempel et brev fra fastlegen eller spesialhelsetjenesten som viser at du har en av de tilstandene/sykdommene som omfattes av ordningen. Hvis du bruker en av medisinene på listen det er vist til over, kan du ha med for eksempel utskrift av en resept, en medisinpakning med ditt navn på, eller annet som viser at du bruker denne medisinen.

Personer som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene som er nevnt i lenken overfor, må ha med eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

I tillegg må du ha med personlig identifikasjon.

19.09.21: Status vaksinering uke 37/21

I uke 37 ble det gitt 728 doser med covid-19-vaksine til våre innbyggere

Det er satt totalt 20 878 doser siden vaksineringen startet. 88.8 prosent av innbyggerne over 16 år har fått minst én vaksinedose og 78,4 prosent er fullvaksinerte. 

 • 1297 innbyggere over 16 år har fått én vaksinedose
 • 9 769 innbyggere er fullvaksinerte

Alle som opprinnelig hadde dose 2-vaksinetime i oktober og november har nå fått flyttet timen sin til september. Du skal selv kunne flytte timen din via tilsendt lenke i bekreftelsesmeldingen hvis den nye timen ikke passer.

Vi tar sikte på å avslutte massevaksineringen ved utgangen av september, så vi anbefaler sterkt at alle innbyggere vaksinerer seg I LØPET AV MÅNEDEN. På den måten bidrar du til å beskytte deg selv og andre mot å bli alvorlig syke. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde    

21.09.21: To nye smittetilfeller

To menn fikk i dag påvist covid-smitte. Ingen av dem har noen spesielle symptomer. Begge har vært i karantene, og det er ikke behov for smittesporing.

I dag er det totalt seks personer med påvist smitte i kommunen, og tre personer er i karantene.

17.09.21: To nye smittetilfeller

Det er i dag meldt om to nye tilfeller med covid-19 i Østre Toten.

Det ene er en kvinne med ukjent smittevei. Smittesporing pågår.

En mann testet også positivt i dag. Han er nærkontakt til en tidligere smittet, og var derfor allerede i karantene.

Begge de smittede har milde symptomer.

Det er i kveld tre personer med aktiv smitte og tre nærkontakter i karantene i kommunen.

09.09.21: Nytt smittetilfelle (08.09.21)

Onsdag fikk vi melding om et nytt nytt covid-smittetilfelle. Smittevei er ikke kjent, men er under kartlegging ved smittesporing og testing av nærkontakter.

Nå er det to personer med påvist smitte i Østre Toten kommune, og 25 er i karantene.

11.09.21: Nytt smittetilfelle

I går, fredag 10. september, fikk vi melding om et nytt covid-smittetilfelle. Vedkommende er allerede i karantene. Smittesporing og testing av nærkontakter pågår.

Nå er det to personer med påvist smitte i Østre Toten kommune, og 20 er i karantene.

16.09.21: Nytt smittetilfelle

En kvinne er meldt smittet med covid-19 i Østre Toten kommune i dag. Hun har milde symptomer. Smittesporing pågår.

Det er i dag tre personer med aktiv smitte og ni nærkontakter i karantene i kommunen.

 

27.08.21: Fire nye smittetilfeller

Tre personer er husstandsmedlemmer til tidligere smittede og var allerede i karantene. En person var i innreisekarantene fra utlandet. Alle har milde symptomer.

På Labo har vi fått de aller fleste testsvarene fra pasienter og ansatte, men vi venter fortsatt på noen få. Vi er veldig glade for at svarene vi har mottatt så langt er negative. Vi opprettholder vårt tiltaksnivå og følger situasjonen tett de neste dager. Det kan fortsatt være at noen flere vil være smittet. Ytterligere informasjon fra oss vil komme til pårørende, ansatte og media når vi har fått alle svarene.

Vi har i dag også fått en smittet elev på Lena-Valle videregående skole der en klasse er tatt ut i testregime. Aktuelle elever og ansatte er informert og er allerede testet. De følger eget regime i dagene fremover.

Kommuneoverlegen minner nå om at alle må holde meter’n og holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer. Alle skal da testes, også de fullvaksinerte.

- Fem av de siste sju smittede i Østre Toten har vært fullvaksinerte. Vi vet at vaksinen beskytter svært godt mot alvorlig sykdom, og det ser vi ved at de aller fleste fullvaksinerte får mild sykdom, heldigvis. Men, vi ser at fullvaksinerte kan bli smittet og de kan smitte videre. Det er svært viktig nå at alle som fortsatt ikke har vaksinert seg, vaksinerer seg så fort de kan, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

27.08.21: Oppdatert informasjon om situasjonen ved avdeling 1 på Labo

Vi har dessverre registrert ytterligere et smittetilfelle blant de ansatte ved avdeling 1 på Labo. Det er dermed tre ansatte og to beboere som er bekreftet smittet. Den siste som er smittet var allerede i karantene. Alle de som er smittet er isolert.

Smittesporing er gjort og det er gjennomført testing av alle ansatte i avdelingen som har hatt nærkontakt med de smittede og testing av alle beboere. Smitten ser så langt ut til å dreie seg om pasienter og ansatte tilknyttet bogruppe 1.

Det er innført ekstraordinære smitteverntiltak i avdelingen som:

· bruk av munnbind og øyebeskyttelse på avdelingen

· hyppigere renhold på avdelingen

· midlertidig besøksstans på avdelingen inntil situasjonen er avklart

· økt fokus på nyoppståtte luftveissymptomer hos pasienter og ansatte

· mer adskilte arbeidsgrupper

Alle beboere og de fleste ansatte i avdelingen er fullvaksinerte og smitterisikoen er dermed liten, men det er samtidig en viss fare for at det kan komme nye smittetilfeller de nærmeste dagene.

Sykehjemsoverlegen følger situasjonen nøye sammen med kommuneoverlegen og ledelsen på Labo.

30.08.21: Nå tar vi i bruk Moderna-vaksinen. Det er trygt å vaksineres med ulike vaksinetyper.

Østre Toten får nå mange doser av Moderna-vaksinen. Vi tar i bruk Moderna fra og med onsdag 1. september.

De fleste som skal ta dose 2 i tiden framover vil derfor bli tilbudt Moderna. Det samme gjelder de som enda ikke har fått dose 1.

Vaksinen fra Moderna ser ut til å ha minst like god vaksineeffekt som BioNTech/Pfizer-vaksinen, også mot Delta-varianten. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse, og gir ikke større risiko for bivirkninger enn man har ved bruk av to doser fra samme produsent. Vaksineeffekten er den samme uavhengig av i hvilken rekkefølge man får de to vaksinene.

Dose 2 er viktig for å oppnå best mulig beskyttelse mot koronaviruset, siden den forsterker beskyttelsen kroppen har bygget opp etter dose 1. Det er derfor viktig at alle får to doser.

Vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe koronapandemien, og Folkehelseinstituttet anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken av vaksinene de får tilbud om.

Les mer om kombinering av vaksinetyper hos Folkehelseinstitutt

01.09.21: Koronarelatert dødsfall på Labo, og tre nye smittede

Vi er lei oss for å måtte melde at en av de covid-19-smittede beboerne ved avdeling 1 på Labo tirsdag utviklet et alvorlig forløp av sykdommen, og dessverre døde i går kveld. De berørte pårørende ble raskt informert, og ivaretas fortløpende.

Vi kondolerer, og sender våre varmeste tanker til de etterlatte.

Det er også meldt om tre nye smittetilfeller blant innbyggerne i Østre Toten i dag. Ingen av disse har tilknytning til utbruddet ved Labo. To var allerede i karantene og var forventet å bli syke. Den siste har foreløpig ukjent smittevei, og smittesporing pågår.

Onsdag kveld er det 14 personer med aktiv smitte og 15 nærkontakter i karantene i kommunen.

14.08.21: Status vaksinering uke 32/2021

I uke 32 satte vi hele 1293 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Disse har i hovedsak gått til dose 2, men over 200 har også fått sin dose 1 denne uka. 649 personer møtte opp til drop-in, og vaksineteamet og våre frivillige har gjort en fantastisk innsats for å få vaksinert alle som møtte opp. De fortjener virkelig ros! Takk også til alle dere som møtte, det er morsomt at tilbudet ga så god respons.

Det er satt totalt 17 352 doser siden vaksineringen startet. 87 prosent av innbyggerne over 18 år har fått minst én vaksinedose. Over halvparten over 18 år er nå fullvaksinerte:

 • 3 724 innbyggere er fullvaksinerte
 • 6 814 innbyggere har fått første vaksinedose

Neste uke får vi relativt få doser, men i ukene etter får vi en stor økning i antall doser. Mer informasjon om vaksinedager framover kommer i neste uke.

Vi anbefaler sterkt at alle lar seg vaksinere med første dose SNAREST MULIG, og oppfordrer de som ikke allerede har lagt seg inn i vaksinekøen til å gjøre dette nå. Du vil da få tilsendt SMS med lenke til å bestille time.

Det vil bli mulighet for etternølere også utover høsten, men du må da selv ta kontakt med oss. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 10-14 på hverdager).

Siden alle i vaksinekøen nå har fått tilbud om vaksine, uansett prioriteringsgruppe, går vi bort fra vår "termometer"-status, og viser i stedet oversikt for innbyggerne over 18 år samlet.

    
 

 

23.08.21: Flytt vaksinetimen din til en tidligere dato

De fleste i Østre Toten har nå fått dose 1. I ukene framover får vi fortsatt mange doser. Vi korter derfor ned intervallet mellom dose 1 og 2, slik at flest mulig blir fullvaksinerte raskt.

Vi ber derfor alle innbyggere til å flytte vaksinetimen for dose 2 til en tidligere dato. Gjør gjerne dette så snart du kan. Vi har timer onsdager og torsdager fra og med 1. september. Det må fortsatt ha gått MINST 4 UKER fra dose 1.

Du endrer selv timen din ved å bruke lenken i SMSen du fikk som bekreftelse på dose 2-avtalen. Når du får melding fra Helseboka om ny vaksinetid, er endringen fullført.

Vi gjør oppmerksom på at hvis du ikke selv framskynder timen, kan denne senere bli flyttet av vaksineteamet til en tidligere dato med ledige timer, slik at vi får utnyttet kapasiteten på vaksinesenteret.

24.08.21: Vaksinering av 16- og 17-åringer

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge (personer født i 2004 og 2005) skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Østre Toten kommune vil gi tilbud til alle i denne aldersgruppen om å få vaksinedose 1

mandag 30. august kl 08.30 til 14.30

Vaksinasjon vil foregå i vaksinasjonslokalet i Silogata på Lena. De som ønsker det, kan ha med foresatt(e) eller annen ledsager på vaksinasjonsdagen.

Tilbudet gjelder ungdommer som bor eller går på skole i Østre Toten kommune. For de som går på Lena-Valle vil oppmøte bli organisert av skolen. Hvis du ikke går på Lena-Valle, kan du møte opp når det passer for deg denne mandagen, innenfor det oppsatte tidsrommet. Det er ikke nødvendig å bestille time eller registrere seg på forhånd.

Samtykke og personnummer

NB! De som er født i 2005, men som enda IKKE er fylt 16 år, må ha med samtykke fra foresatt som vises fram ved vaksinasjon. Årsaken er at bare personer som er over 16 år er helserettslig myndige og kan bestemme selv om de vil ta vaksinen. Dette gjelder de som ikke har med foresatt(e) til vaksineringen.

Samtykke kan gis slik:

 • En SMS fra en foresatt til elevens telefon der det f.eks. står «Jeg bekrefter at Ola Nordmann skal ha covid-19-vaksine. Hilsen Kari Nordmann»
 • I TILLEGG trengs et bilde f.eks. på telefonen av en ID til den samme foresatte (bankkort eller førerkort

Den som skal vaksineres må ha med egen ID eller på annen måte kunne framlegge personnummer.

Vaksineres med BioNTech/Pfizer

FHI anbefaler at 16- og 17-åringene gis et intervall mellom første og andre dose på 8 til12 uker. Østre Toten kommune følger disse anbefalingene, og vil organisere vaksinering med dose 2 ut fra dette.

Vaksinetypen som vil bli brukt er BioNTech/Pfizer (Comirnaty), i henhold til anbefalinger fra FHI.

Drop-in for de som ikke kan møte 30. august

Det vil bli mulig å vaksinere seg på et senere tidspunkt for 16- og 17-åringer som ikke har mulighet til å møte på den oppsatte dagen 30. august. Dette tilbudet gjelder følgende tidspunkter i uke 36 og 37:

 • onsdag 8. september kl 9-10
 • torsdag 9. september kl 9-10
 • onsdag 15. september kl 9-10
 • torsdag 16. september kl 9-10

Denne drop-in-muligheten gjelder kun personer født i 2004 og 2005.

Det vil selvfølgelig også være mulig for disse å bestille ordinær time til vaksinering på andre tidspunkt, på lik linje med øvrige innbyggere.

Mer informasjon

25.08.21: Flere nye smittetilfeller på sykehjemsavdeling ved Labo

Det er registrert ytterligere tre smittetilfeller ved avdeling 1 på Labo. Det er dermed to ansatte og to beboere som er bekreftet smittet. Alle fire er isolert. I tillegg er to uvaksinerte ansatte satt i karantene. Smittesporing pågår og det gjennomføres testing av ansatte som har hatt nærkontakt med de smittede og alle beboere.

Det er innført ekstraordinære smitteverntiltak som:

 • bruk av munnbind og øyebeskyttelse på avdelingen
 • hyppigere renhold på avdelingen
 • Midlertidig besøksstans på avdelingen inntil situasjonen er avklart
 • økt fokus på nyoppståtte luftveissymptomer hos pasienter og ansatte
 • mer adskilte arbeidsgrupper

I bogruppen med smitte, er de fleste beboere og ansatte testet. Alle beboere og de fleste ansatte i avdelingen er fullvaksinerte og smitterisikoen er dermed lavere, men det er samtidig fare for at det kan komme nye smittetilfeller de nærmeste dagene.

Sykehjemsoverlegen følger situasjonen nøye sammen med kommuneoverlegen og ledelsen på Labo.

24.08.21: Ansatt ved Labo smittet

En ansatt ved Labo helse- og omsorgssenter avdeling 1 i Østre Toten er i dag bekreftet smittet med covid-19. Den ansatte er bosatt i annen kommune.

Smitteverntiltak er iverksatt etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Aktuelle pasienter og ansatte testes, og pårørende og ansatte er informert om situasjonen. Det er innført midlertidig besøksstans, inntil situasjonen er avklart.

De fleste er nå fullvaksinerte, og smitterisikoen er derfor mye mindre enn tidligere.

20.08.21: Nytt smittetilfelle

Det er i dag meldt om ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Østre Toten kommune. Vedkommende var allerede i karantene, og var forventet positiv. Personen er i fin form.

Det er nå tre aktivt smittede og seks nærkontakter i karantene i Østre Toten.

21.08.21: Status vaksinering uke 33/2021

I uke 33 satte vi 234 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer) på drop-in-vaksinering. Disse har i hovedsak gått til dose 2.

Det er satt totalt 17 586 doser siden vaksineringen startet. 87 prosent av innbyggerne over 18 år har fått minst én vaksinedose. Nesten 3 av 5 innbyggere over 18 år er nå fullvaksinerte:

 • 3 536 innbyggere har fått første vaksinedose
 • 7 025 innbyggere er fullvaksinerte

I ukene framover får vi en stor økning i antall doser, og vi regner med å framskynde dose 2-vaksinering for mange innbyggere i forhold til opprinnelig oppsatt vaksineintervall.

Vi anbefaler sterkt at alle lar seg vaksinere med første dose SNAREST MULIG, og oppfordrer de som ikke allerede har lagt seg inn i vaksinekøen til å gjøre dette nå. Du vil da få tilsendt SMS med lenke til å bestille time.

Det vil bli mulighet for etternølere også utover høsten, men du må da selv ta kontakt med oss. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 10-14 på hverdager).  

09.09.21: Status vaksinering uke 35/2021

I uke 35 satte vi 1050 doser av covid-19-vaksine - de fleste av disse er Moderna-vaksinen. Vi har også vaksinert mange 16- og 17-åringer; disse har fått Pfizer-vaksinen, i henhold til nasjonale anbefalinger.

Det er satt totalt 19 388 doser siden vaksineringen startet. 87,9 prosent av innbyggerne over 18 år har fått minst én vaksinedose og 67,7 prosent er fullvaksinerte

 • 2 516 innbyggere har fått første vaksinedose
 • 8 436 innbyggere er fullvaksinerte

I ukene framover får vi en stor økning i antall doser, og alle som har fått time til dose 2 i oktober og november oppfordres nå til å flytte denne timen til september. 

Vi anbefaler sterkt at alle innbyggere vaksinerer seg SNAREST MULIG. På den måten bidrar du til å beskytte deg selv og andre mot å bli alvorlig syke.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde  

31.08.21: To nye smittede

Vi har i dag dessverre registrert ytterligere ett smittetilfelle av covid-19 blant beboerne ved avdeling 1 på Labo. Det er dermed tre ansatte og tre beboere som er bekreftet smittet. I tillegg har et husstandsmedlem til en tidligere smittet fått påvist viruset.

Vi har i dag også fått beskjed om at en spiller fra en annen kommune, som deltok på Starum Cup søndag 29. august, har testet positivt for covid-19. Personer som betraktes som nærkontakter til den smittede har allerede fått beskjed. Noen lag er anbefalt å ta en test, mens andre er bedt om å være spesielt obs på luftveissymptomer og teste seg hvis de får dette. Deltakere og besøkende til håndballturneringen som ikke har hørt noe trenger ikke å foreta seg noe, fordi de da tilhører andre kohorter enn den smittede spilleren.

Det er i kveld tolv aktivt smittede og ti nærkontakter i karantene i Østre Toten.

30.08.21: To nye smittede

Det er meldt om to nye som er smittet med covid-19 i Østre Toten kommune.

Den ene personen kom fra utlandet, og medfører ingen flere i karantene. Den andre er husstandsmedlem til en tidligere smittet. Begge de smittede har milde symptomer.

Det er i dag ti personer i isolasjon med aktiv smitte og åtte personer i karantene i Østre Toten.

27.08.21: Status vaksinering uke 34/2021

I uke 34 satte vi 752 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Disse har i hovedsak gått til dose 2, men noen fikk sin første dose denne uka - inkludert enkelte 16- og 17-åringer. De fleste i denne gruppa vil imidlertid bli vaksinert neste uke.

Det er satt totalt 18 338 doser siden vaksineringen startet. 87 prosent av innbyggerne over 18 år har fått minst én vaksinedose og 63 prosent er fullvaksinerte

 • 2 914 innbyggere har fått første vaksinedose
 • 7 679 innbyggere er fullvaksinerte

I ukene framover får vi en stor økning i antall doser, og alle som har fått time til dose 2 i oktober og november oppfordres nå til å flytte denne timen til september. 

Vi anbefaler sterkt at alle innbyggere vaksinerer seg SNAREST MULIG. På den måten bidrar du til å beskytte deg selv og andre mot å bli alvorlig syke.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde 

11.09.21: Status vaksinering uke 36/21

I uke 36 satte vi 719 doser av covid-19-vaksinen.

Det er satt totalt 20 107 doser siden vaksineringen startet. 88,6 prosent av innbyggerne over 16 år har fått minst én vaksinedose og 72,8 prosent er fullvaksinerte.

 • 1 969 innbyggere har fått én vaksinedose
 • 9 069 innbyggere er fullvaksinerte

Alle som opprinnelig hadde dose 2-vaksinetime i oktober og november har nå fått flyttet timen sin til september.

Vi tar sikte på å avslutte massevaksineringen ved utgangen av september, så vi anbefaler sterkt at alle innbyggere vaksinerer seg I LØPET AV MÅNEDEN. På den måten bidrar du til å beskytte deg selv og andre mot å bli alvorlig syke. 

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

Klikk for stort bilde   

18.08.21: To nye smittetilfeller

Det er i dag meldt om to nye tilfeller med covid-19 i Østre Toten kommune i dag. Begge de smittede er i god form.

Den ene er en kvinne som har blitt smittet i utlandet. Hun har vært i innreisekarantene siden hun kom hjem, og hennes nærkontakter er nå i karantene.

Det andre tilfellet er en mann der smitteveien er uklar. Smittesporing pågår fortsatt, men det er sannsynlig at han er smittet utenfor kommunen.                                                                                                                                                                                                                                           

Det er nå to aktivt smittede og fem i karantene i Østre Toten.

17.08.21: Drop-in-vaksinering 19. og 25. august

Hvis du ikke hadde mulighet til å møte til drop-in-vaksinering (vaksinering uten timebestilling) forrige uke, får du nå nye muligheter.

Du kan møte opp til drop-in-vaksinering fra kl 08.30 til 11 og fra 12 til 14.30 disse dagene:

 • Torsdag 19. august
 • Onsdag 25. august

Drop-in-vaksineringen gjelder: 

 • dose 1 
 • dose 2, hvis det er minst 4 uker siden dose 1

Vi tilbyr kun dose 2 til innbyggere i Østre Toten, og til studenter som bor i kommunen midlertidig. Dose 1 kan gis også til innbyggere i andre kommuner. Foreløpig vaksineres bare de som er født i 2003 eller tidligere. 

Vaksineringen foregår i Silogata 24 på Lena (gamle Posten). Vi bruker vaksinen fra BioNTech/Pfizer.

Du trenger ikke å være registrert i vaksinekøen før du møter opp, men hvis du er registrert vil det gå raskere på vaksinestasjonen. Husk at du uansett må vente i ca 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Vi ønsker at flest mulig av våre innbyggere vaksineres mot korona - både for sin egen beskyttelse, og for å oppnå flokkimmunitet slik at vi beskytter andre. VI OPPFORDRER DERFOR ALLE VÅRE INNBYGGERE TIL Å TA VAKSINEN NÅ!

09.08.21: Drop-in-vaksinering dose 1 og dose 2 denne uka

Ikke ferdigvaksinert enda? Nå kan du ganske enkelt møte opp for å få vaksine – uten å bestille time!

Tilbudet gjelder:

 • dose 1 
 • dose 2 hvis det er minst 4 uker siden dose 1

Tilbudet gjelder kun innbyggere i Østre Toten som er født i 2003 eller tidligere.

Du kan møte opp til drop-in-vaksinering kl 08.30 til 11 og 12 til 14.30:

 • Torsdag 12. august
 • Fredag 13. august

Vaksineringen foregår i Silogata 24 på Lena (gamle Posten). Vi bruker vaksinen fra BioNTech/Pfizer.

Du trenger ikke å være registrert i vaksinekøen før du møter opp, men hvis du er registrert vil det gå raskere på vaksinestasjonen. Husk at du uansett må vente i ca 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Vi ønsker at flest mulig av våre innbyggere vaksineres mot korona - både for sin egen beskyttelse, og for å oppnå flokkimmunitet slik at vi beskytter andre. VI OPPFORDRER DERFOR ALLE VÅRE INNBYGGERE TIL Å TA VAKSINEN NÅ!

12.08.21: Nytt smittetilfelle

Det er i kveld meldt om ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Østre Toten kommune.  Vedkommende var allerede i karantene, og var forventet positiv. Personen har lette symptomer.

Det er nå elleve aktivt smittede i Østre Toten, og fem personer er i karantene.  

05.08.21: Nytt smittetilfelle - mulig smitte ved Galleri Alfstad

Det ble onsdag kveld meldt om ett nytt smittetilfelle i Østre Toten kommune. Smitteveien er foreløpig ukjent, og smittesporing pågår. Den smittede har ingen oppgitte nærkontakter, men har vært i kontakt med en annen smittet ved et galleribesøk.

