Østre Toten kommune

Aktuelle saker

26.05.22: Vil innbyggere under 80 år få tilbud om en ekstra vaksinedose mot covid-19?

Folkehelseinstituttet (FHI) har foreløpig bare kommet med anbefaling om en ekstraoppfriskingsdose (dose 4) mot covid-19 for personer over 80 år og personer med alvorlig nedsatt immunforsvar.

FHI sier nå at det er sannsynlig at personer i aldersgruppen 65 år og eldre og enkelte andre risikogrupper vil få tilbud om en ekstra oppfriskingsdose til høsten. Mer informasjon om dette vil komme på sensommeren eller tidlig høst.

Det kan også bli aktuelt med dose 4 til flere aldersgrupper, men dette er foreløpig ikke avklart. For alle mellom 45 og 65 år er anbefalingen i dag at friske personer i denne gruppa bør ta tre vaksinedoser, men FHI er foreløpig usikre på om det blir nødvendig med en fjerde dose til  denne gruppa til høsten. Dette vil bli vurdert fortløpende ut fra kunnskapen  om epidemien og vaksinen. 

For friske personer mellom 18 og 44 år er anbefalingen fortsatt to vaksinedoser. De fleste av dem har nå vært smittet også, så de har god beskyttelse framover. Det er foreløpig ikke sannsynlig at denne aldersgruppen vil bli anbefalt å ta flere vaksinedoser, men de som ønsker det kan likevel velge å ta en tredje dose.

22.04.22: Ekstra oppfriskingsdose til personer over 80 år og personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Folkehelseinstituttet har nå åpnet for at innbyggere som er 80 år eller eldre kan ta en ny oppfriskningsdose (dose 4) med koronavaksine. Det må gå minst 4 måneder fra første oppfriskingsdose (dose 3) til dose 4.

Siden dette er et tilbud og ikke en generell anbefaling, vil det ikke bli sendt ut innkalling fra kommunen om ny vaksinering. De som ønsker å benytte seg av dette må derfor møte på drop-in, eller ta kontakt på telefon 469 28 214 for å bestille time.

En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales å gjennomføre grunnvaksinasjon med 3 doser, samt å ta en oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter dose 3.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medisiner har ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset. Denne gruppe har derfor nå også muligheten til å få en ny oppfriskingsdose (dose 5), selv om dette ikke er en generell anbefaling. Det anbefales at det går minst 3 måneder mellom dose 4 og dose 5.

Vurdering av om det er behov for ytterligere doser bør gjøres i samråd med behandlende lege. I de fleste tilfeller vil det være sykehusspesialist som vurderer dette. Ved ønske om en 5. dose må du ta med dokumentasjon i form av et brev til vaksinestasjonen, hvis ikke du kan få denne vaksinen på sykehuset. 

Vaksinedager vår/sommer 2022

Vaksinestasjonen i Silogata 24 er åpen alle torsdager i april, mai og juni kl 08.30-11, 12-14.30 og 16-18, med unntak av Kristi Himmelfartsdag 26. mai.

 

07.04.22: PCR-testing, utdeling av hurtigtester og koronasvartjenesten påsken 2022

PCR-testing 

 • Mandag 11.04. Teststasjonen på Skreia kl 13. Bestill tid her.
 • Tirsdag 12.04. Teststasjonen på Skreia kl 13. Bestill tid her.
 • Onsdag 13.04. Teststasjonen på Skreia kl 10. Bestill tid her. 
 • Skjærtorsdag 14.04. Ingen PCR-testing
 • Langfredag 15.04. PCR-testing på Gjøvik. Bestill tid her.
 • Påskeaften 16.04. Ingen PCR-testing
 • 1. påskedag 17.04. PCR-testing på Gjøvik. Bestill tid her.
 • 2. påskedag 18.04. Ingen PCR-testing