De to siste smittede i kommunen besøkte Galleri Alfstad på Lena LØRDAG 24. JULI. Alle som besøkte galleriet denne dagen bes derfor om å være obs på symptomer, og ha lav terskel for å bestille en covid-19-test. Dette gjelder også personer som er delvaksinerte eller fullvaksinerte. Vi anbefaler også å ta en test hvis man har hatt symptomer på covid-19 etter besøket, selv om man nå er symptomfri. Det er ikke nødvendig å gå i karantene hvis man ikke har eller har hatt symptomer på luftveisinfeksjon.

Koronatest kan bestilles i din hjemkommune. I Østre Toten bestiller du test ved å ringe ditt fastlegekontor. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte smittesporingsteamet i Østre Toten kommune på telefon 482 22 482.

 Det er nå fem personer med påvist smitte og elleve personer i karantene i Østre Toten. 

17.08.21: Nytt smittetilfelle

Det er i dag meldt om ett nytt tilfelle med covid-19 i Østre Toten kommune. Den smittede har vært i karantene etter at hun kom fra utlandet, og er i fin form.

Det er nå fire personer med aktiv smitte i Østre Toten, og 19 personer er i karantene.

  

14.06.21: Status vaksinering uke 23/2021

I uke 23 satte vi 654 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Det er satt totalt 8 731 doser siden vaksineringen startet. 

 • 3059 innbyggere utenom helsepersonell er fullvaksinerte, og 1342 har fått første vaksinedose
 • 497 prioritert helsepersonell er fullvaksinerte, mens 277 foreløpig har fått én vaksinedose

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene: 

 • Uke 24: 732 (ca 470 til dose 1, resten til dose 2)
 • Uke 25: 858 (ca 645 til dose 1, resten til dose 2)

Vi holder nå på med gruppe 6 og 7 (18-54 år med risikosykdommer), og begynner så smått med gruppe 8 neste uke - det vil si innbyggere i alder 55-64 år uten risikosykdommer.

Innbyggere som er over 65 år eller har risikosykdommer, men som enda ikke har avtalt time til vaksinering, bes om å registrere seg i vaksinekøen så snart som mulig. Vi følger fortsatt de samme prioriteringene når det gjelder alder og sykdom, så disse vil stille først i køen til ledige timer etter at de har registrert seg.

Vi oppfordrer også alle andre innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, til å registrere seg i vaksinekøen nå. Dette gjelder også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

08.08.21: Nytt smittetilfelle

Det ble lørdag kveld meldt om ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Østre Toten kommune. Vedkommende var allerede i innreisekarantene, og testet seg i den forbindelse.

Det er nå syv aktivt smittede og elleve personer i karantene i Østre Toten.

06.08.21 Status vaksinering - uke 31/2021

I uke 31 satte vi 862 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Disse har i hovedsak gått til innbyggere i gruppe 11 og dose 2 til tidligere grupper. 

Det er satt totalt 16 059 doser siden vaksineringen startet. 85 prosent av innbyggerne over 18 år har fått minst én vaksinedose. Nesten halvparten (47,2 prosent) over 18 år er nå fullvaksinerte:

 • 5 735 innbyggere er fullvaksinerte
 • 4 589 innbyggere har fått første vaksinedose

De nærmeste to ukene får vi:

 • Uke 32: 938 doser
 • Uke 33: 114 doser (denne uken blir det ikke vaksinering)

De fleste i vaksinekøen i gruppe 11 (25 til 39 år) har nå fått dose 1. Resten blir vaksinert neste uke. Alle i kommunen som har registrert seg i vaksinekøen har nå fått tilbud om vaksine.

Vi anbefaler sterkt at alle lar seg vaksinere med første dose senest i uke 32. Vi har god kapasitet og ledige doser også denne uka, så vi håper det kommer mange på drop-in torsdag 12. august og fredag 13. august. Det blir da drop-in både for dose 1 og dose 2.

Det vil bli mulighet for etternølere også utover høsten, men du må da selv ta kontakt med oss. 

Hvis du ikke har mulighet til å komme på drop-in, eller du ønsker en fast time, ta kontakt for timebestilling på e-post korona@ototen.no eller telefon 469 28 214 (kl 10-14 på hverdager).

02.08.21: Status vaksinering uke 30/2021

I uke 30 satte vi 1 237 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Disse har i hovedsak gått til innbyggere i gruppe 11 og dose 2 til en del innbyggere i risikogrupper. Vi hadde også 70 personer på drop-in på fredag.

Det er satt totalt 15 197 doser siden vaksineringen startet. Mer enn fire av fem innbyggere over 18 år har fått minst én vaksinedose:

 • 4 621 innbyggere er fullvaksinerte
 • 5 288 innbyggere har fått første vaksinedose

I ukene framover får vi enda flere doser, så nå er det viktig at alle som ikke har registrert seg i køen eller bestilt vaksinetime gjør dette snarest mulig.

 • Uke 31: 1 248 doser
 • Uke 32: 588 doser

Vi har nå vaksinert omtrent halvparten av gruppe 11 (25 til 39 år), og resten av denne gruppa har timer de to kommende ukene. Dette er den siste gruppa, så det betyr at ALLE i kommunen som har registrert seg i vaksinekøen nå har fått tilbud om vaksine.

Vi anbefaler sterkt at alle lar seg vaksinere med første dose senest i uke 32. Vi har god kapasitet og ledige doser også denne uka, så vi håper mange har mulighet til å komme på drop-in torsdag eller fredag. 

Det vil bli mulighet for etternølere også utover høsten, men disse må da selv ta kontakt med oss. 

Du kan fortsatt registrere deg i vaksinekøen via denne lenken hvis du ikke har mulighet til å komme på drop-in time en av dagene 5., 6., 12. eller 13. august.

Hvis du har registrert deg i vaksinekøen, men ikke har fått tilbud om å bestille time: Kontakt oss på  e-post korona@ototen.no eller telefon 469 28 214 (kl 10-14 på hverdager).

04.08.21: To nye smittetilfeller

Vi fikk i går kveld bekreftet to nye covid-19-smittede i Østre Toten kommune.

Den ene var allerede i karantene som nærkontakt til en tidligere smittet. Dette var derfor et forventet tilfelle. Den andre er en mann med foreløpig ukjent smittevei. Smittesporing pågår.

Det er nå seks personer med aktiv smitte og elleve som er i karantene i kommunen.

07.08.21: Nytt smittetilfelle

Det ble i går kveld meldt om ett nytt tilfelle med covid-19-smitte i Østre Toten kommune. Vedkommende har sannsynligvis blitt smittet på Biri travbane 30. juli. Han har milde symptomer, og er ferdig smittesporet.

Østre Toten har nå seks aktivt smittede og elleve personer i karantene.

10.08.21: Fem nye smittetilfeller

Det er i løpet av mandag og tirsdag meldt om fem nye tilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune.

Den ene smittede er nærkontakt til en av de som ble smittet på Biri travbane, og tre er nærkontakter til andre smittede. Dette var derfor forventede tilfeller som allerede var i karantene. Den siste ble smittet på reise i utlandet. De smittede har milde til moderate symptomer.

To av de nye smittede har fått én vaksinedose for mer enn tre uker siden.

Det er nå ti personer med aktiv smitte i Østre Toten, men bare fem nærkontakter i karantene.

09.07.21: Status vaksinering uke 27/2021

I uke 27 har vi satt 607 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). De fleste dosene er også denne uka brukt til første vaksinedose. Det er satt totalt 12 279 doser siden vaksineringen startet, og over 64 prosent av innbyggere over 18 år har nå fått minst én vaksinedose:

 • 4 471 innbyggere er fullvaksinerte
 • 3 335 innbyggere har fått første vaksinedose

Vi får ganske få vaksinedoser i uke 28, mens det blir nesten en dobling i uke 29: 

 • Uke 28: 522 doser
 • Uke 29: 942 doser

I uke 27 har vi i hovedsak vaksinert gruppe 9 (45-54 år uten underliggende sykdommer). Vi regner med å bli ferdig med det meste av denne gruppa i neste uke.

Vi har i dag (fredag) sendt ut SMS-tilbud til hele prioriteringsgruppe 10 (18-24 år + 40-44 år). Disse har fått mulighet til å bestille timer inntil 3 uker frem i tid. De første får antagelig vaksine allerede neste uke.

Det er fortsatt er en del personer i de gruppene vi er ferdige med å vaksinere som ikke har registrert seg i vaksinekøen.

Vi oppfordrer alle innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, til å registrere seg i vaksinekøen snarest mulig. Dette gjelder også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

Klikk for stort bilde 

 

   

27.07.21: Drop-in-vaksinering dose 1

Har du ikke bestilt vaksinetime enda? Nå kan du ganske enkelt møte opp for å få dose 1 – uten å bestille time!

Tilbudet gjelder for dose 1 til innbyggere i Østre Toten som er født i 2003 eller tidligere.

Du kan møte opp til drop-in-vaksinering kl 09.30 til 11 og 12 til 14.30 disse datoene:

 • Fredag 30. juli
 • Torsdag 5. august
 • Fredag 6. august
 • Torsdag 12. august
 • Fredag 13. august

Vaksineringen foregår i Silogata 24 på Lena (gamle Posten). Vi bruker vaksinen fra BioNTech/Pfizer.

Hvis du allerede har bestilt time til dose 1, ber vi om at du benytter deg av den oppsatte timen. 

Du trenger ikke å være registrert i vaksinekøen før du møter opp, men hvis du er registrert vil det gå raskere på vaksinestasjonen. Husk at du uansett må vente i ca 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Vi ønsker at flest mulig av våre innbyggere vaksineres mot korona - både for sin egen beskyttelse, og for å oppnå flokkimmunitet slik at vi beskytter andre. VI OPPFORDRER DERFOR ALLE VÅRE INNBYGGERE TIL Å TA VAKSINEN NÅ!

30.07.21: Nytt smittetilfelle 

Det ble i går kveld meldt om et nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkommende var allerede i karantene og smitten var forventet. Smitteveien kommer fra utlandet. 

Østre Toten har nå fire smittede og seks personer i karantene.

17.07.21: Status vaksinering uke 28/2021

I uke 28 har vi satt rundt 600 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Litt under halvparten er brukt til 2. doser for innbyggere i prioriteringsgruppene over 65 år/med risikosykdommer. Det er satt totalt 12 894 doser siden vaksineringen startet, og over 67 prosent av innbyggere over 18 år har fått minst én vaksinedose:

 • 4 711 innbyggere er fullvaksinerte
 • 3 472 innbyggere har fått første vaksinedose

I ukene framover øker antall doser vesentlig, så nå vil det gå raskere unna med vaksineringen: 

 • Uke 29: 942 doser
 • Uke 30: 1 110 doser

De som har fått første dose denne uka tilhører i hovedsak gruppe 9 (45-54 år uten underliggende sykdommer) samt noen etterslengere fra gruppe 7. 

Alle i gruppe 10 (18-24 år + 40-44 år) og lærere/barnehageansatte som har registrert seg for prioritering har nå fått tilbud om å bestille vaksinetime. Neste uke kommer de første i gruppe 11 - som er den siste gruppa - til å få SMS med mulighet for timebestilling.

Det er nå en god del som får tilbud om vaksine som ikke bestiller time; kanskje på grunn av ferien. Vi oppfordrer likevel til at alle som har mulighet bestiller time, slik at flest mulig innbyggere før dose 1 før vi begynner å gi de siste gruppene sin andre dose.

Vi oppfordrer alle innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, til å registrere seg i vaksinekøen snarest mulig. Dette gjelder også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

 Klikk for stort bilde  

 

   

20.07.21: Smittestatus

Vi melder om én covid-positiv fra forrige uke. Antatt smittevei er kjent, og i dag er en til fra husstanden bekreftet positiv. Denne var allerede i karantene.

I tillegg er det én til som er positiv og antatt smittet utenfor kommunen.

Det er også en covid-positiv som arbeider på en institusjon i kommunen og bor i en annen kommune. Smittesporing pågår. 18 er i karantene.

Delta-viruset

Vi har påvist deltavarianten av covid-19-viruset på Østre Toten.

Dette betyr at vi fortsatt må holde minst én meter avstand og bruke munnbind hvis ikke en-meteren kan holdes.

Det er spesielt viktig når vi møtes i større forsamlinger. Vi minner om dette når det nå skal være minnesamvær for 22. juli.

23.07.21: To nye smittetilfeller

I dag har vi fått en ny covid-smittet. Smittesporing pågår. 

I går fikk vi melding om en forventet positiv. Personen satt allerede i karantene. 

Nå er det fem personer med påvist smitte, og rundt 30 som er i karantene i Østre Toten kommune. 

28.06.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (28.06.21)

Det er i dag meldt om ett nytt smittetilfelle med covid-19 i Østre Toten. Dette var et forventet tilfelle. Den smittede var allerede i karantene, og dette medfører ingen ytterligere smittesporing. Han har milde symptomer.

Det er nå sju aktivt smittede og bare 21 personer i karantene i kommunen.

21.06.21: Status vaksinering uke 24/2021

I uke 24 satte vi 766 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Det er satt totalt 9 870 doser siden vaksineringen startet. 

 • 4107 innbyggere er fullvaksinerte. Det utgjør en av tre innbyggere over 18 år,
 • 1656 innbyggere har fått første vaksinedose.
 • 653 prioritert helsepersonell er fullvaksinerte. Dette er både kommunens egne ansatte og privat helsepersonell, og personer bosatt både i Østre Toten og andre kommuner.

Tallene over antall vaksinerte er denne uka justert noe opp i forhold til tidligere rapporterte tall. Vi bruker nå tallene som ligger i SYSVAK (den nasjonale vaksinedatabasen). Tekniske utfordringer ved enkelte legesentre har gjort at disse tallene tidligere har hatt et visst etterslep; men dette er nå løst. SYSVAK-tallene omfatter bare innbyggere bosatt i Østre Toten, uavhengig av hvor de har fått vaksinen.

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene: 

 • Uke 25: 858 doser
 • Uke 26: 762 doser

I uke 24 vaksinerte vi ferdig gruppe 6 og vaksinerte samtidig gruppe 7 (18-54 år med risikosykdommer). Vi avslutter i hovedsak gruppe 7 og begynner så smått med gruppe 8 i uke 25.

Før helgen fikk alle innbyggere i gruppe 8 (55-64 år uten risikosykdommer) SMS med tilbud om å bestille time. Mange av disse har imidlertid ikke bestilt time enda. Vi har derfor fortsatt mange ledige timer neste uke. Det kan derfor hende vi sender ut tilbud om bestilling av vaksinetime til de eldste i gruppe 9 (45-54 år) allerede i løpet av denne uka (uke 25).

Innbyggere i grupper vi anser oss ferdige med, men som enda ikke har avtalt time til vaksinering, bes om å registrere seg i vaksinekøen så snart som mulig. Disse vil stille først i køen til ledige timer etter at de har registrert seg.

Det går nå ganske fort framover i gruppene. Vi oppfordrer derfor alle andre innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, til å registrere seg i vaksinekøen nå. Dette gjelder også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

Klikk for stort bilde 

25.06.21: Status vaksinering uke 25/2021

Denne uka har vi satt 889 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Det er satt totalt 10 759 doser siden vaksineringen startet. Litt over halvparten av innbyggerne over 18 år har fått minst én vaksinedose:

 • 4 335 innbyggere er fullvaksinerte
 • 2 089 innbyggere har fått første vaksinedose

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene: 

 • Uke 26: 762 doser
 • Uke 27: 498 doser

I uke 25 har vi i hovedsak avsluttet vaksineringen av gruppe 7 (18-54 år med risikosykdommer), og vi er godt i gang med gruppe 8 (55-64 år). Fredag fikk de 500 eldste i gruppe 9 (45-54 år) tilbud om å bestille vaksinetime, og vi starter vaksinering av denne gruppa allerede neste uke.

I uke 27 og 28 får vi færre vaksinedoser. Av den grunn vil det ta noen uker før alle i gruppe 9 får tilbud om sin første dose. Hvis du tilhørere denne gruppa trenger du derfor ikke å etterlyse vaksinetime på en god stund enda.

Innbyggere i grupper vi anser oss ferdige med, men som enda ikke har avtalt time til vaksinering, bes om å registrere seg i vaksinekøen så snart som mulig. Disse vil stille først i køen til ledige timer etter at de har registrert seg.

Det går nå ganske fort framover i gruppene. Vi oppfordrer derfor alle innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, til å registrere seg i vaksinekøen nå. Dette gjelder også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

Klikk for stort bilde  

28.06.21: Lettelser i besøksregler på Fjellvoll og Labo

Fra mandag 28. juni blir det lettelser i besøksreglene på Fjellvoll og Labo, som en del av gjenåpningen av samfunnet etter restriksjoner gjennom lengre tid på grunn av koronapandemien.

Labo

 • Døra er åpen mandag til fredag fra kl 8 til 15.30. Utenom dette må man ringe på.
 • Besøkende trenger ikke å bestille tid, og kan bli så lenge de vil.
 • Det er ingen begrensning på antall besøkende til en beboer i løpet av en uke.
 • Andre enn pårørende kan komme på besøk. Dette gjelder også frivillige.
 • Antall samtidige besøkende styres av nasjonale regler.
 • For ubeskyttede beboere bør det holdes avstand på minst 1 meter til både beskyttede og ubeskyttede besøkende.
 • Beboere som er beskyttet kan ha fysisk kontakt med både beskyttede og ubeskyttede besøkende, også uten munnbind.
 • Det er ikke nødvendig å bruke munnbind inne på Labo.
 • Alle besøkende registrerer seg i en besøksliste når de kommer, og vil av smittevernhensyn bli bedt om å besvare noen enkle spørsmål.
 • Det er lov å ta med mat og drikke, og man kan benytte vanlig dekketøy
 • Besøkende kan oppholde seg i fellesarealer og bruke kafétilbudet, så lenge de holder god avstand til andre.
 • Det er mulig å overnatte i pårørendeleiligheten etter avtale.

Vi oppfordrer fortsatt alle besøkende til å ringe på forhånd for å si fra at de kommer. Hvis smittesituasjonen endrer seg lokalt eller nasjonalt kan det bli innstramming i besøksreglene på kort varsel.

Vi ber også om at alle besøkende fortsetter å vise hensyn og overholde smittevernreglene. Av ulike årsaker er ikke alle våre beboere vaksinerte, og alle må derfor bidra til å beskytte dem.

Fjellvoll

 • Det er beboer som regulerer besøk i sin egen leilighet, uavhengig av risikonivå.
 • Dørene er åpne mandag til fredag mellom kl 8 og 16. Utenom dette må man ringe på.
 • Besøkende kan bruke fellesarealer, men må overholde avstand på minst 1 meter.
 • Antall besøkende følger gjeldende nasjonale eller lokale anbefalinger.
 • Alle besøkende må huske å holde god avstand til andre beboere og de som jobber her, helst minst 1 meter.
 • Sprit hendene med hånddesinfeksjonsmiddel ved ankomst.
 • Alle besøkende registrerer seg i en besøksliste når de kommer.

Vi oppfordrer fortsatt besøkende til å ringe på forhånd for å informere om at de kommer.
 

For både Labo og Fjellvoll gjelder

 • Ikke kom på besøk hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner, hvis du er i karantene eller hvis du de siste 10 dagene har vært i nærheten av noen du vet eller mistenker at er smittet med covid-19
 • Utvis god håndhygiene både før og under besøket
 • Der det ikke er mulig med fysiske besøk, tilrettelegger vi for digitale besøk via videosamtaler.
 • Fullvaksinerte beboere kan reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå, men de må fortsatt følge de vanlige smittevernreglene.
 • Det er egne besøksrutiner for pasienter som er ved livets slutt.
 • Beboere som er fullvaksinerte kan delta på fellesaktiviteter.

Retningslinjene bygger på anbefalinger og føringer fra Helsedirektoratet og FHI (sykehjem) / FHI (omsorgsboliger), og blir fortløpende vurdert ut fra vaksinestatus og den lokale smittesituasjonen for covid-19. 

02.07.21: Status vaksinering uke 26/2021

Denne uka har vi satt 856 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Nesten alle dosene denne uka er brukt til første vaksinedose. Det er satt totalt 11 672 doser siden vaksineringen startet, og 6 av 10 innbyggere over 18 år har nå fått minst én vaksinedose:

 • 4 380 innbyggere er fullvaksinerte
 • 2 912 innbyggere har fått første vaksinedose

Vi får færre vaksinedoser i uke 27 og 28: 

 • Uke 27: 498 doser
 • Uke 28: 522 doser

I uke 26 har vi i hovedsak vaksinert gruppe 8 (55-64 år). I tillegg har vi vaksinert de første i gruppe 9 (45-54 år) Alle i gruppe 9 skal nå ha fått tilbud om å bestille vaksinetime, og vi regner med at de første i gruppe 10 allerede neste uke får SMS med mulighet for å bestille time. Det er ingen ledige timer neste uke, men de første i gruppe 10 kan få  få sitt "første stikk" allerede i uke 28.

Gruppe 10 består av innbyggere 40-44 år + 18-24 år. Vi planlegger å sende ut tilbud til like mange i hver av de to aldersgruppene hver gang vi sender ut nye invitasjoner via SMS. Det vil ta flere uker før alle i gruppa har fått tilbud, så det er ikke nødvendig å etterspørre SMS-tilbud før det har gått noen uker.

Innbyggere i grupper vi anser oss ferdige med, men som enda ikke har avtalt time til vaksinering, bes om å registrere seg i vaksinekøen så snart som mulig. Disse vil stille først i køen til å få tilbud om time etter at de har registrert seg.

Det går nå ganske fort framover i prioriteringsgruppene. Vi oppfordrer derfor alle innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, til å registrere seg i vaksinekøen nå. Dette gjelder også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

Klikk for stort bilde   

05.07.21: Nytt smittetilfelle

I går (4. juli) ble det meldt om en ny smittet i Østre Toten. Personen har lenge vært i karantene i samme husstand med tidligere smittet, og var et forventet tilfelle.

Det er i dag kun to aktivt smittede i kommunen, og tre personer i karantene.

Kommuneoverlegen er glad smittesituasjonen nå har roet seg. Samtidig minner hun om at det raskt kan endre seg.

- Hold meteren fortsatt og test dere ved symptomer. Gå ikke på jobb med luftveissymptomer, sier Rebecca Setsaas, som ønsker alle en riktig god sommer.

26.07.21: Status vaksinering uke 29/2021

I uke 29 satte vi 1076 doser av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer). Disse gikk i hovedsak til innbyggere i gruppe 10 og ansatte i skoler og barnehager. Vi vaksinerte også noen etternølere fra gruppe 9 og ga dose 2 til en del innbyggere i risikogrupper. 

Det er satt totalt 13 960 doser siden vaksineringen startet. Tre av fire av innbyggere over 18 år har fått minst én vaksinedose:

 • 4 962 innbyggere er fullvaksinerte
 • 4 036 innbyggere har fått første vaksinedose

I ukene framover får vi enda flere doser, så nå er det viktig at alle som ikke har registrert seg i køen eller bestilt vaksinetime gjør dette snarest mulig:

 • Uke 30: 1 494 doser
 • Uke 31: 1 248 doser

De siste i gruppe 11 (25 til 39 år) har nå fått SMS med tilbud om å bestille vaksinetime. Dette er den siste gruppa, så det betyr at ALLE i kommunen som har registrert seg i vaksinekøen nå har fått tilbud.

Det er en del personer i hver gruppe som ikke har brukt muligheten for å bestille time. Disse har i dag (mandag) fått ny SMS, med mulighet for å bestille time fra nå og fram til midten av august. Vi oppfordrer alle til å bestille time så fort de har anledning, slik at flest mulig innbyggere får dose 1 før alle uten risikosykdommer skal ha dose 2.

Vi ber alle innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, om å registrere seg i vaksinekøen snarest mulig. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

Hvis du har registrert deg i vaksinekøen, men ikke har fått tilbud om å bestille time: Kontakt oss på  e-post korona@ototen.no eller telefon 469 28 214 (kl 10-14 på hverdager).

 Klikk for stort bilde  

 

   

17.06.21: Tre nye smittetilfeller

Tre nye smittetilfeller (17.06.21)

Det er meldt om tre nye smittetilfeller med covid-19 i Østre Toten i dag. De smittede var allerede i karantene, men tilfellene får konsekvenser for flere arbeidsplasser og flere familier. Ingen av de tre er russ, og dette får derfor heldigvis ikke konsekvenser for flere skoleklasser.

Alle tre har moderate symptomer. Det ventes flere smittede i kommunen de nærmeste dagene.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas minner om hvor viktig det er å ta alle luftveissymptomer på alvor. - Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon må du ikke gå på jobb eller skole, men teste deg så snart det er mulig, og holde deg hjemme til du får negativt svar på testen, sier hun.

I Østre Toten er det i kveld 15 aktivt smittede, rundt 200 personer i vanlig karantene og omtrent 50 i ventekarantene.

19.06.21: Fire nye smittetilfeller

Fire nye smittetilfeller (19.06.21)

Det er i dag meldt om fire nye smittede med covid-19 i Østre Toten. Alle fire er russ, og har milde symptomer. Smittesporing og karantenesetting pågår, og arbeidet er krevende, selv om mange av de nye smittedes nærkontakter allerede var i karantene.

89 innbyggere ble testet ved Skreia teststasjon i dag.

Det er i kveld 21 aktivt smittede i Østre Toten kommune, og et sted mellom 400 og 500 personer er i karantene.

25.06.21: Ett nytt smittetilfelle

Ett nytt smittetilfelle er påvist i Østre Toten i dag. Personen var allerede i karantene og var ventet positiv. Hun er i fin form.

Det er nå totalt 14 aktivt smittede i kommunen, og 40 personer i karantene.

14.06.21: Nytt smittetilfelle

En elev ved Lena-Valle videregående skole, som er bosatt i Østre Toten,  er meldt smittet i dag. Eleven var allerede i karantene, og har lette symptomer. I tillegg er en elev bosatt i en annen kommune bekreftet smittet. Dette får konsekvenser for skolen, der to enkeltklasser og noen enkeltelever og lærere må i karantene.

Alle de berørte testes i morgen. Vi testet også 67 personer i dag.

Østre Toten har nå ni aktivt smittede, omtrent 120 personer i vanlig karantene og rundt 150 personer i ventekarantene.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas forteller at smitten nå er økende igjen, og at det derfor er svært viktig at alle med luftveissymptomer tester seg.  Alle må huske å holde god avstand til hverandre og ha færrest mulig nærkontakter. Husk at alle som er nærmere innpå deg enn to meter over litt tid, blir dine nærkontakter hvis du er smittet. - Foreløpig er det bare en av tre voksne i befolkningen vår som er vaksinerte. Det betyr at vi fortsatt kan få store smitteutbrudd i vår region, og i verste fall at vi må utsette videre gjenåpning av samfunnet, sier kommuneoverlegen.

11.06.21: Tre nye smittetilfeller

Tre nye smittetilfeller (11.06.21)

Det er i dag meldt om tre nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. Det dreier seg om én kvinne og to menn. Alle har milde symptomer og er i god form. Smitteveien er ikke endelig avklart på alle. Smittesporing pågår fortsatt, men sitasjonen vurderes som oversiktlig.

To klasser ved Lena videregående skole er satt i karantene som følge av et av smittetilfellene.

Det er fredag kveld åtte aktivt smittede og cirka 75 personer i karantene i Østre Toten.

03.06.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (03.06.21):

En kvinne bosatt i Østre Toten er i dag bekreftet smittet med covid-19. Dette var et forventet tilfelle. Kvinnen er i samme husstand som en annen smittet, og var allerede i karantene. Hun er i god form.

Dette er kommunens 190. smittetilfelle siden pandemien startet i fjor vinter.

Østre Toten har i dag 9 aktiv smittede.

28.05.21: Ett nytt smittetilfelle

I dag har vi fått meldt ett nytt smittetilfelle. Smittekilden er fra smitteutbruddet ved Fahlstrøm bar og grill. Han satt allerede i karantene.

Vi har nå 19 personer i isolasjon, og cirka 170 i karantene.

Deler av en klasse på Lena ungdomsskole, som var satt i karantene, ble testet i dag. Resten av klassen blir testet på søndag.

12.06.21: Ett nytt smittetilfelle

Det er i dag meldt om ett nytt smittetilfelle i Østre Toten. Mannen satt allerede i karantene. Han har ingen symptomer. 

Det er nå åtte aktivt smittede og cirka 70 personer i karantene i kommunen.

 

09.06.21: Nytt smittetilfelle

I dag har vi fått melding om et nytt smittetilfelle. Kvinnen har milde symptomer. Smittesporing pågår.

I Østre Toten kommune er det nå fem smittede personer, og cirka 25 i karantene.

15.06.21: Seks nye smittede

Seks nye smittede (15.06.21)

Det er i dag meldt om seks nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. Fem av de smittede er tilknyttet russeaktiviteter eller «rulling». Den sjette er husstandsmedlem til en tidligere smittet, og var allerede i karantene.

De nye tilfellene får konsekvenser for to nye klasser ved Lena-Valle videregående skole, som nå er i karantene. Det samme gjelder mange andre innbyggere.

Det er tirsdag kveld totalt 14 aktivt smittede, rundt 150 personer i vanlig karantene og 200 i ventekarantene i kommunen.

 

18.06.21: Tre nye smittede

Tre nye smittede (18.06.21)

Tre ungdommer er meldt smittet i Østre Toten i dag. Alle har milde symptomer. Det foregår fredag kveld omfattende karantenesetting og smittesporing. Blant annet er enda en skoleklasse ved Lena-Valle videregående skole satt i karantene.

Teststasjonen ved Skreia legesenter holder åpent i morgen, lørdag 19. juni. 

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas ber nå befolkningen om å tenke seg om, ha så få nærkontakter som mulig og teste seg ved symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis man har symptomer skal man være i karantene hjemme minst til man får negativt svar på testen.

Det er nå 18 aktivt smittede i kommunen, mens rundt 300 personer er i karantene og mer enn 100 i ventekarantene.

22.06.21: Fire nye ungdommer smittet

Fire nye ungdommer i Østre Toten kommune har i dag fått påvist smitte. Én var allerede i karantene siden før helga, og medfører ingen nye nærkontakter. Én annen oppholder seg i en nabokommune og følges opp der. For de siste to pågår smittesporing, og det er mistanke om at smitten har sammenheng med det store utbruddet som nå pågår blant ungdommer i regionen vår. Alle fire har milde til moderate symptomer.

Kommuneoverlegen har den siste tiden hørt flere rykter, baksnakking og spredning av direkte usannheter om smittens opphav. Enkeltpersoner blir utpekt som syndebukker.

- Det er tøft nok fra før for en smittet å være smittet, om man ikke skal få høre slike rykter i tillegg. Jeg anmoder om at slik prat avsluttes. Det er ingen brudd på karanteneregler i Østre Toten som har medført spredning av smitte, sier Rebecca Setsaas.

Smittesporingsteamene er avhengig av godt samarbeid med smittede og nærkontakter med tanke på å stanse videre smittespredning.

- Jeg ønsker derfor å takke alle involverte innbyggere for godt samarbeid og tålmodighet i denne situasjon, avslutter Setsaas.

01.06.21: To nye smittede

To nye smittetilfeller (01.06.21):

Det er i dag meldt om to nye covid-19-smittede i Østre Toten kommune.

Den ene er en kvinne som allerede var i karantene som nærkontakt til en tidligere smittet. Dette var derfor et forventet tilfelle. Den andre er en kvinne som er smittet i en annen kommune. Begge har milde symptomer.

Østre Toten har i dag 15 aktivt smittede og 48 personer i karantene.

06.06.21: Status vaksinering uke 22/2021

I uke 22 har 411 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer), og 420 har fått sin andre dose. Det er satt totalt 7 994 doser siden vaksineringen startet. 

 • 2 693 innbyggere utenom helsepersonell er fullvaksinerte, og 1508 har fått første vaksinedose
 • 407 prioritert helsepersonell er fullvaksinerte, mens 277 foreløpig har fått én vaksinedose

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene: 

 • Uke 23: 654 (ca 80 til dose 1, resten til dose 2)
 • Uke 24: 732 (ca 470 til dose 1, resten til dose 2)

Vi er nå i hovedsak ferdig med å vaksinere gruppe 5 (55-64 år med risikosykdommer) og de siste av prioritert helsepersonell. I uke 23 starter vi med gruppe 6 (45-54 år med risikosykdommer). Mange i gruppe 4 og de siste som fikk AstraZeneca vil få sin dose 2 de neste ukene. 

Alle over 65 år eller de med høyrisikosykdommer som ikke har avtalt time til vaksinering ved sitt legesenter, skal nå registrere seg i vaksinekøen på samme måte som øvrige innbyggere. Disse vil bli vaksinerte ved vaksinesenteret på Lena. Vi følger fortsatt de samme prioriteringene når det gjelder alder og sykdom, så disse vil stille først i køen til ledige timer etter at de har registrert seg.

Vi oppfordrer alle innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, til å registrere seg i vaksinekøen nå, uansett hvilken prioriteringsgruppe du tilhører. Dette gjelder også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

22.05.21: Fem nye smittetilfeller - Nordli skole berørt - smittesituasjon avklart ved Kolbu skole

Fem nye smittetilfeller – Nordli skole berørt - likevel ikke smitte ved Kolbu skole (22.05.21):

Det er i dag meldt om fem nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. Alle tilfellene har tilknytning til utbruddet ved Fahlstrøm Bar og Grill på Gjøvik. Det dreier seg om en ansatt, en av den ansattes husstandsmedlemmer og tre gjester. Smittesporing pågår.

På grunn av dette måtte i dag elever og ansatte som var på SFO ved Nordli skole etter skoletid onsdag gå i karantene. De vil bli testet søndag. Deres husstandsmedlemmer må være i ventekarantene frem til negativt testsvar foreligger. De berørte elevene og ansatte må uansett testsvar fortsette sin karantene.

Det ble fredag meldt om en mulig smittesituasjon ved Kolbu skole. Heldigvis var testsvaret negativt for den ansatte som man mistenkte at var smittet. Elever, ansatte og foresatte ved skolen som ble satt i karantene i går, kunne derfor i dag gå ut av karantenen.

Det er nå tolv aktivt smittede i Østre Toten. Rundt 120 personer er i karantene, og enda flere i ventekarantene.

Smitteøkningen i kommunen de siste dagene viser at det fortsatt er viktig at vi unngår å ha mange nærkontakter, holder god avstand og følger de generelle smittevernreglene.

Hold ut!

23.05.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller (23.05.2021):

Det er i dag meldt om to nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten. En var gjest ved Fahlstrøm Bar og Grill 17. mai. Vedkommende oppholder seg i Oslo, og har få nærkontakter i vår kommune. Det er også meldt om positiv test på en russ som går på Gjøvik videregående skole. Denne ses i sammenheng med andre smittede russ i Gjøvik. Smittesporing pågår.

Søndag ble cirka 95 personer testet ved teststasjonen på Skreia.

Det er nå 13 aktivt smittede i Østre Toten, hvorav én oppholder seg utenfor kommunen. Rundt 125 personer er i karantene.

01.06.21: Status vaksinering - uke 21/2021

I uke 21 har 152 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer), og 485 har fått sin andre dose. Det er satt totalt 7 163 doser siden vaksineringen startet. 

 • 2 273 innbyggere utenom helsepersonell er fullvaksinerte, og 1 526 har fått første vaksinedose
 • 407 prioritert helsepersonell er fullvaksinerte, mens 117 har fått første dose AstraZeneca og 160 sin første dose Comirnaty

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene: 

 • Uke 22: 822 (ca 285 til dose 1, resten til dose 2)
 • Uke 23: 654 (ca 80 til dose 1, resten til dose 2)

Vi vaksinerer nå gruppe 5 (55-64 år med risikosykdommer) og de siste av prioritert helsepersonell. Mange i gruppe 4 og helsepersonell som fikk AstraZeneca vil få sin dose 2 de neste ukene. Vi håper å starte med gruppe 6 (45-54 år med risikosykdommer) i uke 23.

Alle over 65 år eller med høyrisikosykdommer som ikke har avtalt time til vaksinering ved sitt legesenter, skal fra nå av registrere seg i vaksinekøen på samme måte som øvrige innbyggere. Disse vil bli vaksinerte ved vaksinesenteret på Lena. Vi følger fortsatt de samme prioriteringene når det gjelder alder og sykdom, så disse vil stille først i køen til ledige timer etter at de har registrert seg.

Vi oppfordre alle innbyggere over 18 år som ikke har fått vaksine eller vaksinetime enda, til å registrere seg i vaksinekøen - også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

04.06.2021: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (04.06.21):

Vi har i dag fått melding om et nytt smittetilfelle med covid-19 i Østre Toten. Dette var også et forventet tilfelle. Vedkommende er i samme husstand som en annen smittet, og var allerede i karantene. Han er i god form.

Østre Toten har i dag sju aktivt smittede og 19 personer i karantene.

28.05.21: Gradvis gjenåpning i Østre Toten 

Nasjonale myndigheter har besluttet en gradvis gjenåpning av landet fra og med 27. mai.  

Kommunene er forpliktet til å følge opp de nasjonale myndigheters beslutninger, forskrifter med videre så sant ikke smittetrykk og/eller uavklart situasjon skulle tilsi noe annet.

- Det er ikke er grunnlag for å anbefale tiltak og lokal forskrift slik Gjøvik kommune har lagt opp til. Smittetrykket og usikkerheten i Gjøvik kommune er langt høyere enn i vår kommune, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas. 

- Smittetrykket hos oss er for tiden avgrenset til noen klart definerte «klynger» som har kjent utspring. Med mindre det oppstår nye utbrudd med ukjent opprinnelse, så vil funn blant de som nå testes mest sannsynlig ikke medføre større tiltak. Vi lever likevel i en svært sårbar tid, og er helt avhengig av at smittevernrådene respekteres i befolkningen. Men spredningsbildet vurderes per i dag som tilstrekkelig avgrenset og oversiktlig, sier Setsaas, som er bekymret før økt smittetrykk. 

- Selvfølgelig har jeg et ønske om å åpne mer, særlig med tanke på barn og unge slik at de kan leve mer normalt. Vi vil strekke oss langt for å få det til. Samtidig er det viktig at folk skjønner at vi har et høyere smittetrykk nå. Trinn to vil kunne forsterke og øke det lokale smittetrykket hos oss, sier Setsaas og legger til: 

– Vi må være veldig på vakt. Trinn to øker presset i kommunene og vil gi mer smitte blant voksne og unge om vi ikke er veldig flinke til å følge smittevernreglene. 

22.05.21: Status vaksinering uke 20/2021

I uke 20 har 45 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer), og 475 har fått sin andre dose. Det er satt totalt 6 526 doser siden vaksineringen startet. 

 • 1 799 innbyggere utenom helsepersonell er fullvaksinerte, og 1 848 har fått første vaksinedose
 • 396 prioritert helsepersonell er fullvaksinerte, mens 126 har fått første dose AstraZeneca og 162 sin første dose Comirnaty

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene: 

 • Uke 21: 630 (ca 70 til dose 1, resten til dose 2)
 • Uke 22: 822 (ca 355 til dose 1, resten til dose 2)

Vi vaksinerer nå gruppe 5 (55-64 år med risikosykdommer) og de siste av prioritert helsepersonell. Mange i gruppe 4 og helsepersonell som fikk AstraZeneca vil få sin dose 2 de neste ukene. Vi håper å kunne starte med gruppe 6 (45-54 år med risikosykdommer) i uke 23.

Alle over 65 år eller med høyrisikosykdommer som ikke har avtalt time til vaksinering ved sitt legesenter, skal fra nå av registrere seg i vaksinekøen på samme måte som øvrige innbyggere. Disse vil bli vaksinerte ved vaksinesenteret på Lena. Vi følger fortsatt de samme prioriteringene når det gjelder alder og sykdom, så disse vil stille først i køen til ledige timer etter at de har registrert seg.

Vi minner om at alle innbyggere som ikke har fått vaksinetime eller vaksine enda, bør registrere seg i vaksinekøen - også de som ikke ønsker vaksinen. Dette vil gi en god oversikt for vaksineteamet. Du kan registrere deg via denne lenken. Det er bare nødvendig å registrere seg én gang.

14.05.21: Ett nytt smittetilfelle i dag

En kvinne er meldt smittet. Hun var allerede i karantene og medfører ingen ytterligere smittesporing. Hun har feber og luftveissymptomer.

Vi holder også åpen teststasjon søndag 16. mai grunnet helligdag mandag 17. mai. Vi har noen nærkontakter som skal ta døgn-sju-test da, og holder også åpent for innbyggere som får luftveissymptomer og trenger test. De kan ta direkte kontakt med teststasjonen på søndag.

Teststasjonen holder åpent søndag 16. mai:

 • Bestill testing samme dag ved å ringe telefon 61 16 51 85 mellom klokka 11 og 12
 • Selve testingen foregår ved Skreia legesenter klokka 13.
16.05.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (16.05.2021):

En mann bosatt i Østre Toten er i dag bekreftet smittet med covid-19. Dette var et forventet tilfelle. Mannen er i samme husstand som en annen smittet, og er i god form.

Det er i dag 12 personer i isolasjon med aktiv smitte og 22 personer i karantene i kommunen. 33 personer ble i dag testet ved teststasjonen på Skreia.

28.04.21: Nytt smittetilfelle

Ett smittetilfelle er påvist i Østre Toten i dag. Den smittede er en mann som jobber i en annen kommune på Østlandet, og er smittet der. Han har milde symptomer og har ingen nærkontakter i Østre Toten.

Vi har i dag to aktivt smittede og ni personer i karantene.

03.05.21: Nytt smittetilfelle

Ett nytt smittetilfelle (03.05.21):

En kvinne bosatt i Østre Toten kommune er i dag bekreftet smittet med covid-19. Hun er smittet på sin arbeidsplass i en annen kommune, og var allerede i karantene da testsvaret kom. Kvinnen har milde symptomer og få nærkontakter. Dette er det 156. smittetilfellet i kommunen.

Det er nå to aktivt smittede og 39 personer i karantene i Østre Toten.

09.05.21: Status vaksinering uke 18/2021

I uke 18 har 268 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer), og 259 har fått sin andre dose. Det er satt totalt 5 496 doser siden vaksineringen startet. 

 • 1 228 innbyggere utenom helsepersonell er fullvaksinerte, og 2 168 har fått første vaksinedose
 • 187 prioritert helsepersonell er fullvaksinerte, mens 366 har fått første dose AstraZeneca og 132 sin første dose Comirnaty

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene:

 • Uke 19: 510 (214 til 2. dose, resten til 1. dose)
 • Uke 20: 576 (fordeling ikke avklart)

I uke 19 vil de aller fleste i gruppe 4 (65 til 74 år og høyrisikosykdommer) ha fått sin første dose. Vaksineringen av denne gruppen fortsetter ved legesentrene fram til uke 25, da alle over 65 er fullvaksinerte.

Fra uke 20 vaksinerer vi samtidig gruppe 5 (55-64 år med risikosykdommer) ved vaksinesenteret på Lena.

Alle over 65 år eller med høyrisikosykdommer som ikke har avtalt time til vaksinering ved sitt legesenter, skal fra nå av registrere seg i vaksinekøen på samme måte som øvrige innbyggere. Disse vil bli vaksinerte ved vaksinesenteret på Lena. Vi følger fortsatt de samme prioriteringene når det gjelder alder og sykdom.

De siste av prioritert helsepersonell blir nå vaksinerte. Fra uke 19 og framover vil helsepersonell som fikk AstraZeneca 12 uker tidligere få sin andre vaksinedose, men da med Comirnaty-vaksinen. Bruken av AstraZeneca er fortsatt på pause.

I henhold til nye nasjonale retningslinjer økes intervallet mellom dose 1 og dose 2 til 12 uker for personer under 65 år uten risikosykdommer. De øvrige gruppene (det vil si til og med prioriteringsgruppe 7) vil fortsatt ha 6 uker mellom dosene.

Klikk for stort bilde  

11.05.21: Seks nye smittede

Det er meldt om seks nye smittede i Østre Toten kommune i dag.

Én person er i innreisekarantene etter nødvendig reise i utlandet, og har ingen nærkontakter.

De resterende fem er alle nærkontakter, eller husstandsmedlemmer, tilknyttet ett av de to arrangementene som vi informerte om søndag 9. mai. Så de var alle i karantene, og er altså fem av totalt 60 som ble satt i karantene på søndag. Ytterligere smittesporing fortsetter utover kvelden, og det vil bli enda flere personer i karantene på bakgrunn av de siste fem tilfellene.

- Vi forventer dessverre også flere smittede. Mange som er i karantene skal ta test to de neste dagene. Fem av dagens seks tilfeller har ulike former for luftveissymptomer, hodepine, feber og er syke, opplyser kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Kommuneoverlegen håper at befolkningen tenker seg nøye om i tiden fremover, og husker på smittevernreglene slik at vi ikke nå får en ny smittebølge på Østre Toten. Husk at det fortsatt er slik at den nasjonale anbefalingen er at alle planlagte arrangementer og private sammenkomster utsettes eller avlyses, og at dette gjelder særlig arrangementer som samler personer fra flere kommuner.  Unntak er begravelser.

15.04.21: Smitte fra låvemøtet på Gran har spredt seg til Gjøvik og Toten

Rett før påske var det et allerede mye medieomtalt møte på Gran. Nå viser det seg at dette arrangementet har medført smitte og karantetiltak hos innbyggere i Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. Ingen av disse innbyggerne har vært til stede på arrangementet.

I Østre Toten er det foreløpig to smittede som indirekte kan spores tilbake til møtet, og 10 personer er i karantene. I Vestre Toten er fem i karantene. I Gjøvik er to smittet via flere ledd tilbake til Gran, og 70 er i karantene. Den ene smittede er ansatt på Haugtun, og den andre er beboer. Begge to er vaksinert.

Ingen har gjort noe galt

Smittesporing foregår fortsatt. Det er fare for at antall smittede kan øke, og at flere personer kommer i karantene.

- Det er viktig å presisere at ingen av de smittede i Gjøvik og Østre Toten har gjort noe galt. Og så er det viktig å være klar over at selv om du er vaksinert, er det viktig at du tester deg dersom du ikke føler deg i form, eller tror du kan ha vært utsatt for smitte, sier kommuneoverlegene Siri Fuglem Berg (Gjøvik), Rebecca Setsaas (Østre Toten) og Jens Mørch (Vestre Toten).

Store ringvirkninger

De tre kommuneoverlegene appellerer nå til innbyggerne i sine kommuner om fortsatt å være oppmerksomme på hvor raskt smitten kan spre seg over større områder.