Her kan du hente hurtigtester

 • Mandag 11.04. Biblioteket på Lena kl 10-19
 • Tirsdag 12.04. Biblioteket på Lena kl 10-19
 • Onsdag 13.04. Esso Lena kl 07-21, Esso Skreia
 • Skjærtorsdag 14.04. Esso Lena kl 10-21, Esso Skreia kl 10-18
 • Langfredag 15.04. Esso Lena kl 10-21, Esso Skreia kl 10-18
 • Påskeaften 16.04. Esso Lena kl 9-21, Esso Skreia kl 9-16
 • 1. påskedag 17.04. Esso Lena kl 10-21, Esso Skreia kl 12-18
 • 2. påskedag 18.04. Esso Lena kl 10-21, Esso Skreia kl 12-18

Koronasvartjenesten

Koronatelefonen er åpen

 • mandag 11.04. kl 08.30-15.30
 • tirsdag 12.04. kl 08.30-15.30
 • onsdag 13.04. kl 08.30-12

Hvis du har spørsmål om korona resten av påsken: Send en e-post til korona@ototen.no. E-posten er ikke fast bemannet i påsken, så det kan ta litt tid før du får svar.

 

28.02.22: Kort status

Norge gikk tilbake til en tilnærmet normal hverdag den 12. februar. Regjeringen fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Tallene på smittede har nå mindre betydning enn tidligere, og nasjonalt følges tallene på sykehusinnlagte mest opp.

Testregimene har også endret seg slik at personer med tre vaksinedoser ikke trenger å ta PCR-test. Barn og unge under 18 år trenger heller ikke å teste seg for korona lenger. Dette gjør at vi totalt sett får store mørketall, og at tallene vi nå rapporterer bare er en del av det reelle tallet.

Tidlig i uke 8 så vi at 27% av befolkningen i Østre Toten var registrert med omikron i januar og februar. Vi tror at det reelle tallet er cirka det dobbelte, og at halvparten av vår befolkning nå er ferdig med omikronsmitte.

De offisielle tallene viser at i januar hadde 1078 personer omikron, og i februar har hele 3906 vært smittet.

Oversikt over de ulike ukene: uke 5: 656, uke 6: 1253, uke 7: 1085 og uke 8: 912 personer.

18.02.22: Få utskrift av koronasertifikatet ditt fra kommunen

Østre Toten kommune tilbyr nå utskrift av koronasertifikat til de som trenger det. 

Vi er pålagt å tilby dette bare til de som har tatt PCR-test ved kommunens teststasjoner, men vi vil ved behov også bistå med utskrift av sertifikat basert på vaksine og gjennomgått sykdom - selv om dette er et tilbud du også kan få via Helfo. 

Koronasertifikat utstedes elektronisk via Helsenorge.no, og for de fleste er det derfor ikke nødvendig med papirutskrift. I tillegg kan Helfo sender utskrift på papir til dem som ikke har smarttelefon og mangler mulighet til å skrive ut selv. Siden det tar ca 1 uke å få dette i posten, kan Helfo imidlertid bare sende utskrift av koronasertifikater basert på vaksine eller gjennomgått sykdom, ikke test. Testresultatet vil i de fleste tilfeller derfor være ugyldig innen brevet kommer fram.

Slik går du fram:

 • Ring koronatelefonen 469 28 214. Ha personnummeret ditt klart. 
 • Fortell dem at du trenger utskrift av koronasertifikatet ditt
 • Avtal tid for henting. Sertifikatet kan hentes i den grå brakka på teststasjonen foran Skreia legesenter.
12.02.22: Gjeldende nasjonale råd og anbefalinger
10.02.22 Gi beskjed innen 21. februar hvis du ønsker Novavax-vaksinen

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna.

Nuvaxovid har fått betinget godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået EMA til bruk for personer fra 18 år og oppover. Vaksinen har vist seg å gi god beskyttelse mot koronasykdom.