- Dette møtet på Gran viser hvor store ringvirkninger ett møte kan få. Ved minste mistanke om at du har vært i nærheten av noen av deltakerne, eller nærkontakter av deltakerne, oppfordrer vi deg til å ta samfunnsansvar ved å teste deg, sier kommuneoverlegene.

All testing er taushetsbelagt. Selv om arrangementet på Gran er politianmeldt, så vil ikke det få noen konsekvenser for den som tester seg.

17.04.21: Status vaksinering uke 15

I uke 15 har 480 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen. Det er satt totalt 3999 doser siden vaksineringen startet. Hver fjerde innbygger over 18 år har nå fått minst én vaksinedose!

 • 810 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll.
 • 1607 personer har fått første dose Comirnaty 
 • 181 prioriterte helsepersonell er fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

De neste to ukene får vi:

 • Uke 16: 426 doser (alle går til første dose)
 • Uke 17: 582 doser (150 av disse går til andre dose, resten til første dose)

Vi vaksinerer nå gruppe 4, som er 65 til 74 år og risikogruppe 1 av underliggende sykdommer (alle aldre). Se eget punkt om prioriterte grupper for hvilke sykdommer dette gjelder. '

De med underliggende sykdommer bli prioritert for vaksinering først, deretter løpende etter alder. Det kan imidlertid bli noe variasjoner her, siden vi må sikre oss at alle vaksinedosene blir brukt. Vi forventer at de fleste i denne gruppa har fått sin første dose i løpet av april.

Massevaksinering starter i slutten av april, samtidig med at vi begynner på gruppe 5. Dette vil foregå i Silogata 24 ved Lena torg.

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

     

25.04.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (25.04.21):
Etter to dager uten aktivt smittede i Østre Toten er en mann søndag ettermiddag bekreftet smittet med covid-19. Mannen er smittet i utlandet, og har vært i karantene siden han kom til Norge. Han har ingen symptomer.

Fire personer er i karantene i forbindelse med smittetilfellet.

23.03.21: Nytt smittetilfelle

135. SMITTETILFELLET (22.03.2021):

Personen med påvist smitte er i fin form. Nærkontakter er satt i karantene. Smittesporing pågår.

23.03.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller (23.03.21):

Vi har i dag to nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune.

Det ene var forventet. Personen var allerede i karantene, og det er ikke behov for å drive smittesporing. Det andre tilfellet er en mann som er bosatt i Østre Toten, men som har oppholdt seg og blitt fulgt opp i annen kommune. Det er derfor ingen nye i karantene etter disse to smittetilfellene. Begge har lette symptomer.

Totalt er det nå 28 innbyggere med aktiv smitte og cirka 400 personer som er i karantene i Østre Toten.

 

24.03.21: To nye smittetilfeller i kveld

To nye smittetilfeller i kveld (24.03.21)

Det er i kveld meldt om to nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. Det er da totalt fire nye smittede i kommunen i dag, siden vi også fikk melding om to nye smittetilfeller i formiddag.

Begge smittetilfellene var forventet. Begge var i karantene, som husstandsmedlemmer til andre smittede. Det er derfor ikke behov for smittesporing, og heller ingen nye i karantene.

Onsdag kveld er det til sammen 32 aktivt smittede og over 400 i karantene i Østre Toten.

28.05.21: Lag fra kommuner på trinn 2 kan spille kamper mot hverandre

Nasjonale myndigheter har besluttet en gradvis gjenåpning av landet fra og med 27. mai.  

Kommunene er forpliktet til å følge opp de nasjonale myndigheters beslutninger, forskrifter med videre så sant ikke smittetrykk og/eller uavklart situasjon skulle tilsi noe annet. 

Det er ikke er grunnlag for å anbefale tiltak og lokal forskrift slik Gjøvik kommune har lagt opp til. Smittetrykket og usikkerheten i Gjøvik kommune er langt høyere enn i vår kommune. 

Dette vil si at det ikke er tillatt å spille kamper mot lag fra Gjøvik kommune, så lenge de fortsatt er på trinn 1. 

Regjeringen sier:

«Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.»

Dette betyr at kamper mot lag fra Vestre Toten og øvrige nabokommuner som er på trinn 2 er tillatt.

 

Rebecca Setsaas
kommuneoverlege

25.05.21: Nytt smittetilfelle

I dag, 25. mai, er det meldt et nytt smittetilfelle. Han satt allerede i karantene og smitten kommer fra Fahlstrøm Bar og Grill.

Det er nå 15 personer i isolasjon og 130 i karantene i Østre Toten kommune.

Vi ber innstendig om at de som vet de har vært nærkontakter til covid-smittet, eller vært et sted der de vet det var smitte, om å kontakte smittesporerne på telefon 482 22 482.

26.05.21: Tre nye smittetilfeller

I dag er det meldt om tre nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. De tre satt i karantene, og er alle tilknyttet utbruddet på Fahlstrøm bar og grill. 

En hel skoleklasse og deler av to andre klasser på Lena ungdomsskole må i ventekarantene. Det er til sammen 18 personer i isolasjon og 170 personer i karantene i kommunen nå i kveld.

24.03.21: Hvilke smittevernregler gjelder i Østre Toten nå?

Regjeringen innfører fra i morgen nye nasjonale smitteverntiltak. Disse gjelder I TILLEGG TIL de tiltakene som allerede er innført i Østre Toten.

På grunn av den lokale forskriften får ikke de nasjonale endringene så stor betydning her i kommunen. På områder der det er forskjell mellom de lokale og de nasjonale tiltakene, er det imidlertid alltid DET STRENGESTE TILTAKET SOM GJELDER.

De viktigste endringene for innbyggerne i Østre Toten er:

 • Det anbefales nå at man alltid holder 2 meters avstand til andre
 • Bruk munnbind når ikke «2-meter’n» er mulig å overholde
 • Ikke ha mer enn 2 gjester samtidig, verken ute eller inne
 • Maks antall i bisettelser/begravelser er 50 personer ved tilviste sitteplasser
 • 10 dagers karantene etter unødvendig fritidsreise til utlandet må i sin helhet gjennomføres på karantenehotell

Treningssentre og kino er fortsatt stengt. Det skal ikke drives innendørs fritidsaktiviteter for voksne. Både offentlige og private arrangementer er generelt forbudt, med enkelte unntak. Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er fortsatt tillatt.

Mer informasjon:

 

24.03.21: To nye smittetilfeller

Det er i formiddag meldt om to nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune.

Den første var et forventet tilfelle. Det er en mann som allerede var karantene som nærkontakt til et annet tilfelle i kommunen. Han har moderate symptomer.

Det andre smittetilfellet er en kvinne som har feber og sår hals. Smittesporing pågår, og nærkontakter settes i karantene.

Vårt smittetilfelle 135, som kom mandag kveld, har vi foreløpig ikke klart å spore smittekilden til. Smittesporingsteamet undersøker nå mange forskjellige spor, for å gjøre det vi kan for å avklare smittesituasjonen.

Det er nå 30 aktivt smittede og fortsatt over 400 personer i karantene i Østre Toten.

19.03.21: Status vaksinering uke 11/2021

Ved utgangen av uke 11 har vi satt totalt 2485 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • Alle 106 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 593 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 315 personer over 75 år fått første dose Comirnaty.
 • 181 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca denne uken, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

Klikk for stort bilde 

 

 

22.03.21: Østre Toten innfører lokal covid-19-forskrift

Kommunestyret vedtok mandag kveld 22. mars lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte.

Dette innebærer en stadfestelse av hastevedtaket som kommuneoverlege Rebecca Setsaas gjorde fredag 19. mars, og som trådte i kraft midnatt natt til 20. mars. Vedtaket har hjemmel i smittevernloven § 4-1.

Forskriften gjelder til og med søndag 11. april.

Den praktiske konsekvensen av vedtaket er at innbyggere og næringsliv i Østre Toten skal fortsette å følge reglene for tiltaksnivå B («høyt nivå») som beskrevet i covid-19-forskriftens kapittel 5B. Dette er altså de samme reglene som har vært gjeldende siden lørdag.

Smitteverntiltakene med utdypende informasjon er tilgjengelig på kommunens hjemmeside

Kommunen vil være tilgjengelig for spørsmål om reglene hverdager mellom kl 8 og 16, på telefon 469 28 214 og e-post korona@ostre-toten.kommune.no

Mer informasjon

14.03.21: To nye smittetilfeller - Lena ungdomsskole berørt

To nye smittetilfeller - klasse ved Lena ungdomsskole i karantene (14.03.2021)

Det er i dag meldt om to nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune.

Den ene smittede er elev ved 10. trinn ved Lena ungdomsskole. Medelevene i klassen og ansatte tilknyttet klassen er nærkontakter, og er i karantene fra i dag søndag. Karantenen vil også gjelde enkeltelever i andre klasser ved skolen. Totalt er minst 25 elever og fire ansatte berørt. Disse må være i karantene til og med søndag 21. mars.

Husstandsmedlemmene til de berørte medelevene og ansatte er i ventekarantene fram til prøvesvar for covid-19-test foreligger, tidligst førstkommende fredag.

Den smittede eleven har lette symptomer. Smittesporing pågår fortsatt, og det er foreløpig ikke avklart hvor smitten kommer fra.

Elevene som ikke er berørt av dette i de øvrige klassene ved skolen, skal møte til undervisning som normalt på mandag.

Det andre smittetilfellet er en mann med lette symptomer.

Smitteveien er sporet til utenfor kommunen. Mannen og hans husstandsmedlemmer var allerede i karantene.

Søndag ettermiddag er det 13 aktivt smittede og mer enn 600 personer i karantene i Østre Toten kommune.

16.03.21: Åtte nye smittetilfeller

- Vi har i dag fått åtte nye påviste smittetilfeller. Sju av dem er forventet. Tre av dem tilhører samme husstand hvor det allerede er påvist smitte, og fire har trent på Styrkehuset på Lena, forteller kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Når det gjelder det åttende påviste smittetilfellet er det en person som satt i karantene etter en nødvendig utenlandsreise.

I tilknytning til de nye påviste smittetilfellene i dag er 5. og 6. klasse på Kolbu skole satt i karantene. Foresatte er informert om situasjonen nå i kveld.

I øyeblikket er det 19 påviste smittetilfeller i Østre Toten kommune, og totalt cirka 600 personer i karantene.

Kriseledelsen i Østre Toten kommune vurderer nå ytterligere tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen, og det er også berammet samarbeidsmøte i Gjøvikregionen i morgen. Ytterligere informasjon om tiltak vil komme i morgen.

17.03.21: Pressemelding - ber om sterkere smitteverntiltak

I dag har vi fått fem nye smittede, og smittesporing pågår. Smittekilden er kjent. Totalt har vi i dag 22 innbyggere med påvist smitte. Alle bortsett fra én har påvist britisk mutasjon. Cirka 220 personer er i karantene og cirka 400 personer er i ventekarantene.

Østre Toten kommune har i ettermiddag, via Statsforvalteren i Innlandet, sendt en forespørsel til Helsedirektoratet om kommunen kan komme opp på et tiltaksnivå som tilsvarer covid-19-forskriftens kapittel 5B.

- Bakgrunnen for denne anmodningen er at Østre Toten kommune er randsonekommune mot Viken. Vi har nå en uoversiktlig smittesituasjon i kommunen, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

I samråd med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen gjelder anmodningen kun Østre Toten kommune.

12.03.21: Status vaksinering uke 10

Ved utgangen av uke 10 har vi satt totalt 2329 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • 106 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 593 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 159 personer over 75 år fått første dose Comirnaty.. 
 • 181 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.
 

Klikk for stort bilde      

19.03.21: Tre nye smittetilfeller

Vi har i dag, fredag 19. mars, fått tre nye bekreftet smittede i Østre Toten kommune. Alle tre var forventet da de er husstandsmedlemmer av tidligere smittede personer, og de tre satt allerede i karantene.

28.04.21: Gjeldende besøksregler på Fjellvoll og Labo

Beboere anbefales å ikke reise ut på besøk i private hjem.

Langtidsavdelinger Labo (avd 1, 2 og 4)

 • Labo har fortsatt låste dører. Pårørende må ringe og avtale besøk, og registrere seg ved ankomst.
 • Besøkende vil fortsatt få spørsmål knyttet til smitterisiko som de må svare på ved ankomst.
 • Nå kan beboer ha besøk av inntil 5 ulike personer i løpet av uka. Det vil si at vi åpner for besøk fra andre enn nærmeste pårørende.
 • Det må fortsatt utføres godt renhold etter besøket, på kontaktpunkter osv.
 • Beøkende må bruke munnbind i fellesarealer på Labo.
 • Besøkende må ikke lenger bruke munnbind inne på beboerrom.
 • Mat og drikke kan medbringes. Det kan brukes vanlig dekketøy.
 • Det kan være inntil 2 besøkende inne på beboerrom samtidig. Ved flere besøkende må man bruke større besøksrom. Man må kunne holde avstand på minst 1 meter, helst 2 meter.
 • Ved besøk ute kan man være inntil 8 besøkende. Man skal fortsatt holde avstand.
 • Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesarealer sammen med andre beboere eller personale.
 • Det er egne regler for terminale pasienter.

Korttidsavdeling Labo (avd 3)

 • Labo har fortsatt låste dører. Pårørende må ringe og avtale besøk, og registrere seg ved ankomst.
 • Besøkende vil fortsatt få spørsmål knyttet til smitterisiko som de må svare på ved adkomst.
 • Beboer kan ha besøk av maks 2 personer om gangen, inntil 3 forskjellige personer pr uke.
 • Det må fortsatt utføres godt renhold etter besøket, på kontaktpunkter osv.
 • Besøkende må bruke munnbind i fellesarealer.
 • Besøkende må bruke munnbind inne på beboerrom.
 • Mat og drikke kan medbringes. Det kan brukes engangsservise.
 • Det kan være inntil 2 besøkende inne på beboerrom samtidig. Man må kunne holde avstand på minst 1 meter, helst 2 meter.
 • Ved besøk ute kan man være inntil 5 besøkenSde. Man skal fortsatt holde avstand.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer sammen med andre beboere eller personale.
 • Det er egne regler for terminale pasienter.

Fjellvoll

 • Dørene på Fjellvoll er åpne, men besøkende må fremdeles ringe før besøk for å avklare og svare ut på spørsmål om man er frisk/symptomfri, har vært på steder og/eller i kontakt med personer som er smittet/i karantene.
 • Besøkende kan bruke fellesarealer, men da må man bruke munnbind.
 • Beboere kan ha besøk av inntil 5 gjester i eget hjem. Dette er nasjonale retningslinjer.
 • Alle som kommer på besøk må huske å holde god avstand til andre beboere og de som jobber her - minst 1 meter.
 • Besøkende må bruke hånddesinfeksjon/sprite hender ved ankomst samt skrive seg i protokoll når de kommer. 
24.04.21: Status vaksinering uke 16/21

I uke 16 har 426 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen. Det er satt totalt 4 425 doser siden vaksineringen startet. 

 • 810 personer over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll
 • 2033 personer har fått første dose Comirnaty
 • 181 prioriterte helsepersonell er fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca

Vi får følgende doser Comirnaty (BioNTech/Pfizer) de neste to ukene:

 • Uke 17: 582 (154 går til 2. dose, resten til 1. dose)
 • Uke 18: 528 (268 går til 2. dose, resten til 1. dose)

Vi vaksinerer fortsatt gruppe 4, som er innbyggere 65 til 74 år og risikogruppe 1 av underliggende sykdommer (alle aldre). De med underliggende sykdommer blir prioritert først, deretter i hovedsak løpende etter alder. De fleste i gruppe 4 vil ha fått sin første dose i løpet av april.

Fra uke 17 vil også flere prioritert helsepersonell få sin første dose, etter at vaksinering av denne gruppen midlertidig stoppet opp da AstraZeneca-vaksinen ble satt på vent i mars.

Bruken av AstraZeneca-vaksinen er fortsatt på pause, foreløpig fram til 10. mai. Janssen-vaksinen er på vent til samme dato. De som har fått første dose AstraZeneca vil derfor fra uke 19 få tilbud om Comirnaty-vaksinen som dose 2, i tråd med nasjonale anbefalinger. I Østre Toten er det bare helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Massevaksineringen starter tidlig i mai med gruppe 5. Dette vil foregå i Silogata 24 i Lena sentrum. Husk å registrere deg i vaskinekøen, hvis du ikke allerede har gjort dette!

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

Klikk for stort bildeVaksinestatus uke 16/2021 

15.04.21: Nytt og forventet smittetilfelle

Ett nytt smittetilfelle er påvist i Østre Toten kommune. Dette er et forventet tilfelle, et husstandsmedlem av tidligere smittet person. Tilfellet har ingen sammenheng med låvemøtet i Gran, og medfører ingen flere personer i karantene.

Det er nå åtte aktivt smittede og 14 personer i karantene.

09.04.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller i Østre Toten (09.04.21):

Et ektepar bosatt i Østre Toten er i dag bekreftet smittet med covid-19. Begge har feber, nedsatt smakssans, sår hals og føler seg i dårlig form. Smittesporing pågår.

Det er i dag sju aktivt smittede i Østre Toten, og 18 personer er i karantene.

26.03.21: Status vaksinering uke 12

Ved utgangen av uke 12 har vi satt totalt 2797 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • Alle beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 643 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 527 personer over 75 år fått første dose Comirnaty.
 • 181 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Det er forventet at kommunen får 246 vaksinedoser Comirnaty i uke 13 og 426 doser i uke 14.

Vi er nå over halvveis med å vaksinere innbyggerne i alder 75-84 år, og har også igjen noen prioritet helsepersonell. Vi forventer nå å kunne starte vaksineringen av neste gruppe allerede neste uke. Dette er de som er 65-74 år og risikogruppe 1 av underliggende sykdommer (alle aldre). De med underliggende sykdommer vil bli kontaktet for time først.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

01.04.21: Status vaksinering uke 13/2021

Ved inngangen til påskehøytiden har vi satt totalt 3093 doser siden vaksineringen startet i januar.

 • 810 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll.
 • 701 personer har fått første dose Comirnaty - de fleste over 75 år, men denne uka også noen i neste gruppe.
 • 181 prioriterte helsepersonell er fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Vi tar nå påskeferie fra vaksineringen fram til 6. april (fordi vi har satt alle vaksinene vi har fått, ikke fordi ferie er viktigere enn vaksinering!).

Vi er nå i hovedsak ferdig med å vaksinere innbyggerne i alderen 75-84 år, og har denne uka begynt på neste gruppe. Dette er innbyggere 65 til 74 år sammen med risikogruppe 1 av underliggende sykdommer (18 til 64 år).

De med underliggende sykdommer vil bli prioritert  for vaksinering først, deretter løpende etter alder. Det kan imidlertid bli noe variasjoner her, siden vi må sikre oss at alle vaksinedosene blir brukt. Det vil ta ca 5 uker å vaksinere hele gruppen, det vil si til begynnelsen av mai.

Videre framdrift for vaksinering

Det forventes at Østre Toten får mellom 450 og 500 doser i uka i april, det vil si rundt 40 prosent mer enn vi har fått den siste tiden.

Fra mai forventer vi å få enda flere vaksiner. Massevaksinering vil derfor starte omtrent samtidig med at vi begynner vaksinering av neste gruppe (gruppe 5). Dette vil foregå sentralt på Lena. Mer informasjon kommer rundt midten av april.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

 Klikk for stort bilde 

05.04.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (05.04.2021)

Sent i går kveld ble det meldt om ett nytt smittetilfelle i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne med moderate symptomer. Smitteveien er foreløpig ikke kjent.

Kvinnens nærkontakter er nå i karantene, i tillegg til noen som er i ventekarantene. Det kan bli flere, siden smittesporingen fortsatt ikke er avsluttet.

Det er mandag kveld 3 aktivt smittede og rundt 10 personer i karantene i Østre Toten.

 

07.04.21: Lokal smittevernforskrift opphevet - nasjonale regler gjelder

Lokal smittevernforskrift opphevet - nasjonale regler gjelder (07.04.2021):

Formannskapet i Østre Toten kommune vedtok onsdag kveld å oppheve den lokale smittevernforskriften med øyeblikkelig virkning. De lokale koronatiltakene har vært gjeldende siden 20. mars.

- Bakgrunnen for at jeg anbefaler å oppheve de lokale tiltakene er at smittesituasjonen nå er vesentlig bedre enn da forskriften ble innført, sa kommuneoverlege Rebecca Setsaas i formannskapsmøtet. – Jeg er glad for å kunne si at det nå er bare fem aktivt smittede i kommunen. Innbyggerne i Østre Toten har gjort en god jobb med å følge reglene og dermed redusere smitten, sa hun.

Når den lokale forskriften er opphevet er det de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder. Her ble det innført strengere regler før påske, som foreløpig gjelder fram til 14. april.

De viktigste endringene i smitteverngelene når lokal forskrift oppheves er:

 • Treningssentrene kan åpne igjen for vanlig trening for innbyggere bosatt i Østre Toten kommune, og for rehabilitering og opptrening i mindre grupper for innbyggere fra andre kommuner
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune, og konkurrere med eget lag også utenfor kommunen
 • Munnbind er ikke lenger påbudt, men anbefales fortsatt når ikke to meters avstand kan overholdes

Det er fortsatt nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol, og det er anbefalt at man omgås færrest mulig personer.

Kommuneoverlegen har samtidig en viktig påminnelse til alle. - For å lykkes med å holde smitten lav i kommunen framover er det én ting som gjelder, og det er å fortsette å holde god avstand til hverandre og å treffe så få mennesker som mulig!, avslutter Setsaas.

13.05.21: Ett nytt smittetilfelle

Dette er et forventet smittetilfelle. Kvinnen har vært i karantene etter de to arrangementene som vi tidligere har omtalt. Hun er i fin form.

Det er nå totalt ti smittede i Østre Toten kommune. Åtte er tilknyttet de ovennevnte arrangementene. 36 personer er i karantene.

09.05.21: Tre nye smittede

En mann i samme husstand som en smittet, er også bekreftet smittet i dag. Han har sittet mange dager i karantene, og det er ingen flere nærkontakter. Han har lette symptomer.

I tillegg er det meldt om to kvinner som begge har kjent smittevei, etter to arrangementer der en smittet fra annen kommune deltok. Smittesporing fra disse arrangementene er ferdig, og medfører totalt cirka 60 personer i karantene inklusive nærkontakter til dagens to smittede.

Kommuneoverlegen benytter anledningen til å minne om at arrangementer, i tillegg til jobb og hjemme, er der smitten skjer i Norge i disse dager.

Selv om regelen er at man skal holde én meter avstand, så er smitterisikoen meget stor innenfor to meter.

Det betyr at selv om man tenker man gjør alt rett, så er det likevel slik at man kan bli smittet og man må gå i karantene dersom man blir vurdert som nærkontakt i en situasjon.

Hovedregelen er fortsatt at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.

06.05.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (06.05.2021):

Smittetilfelle nr 157 av covid-19 er i dag påvist i Østre Toten kommune. Mannen er smittet i utlandet, og har vært i innreisekarantene siden han kom til kommunen. Han har ingen symptomer og ingen nærkontakter.

Det er fortsatt bare to aktivt smittede og 41 personer i karantene i Østre Toten.

 

02.05.21: Status vaksinering uke 17

Denne uka har 426 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer), og 156 har fått sin andre dose. Det er satt totalt 5 013 doser siden vaksineringen startet. 

 • 960 personer over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll
 • 2 219 personer har fått første dose Comirnaty
 • 187 prioritert helsepersonell er fullvaksinerte, mens 367 har fått første dose AstraZeneca og 90 sin første dose Comirnaty

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene:

 • Uke 18: 528 (268 går til 2. dose, resten til 1. dose)
 • Uke 19: 510 (201 går til 2. dose, resten til 1. dose)

Vi vaksinerer fortsatt gruppe 4, som er innbyggere 65 til 74 år og risikogruppe 1 av underliggende sykdommer (alle aldre). De med underliggende sykdommer blir prioritert først, deretter i hovedsak løpende etter alder. De fleste i gruppe 4 vil ha fått sin første dose i løpet av april.

Framover vil også flere prioritert helsepersonell få sin første dose, etter at vaksinering av denne gruppen midlertidig stoppet opp da AstraZeneca-vaksinen ble satt på vent i mars.

Bruken av AstraZeneca-vaksinen er fortsatt på pause, foreløpig fram til 10. mai. Janssen-vaksinen er på vent til samme dato. De som har fått første dose AstraZeneca vil derfor fra uke 19 få tilbud om Comirnaty-vaksinen som dose 2, i tråd med nasjonale anbefalinger. I Østre Toten er det bare helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Massevaksineringen starter tidlig i mai med gruppe 5. Dette vil foregå i Silogata 24 i Lena sentrum. Husk å registrere deg i vaskinekøen, hvis du ikke allerede har gjort dette.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

Klikk for stort bilde  

19.05.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (19.05.21)

En mann bosatt i Østre Toten er bekreftet smittet med covid-19 i dag. Han er smittet på sin arbeidsplass utenfor kommunen, og har milde symptomer. Mannens nærkontakter er satt i karantene og skal testes i morgen.

Det er nå ti aktivt smittede i Østre Toten, og seks av disse forventes å kunne gå ut av isolasjon før helgen. 15 personer er i karantene.

21.05.21: Tre nye smittetilfeller - mulig smitte ved Kolbu skole - teststasjonen åpen 1. pinsedag

Tre nye smittetilfeller - mulig smitte ved Kolbu skole - teststasjonen åpen 1. pinsedag. (21.05.21):

Det er i dag bekreftet tre nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. To var forventede tilfeller, da de er nærkontakter til andre smittede og allerede var i karantene. Ett tilfelle er knyttet til restaurantbesøk på Fahlstrøm på Gjøvik 17. mai.

Smittesporingsteamet i kommunen jobber nå intenst med utbruddet ved Fahlstrøm Bar og Grill. Vi oppfordrer alle som besøkte Fahlstrøm i løpet av 17. mai om å gå i umiddelbar karantene, og å teste seg på søndag hvis de ikke allerede har gjort det. Deres husstandsmedlemmer må være i ventekarantene til negativt testsvar foreligger.

Vi har også en mulig smittesituasjon ved Kolbu skole. Det er sterk mistanke om at en ansatt ved skolen er smittet. Fem ansatte og 25 elever på 6. trinn er derfor fredag ettermiddag satt i karantene. Disse skal testes søndag. Deres husstandsmedlemmer er i ventekarantene.

Teststasjonen ved Skreia legesenter holder åpent søndag 23. mai siden det er stengt mandag. Timebestilling på tlf 611 65 185 mellom kl 11 og 12 søndag. Testingen foregår kl 13.

Det er nå sju aktivt smittede og rundt 90 personer i karantene i Østre Toten.

14.05.21: Status vaksinering uke 19/2021

I uke 19 har 205 personer fått første dose av Comirnaty-vaksinen (BioNTech/Pfizer), og 305 har fått sin andre dose. Det er satt totalt 6 006 doser siden vaksineringen startet. 

 • 1 383 innbyggere utenom helsepersonell er fullvaksinerte, og 2 188 har fått første vaksinedose
 • 337 prioritert helsepersonell er fullvaksinerte, mens 216 har fått første dose AstraZeneca og 162 sin første dose Comirnaty

Vi får følgende antall doser Comirnaty de neste to ukene:

 • Uke 20: 576 (48 til dose 1, resten til dose 2)
 • Uke 21: 630 (26 til dose 1, resten til dose 2)

I løpet av uke 19 har de aller fleste i gruppe 4 (65 til 74 år og høyrisikosykdommer) ha fått sin første dose. Vaksineringen av denne gruppen fortsetter ved legesentrene fram til uke 25, da alle over 65 er fullvaksinerte.

Vi har så smått startet på gruppe 5 (55-64 år med risikosykdommer) i uke 19. Neste uke vil flere i denne gruppa få sin første dose ved vaksinesenteret på Lena.

Alle over 65 år eller med høyrisikosykdommer som ikke har avtalt time til vaksinering ved sitt legesenter, skal fra nå av registrere seg i vaksinekøen på samme måte som øvrige innbyggere. Disse vil bli vaksinerte ved vaksinesenteret på Lena. Vi følger fortsatt de samme prioriteringene når det gjelder alder og sykdom, så disse vil stille først i køen til ledige timer etter at de har registrert seg.

De siste av prioritert helsepersonell før nå sin første dose. Samtidig får flere helsepersonell som fikk AstraZeneca 12 uker tidligere sin andre vaksinedose, men da med Comirnaty-vaksinen. 

I henhold til nye nasjonale retningslinjer økes intervallet mellom dose 1 og dose 2 til 12 uker for personer under 65 år uten risikosykdommer. De øvrige gruppene (det vil si til og med prioriteringsgruppe 7) vil fortsatt ha 6 uker mellom dosene.

14.04.21: Tre nye smittede

En person er meldt smittet, men har ikke vært hjemme i Østre Toten på lenge. Hun har folkeregistrert adresse her, men oppholder seg i annen kommune på Østlandet. Tilfellet har derfor ingen smittekonsekvens for Toten sin del.

Et ektepar bosatt i Østre Toten er i dag også bekreftet smittet med covid-19. Begge har milde symptomer og smittesporing pågår.

Det er i dag sju aktivt smittede, og 20 personer er i karantene i kommunen.

24.05.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller (24.05.21):

Det er i dag meldt om ytterligere to tilfeller av covid-19-smitte i Østre Toten kommune. De smittede var allerede i karantene, og tilfellene ses i sammenheng med smitteutbruddet ved Fahlstrøm Bar og Grill.

Nordli skole holder stengt tirsdag 25. mai i påvente av testsvar for de som ble testet 1. pinsedag etter smittetilfelle forrige uke som berørte skolens skolefritidsordning.

Det er nå fjorten aktivt smittede og 127 personer i karantene i kommunen.

08.04.21: Én ny smittet

Én person har fått påvist covid-19 i dag. Hun var allerede i karantene, og det er få nærkontakter. Hun har foreløpig ingen symptomer.

Det er i dag seks aktivt smittede i Østre Toten, og 22 personer er i karantene.

12.03.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle (12.03.2021)

 
Vi har i dag ett nytt bekreftet smittetilfelle med covid-19 i Østre Toten kommune. Den smittede er en mann med milde symptomer. Det anses som sannsynlig at smitten kommer fra en annen kommune. Smittesporing er avsluttet, og mannens husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene.
 
Medlemmer som har trent ved Styrkehuset Lena i angitte tidsrom i perioden 3. til 9. mars ble torsdag kveld bedt om å gå i karantene sammen med sine husstandsmedlemmer. Smitteteamet har fredag jobbet med å kontakte disse, og de gjenstående i denne gruppen vil bli kontaktet i løpet av helgen. Noen av de berørte har symptomer på covid-19.
 
Smittesporing tilknyttet den kommunale boligen og Hoffsvangen barnehage, der smittetilfeller ble meldt tidligere denne uken, er nå avsluttet. Det ser ut til at disse situasjonene er under kontroll.
 
Fredag kveld er det 14 aktivt smittede i Østre Toten kommune, og over 500 personer i karantene. Dette berører dessverre svært mange husstander i kommunen.
 
 
11.03.21: Tre nye smittetilfeller - barnehage og treningssenter berørt

Tre nye smittetilfeller - barnehage og treningssenter berørt (11.03.2021)

Vi har i dag fått bekreftet tre nye covid-19-smittede i Østre Toten kommune. Smitten berører både en barnehage og et treningssenter. Samtidig er smittesituasjonen ved Stange skole, som ble varslet tidligere i uka, avklart. Den ansatte er bekreftet negativ, og karantenesituasjonen ved skolen er avsluttet.

Smitte ved Hoffsvangen barnehage

En ansatt ved Hoffsvangen barnehage er bekreftet smittet med covid-19. Kvinnen var symptomfri, og var ikke klar over at hun hadde vært i nærkontakt med en smittet. Smitteveien er sporet til Oslo.

Åtte andre ansatte og 20 barn på den berørte avdelingen regnes som nærkontakter, og må derfor i karantene. De øvrige avdelingene ved barnehagen er ikke berørt, og holder åpent som vanlig fredag. Alle foresatte og ansatte er informert om situasjonen.

Siden det er mistanke om at det dreier seg om britisk mutasjon av viruset, må husstandsmedlemmene til de berørte ansatte i føre var-karantene. De ansatte skal testes mandag 15. mars. Hvis testen er negativ kan deres husstandsmedlemmer gå ut av karantene. Ved positiv test går husstandsmedlemmene over i ordinær karantene, og disse må da også testes. Det samme gjelder hvis noen får symptomer på luftveisinfeksjon. De ansatte må uansett prøveresultat sitte i karantene i ti dager.

Barna ved den berørte avdelingen vil ikke bli testet, siden vi helst ikke tester små barn. De og deres husstandsmedlemmer må derfor være i vanlig karantene i ti dager, det vil si til og med fredag 19. mars.

Smittesituasjon ved Styrkehuset Lena

Vi har også en smittesituasjon ved treningssenteret Styrkehuset Lena. Flere smittede har trent på ulike tidspunkt over flere dager. Situasjonen er derfor uoversiktlig. De smittede har ikke hatt symptomer, og har derfor ikke vært klar over at de har vært smittet da de var og trente.

Personer som har trent i samme tidsrom som de smittede har fått beskjed via SMS, og vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i Østre Toten. De må sitte i karantene i ti dager fra siste aktuelle treningstidspunkt, og skal testes syv dager etter dette. Deres husstandsmedlemmer må også være i ventekarantene til svar på testen foreligger. Dette i samråd med Folkehelseinstituttet nå i kveld.

På grunn av den uoversiktlige situasjonen, oppfodrer kommuneoverlege Rebecca Setsaas alle personer som har trent ved Styrkehuset Lena i perioden 3. til 9. mars, og som ikke har mottatt SMS fra treningssenteret, om å ta kontakt med smittesporingsteamet fredag 12. mars på tlf 482 22 482. De vil da få nærmere informasjon om behov for testing og eventuell karantene.

Eier Jens Petter Ødegård ved Styrkehuset Lena bidrar aktivt i smittesporingsarbeidet, og har på eget initiativ valgt å stenge treningssenteret inntil smittesituasjonen er avklart.

Kommuneoverlegen berømmer Styrkehuset Lena for god oversikt over hvem som trener og i hvilke tidsrom de er der, og for gode smittevernsrutiner. En slik situasjon kan oppstå hvor som helst, da den virusvarianten det her er snakk om dessverre viser seg å være svært smittsom.

Torsdag kveld er det totalt 13 aktivt smittede og ca 300 personer i karantene i Østre Toten kommune.

 

10.04.21: Status vaksinering uke 14

I uke 10 har 426 personer fått sin første dose av Comirnaty-vaksinen. Ved utgangen av uka har vi satt totalt 3519 doser siden vaksineringen startet i januar.

 • 810 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte, inkludert beboerne på Labo og Fjellvoll.
 • 1127 personer har fått første dose Comirnaty 
 • 181 prioriterte helsepersonell er fullvaksinerte, mens 410 har fått første dose AstraZeneca.

Det er fortsatt enkeltpersoner over 75 år som ikke har blitt vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker det, at de har vært syke eller at det av andre grunner ikke har passet for dem. Ta kontakt med ditt fastlegekontor hvis du tilhører denne gruppa, men ikke har blitt kontaktet om vaksinering.

Vi vil få 480 doser i uke 15 og 426 i uke 16. Alle disse vil gå til første dose for innbyggere i gruppe 4 - det vil si alder 65 til 74 år sammen med risikogruppe 1 av underliggende sykdommer 18 til 64 år Se eget punkt om prioriterte grupper vedr hvilke sykdommer dette gjelder.

I gruppe 4 vil de med underliggende sykdommer bli prioritert for vaksinering først, deretter løpende etter alder. Det kan imidlertid bli noe variasjoner her, siden vi må sikre oss at alle vaksinedosene blir brukt. Vi forventer at de fleste i denne gruppa har fått sin første dose i løpet av april eller tidlig mai.

Massevaksinering starter 27. april samtidig med at vi begynner på gruppe 5. Dette vil foregå sentralt i Lena. Se eget punkt om dette.

I tråd med nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 15. mars er intervallet mellom dosene for Comirnaty-vaksinen endret fra 3 til 6 uker. Dette gjør at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom.

Det har ikke blitt satt noen nye doser av AstraZeneca, siden bruk av denne vaksinen er midlertidig stoppet av helsemyndighetene.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

  Klikk for stort bilde 

04.04.21: Nytt smittetilfelle

Ett nytt smittetilfelle (04.04.2021):

 
Det er i dag meldt om ett nytt smittetilfelle i Østre Toten kommune. Dette er tilfelle nr 143 i kommunen.
 
Den smittede er husstandsmedlem av et tidligere smittetilfelle, og var allerede i karantene. Det er derfor ikke behov for smittesporing, og heller ingen flere i karantene.
 
Søndag kveld er det to aktivt smittede og bare to personer i karantene i Østre Toten.
10.03.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller (10.03.2021)

 
Vi har i dag fått bekreftet to nye covid-19-smittede i Østre Toten kommune. Det dreier seg om to kvinner som allerede var i karantene, og som er husstandsmedlemmer av tidligere smittede. Ingen nye personer er satt i karantene.
 
Totalt er det nå ti aktivt smittede og 220 personer i karantene i Østre Toten.
08.03.21: Nytt smittetilfelle, og mulig smitte ved Stange skole

103. smittetilfellet, og mulig smitte ved Stange skole (08.03.2021)

En ansatt ved Stange skole i Østre Toten kommune er antatt smittet med covid-19 etter nærkontakt med en person som ble bekreftet smittet i dag. Alle elevene på 6. trinn ved skolen samt tre øvrige ansatte er derfor satt i føre var-karantene inntil situasjonen er avklart. Deres husstandsmedlemmer er foreløpig ikke i karantene.

Den antatt smittede skal testes onsdag. Da er prøvesvaret fullt ut å stole på i forhold til kontakten mellom den ansatte og den bekreftet smittede. Prøvesvar forventes torsdag kveld.

I tillegg er det i dag meldt om kommunens smittetilfelle 103. Også i dette tilfellet, som i de siste tilfellene ellers, er smitteveien fra Oslo. - På grunn av mistanke om mutert virus, slik vi alltid må mistenke når det gjelder smitte fra Oslo, må svært mange personer i karantene, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas. - Vi forventer dessverre at det vil komme flere smittede i løpet av de nærmeste dagene, sier hun videre. 

Kommuneoverlegen understreker viktigheten av at vi fortsatt er nøye med smittevernet. - Muterte virus smitter svært lett, og den eneste måten vi nå som samfunn kan unngå mer smitte på, er om alle holder god avstand til hverandre, understreker hun. - Forsøk å alltid hold 2 meters avstand når dere kan, ha så få nærkontakter som mulig både på jobb og i fritiden, og unngå å reise, avslutter Setsaas.

Totalt er det mandag kveld sju aktivt smittede og hele 210 personer i karantene i Østre Toten.

07.04.21: To nye smittede i Østre Toten i dag

Én av de smittede har oppholdt seg i annen kommune i påsken, og fått påvist smitte der. Hun har milde symptomer. Den andre smittede er husstandsmedlem av annet smittetilfelle, og var allerede i karantene.

Det er i dag fem aktivt smittede i Østre Toten, og 20 personer i karantene.

09.03.21: To nye smittetilfeller

To nye smittetilfeller (09.03.2021)

Vi har i dag fått bekreftet to nye covid-19-smittede i Østre Toten kommune. Begge personene har vært i karantene siden i går.

Smittetilfelle nr 104 er en ansatt ved tilrettelagte tjenester i en av kommunens boliger. Allerede i går ble ni beboere og seks ansatte satt i føre var-karantene, da mistanken var stor om at den ansatte var smittet. I dag er enda én ansatt satt i karantene i tillegg til de seks fra i går.

Beboere og ansatte testes i forhold til når de sist var i kontakt med den smittede ansatte. De pårørende er varslet om situasjonen.

Smittetilfelle nr 105 er en kvinne med milde symptomer.

I begge smittesituasjonene er det mistanke om den britiske mutasjonen av viruset. Det betyr at vi i tillegg må sette husstandsmedlemmer til nærkontakter av de bekreftet smittede i karantene, inntil prøvesvar for nærkontaktene er avklart.

Det er nå totalt åtte aktivt smittede og rundt 220 personer i karantene i Østre Toten.

 

26.03.21: Retningslinjer og råd til idrettslagene i Østre Toten

Kommuneoverlegen har i dag sendt ut informasjon til idrettslagene om retningslinjer og råd for deres aktiviteter, med de smittevernreglene som gjelder i kommunen nå.

Her kan du lese informasjonsbrevet. (PDF, 550 kB)

07.03.21: Status for vaksinering - uke 9/2021

Ved utgangen av uke 9 har vi satt totalt 2008 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • 106 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 506 personer i gruppene over 75 år er fullvaksinerte. I tillegg har 98 personer over 75 år fått første dose. 
 • 175 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinerte, mens 336 har fått første dose AstraZeneca.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

26.03.21: Nytt smittetilfelle

Ett nytt smittetilfelle (26.03.2021):

Det er i dag meldt om én ny smittet med covid-19 i Østre Toten kommune. Dette er smittetilfelle nr 142 i kommunen. Den smittede er en kvinne som allerede var i karantene, og ingen flere personer er derfor berørt. Kvinnen har moderate symptomer.

Vi har samtidig to gode nyheter. På Lena ungdomsskole har alle ansatte og elever tilknyttet 10. trinn testet negativt, etter at en elev ved skolen ble bekreftet smittet i forrige uke. I Kolbu barnehage, som har måttet holde stengt denne uka på grunn av en smittet ansatt, har også alle ansatte, testede barn og foresatte testet negativt. Vi mangler kun ett prøvesvar herfra. Barnehagen kan derfor ha åpent som vanlig igjen over helgen.

Det er nå 19 aktivt smittede og ca 170 personer i karantene i Østre Toten.

Kommuneoverlegen ønsker alle innbyggerne i Østre Toten kommune en riktig god påske, og takker for alles tålmodighet! 😀 🐣

20.03.21: Kolbu barnehage må stenge

Kommuneoverlegen ble varslet om ett nytt smittetilfelle sent fredags kveld. Den smittede er ansatt i Kolbu barnehage, og smittesporing viser at vi dessverre er nødt til å sette alle ansatte og barn med husstandsmedlemmer i barnehagen i karantene.

Foresatte og ansatte er varslet om dette nå. Alle skal testes og blir fulgt opp i karantenetiden.

Det er samtidig godt å kunne komme med to gode nyheter i dag, og det er at både smittesituasjonen vi hadde i Hoffsvangen barnehage og i en av våre boliger i tilrettelagte tjenester, har endt godt. Ingen ble smittet videre i de to situasjonene.

19.03.21: Østre Toten innfører smitteverntiltak tilsvarende tiltaksnivå 5B

Fra og med midnatt natt til lørdag 20. mars 2021 gjelder smitteverntiltak tilsvarende tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) i covid-19-forskriften for Østre Toten kommune. Tiltakene er innført gjennom hastevedtak etter kommuneoverlegens myndighet i henhold til smittevernloven § 4-1, 5. ledd. Dette er i samråd med Helsedirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet og kriseledelsen i Østre Toten kommune.

Alle innbyggere og næringslivet i kommunen, inkludert kommunens ansatte, skal forholde seg til disse reglene.

Hastevedtaket gjelder fram til lokal forskrift om smitteverntiltak tiltaksnivå B kan vedtas i kommunestyret mandag 22. mars. Kommuneoverlegen anbefaler at tiltakene varer fram til 11. april.

Kommunen vil være tilgjengelig for spørsmål fra innbyggere og næringsliv i helgen, både på telefon 469 28 214 (kl 9-22) og e-post korona@ostre-toten.kommune.no.

02.03.21: Britisk mutasjon og tre nye tilfeller er påvist i Østre Toten kommune

I dag fikk kommuneoverlegen bekreftet mistanken om britisk mutasjon på de to siste tilfeller påvist i Østre Toten kommune. Tilfelle 97 og 98 er britisk koronamutasjon.

Begge tilfellene er smittet fra Oslo, og smittesporingsteamet har handlet som om det skulle være mutasjon og satt veldig mange i karantene de siste dagene. Dette for å sirkle inn smitten. Smitte med den britiske mutasjonen betyr at mange fortsatt vil måtte være i karantene, og husstandsmedlemmer til de ordinære nærkontaktene blir også satt i karantene. Dette er føre-var-tiltak på bakgrunn av at denne mutasjonen smitter veldig lett.

Tre husstandsmedlemmer til tilfelle nummer 98 er også i dag bekreftet smittet. Mange er testet i dag og skal testes de neste dagene, og vi forventer flere tilfeller.

Mulig smittesituasjon på Labo

- I tillegg er det oppstått en mulig smittesituasjon på en langtidsavdeling på Labo der vi mistenker at en ansatt kan være smittet. Denne situasjonen er uavhengig av de andre smittetilfellene. Vi tar ingen sjanser og har satt i gang føre-var-tiltak på Labo for å gjøre det vi kan for å stoppe eventuell smitte, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Pårørende er varslet og alle pasienter på den aktuelle avdelingen er testet i dag. De ansatte testes i morgen. Totalt fem ansatte og sju pasienter er i karantene. De aller fleste pasienter på Labo er nå fullvaksinert, og svært mange ansatte har fått første dose. Kunnskap så langt har vist at vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Kommuneoverlegen kommer nå med en sterk anmodning til hele befolkningen: Alle som har luftveissymptomer må teste seg! Unngå unødvendig reising og sosiale besøk!

28.02.21: Nytt smittetilfelle

98. smittetilfellet (28.02.2021):

En mann bosatt i Østre Toten kommune er i dag bekreftet smittet med covid-19. Han er trolig smittet på sin arbeidsplass i Oslo. Smittesporing pågår, og drøyt tjue personer er til nå satt i karantene. Mannen har ingen symptomer.

Det er så langt ikke meldt om flere smittede i tilknytning til smittetilfellet som ble meldt torsdag kveld, som hadde forbindelser til Hoffsvangen barnehage og Østre Toten læringssenter. Barna og de ansatte ved to avdelinger i barnehagen som ble satt i ventekarantene før helgen, er derfor nå ute av karantene. Hele barnehagen holder dermed åpent som vanlig fra mandag.

Ansatte og elever tilknyttet to klasser ved Lena-Valle som ble satt i ventekarantene torsdag, er også ute av sin karantene.

Ventekarantene er et føre var-tiltak som brukes for nærkontakter til en person som trolig er smittet, og som gjelder til testsvar for denne personen foreligger.

De som er satt i ordinær karantene i forbindelse med de aktuelle smittetilfellene fortsetter med dette i påvente av ny covid-19-test om noen dager.

Totalt er det søndag kveld 4 aktivt smittede og rundt 60 personer i karantene i Østre Toten.

18.03.21: Tre nye smittetilfeller - og råd fra kommuneoverlegen

Vi har i dag tre nye bekreftede smittede i Østre Toten kommune. To av de smittede var allerede i karantene, og husstandsmedlemmene til alle tre er nå også i karantene. Smitteveien er kjent for alle de smittede, men smittesporing pågår fortsatt.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas oppfordrer i kveld alle innbyggere og næringslivet til å planlegge for smittevernreglene i tiltaksnivå B. Kommunen ba i går Helsedirektoratet om at dette innføres i Østre Toten. Tiltaksnivå B er det nest høyeste nivået for smitteverntiltak i henhold til covid-19-forskriften. Kommunen forventer svar på henvendelsen i løpet av fredag 19. mars, og har allerede begynt å iverksette tiltak for strengere smitteverntiltak i sine tjenester.

Setsaas oppfordrer innbyggerne i Østre Toten til å ha ekstra sterkt fokus på smittevern i den krevende smittesituasjonen kommunen er inne i:

 • Hold helst to meters avstand til alle andre enn dine husstandsmedlemmer, både innendørs og utendørs.
 • Hvis du ikke kan holde god nok avstand bør du bruke munnbind på offentlige steder (for eksempel i butikker, kollektivtransport, og ved en-til-en-behandlinger som frisører og lignende).
 • Ha hjemmekontor hvis du har mulighet. Arbeidsgivere oppfordres til å tilrettelegge for dette så langt det er praktisk mulig.
 • Begrens din sosiale kontakt, og hold deg mest mulig hjemme. Ikke ha besøk av flere enn fem personer utenom husstanden.
 • Unngå unødvendige reiser til eller besøk fra andre kommuner, spesielt de med høyt smittetrykk som Oslo/Viken. Husk at du ved besøk alltid skal følge de strengeste tiltakene av hjemkommunens regler og reglene i den andre kommunen.

Setsaas ber spesielt personer i risikogrupper om å begrense antall nære kontakter, være særlig nøye med å overholde rådene om avstand, og hvis mulig unngå offentlige steder (for eksempel butikker) eller gå dit når det er få personer i lokalet.

Kommuneoverlegen anbefaler også at alle arrangementer i kommunen utsettes, eller avlyses inntil vi gjenvinner kontrollen over smittesituasjonen. Dette gjelder også arrangementer som i øyeblikket er tillatt i henhold til nasjonale retningslinjer, men som ikke vil være tillatt når tiltaksnivå B inntreffer.

Det er torsdag ettermiddag 27 aktivt smittede og over 600 i personer i karantene i Østre Toten kommune.

13.03.21: Nytt smittetilfelle

Nytt smittetilfelle i Østre Toten (13.03.21)

En mann bosatt i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette er det 112. smittetilfellet i kommunen. Mannen er symptomfri. Smitteveien er sporet til Styrkehuset Lena, og mannen satt allerede i karantene sammen med sine husstandsmedlemmer.

Det er nå svært mange innbyggere i Østre Toten kommune som er i karantene. Dette kan oppleves upraktisk, men er helt nødvendig for å unngå at smitten sprer seg mer.

- Vi har de siste dagene erfart at enkelte ikke helt har fått med seg hva det betyr å være i karantene, sier vakthavende smittevernoverlege Jan Cornelis Walig. – Jeg vil derfor framheve hvor viktig det er at alle overholder reglene, slik at vi hindrer unødvendig spredning av viruset, sier han.

Walig vil derfor minne alle om hvilke retningslinjer som gjelder for karantene:

 • Hvis du er i karantene skal du ikke gå på jobb, skole eller i barnehage, og ikke reise bort.
 • Du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder som for eksempel butikker. Hvis nødvendig, prøv å få noen til å handle for deg.
 • Unngå å ha besøk. Dette gjelder også besøk av lekekamerater fra samme kohort i skole eller barnehage.
 • Du kan gå på tur samme med andre, men da må dere holde minst to meters avstand hele tiden.

- Reglene gjelder fram til karantenetiden på ti dager er ute. Personer i ventekarantene skal overholde de samme reglene fram til den personen i husstanden som er i vanlig karantene har fått negativt svar på sin covid-19-test, forklarer Walig.

Walig understreker at han opplever at innbyggerne i Østre Toten tar dette på alvor, og at folk flest er opptatt av å gjøre sitt beste for å holde smitten nede i kommunen.

28.02.21: Status for vaksinering - uke 8/2021

Ved utgangen av uke 8 har vi satt totalt 1590 doser siden vaksineringen startet i januar: 

 • 103 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 358 personer i gruppene 75 til 84 år og over 85 år er fullvaksinerte. I tillegg har 202 personer over 75 år fått første dose. Det er ingen nye som har fått første dose denne uken, siden vi fikk så få doser.
 • 97 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinert, mens 56 har fått første dose Comirnaty og 216 første dose AstraZeneca

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell.

Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

25.02.21: Nytt smittetilfelle - barnehage og læringssenter berørt

97. smittetilfellet – barnehage og læringssenter berørt (25.02.2021)

En person i Østre Toten kommune er bekreftet smittet med covid-19 i dag, 25. februar. Dette er det 97. smittetilfellet i kommunen. Den smittede har tilknytning til Hoffsvangen barnehage og Østre Toten læringssenter.

Den smittede og hennes så langt kjente nærkontakter er satt i karantene. Det samme gjelder én ansatt ved barnehagen samt tolv ansatte og deltakere ved læringssenteret, som alle regnes som nærkontakter til den smittede. Sporing av nærkontakter til den smittede pågår fortsatt.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken virusvariant det er snakk om, og hvor smittsom denne er. Som et føre var-tiltak er derfor barn og ansatte ved to avdelinger i Hoffsvangen barnehage, som er nærkontakter til et barn av den smittede, satt i såkalt «ventekarantene». Dette innebærer at personene må være i karantene til det er avklart om barnet er smittet. Det forventes at svaret på dette foreligger lørdag. Totalt gjelder dette 24 barn og 5 ansatte. Husstandsmedlemmer til de berørte ved læringssenteret er også satt i ventekarantene.

Dette innebærer at det torsdag kveld totalt er 3 aktivt smittede og 30 personer i ordinær karantene i Østre Toten kommune.

De som sitter i ventekarantene vil ikke bli testet rutinemessig. Hvis en person i ventekarantene får symptomer på luftveissykdom skal vedkommende testes, og alle husstandsmedlemmer til personen skal umiddelbart gå i karantene.

Smitten er sporet tilbake til en annen kommune.

Alle ansatte og foresatte i barnehagen samt de berørte ved læringssenteret er orientert om situasjonen. Kriseledelsen i kommunen er også orientert.

24.2.21: To nye smittetilfeller

95. og 96. smittetilfellet (24.02.2021):

En kvinne har vært kjent smittet og ble først registrert i Gjøvik kommune, og har blitt fulgt opp siden 18. februar. Hun tilhører Østre Toten kommune og ble altså feilregistrert på Gjøviks statistikk.

En mann i samme husstand som kvinnen er i dag bekreftet smittet og det var forventet. De har begge vært i isolasjon siden 18. februar. Det er ingen risiko for at flere er smittet.

Begge har lette symptomer.

23.02.21: Nye nasjonale smitteverntiltak

Fra og med tirsdag 23. februar er det følgende nasjonale smitteverntiltak som gjelder: Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter - regjeringen.no

19.02.21: Status for vaksinering - uke 7/2021

Denne uka er det satt 246 vaksinedoser mot covid-19 i Østre Toten. Ved utgangen av uke 7 har vi dermed totalt satt 1205 doser:

 • 103 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått 2 doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 154 personer i gruppene over 75 og over 85 år er fullvaksinerte. I tillegg har 426 personer over 75 år fått 1. dose. 
 • 52 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinert, mens 101 har fått første dose Comirnaty og 60 første dose AstraZeneca

Kommunen fikk 100 doser AstraZeneca denne uka, og får ytterligere 100 i uke 8. Hvor mange doser vi får de neste ukene vet vi foreløpig ikke.

Vi holder fortsatt på med vaksinering av innbyggere over 75 år og prioritet helsepersonell. Det ser foreløpig ut til at vaksineringen av prioriterte grupper under 65 år sammen med gruppen 65-74 år kan begynne i løpet av mars. Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

17.02.21: Svaret på den siste prøven er kommet

Det er med stor lettelse kommuneoverlegen i dag kan fortelle at alle de totalt 13 personene som har vært i karantene i Østre Toten nå er friskmeldt og ute av karantene. Sju personer satt på nabobordet til personen med antatt mutasjonskorona på Egon restaurant på Gjøvik lørdag 6. februar. De er testet to ganger i tillegg til karantenen, og vi er nå sikre på at ingen mutasjonssmitte har bredt seg til Østre Toten fra den situasjonen.

- Det er vi utrolig glade for! sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Kommuneoverlegen får mange spørsmål om dagen om hvilke regler som gjelder nå?

Svaret på det er at det er de nasjonale reglene som fortsatt gjelder også i vår region. De har vært helt uendret siden 4. januar. Noen tilleggsråd er gitt i forbindelse med vinterferie i Norge, og vi venter i tillegg på pressekonferansen førstkommende fredag. Da skal regjeringen fortelle oss hvordan vi skal forholde oss i tiden fremover. Dere kan lese mer om dette på Helsenorge.no eller på vår hjemmeside.

Det er forståelig at alle begynner å bli lei korona nå, men nå er det virkelig lys i enden av tunnelen. I Norge er nå over 300 000 i gang med å bli vaksinert, og vi venter på større forsendelser litt frem. Takk til alle for tålmodighet og utholdenhet.

13.02.21: Status for vaksinering per uke 6/2021

Ved utgangen av uke 6 er det satt til sammen 959 vaksinedoser i Østre Toten:

 • 103 beboere på Labo og Fjellvoll er fullvaksinerte, det vil si at de har fått 2 doser av vaksinen Comirnaty (Pfizer/BionThec). 
 • 69 personer i gruppene over 75 og over 85 år er fullvaksinerte. I tillegg har 429 personer over 75 år fått 1. dose. 
 • 33 prioriterte helsepersonell er også fullvaksinert mens 120 har fått første dose

Vi er godt i gang med vaksinering av aldersgruppen 75 til 84 år.

Vi forventer at alle i gruppen 85 år og eldre vil være ferdig vaksinerte i løpet av uke 9, men dette avhenger av hvor mange vaksiner vi får.

Fra neste uke (uke 7) starter vaksinering av helsepersonell med Astra/Zenica-vaksinen.

Det er for tidlig å si når vi kan starte vaksinering av øvrige grupper. Kommunen mottar en begrenset mengde vaksiner hver uke. Det ser foreløpig ut til at vaksineringen av prioriterte grupper under 65 år sammen med gruppen 65-74 år kan begynne i løpet av mars. Se for øvrig FHIs oversikt over når de forventer at ulike grupper kan bli vaksinerte.

11.02.21: Besøk ved Labo og Fjellvoll fra 18. februar

Langtidsbeboere ved Labo og Fjellvoll er nå fullvaksinerte og det betyr at vi kan åpne noe for mer besøk. Det er mulig å komme på besøk dag og kveld alle dager, og det er mulig å benytte fellesarealer i avdelingene. Besøk avtales på forhånd ved å ringe til avdelingen.

Det er egne besøksregler som gjelder for korttidsavdelingen ved Labo siden ikke alle pasienter er vaksinert.  

Presiseringer:

 • Avstandskravet på en meter skal holdes mellom besøkende, med unntak av de besøkende som er i samme husstand. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere og besøkende. En fullvaksinert beboer kan kun ha nærkontakt med noen faste personer som ikke er fullvaksinerte.
 • Besøkende må holde minst en meters avstand til alle medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den beboeren de besøker. Besøkende skal bruke munnbind under all ferdsel inne i Labo og Fjellvoll.  
 • Fullvaksinerte beboere kan nå reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå, men de må fortsatt må følge de vanlige smittevernreglene.
 • Det åpnes opp for fellesaktiviteter for beboere som er fullvaksinerte
 • Uvaksinerte beboere må fortsatt skjermes for smitte
 • Da det vil gå tid før alle medarbeidere er vaksinerte, er det nødvendig å også å skjerme våre medarbeidere for smitte

Generelle regler for alle besøk:

 • Du må fortsatt kontakte Labo og Fjellvoll for å avtale besøk.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du:
  • er syk eller har luftveissymptomer med hoste, feber og snue?
  • har vært utenfor Norge og/eller i områder med stor smittespredning de siste ti dagene?
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19?
 • Vi fører fortsatt besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.

 

12.02.21: Status smittesituasjon - viktige råd fra kommuneoverlegen

Etter mer enn tre uker uten nye smittetilfeller, er smittesituasjonen i kommunen nå usikker. Vi venter på prøvesvar fra 13 innbyggere som lørdag befant seg på samme restaurant som en person man mistenker er smittet med den britiske mutasjonen av covid 19-viruset.

Hvis mutasjonen blir påvist i Østre Toten, er det sannsynlig at det må innføres strenge tiltak i vår kommune og i regionen for øvrig, slik vi har sett andre steder de siste ukene.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas kommer nå med følgende klare råd til innbyggerne i Østre Toten:

 • Ikke reis ut av kommunen hvis det ikke er helt nødvendig. Utsett alt som kan utsettes!
 • Hold deg hjemme ved tegn på sykdom. Kontakt legesenteret for å avtale testing.
 • Hold god avstand - alltid to meter hvis det er mulig. Én meter ikke er nok.
 • Ikke dra på besøk til eldre eller andre om er i risikogruppene

- Den britiske mutasjonen av viruset smitter enklere enn det opprinnelige viruset, sier Setsaas. - Det betyr at vi må nå være enda mer forsiktige for å unngå rask spredning av smitte. Oppfør deg helst som om du kan være smittet. Vi må fortsette å være flinke en stund til, mens vi får vaksinert så mange vi kan, sier hun.

05.02.21: Nytt smittetilfelle

102. smittetilfellet (05.03.2021):

En mann bosatt i Østre Toten kommune er i dag bekreftet smittet med covid-19. Mannen har lette symptomer. Smittesporing pågår.

I Østre Toten er det nå sju aktivt smittede og 152 personer i karantene..

 

05.02.21: Status for vaksinering per uke 5/2021

Alle 105 beboere på Labo og Fjellvoll er nå ferdigvaksinerte. Det samme gjelder 19 personer i alderen 85 år og eldre samt 17 av personalet ved legesentrene. Det betyr at til sammen 141 personer i kommunen nå har fått to doser med vaksine.

326 personer fra 85 år og oppover og 64 av personalet på Labo har fått sin første vaksinedose, og vi er i gang med vaksinering av aldersgruppen 75 til 84 år.

Vi forventer at alle i gruppen 85 år og eldre vil være ferdig vaksinerte i løpet av uke 8.

Det er for tidlig å si når vi kan starte vaksinering av øvrige grupper. Kommunen mottar en begrenset mengde vaksiner hver uke. Det ser foreløpig ut til at vaksineringen av prioriterte grupper under 75 år sammen med gruppen 65-74 år kan begynne i løpet av mars.

Mer informasjon om vaksinering i Østre Toten kommune finner du her.

29.01.21: Viktig oppdatering om vaksinering av innbyggere 75-84 år

Vi fikk i dag beskjed om at Østre Toten kommune vil motta vesentlig flere vaksinedoser neste uke enn opprinnelig planlagt. Vaksineringen av innbyggere i alderen 75 til 84 år starter derfor allerede førstkommende uke (uke 5).

For bestilling av vaksinering ber vi innbyggere i denne aldersgruppa om å ta kontakt med sitt legesenter så snart som mulig via «Kontakt legekontoret» på helsenorge.no.

Hvis du ikke bruker Helsenorge, ringer vi deg. Hvis du er bosatt her, men har fastlege i en annen kommune, kontakt nærmeste legekontor i Østre Toten.

29.01.21: Nytt smittetilfelle

94. smittetilfellet (29.01.2021):

I dag, 10 dager siden sist meldte tilfelle, er en ny person bekreftet smittet med covid-19 i Østre Toten kommune. Den smittede er en kvinne som er i innreisekarantene etter ankomst fra utlandet.

Kvinnen er i fin form, og er i isolasjon sammen med husstandsmedlemmer. 

27.01.21: Status covid-19-vaksinering i Østre Toten - uke 4/2021

Vaksineringen i Østre Toten kommune går etter planen. Alle som ønsker det av beboerne på Labo og Fjellvoll har fått den første av to vaksinedoser. Vi er nå i gang med vaksineringen av øvrige innbyggere over 85 år. Prioritert helsepersonell på sykehjem og legesentre har også blitt vaksinert, i henhold til nasjonale retningslinjer om at 20 prosent av dosene bør tilbys disse.

Vi forventer å starte vaksinering av innbyggere i alderen 75 til 84 år innen midten av februar. Innbyggere med fastlege i Østre Toten vil bli kontaktet for timeavtale. Innbyggere i denne aldersgruppen som ikke har fastlege her i kommunen, må selv henvende seg til nærmeste legesenter i Østre Toten for registrering. Dette kan de gjøre fra nå og framover.

Det er for tidlig å si når vaksinering av øvrige prioriterte grupper kan starte. Dette avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen mottar i ukene framover.

For mer informasjon, se egen side om vaksineringen i Østre Toten kommune.

25.01.21: Smittesituasjonen i Nordre Follo

Østre Toten kommune har deltatt i møter med Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og er på den måten godt orientert om smitteutbruddet i Nordre Follo og om de tiltak som innføres i berørte kommuner og deres nabokommuner.

Lokal smittesituasjon i Østre Toten kommune vurderes å være den samme som før smitteutbruddet i Nordre Follo ble kjent. Det er derfor ikke grunnlag for å innføre inngripende tiltak i Østre Toten.

Vi vil holde oss kontinuerlig oppdatert om smittesituasjonen lokalt, regionalt og om situasjonen i Follo. Dersom det skulle bli nødvendig, vil kommuneoverlegen kunne fatte straksvedtak om nye tiltak etter smittevernloven.

Det vurderes per i dag at gjeldende nasjonale føringer ivaretar nødvendige smittevernhensyn i Østre Toten kommune.

Vi oppfordrer alle til å følge gjeldende smittevernregler nøye. Og husk, hold minst én meters avstand, helst to.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021

21.01.21: Åpner for skjenking ved matservering frem til midnatt

Østre Toten kommune vil følge de nasjonale retningslinjene for skjenking av alkohol. Fra og med fredag 22. januar er det dermed tillatt med alkoholservering fram til midnatt. Skjenking kan kun skje i forbindelse med matservering. Gjester kan ikke slippes inn etter kl 22.

- Så lenge smittetrykket i Østre Toten er på et nivå der vi ikke ser behov for tiltak ut over det regjeringen har vedtatt, ønsker kommunen ikke å legge opp til strengere smitteverntiltak enn det som er nødvendig. Dette er også i tråd med innspill fra kommuneoverlegen. Vi ser det derfor som naturlig å følge de nasjonale reglene knyttet til alkoholservering, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud. – Dersom smittesituasjonen i kommunen forverrer seg, vil dette bli tatt opp til ny vurdering. Vi forutsetter at serveringsstedene fortsatt sørger for å følge gjeldende smittevernregler, sier Stensrud.

Her finner du regjeringens vedtak om skjenkeregler.

19.01.21: Nytt smittetilfelle

93. smittetilfellet (19.01.2021):

En mann i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og mannen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller flere i karantene. Mannen har feber, muskelverk og hoste.

Det er i dag fem aktivt smittede og 33 personer i karantene i Østre Toten kommune.

19.01.21: Endringer i nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen viderefører i hovedsak smitteverntiltakene fra tidlig i januar for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

Ledelsen i Østre Toten kommune følger fortsatt situasjonen tett. Per dags dato er det ikke behov for å iverksette ytterligere forsterkede lokale tiltak hos oss.

Vi oppfordrer alle til å lese og følge de nye tiltakene og rådene fra myndighetene.

De viktigste endringene er:

 • Ungdomsskoler og videregående skoler går fra onsdag 20. januar tilbake til gult nivå. 
 • Barn og unge under 20 år kan nå trene og delta på fritidsaktiviteter som vanlig, både utendørs og innendørs. For voksne videreføres anbefalingen om å ikke drive organisert aktivitet innendørs.
 • Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Alle bør likevel fortsatt begrense sosial kontakt og sørge for å holde god avstand – minst 1 meter, hvis mulig 2 meter.

Dersom noen har spørsmål, kan de sende en e-post til korona@ostre-toten.kommune.no.

15.01.21: Nytt smittetilfelle

92. smittetilfellet (15.01.2021):

En ungdom i Østre Toten er i dag bekreftet smittet av covid-19. Dette var et forventet tilfelle, og ungdommen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer. Ingen nye personer er satt i karantene på grunn av dette. En klasse på Lena-Valle videregående skole ble satt i "føre var"-karantene allerede for to dager siden, og disse fortsetter i karantene.

Det er i dag fire aktivt smittede og 39 i karantene i Østre Toten kommune.

14.01.21 Nytt smittetilfelle

91. smittetilfellet (14.01.2021):

En kvinne bosatt i Østre Toten har i dag fått påvist korona. Hun har muskelverk, men er ellers i fin form. Husstandsmedlemmer er satt i karantene. Smitten er sporet til en annen kommune.

I Østre Toten kommune er det i dag tre aktivt smittede og 40 personer i karantene.

 

13.01.2021: To nye smittetilfeller

89. smittetilfellet (13.01.2021):

En mann som har vært utenlands. Han har fulgt alle smittevernregler, og reiste rett hjem i karantene i påvente av testresultatet. Mannen bor alene, og har kun hatt kontakt med sjåføren som hentet ham. Det er ingen flere enn sjåføren i karantene.

90. smittetilfellet (13.01.2021):

En kvinne som ble smittet på sin arbeidsplass i en annen kommune. Hun har hoste og sår hals. Smittesporing pågår fortsatt.

Østre Toten har nå hatt totalt 90 smittede siden pandemien startet. Det er i dag tre aktivt smittede i kommunen. 

06.01.21: Slik vil de nasjonale tiltakene påvirke deg som innbygger i Østre Toten kommune

Vi oppfordrer alle til å lese og følge regjeringens forsterkede nasjonale smitteverntiltak, som foreløpig skal gjelde til 19. januar, én dag lenger enn tidligere varslet.

Det er ikke innført noen egne smitteverntiltak for Østre Toten. Kriseledelsen i Østre Toten hadde møte 4. januar, og vurderte at de nasjonale tiltakene holder.

Slik vil de nasjonale tiltakene påvirke deg som innbygger i Østre Toten kommune:

Kultursektoren

• Biblioteket har åpent, men tilbudet begrenser seg til korte besøk for utlån og innlevering. Det gis tilgang til PC og aviser. Alle arrangement er avlyst til 19.1.

• Kulturskolen kjører vanlig undervisning for elever med individuelle opplegg. Ingen gruppeundervisning, men dersom det finnes adekvat mulighet for fjernundervisning, så tilbyr vi det for gruppene.

• Ungdomsklubben Godshuset stenges i perioden fram til 19. januar.

• Østre Toten kulturhus har avlyst planlagt kino søndag 10. januar.

• Østre Toten frivilligsentral har ikke innendørsarrangementer, men gjennomfører flere av sine faste utendørsaktiviteter. Se mer informasjon på deres facebooksider eller hjemmeside.

• Tilrettelagte gruppeaktiviteter gjennomføres ikke i perioden fram til 19. januar.

• Peder Balke-senteret er stengt i januar (slik det er hvert år).

Idretten

• Alle fritids- og idrettsaktiviteter innendørs utsettes. Det vil si at idrettshaller og gymsaler ikke leies ut. Utendørsaktiviteter hvor det kan holdes minst én meter, helst to meters avstand, kan opprettholdes.

• Folkebadet på Skreia ungdomsskole opprettholdes. Det er viktig å følge smittevernreglene.

• Vi oppfordrer alle til å benytte de fantastiske løypene som blir kjørt opp i Østre Toten. Se skisporet.no og markadatabasen.no

Treningssentrene

• Treningssentrene kan fortsatt holde åpent, men kommunen oppfordrer alle til å avlyse sine gruppetimer.

• Rådmennene/kommunedirektørene i regionen ønsker lik praksis slik at konkurranseforholdene blir de samme både internt i hver kommune og også regionalt. Det vil også forhindre at innbyggere reiser til andre kommuner som er mer «åpne».

Omsorgssentrene

• Våre institusjoner og botilbud med heldøgns bemanning (blant andre Labo og Fjellvoll) blir påvirket. Pårørende har fått nærmere beskjed gjennom Kura om nye besøksrestriksjoner med mer.

• For pasienter i livets siste fase gjelder egne, nasjonale regler.

Hvis du har spørsmål, kan du sende oss e-post: korona@ostre-toten.kommune.no

04.01.21: Forsterkede smitteverntiltak

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen i dag innført forsterkede smitteverntiltak og justert nasjonale anbefalinger. Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager.

Ledelsen i Østre Toten kommune følger situasjonen tett. Per dags dato er det ikke behov for å iverksette ytterligere forsterkede lokale tiltak her hos oss.

Vi oppfordrer alle til å lese og følge de nye tiltakene og rådene myndighetene har innført.

Foresatte til ungdomsskoleelever er blitt spesielt informert om de forsterkede smitteverntiltakene, og de nye rutinene som er innført på grunn av disse tiltakene.

Også våre institusjoner og botilbud med heldøgns bemanning (blant andre Labo og Fjellvoll) blir påvirket. Pårørende vil i morgen, tirsdag 5. januar, få nærmere beskjed gjennom Kura om nye besøksrestriksjoner med mer.

Dersom noen har spørsmål, kan de sende en e-post til korona@ostre-toten.kommune.no.

03.01.21: Nytt smittetilfelle

Det 88. smittetilfellet av covid-19 i Østre Toten ble meldt i dag.

En kvinne er bekreftet smittet. Dette var et forventet tilfelle, og kvinnen satt allerede i karantene sammen med familiemedlemmer hun var i juleselskap med. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller i karantene. Kvinnen føler seg i god form. 

I Østre Toten er det nå syv personer med aktiv smitte og ti personer i karantene.

02.01.21: Nytt smittetilfelle

87. tilfellet (02.01.2021):

En mann bosatt i Østre Toten som kom hjem fra utlandet i går, er i dag bekreftet smittet med covid-19 etter test på Gardermoen ved innreise. Mannen har fulgt alle smittevernregler, og reiste rett hjem i karantene i påvente av testresultatet. Han bor alene, og hadde ikke kontakt med andre på vei hjem. Det er derfor ingen nye potensielt smittede eller i karantene. Mannen har ingen symptomer.

I Østre Toten er det i dag elleve personer med aktiv smitte og tolv personer i karantene.

30.12.20: To nye smittetilfeller

85. og 86. smittetilfellet (30.12.20):

Et ektepar i Østre Toten er påvist smittet av covid-19 i dag, etter å ha hatt julebesøk av et familiemedlem fra en annen kommune. Familiemedlemmet fikk symptomer under besøket, og har testet positivt for covid-19. Ekteparet og deres husstandsmedlemmer var dermed allerede i karantene. Ekteparet har lite symptomer.

I Østre Toten er det i dag ti personer med aktiv smitte og 32 personer i karantene.

Vi er samtidig svært glade for å informere om at situasjonen vi har hatt i hjemmetjenesten fra 21. desember, da en ansatt i tjenesten testet positivt for covid-19, har endt godt. Totalt ti ansatte og elleve brukere har vært i karantene, og alle har testet negativt. Det viser at bruk av munnbind og godt smittevern har fungert for å hindre smitteoverføring til brukere og kollegaer.

29.12.20: Ett nytt smittetilfelle

84. smittetilfellet (29.12.20):

En mann i Østre Toten er påvist smittet i dag, etter besøk på julaften av familiemedlemmer fra en annen kommune. Siden han og hans ektefelle har fulgt det nasjonale rådet som sier «vent noen dager mellom hver gang dere treffer noen i jula» og holdt seg hjemme etter julaften uten besøk, er det ingen nye potensielt smittede eller flere i karantene. Mannen har halsvondt og verking i kroppen. Hans ektefelle er foreløpig frisk.

I Østre Toten er det i dag åtte personer med aktiv smitte og 32 personer i karantene.

27.12.20: To nye smittetilfeller

82. og 83. smittetilfellet (27.12.20):

I dag har Østre Toten fått to nye smittede.

Begge to er forventet smittet, som husstandsmedlemmer til tilfelle nummer 78. De to var allerede i karantene med milde symptomer, og kjent smittevei. Ingen flere er satt i karantene.

I dag er det sju aktivt smittede i vår kommune, 40 er i karantene. 33 personer ble testet på Skreia på teststasjonen i går. Alle svar foreligger ikke ennå i dag.

Kommuneoverlegen anmoder om å holde avstand, alltid én meter og to meter når du kan. Da slipper du karantene og du blir ikke smittet.

- Vær sammen med så få som mulig, ellers vil dessverre smittetallene igjen øke, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

24.12.20: Helsearbeider bekreftet smittet

I forbindelse med det 77. smittetilfellet ble en helsearbeider i hjemmetjenesten satt i karantene med stor sjanse for å være smittet. I dag er det blitt bekreftet at hun og to andre medlemmer i samme husstand er smittet av covid-19-viruset. De to andre husstandsmedlemmene var også allerede i karantene.

Disse tre nye påviste smittetilfellene er det 79., 80. og 81. i Østre Toten siden mars.

23.12.20: Pressemelding - 77. smittetilfellet - helsearbeider i hjemmetjenesten sannsynlig koronasmittet

77. smittetilfellet (23.12.20):

Den smittede er en mann med milde symptomer. Smittesporing pågår, og det er foreløpig ikke kjent hvor smitten kommer ifra. Husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene.

I dag er i underkant av 50 personer i karantene i Østre Toten. To personer har påvist smitte.

Helsearbeider i hjemmetjenesten sannsynlig koronasmittet

En helsearbeider i hjemmetjenesten er i karantene, og antas smittet av covid-19-viruset. Ett av hennes husstandsmedlemmer er bekreftet smittet (det 77. smittetilfellet). I tillegg har en annen person i samme husstand symptomer og er i karantene.

Smittekilden er ukjent, og smittesporing pågår.

Vi har oversikt over hvem som er nærkontakter til den ansatte, inkludert brukere i hjemmetjenesten som den ansatte har besøkt de dagene vedkommende har vært mulig smittebærende. Den ansatte har brukt munnbind disse dagene, for dette er allerede innført som generelt forebyggende smitteverntiltak.

Ansatte og brukere som har vært i nærkontakt med den sannsynlig smittede er rutinemessig satt i karantene. Brukerne får tett oppfølging i tiden fremover, og ekstra besøk dersom det er behov for det.

Alle pårørende og brukere har fått informasjon.

I alt 10 ansatte og 10 brukere er satt i karantene. Husstandsmedlemmene til disse er foreløpig ikke i karantene. Det gjelder også helsepersonell. Dersom personer i karantene utvikler tegn til sykdom i karantenetiden må også husstandsmedlemmene til disse bli satt i karantene.

Ansatte og brukere i karantene testes alle rutinemessig mandag 28. desember, på dag sju fra de var eksponert for mulig smitte, og tidligere dersom de utvikler tegn til sykdom.

Hjemmetjenesten har innført skjerpede smittevernrutiner. Det vil si at våre ansatte vil benytte fullt smittevernutstyr hos brukere i karantene. De benytter også munnbind i samhandling seg imellom, og hjemmesykepleiens ansatte beveger seg kun i egne lokaler.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med vakthavende smittevernlege og kriseledelsen.

23.12.20: Nytt påvist smittetilfelle

Dette er en mann som er nærkontakt til smittetilfelle 77. Han fikk symptomer i går tidlig (tirsdag 22. desember), og har siden vært i karantene. Husstandsmedlemmer og nærkontakter er satt i karantene, og er blitt testet i dag.

Dette er det 78. smittetilfellet i Østre Toten.

18.12.20: 76. smittetilfelle

Den smittede er en kvinne som har vært i karantene i over en uke. Hun ble smittet av et familiemedlem i en annen kommune, og har influensalignende symptomer. Ett husstandsmedlem er satt i karantene.

Per i dag har Østre Toten kun dette ene smittetilfellet med aktiv koronasykdom. De 75 tidligere tilfellene i kommunen er erklært friske. Totalt 8 personer er i karantene.

10.12.20: To nye forventede smittetilfeller i går kveld, onsdag 9. desember

Tilfelle 74 er en kvinne som har vært i karantene i over en uke. Et husstandsmedlem som er smittet er smittekilden. Hun har hatt feber og hoste, men er nå på bedringens vei.

Tilfelle 75 er en mann som har vært i karantene i fem dager etter smitte på arbeidsplassen i annen kommune. Han har ingen symptomer.

Disse to smittetilfellene medfører ingen risiko for andre utenfor husstandene.

Per i dag har vi, inkludert disse to nye, sju personer som er i isolasjon. 15 personer er i karantene.

Oversikt over påviste smittetilfeller i Østre Toten: https://www.ostre-toten.kommune.no/covid-19/paviste-smittetilfeller-i-ostre-toten/

4.12.20: Nytt smittetilfelle

73. smittetilfellet (3.12.20):

Mannlig asylsøker som bor i samme husstand som en annen smittet. Han er i god form og har vært i karantene. Det er ingen smitterisiko til andre.

Vi har nå fått de siste prøvesvarene som vi ventet på,  og de fem andre prøvene fra vårt desentraliserte asylmottak er negative. Totalt har vi da hatt seks smittede asylsøkere. Tre er allerede ute av isolasjon fra i dag.

Per i dag har vi 13 personer som fortsatt er i isolasjon, og kun 20 personer er i karantene.

3.12.20: Senker beredskapsnivået fra rødt til gult

Kriseledelsen har vært samlet i dag, og bestemt at det igjen blir innført gult beredskapsnivå på Lena-Valle videregående skole og Lena og Skreia ungdomsskoler fra og med mandag 7. desember.

Elever fra Lena-Valle kan igjen være i praksis i helse, omsorg og velferd fra og med mandag 7. desember.

Når det gjelder all organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder, kan disse elevene begynne å delta på dem igjen fra og med i morgen, fredag 4. desember.

Når det gjelder våre asylsøkere som bor i desentraliserte mottak, altså i egne leiligheter og hus, er de aller fleste nå ute av karantene.

De kan leve sine liv helt som normalt. Vi venter fortsatt på noen få prøvesvar og det kan derfor komme noen flere positive tilfeller blant de få som fortsatt er i karantene.

Noen tall og fakta:

 • Totalt er det 72 påviste smittetilfeller i Østre Toten.
 • Vi har per dags dato 17 aktivt smittede i kommunen.
 • Totalt er 3362 personer testet i Østre Toten siden pandemien startet.
 • I uke 48 ble 420 personer testet.
 • Cirka 60 personer er i karantene nå.
1.12.20: Styrker beredskapen og iverksetter vaktordning for smittevernoverleger

Arbeidsbelastningen på kommuneoverlegene er stor i arbeidet med den pågående pandemien, og vi forventer at dette er en situasjon som vil vedvare i lengre tid. Kommuneoverlegen har hatt lange og travle måneder med kontinuerlig arbeid med å følge opp nye føringer, smittetilfeller og smitteutbrudd. Fra og med 30. november har Østre Toten kommune iverksatt en vaktordning med fem smittevernoverleger i tillegg til kommuneoverlegen. Ordningen gjelder for kveld og helg der smittevernoverlegene jobber hver 6. uke i beredskap fra klokka 16-23 på hverdager og fra klokka 9-23 på helg.

Hovedoppgavene i beredskapsløsningen er å følge opp nye smittetilfeller og utbrudd i samarbeid med smittesporingsteamet. Legene som inngår i ordningen, foruten kommuneoverlege Rebecca Setsaas, er Erling Egenæs, Karin Frydenberg, Bodil Sægrov, Jan Walig og Ole Matti Olsen. Legene vil ha ansvar i vaktordningen i tillegg til sitt ordinære arbeid.

Det er nå etablert et felles telefonnummer og en felles epostadresse for smittevernoverlegene.

Kontaktpunktene brukes til kommunikasjon når det oppstår smittesituasjoner.

Kommuneoverlegen og smitteoverlegene har en avgjørende rolle for kommunen i håndteringen av koronapandemien. Siden situasjonen forventes å vedvare i lengre tid, er det viktig for oss å sikre at arbeidsbelastningen dette medfører ikke blir for stor på enkeltpersoner.

1.12.20: 72. smittetilfellet

Personen er allerede i karantene. Kjent smittekilde. Ingen nye nærkontakter.

30.11.20: Koronarelatert dødsfall

Fredag 27.11.20 døde en eldre person som følge av covid-19-infeksjon i Østre Toten. Vedkommende hadde alvorlig underliggende sykdom, og ble smittet av covid-19 i oktober. De siste dagene var vedkommende på Labo for pleie og behandling. Vedkommende har vært isolert på egen avdeling, og har ikke hatt kontakt med de andre pasientene på Labo.

Av hensyn til pårørende og personvern gis ikke ytterligere informasjon om den avdøde. De pårørende er informert og innforstått med pressemeldingen. Vi sender våre varmeste tanker til de etterlatte.

30.11.20: Tiltakene skal gjelde ut uken

Kriseledelsen har vært samlet i ettermiddag, og bestemt at tiltakene som ble innført i forrige uke skal gjelde ut denne uken, som planlagt.

Det vil si rødt beredskapsnivå på Lena-Valle videregående skole og Lena og Skreia ungdomsskoler. All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder holdes stengt, og elever fra Lena-Valle er ikke i praksis i helse, omsorg og velferd denne uken.

Kriseledelsen skal etter planen ha nytt møte torsdag morgen, og da vil det bli bestemt hva som skal skje videre.

Noen tall og fakta:

 • Totalt er det 71 påviste smittetilfeller i Østre Toten.
 • Vi har per dags dato 22 aktivt smittede i kommunen.
 • Totalt er 3270 personer testet i Østre Toten siden pandemien startet.
 • Bare den siste uken er 420 personer testet.
 • Cirka 100 personer er i karantene nå.

Vi oppfordrer alle å følge de til enhver tids gjeldende råd fra myndighetene for å hindre smittespredning, og minner om følgende i dag:

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser.
 • Utsett handling til senere hvis du ser at det er trengsel.
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Redusere antall nærkontakter.
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.
 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold én meters avstand til alle andre enn dine nærmeste.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.

Takk til alle som følger rådene. Dette skal vi klare i sammen!

29.11.20: Tre nye påviste smittetilfeller

70.-71. smittetilfellet (29.11.20):

Voksne beboere i mottak ble testet lørdag, og svaret kom klokka 15 i dag. Alle beboerne var allerede satt i karantene. Av cirka 70 var to positive. Disse vil bli fulgt opp av mottaksledelsen i samarbeid med smittesporingsteamet og pasientenes fastleger.

69. smittetilfellet (29.11.20):

Den smittede er allerede i karantene.

Ellers har det fortsatt ikke kommet nye positive testresultater blant skoleelever. For mange elever ble karantenen opphevet lørdag og søndag. For elevene på Lena-Valle videregående kan karantenen oppheves i morgen, mandag.

Utbruddet på Lena-Valle regnes derved som avsluttet.

28.11.20: Nytt påvist smittetilfelle

68. smittetilfellet (28.11.20):

Personen var allerede i karantene. Kjent smittekilde.

Ellers har det ikke kommet nye positive testresultater blant skoleelever. For mange elever kan karantenen oppheves lørdag og søndag. For elevene på Lena-Valle videregående kan karantenen oppheves på mandag.

Beboere i mottak ble testet lørdag, og svar ventes å foreligge mandag eller tirsdag.

27.11.20: Massetesting av beboere i mottak

Tre beboere i mottak på Østre Toten er testet positive for covid-19. Det oppholder seg dessuten en besøkende i kommunen. Vedkommende kommer fra Vinstra og har testet positivt etter ankomst Østre Toten. Smitten må derfor sees i sammenheng med utbruddet på Vinstra.

Alle voksne i mottak i Østre Toten er satt i karantene og blir testet. Per i dag befinner det seg cirka 70 personer i mottak i kommunen, hvorav noen er små barn som ikke blir testet.

Teststasjonen på Skreia og frivillige sjåfører stiller sporty opp på lørdag slik at testingen blir gjort raskt og effektivt.

I tillegg har vi fått det 67. smittetilfellet: Mann meldt positiv i dag. Han er nærkontakt til noen i smitteutbruddet på videregående skole. Var allerede i karantene.

26.11.20: Status covid-19-situasjonen i Østre Toten kommune per 26. november
 • Så langt har vi 66 påviste smittetilfeller.
 • Det er i dag 16 innbyggere med aktiv smitte. 12 av disse er meldt fra 23. november og frem til i dag
 • Per i dag er det i underkant av 200 personer i karantene.

For tiden har vi et utbrudd i ungdomsmiljøet. Det er derfor innført flere tiltak, som gjelder ut neste uke, uke 49:

 • Elevene på Lena-Valle videregående skole har fjernundervisning til og med mandag 30. november. Rødt beredskapsnivå resten av uke 49.
 • Beredskapsnivået på Lena og Skreia ungdomsskoler er hevet fra gult til rødt.
 • All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder stenges.
 • Elever fra Lena-Valle tas ut fra praksis i helse, omsorg og velferd.

Fra før er det innført besøksrestriksjoner ved våre institusjoner, og bruk av munnbind på våre legekontorer og for helsepersonell i pasientnært arbeid.

Vi oppfordrer alle å følge de til enhver tids gjeldende råd fra myndighetene for å hindre smittespredning:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt. «Dine nærmeste» er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.
 • Hold én meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.  
 • Unngå mange nærkontakter.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider

25.11.20: Smitteutbrudd i ungdomsmiljøet - tiltak iverksettes

- Fire elever ved Lena-Valle videregående skole har testet positivt for covid-19, og vi har å gjøre med et smitteutbrudd i ungdomsmiljøet, sier fungerende kommuneoverlege Karin Frydenberg.

Smittekilden er foreløpig ukjent. Tirsdag kveld ble det bestemt at alle klassene ved Lena-Valle videregående skole skal ha fjernundervisning fra og med i dag og ut uka, og så lenge smittesituasjonen er uoversiktlig. I morgen blir det massetesting på alle elevene på videregående som er i karantene. Dette dreier seg om i alt cirka 80 elever. Prøvesvar forventes utover kvelden fredag og lørdag.

Fra og med i morgen hever vi også beredskapsnivået til rødt på ungdomsskoletrinnene. Dette gjør vi fordi det er mange treff av elever på tvers av aldersgrenser i ungdomsgruppen. Det at beredskapsnivået heves til rødt betyr ikke at ungdomsskoleelevene er i karantene.

Rødt beredskapsnivå i skole betyr:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Kohortene har faste klasserom
 • Tilstrebe én meters avstand mellom elever/ansatte (også innad i kohorten)
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Rullering mellom fysisk oppmøte og fjernundervisning
 • Så langt som mulig unngå å bruke buss til og fra skolen

Beredskapsnivået på barnetrinnene beholder vi på gult nivå. Dette gjør vi fordi vi foreløpig behandler utbruddet som ett i ungdomsgruppen.

Flere tiltak vi nå innfører:

 • All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder stenges.
 • Elever fra Lena-Valle tas ut fra praksis i helse, omsorg og velferd.

Alle tiltakene skal foreløpig gjelde ut neste uke, uke 49. Den enkelte ungdomsskole vil sende ut nærmere informasjon om organisering av skoledagene i denne perioden.

24.11.20: Fjernundervisning for Lena-Valle-elevene

En elev ved Lena-Valle videregående skole er bekreftet smittet av covid-19, og en annen elev er antatt smittet. Smittekilden er foreløpig ukjent, og dette innebærer en usikker smittesituasjon på skolen. Derfor skal alle klassene ved Lena-Valle videregående skole ha fjernundervisning ut uka.

Informasjon er sendt ut til alle elever og lærere.

22.11.20: To nye smittetilfeller

Det er i dag meldt to nye smittetilfeller. De to er et ektepar som var i karantene, og som har kjent smittekilde fra annen kommune. Nærkontakter er satt i karantene.

20.11.20: To nye smittetilfeller

51. smittetilfellet (20.11.20):

Kvinne er meldt positiv for covid-19. Milde symptomer. Nærkontakter er satt i karantene. Smittekilde så langt er ukjent, smittesporing pågår.

52. smittetilfellet (20.11.20):

Kvinne er meldt positiv for covid-19. Milde symptomer. Nærkontakter i hjemmet og på arbeidsplassen er satt i karantene. Smittekilde er så langt ukjent, smittesporing pågår.

Én av hennes husstandsmedlemmer har utviklet symptomer, og regnes som antatt smittet. Dermed er én klasse og deler av to andre klasser ved Lena-Valle videregående skole også satt i føre-var-karantene. Elevene er varslet via SMS, og får informasjon gjennom skolens IKT-system. Denne karantenen kan oppheves på kort tid hvis det viser seg at den antatt smittede er negativ.

Det er nå en del mennesker med ingen eller lite symptomer som er smittet. Det er derfor veldig viktig å ha fokus på smittevernreglene: Ha få nærkontakter, hold deg mest mulig hjemme. Unngå unødvendig reising.

17.11.20: Nytt smittetilfelle

Det 50. smittetilfellet ble meldt i dag (17. november):

En kvinne meldt covid-positiv. Hun var forventet positiv, satt allerede i karantene og ytterligere smittesporing er ikke nødvendig.

Østre Toten har i dag sju aktivt smittede, hvorav tre forventes ut av isolasjon i løpet av uken og tre er fortsatt i karantene etter det siste utbruddet.

10.11.20: To nye smittede

48. smittetilfellet (10. november):

En mann som allerede var i karantene. Han var utsatt for smitte på arbeidsplassen i annen kommune.

49. smittetilfellet (10. november):

En kvinne meldt positiv. Sju andre er satt i karantene. Smittesporing er ikke ferdig.

Østre Toten har i dag 11 aktivt smittede, og 38 er friskmeldt siden pandemien startet.

- Vi er glade for å fortelle at våre to 7.-trinnsklasser på Kapp og Nordli skoler er tilbake på skolene i dag etter endt karantene. Ingen av de 49 elevene ble smittet av den ene smittede eleven. Vi venter fortsatt på svar på to tester av de ansatte. Derfor er to ansatte fortsatt i karantene. Tre ansatte har testet negativt, opplyser kommuneoverlegen.

8.11.20: To nye smittetilfeller

47. smittetilfellet (8. november):

Ung mann, som er folkeregistrert i Østre Toten kommune, men bor og oppholder seg i en annen kommune. Han har ingen nærkontakter i Østre Toten, og følges opp av kommunen han oppholder seg i.

46. smittetilfellet (7. november):

En mann fikk påvist covid-19-smitte sent i går kveld. Han har milde symptomer, og nærkontakter er satt i karantene. Smitten stammer fra arbeidsplass utenfor vår kommune.

Østre Toten har i dag 12 aktivt smittede, og 35 er friskmeldt siden pandemien startet.

Vi er også glade for å meddele at Bonderudbakken gårdsbarnehage åpner igjen i morgen, mandag 9. november.

Alle de 17 ansatte og foreldre med symptomer er testet negative. Alle barna er individuelt fulgt opp, og noen få blir hjemme noen dager ekstra.

Kommuneoverlegen er glad for igjen å kunne fortelle om en smittesituasjon med en smittet barnehageansatt der ingen andre er blitt smittet videre.

- Dette viser at systemet med karantene virker. Vi sikrer at vi stopper smitten i neste ledd, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

- Det viser også hvor viktig det er at hver og en av oss holder oss hjemme når vi kjenner tegn til selv milde sykdomstegn, som ansatt gjorde i dette tilfellet. Det hindrer videre smitte!

Kommuneoverlegen takker alle berørte, men også befolkningen i Østre Toten, som lojalt følger smittevernreglene og karantenebestemmelsene. Tusen takk!

5.11.20: Regjeringens pressemelding: - Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

- Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt, oppfordrer statsminister Erna Solberg.

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.

- Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sier statsministeren.

Hun understreker at det viktigste er at alle følger de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme når man er syk, og holde nede antallet mennesker man møter.

Les hele pressemeldingen her

3.11.20: Fire nye smittetilfeller – to 7. trinn i karantene
 • Fire nye personer i Østre Toten kommune har testet positivt på covid-19.
 • 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler er satt i karantene etter at de har vært på leirskole.

Alle de fire smittede personene tilhører samme husstand, og den ene er en elev på 7. trinn ved Nordli skole.

- Smittesporing viser at vi er nødt til å sette 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler i karantene. I alt er 49 elever og fem voksne satt i karantene. Resterende klasser som deltok på leirskole på Knattholmen i uke 44 har ikke vært i kontakt med smittet elev. Det kan være en risiko for smitte til andre elever på 7. trinn ved Nordli og Kapp skoler, selv om risikoen anses som liten, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet vil det fra i dag bety at elever og ansatte på de to trinnene må i karantene til og med mandag 9. november. 7. trinn ved Nordli og Kapp får fjernundervisning. Undervisningen går som vanlig for de andre trinnene på de to skolene.

Mange vil sikkert undre seg over hvorfor vi i det hele tatt lot elevene våre dra på leirskole? Til dette svarer kommuneoverlegen: I likhet med de aller fleste kommuner i Norge er skolene i Østre Toten på gult nivå. I tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet, smittevernveileder for skole, skal kommuner gjennomføre så normal drift i skole som mulig. Dette inkluderer også leirskoleopphold. Før elevene dro til Knattholmen leirskole ble det jobbet massivt med smittevernprosedyrer. Likevel ser vi hvor utfordrende det er med covid-19-sykdommen. Selv om en føler seg frisk, smitter en andre hele to døgn før en selv får symptomer. Smittesituasjoner som dette vil derfor oppstå så lenge vi har samfunnet åpent som nå.

Når det gjelder de tre andre smittetilfellene i husstanden, følges disse opp av smittevernteamet i kommunen. Nærkontakter er satt i karantene.

I dag har Østre Toten 12 innbyggere med påvist smitte, inklusivt disse fire nye tilfellene. 32 personer er friskmeldte.

2.11.20: Anbefalinger, råd og anmodninger til helsepersonell i Østre Toten kommune

Reglene blir oppdatert ved behov, men lokale justeringer er hvert senters ansvar å sørge for.

Vi ser nå en økende smitte både nasjonalt og lokalt, og kriseledelsen er bekymret for utviklingen og for sårbarheten i tjenestene til Østre Totens innbyggere.

Nasjonale helsemyndigheter har kommet med nye tiltak som anbefaler at vi alle begrenser vår sosiale kontakt og mobiliteten i samfunnet for en periode. Vi anbefales å begrense antallet kontakter i løpet av en uke og privat og i sammenkomster.

Når smitten øker, vil vi også rette ekstra oppmerksomhet mot å forberede tjenestene på større trykk og utfordringer med større fravær grunnet karantene og smitte. Da trenger vi kapasiteten vi har på helse -og omsorgspersonellet vårt.

Kriseledelsen ber helsepersonell spesielt om å:

 • begrense sosial kontakt på fritiden til et minimum (inkludert omgang med kollegaer på fritiden).
 • unngå store folkeansamlinger og arrangementer.
 • skjerme seg fra situasjoner der det er forhøyet risiko for smitte.
 • unngå unødvendig reisevirksomhet.
 • ha særlig oppmerksomhet på egne symptomer og sykdomsutvikling.
 • bli hjemme dersom du føler deg syk eller utvikler symptomer.
 • skjerme/isolere seg fra syke hustandsmedlemmer for å unngå selv å bli syk. 
30.10.20: Munnbind på legesentrene

Norske helsemyndigheter har innført nye nasjonale smitteverntiltak. I Østre Toten er det også innført nye tiltak som følge av økt smittespredning. 

Tiltakene kommer for å skjerme sårbare grupper og bremse spredningen av smitte.

Alle pasienter/ledsagere/pårørende skal ha munnbind på når de kommer inn på legesenteret.

De besøkende medbringer og bruker eget munnbind under besøket.

Barn under 13 år skal ikke ha munnbind.

30.10.20: Tiltak og restriksjoner i helse- og omsorgstjenestene

Norske helsemyndigheter har innført nye nasjonale smitteverntiltak. I Gjøvikregionen er det også innført nye tiltak som følge av økt smittespredning. Dette gjelder også i Østre Toten kommune, og derfor innfører vi nå egne tiltak i helse- og omsorgstjenestene. Tiltakene kommer for å skjerme sårbare grupper og bremse spredningen av smitte.

Tiltakene er som følger:

 1. Labo er fortsatt stengt for allmennheten, men med mulighet for besøk begrenset til de aller nærmeste pårørende som ektefeller, samboere og barn. Det er nå kun anledning til to besøk i uken. Besøkende medbringer og bruker eget munnbind under besøket. Ellers gjelder de øvrige smittevernrutiner som tidligere er innført for besøk.
 2. Fjellvoll er åpent for pårørende og besøkende etter avtale, og følger de generelle anbefalte smitteverntiltakene fra nasjonale myndigheter. Besøkende oppfordres til å ta med og bruke eget munnbind under besøket.
 3. Alvorlig syke og døende beboere har egne besøksregler.
 4. Helsepersonellet vil bruke munnbind i alt pasientnært arbeid. Dette gjelder hjemmetjenesten, Labo, Fjellvoll, dagsenter, legetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten.
 5. Legetjenesten har innført bruk av munnbind for ansatte i pasientnært arbeid og for pasienter med time ved legekontoret. Nærmere informasjon om dette finner du på legesenterets egen nettside.
 6. Det er i tillegg gitt anbefalte smittevernråd for vårt helsepersonell på fritiden

Tiltakene er innført for en begrenset periode, foreløpig til og med 16.november. Ny vurdering gjøres da.

30.10.20: Felles uttalelse fra ordførerne i Gjøvikregionen

I en felles uttalelse roser Bror Helgestad og hans ordførerkolleger i Gjøvikregionen sine innbyggere for måten de følger de retningslinjer, tiltak, råd og anbefalinger som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

Nå står vi sammen en runde til

Det har vært stor smitteoppblomstring i Gjøvikregionen den siste tiden, spesielt i Gjøvik. Gjøvikregionen er et felles bo- og arbeidsmarked. Smitten sprer seg raskt, både i vår region og kommunene rundt oss, på begge sider av Mjøsa.

Vi er derfor glade for å observere at innbyggere, næringsliv og organisasjoner i våre kommuner i stor grad lojalt følger de retningslinjer, tiltak, råd og anbefalinger som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter. At vi i fellesskap nå gjør en kraftinnsats bidrar til at myndighetene slipper å komme med enda sterkere virkemidler, og i verste fall må stenge ned igjen. Jo flinkere vi alle er – jo raskere kan vi gå tilbake til en litt mer normal hverdag.

Noen få nære – snart jul

Alle har behov for en venn. Nå begrenser vi antallet nære venner vi inviterer hjem, eller går på besøk til. Dette sammen med å overholde meteravstanden er det viktigste vi gjør for å begrense smitten. Og om det skulle oppstå smitte hos noen blir det færre nærkontakter, færre i karantene og vi vil raskere slå smitten tilbake.

Nye nasjonale retningslinjer denne uka understreker at det vi har gjennomført i sommer var bra, men nå er det ikke godt nok lenger. Derfor kom disse nye nasjonale retningslinjene. Vi anbefaler derfor at alle følger disse retningslinjene. Og husk: fortsett å vaske hendene med såpe ofte og/eller sprite dem, host i et tørkle eller albuen og hold avstand til mennesker utenfor din egen husstand. Minst én meter, helst to meter. Er dere ikke i form, hold dere hjemme.

Klarer vi dette i fellesskap er vårt håp at vi kan gå en juletid i møte hvor vi ikke har så mye smitte, folk er friske og kan glede seg over julehøytiden sammen med sine nære og kjære.

Til slutt, ta vare på hverandre, men på en litt annen måte enn før vi fikk denne pandemien.

Dette skal vi få til i sammen!

 

Ola Tore Dokken, ordfører Nordre Land

Anne Hagenborg, ordfører Søndre Land

Anne Bjertnæs, fungerende ordfører Gjøvik

Stian Olafsen, ordfører Vestre Toten

Bror Helgestad, ordfører Østre Toten

29.10.20: Ett nytt tilfelle Østre Toten kommune

En kvinne er testet positiv i dag. Dette er det 39. smittetilfellet i vår kommune. Hun var allerede i karantene. Hun har milde symptomer, og nærkontakter er satt i karantene.

- Vi er også glade for å melde om at hele 13 personer er friskmeldte fra i morgen fra vår storfamilie med mange smittede. Det blir godt å komme tilbake til skole og hverdag etter nesten tre uker i isolasjon, sier kommuneoverlegen.

28.10.20: Tre nye påviste smittetilfeller

Bonderudbakken gårdsbarnehage stenges

En person tilknyttet en ansatt ved Bonderudbakken gårdsbarnehage er bekreftet smittet med covid-19 nå i ettermiddag, onsdag 28. oktober. Det kan være en risiko for smitte til andre ansatte og barn i barnehagen, selv om risikoen anses som liten. Det er ikke lenge siden vi i hadde en tilsvarende situasjon i Bjørnsgård barnehage og da ble ingen andre smittet, verken barn eller ansatte.

Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet vil det fra i morgen torsdag 29. oktober bety, ut i fra et føre var-prinsipp, at barna og ansatte i barnehagen må i karantene til og med fredag 6. november. Barnehagen stenges. Det vil si at 58 barn og 17 ansatte er satt i karantene. Alle foresatte har fått informasjon om dette i kveld.

- Barna trenger ikke testes rutinemessig. Dersom barna utvikler symptomer på luftveissykdom, har spesielle risikofaktorer som skal hensyntas, eller ved spørsmål, ta kontakt med fastlegen, sier kommuneoverlegen, Rebecca Setsaas, som fortsetter:

- All kunnskap og erfaring til nå tilsier at det er svært sjeldent at voksne smitter barn, og barn smitter også sjeldent videre. Derfor trenger ikke familiemedlemmer til barna å være i karantene. Eldre søsken i skolealder kan være på skolen som vanlig.

Dersom barna får symptomer på luftveissykdom, skal alle husstandsmedlemmer umiddelbart gå i karantene.

Ansatte som får tegn til sykdom skal gjøre avtale om testing etter rutiner i egen bostedskommune. Dersom ansatte får symptomer, skal også deres husstandsmedlemmer umiddelbart gå i karantene.

I tillegg testes alle ansatte rutinemessig på dag sju etter smitteeksponering, det vil si tirsdag 3. november.

De to andre påviste smittetilfellene

En mannlig arbeider fra et EU-land, som rutinemessig ble testet ved ankomst Norge mandag 26. oktober, har testet positivt. Han har vært i isolasjon siden ankomst og har ingen nærkontakter.

En kvinne, som allerede var i karantene, har testet positivt. Nærkontakter er satt i karantene.

26.10.20: Lokale tiltak

Lokale tiltak i Østre Toten kommune

 • Det oppfordres til større bruk av hjemmekontor for kommunalt ansatte. Vi oppfordrer private bedrifter i kommunen til det samme.
 • Eksterne og interne møter vil i større grad foregå digitalt.
 • Unngå kollektivtrafikk med mindre det er helt nødvendig. Bruk av kollektivtrafikk til og fra skole og jobb anses som nødvendig.
 • Mennesker som er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sjukdom ved koronasmitte bør leve mer skjermet.

- Kriseledelsen i Østre Toten vurderer situasjonen i kommunen fortløpende sammen med de andre kommunene i regionen, sier ordfører Bror Helgestad.

Nye nasjonale tiltak i Norge

 • Maks fem i private hjem. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrens dine nærkontakter. Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Maks 50 i private arrangement utenfor hjemmet. Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen

26.10.20: Nye nasjonale innstramminger

Regjeringen innfører følgende nasjonale tiltak som trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen

25.10.20: Tre (fire) nye smittetilfeller

Person nummer én er husstandsmedlem til en tidligere smittet, og var allerede i karantene. Vedkommende har milde symptomer.

Person nummer to er en kvinne som er nærkontakt til en smittet person. Den smittede er en mann som var i karantene etter en smittesituasjon i Gjøvik. Har ved en feil havnet på en annen kommunes smitteoversikt fra fredag 23. oktober.

Person nummer tre er ansatt i hjemmetjenesten og har vært på jobb i smitteførende periode før hun visste hun var syk. 14 ansatte og fire pasienter er satt i karantene. Alle er informert og blir testet i morgen.

Vi er samtidig glade for å informere om at situasjonen vi har hatt i hjemmetjenesten fra 21. oktober, med totalt 27 ansatte og ni brukere i karantene har endt godt. 34 prøvesvar var negative og er ute av karantene fra i morgen. Vi venter i tillegg på to prøvesvar som foreløpig ikke har kommet.

Tilbud og oppfølging av brukere i hjemmetjenesten opprettholdes som vanlig.

Tiltak iverksatt i helse- og omsorgstjenesten i uke 43 videreføres, og kriseledelsen møtes på nytt i morgen for å vurdere ytterligere tiltak i Østre Toten kommune.

23.10.20: Nytt smittetilfelle

Ett nytt tilfelle med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune fredag ettermiddag.

Den smittede er en mann som er knyttet til smitteutbruddet på Gjøvik. Han har milde symptomer, og hans nærkontakter er satt i karantene.

Det er ikke mistanke om spredning ut i befolkningen på Østre Toten, og det er derfor ikke grunnlag for å iverksette noen ytterligere tiltak i kommunen, melder kommuneoverlegen.

23.10.20: Nytt smittetilfelle

Det 30. smittetilfellet med covid-19 (korona) er påvist i Østre Toten kommune.

Den smittede er en eldre person som er innlagt på sykehus. Smittens opprinnelse er sporet til annen kommune på Østlandet, og har ingen sammenheng med pågående utbrudd i Gjøvik eller i Oslo. Nærkontakter er i karantene.

Ellers er vi glade for at karantenen av ei klasse på 8. trinn ved Lena ungdomsskole er opphevet.

22.10.20: Statusoppdatering

Som ventet ble det sent onsdag kveld (21. oktober) påvist to nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. De var allerede i karantene. Det er ingen risiko for videre smitte i befolkningen. Disse to er nærkontakter til det 18. påviste smittetilfellet.

I dag er det i alt 12 innbyggere i vår kommune som har påvist smitte, og er i isolasjon. Alle disse 12 har en kjent smittekilde.

Situasjonen i hjemmetjenesten:

26 ansatte og åtte brukere i hjemmetjenesten, som allerede er i karantene, skal testes etter at en helsearbeider i hjemmetjenesten testet positivt for korona i går (21. oktober).

Nødvendige smitteverntiltak ble iverksatt for å hindre ytterligere smittespredning.

Tilbud og oppfølging av brukere i hjemmetjenesten opprettholdes som vanlig selv om 26 ansatte er i karantene.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med kommuneoverlegen, Folkehelseinstituttet og kriseledelsen.

21.10.20: Ansatt i hjemmetjenesten korona-smittet

En helsearbeider i hjemmetjenesten, bor i en annen kommune, har testet positivt for korona i dag. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt for å hindre ytterligere smittespredning.

Det arbeides nå med å få en fullstendig oversikt over hvem som er nærkontakter til den ansatte. Dette inkluderer også brukere i hjemmetjenesten, som den ansatte har besøkt i dagene vedkommende har vært smittebærende. Den ansatte brukte munnbind disse dagene, for dette var allerede innført som et generelt forebyggende tiltak under den siste smittesituasjonen i kommunen (i uke 42).

Ansatte og brukere som har vært i kontakt med den smittede er rutinemessig satt i karantene, og får tett oppfølging i tiden fremover. Husstandsmedlemmer til disse er foreløpig ikke i karantene. Dette gjelder også for helsepersonell. Dersom personer i karantene utvikler tegn til sykdom i karantenetiden, vil også husstandsmedlemmene til disse bli satt i karantene.

Testing av ansatte og brukere i karantene vurderes fortløpende av kommuneoverlegen. Alle med symptomer skal testes rutinemessig.

Våre ansatte vil fremover benytte fullt smittevernutstyr hos brukere i karantene. Som et generelt tiltak vil alle ansatte i hjemmetjenesten, Labo, Fjellvoll, dagavdelingen og fysio- og ergoterapitjenesten benytte munnbind i pasientnært arbeid.

Ytterligere smitteverntiltak vil bli vurdert.

Informasjon vil bli gitt fortløpende, og tiltak vurderes i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelsen.

20.10.20: Besøksrestriksjonene ved Labo er opphevet

De midlertidige besøksrestriksjonene ved Labo, i forbindelse med den siste uoversiktlige covid-19-situasjonen i kommunen, er opphevet.

Spørsmål kan rettes til aktuell avdeling.

16.10.20: Smittekilden sporet

Det er ikke blitt påvist flere smittede i Østre Toten kommune i forbindelse med smittesituasjonen vi har hatt denne uka. Per dags dato er det tre innbyggere som har påvist covid-19-smitte. Alle som er blitt satt i karantene, skal fortsatt være i karantene ut karanteneperioden.

- Vi har avsluttet smittesporingen, og vi har sporet smittekilden. Det er en person fra en annen kommune som er smittekilden, opplyser kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

15.10.20: Ikke påvist flere smittede

Det er ikke blitt påvist flere smittede i kommunen siden i går.

Per dags dato er det tre innbyggere som har påvist covid-19-smitte.

Kommunen jobber fortsatt med å få fullstendig oversikt over situasjonen. Tiltak vil bli løpende vurdert av kommuneoverlegen og kriseledelsen i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI).

14.10.20: Informasjon fra kommuneoverlegen
 • Vi har fått svar på de 14 testene, som er tatt av nærmeste familie og nærkontakter.
 • To nye personer, som allerede er i karantene, har testet positivt.
 • Den ene som har testet positivt, er elev på 8. trinn der klassen allerede er i karantene. Denne klassen følges opp av smittesporingsteamet. Testresultatet har ingen konsekvens for karantenetiden. Elever skal kontakte sin fastlege dersom de har luftveissymptomer og trenger å bli testet. Er det foresatte som har spørsmål av helsemessig art, enten det gjelder seg selv eller barna, oppfordres de til å ta kontakt med sin fastlege. Skolen kan ikke svare på spørsmål av denne typen.
 • Eleven på 9. trinn har testet negativt. Denne klassen, med tilhørende lærere og øvrige ansatte, tas derfor nå ut av karantene fra i kveld, onsdag 14. oktober.
 • 8. og 9. trinn fortsetter imidlertid med fjernundervisning ut uka, som planlagt.
 • Enkeltelever på flere av skolene vil likevel være i karantene ut ifra en individuell vurdering. Disse personene er informert om dette. Dette gjelder blant andre dem som venter på testsvar, eller har luftveissymptomer.
 • Ingen nye klasser i kommunen går ut i karantene.
 • Den andre personen som har testet positivt er for øvrig en voksen person, og har sammen med sine husstandsmedlemmer vært i karantene i flere dager.
 • Det jobbes fortsatt med smittesporing, og vi venter svar på flere tester.

Til slutt oppfordrer vi alle til å følge smittevernreglene:

 • Hold god avstand, minimum én meter, helst to meter.
 • Begrens sosial omgang med mange.
 • Vask, eller sprit, hendene ofte og godt.
 • Hold dere hjemme dersom dere ikke føler dere helt friske.

For helsespørsmål, ta kontakt med fastlegen deres. Andre spørsmål kan stilles til:  korona@ostre-toten.kommune.no

13.10.20: Midlertidige covid-19-tiltak
Fra og med 14. oktober blir det innført midlertidige besøksrestriksjoner ved Labo og bruk av munnbind ved pasientnært arbeid innenfor helse, omsorg og velferd.
Det er nå en ny og noe uoversiktlig smittesituasjon hos en innbygger i Østre Toten.
Situasjonen følges tett og det jobbes med smittesporing.
Etter føre var-prinsippet innfører kommunens kriseledelse tiltak i en begrenset periode, foreløpig til og med 19. oktober for å sikre at våre mest sårbare innbyggere ikke blir smittet.
Kriseledelsen har blant annet besluttet følgende midlertidige tiltak:
1. Labo stenges for besøk.
2. Frivillige gis ikke tilgang til bogruppene på Labo.
3. Ansatte ved Labo, hjemmetjenesten, dagsenter og fysio- og ergoterapitjenesten bruker munnbind i pasientnært arbeide.
Tiltakene innføres fra 14. oktober, og frem til ny vurdering gjøres 19. oktober.
Spørsmål kan rettes til aktuell avdeling.
12.10.20: Ny smittesituasjon

Vi har dessverre en ny smittesituasjon i Østre Toten kommune.

En person tilknyttet Lena ungdomsskole er bekreftet smittet med covid-19 nå i ettermiddag.

To elever på 8. og 9. trinn er sannsynlig smittet med korona da de har fått symptomer i løpet av dagen. Alle foresatte i skolene i Østre Toten kommune er blitt informert om denne smittesituasjonen.

- Det kan være en risiko for smitte til andre elever, selv om risikoen anses som liten, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Etter retningslinjer fra FHI vil det fra i morgen tirsdag 13. oktober bety at elever i disse to klassene på Lena ungdomsskole må i karantene til og med torsdag 22. oktober. Disse to klassene har fått beskjed fra skolen om dette. Elever som får sykdomstegn skal ta kontakt med fastlegekontoret sitt og avtale testing. Friske elever trenger ikke testes. Familiemedlemmer til elevene trenger per nå ikke å være i karantene.

Øvrige klasser på 8. og 9. trinn skal ikke i karantene, men vil fra i morgen få fjernundervisning ut uka. 10. trinn skal møte på skolen som vanlig.

Alle husstandsmedlemmer og andre aktuelle nærkontakter til den smittede personen er satt i karantene, og mange blir testet tirsdag.

- Vi jobber nå massivt med å få fullstendig oversikt over situasjonen og smittespore alle involverte. Nye tiltak i denne situasjonen vil bli løpende vurdert sammen med kriseledelsen i kommunen, sier Rebecca Setsaas.

- Som tidligere ønsker vi at alle ungdommer og voksne med luftveissymptomer, som for eksempel hoste, sår hals, hodepine og/eller feber, skal testes. Er noen i tvil, sjekk på koronasjekk.no og ta kontakt med fastlegen deres for å gjøre avtale, sier Setsaas.