Vaksinen kan være aktuell til personer som av medisinske årsaker er frarådet vaksinering med mRNA-vaksine, for eksempel på grunn av alvorlig allergisk reaksjon eller uheldige bivirkninger. Den kan også være aktuell for personer som av andre grunner ikke ønsker en mRNA-vaksine.

Det er begrenset erfaring med bruk av Nuvaxovid blant gravide. Bruk av vaksinen under graviditet bør bare overveies hvis behovet for beskyttelse fra vaksinen overstiger risikoen, og der mRNA-vaksine ikke er et alternativ.

Ettersom det foreløpig ikke foreligger data på bruk av Nuvaxovid blant personer med alvorlig svekket immunforsvar bør bruk til denne pasientgruppen være etter individuell vurdering av sykehusspesialist.

Kommunen trenger en oversikt over hvor mange innbyggere som ønsker Novavax-vaksinen før bestillingsfristen i uke 8. Vi vil tidligst motta vaksinene i uke 10.

Hvis du ønsker vaksinen fra Novavax ber vi om at du SENEST 21. FEBRUAR gir oss beskjed via korona@ototen.no eller telefon 469 28 214.

Vi tar kontakt med de som har meldt sin interesse for videre avtale om vaksinering, antagelig tidlig i mars.

09.02.22: - Takk for at du registrerer positiv hurtigtest

De fleste av oss har nå blitt kjent med en hurtigtest og mange vet hvordan en positiv test skal registreres.

- Våre innbyggere er kjempeflinke til å benytte selvregistreringssystemet når de tester positivt på en hurtigtest, roser kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

Selv om det har vært og er mye smitte i befolkningen, må vi belage oss på at smitten vil øke i ukene som kommer. Folkehelseinstituttet anslår at vi fortsatt har igjen noen uker før vi har nådd en smittetopp.

For å unngå at altfor mange blir syke samtidig og at sykefraværet blir for stort, oppfordrer vi alle til å følge testregimet. Det er veldig viktig at folk tester seg dersom de kjenner symptomer, isolerer seg dersom testen er positiv og registrerer resultatet i selvregistreringssystemet, sier Setsaas, og legger til:

- Dersom hurtigtesten er negativ og du fremdeles kjenner på symptomer kan du eventuelt bestille en PCR-test, eller ta en ny hurtigtest dagen etter.

Her på nettsidene til Folkehelseinstituttet kan du lese oppdatert informasjon om nyoppståtte luftveissymptomer

Hvorfor er det viktig at folk fortsatt registrerer positive hurtigtester selv?

Det at folk selv registrerer positive hurtigtester digitalt gjør at smittesporingsteamet vårt får mer tid til å veilede personer som ringer inn og har spørsmål, og til å følge opp situasjoner der det kan bli et utbrudd. Nå som det er så mye smitte i befolkningen er det ikke mulig å drive smittesporing slik det ble gjort tidligere i pandemien, men fortsatt er det ønskelig å få registrert påviste smittetilfeller. Derfor oppfordrer kommuneoverlege Rebecca Setsaas oss til å fortsette å registrere positive hurtigtester digitalt.

De som registrerer en positiv hurtigtest, får en SMS fra smittesporingsteamet med informasjon om hvordan de skal forholde seg. De som har fått positivt resultat på hurtigtest, har også et ansvar i å melde fra til nærkontakter, skole og arbeidsplass.

- Men så har vi grupper som kan ha utfordringer med å forholde seg til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel de eldre. Disse har vi en ekstra årvåkenhet overfor, og smittesporingsteamet vil fremdeles ta kontakt over telefon, opplyser Rebecca Setsaas.

09.02.22: Status smittetilfeller

Uke 6 starter med to dagsrekorder i Østre Toten. På mandag 6. februar ble 137 personer meldt smittet, og i går tirsdag fikk 132 personer påvist korona.

383 personer er nå i isolasjon.

07.02.22: Kort status

Smitten fortsetter å øke i Østre Toten. Fredag 4. februar fikk 81 personer påvist smitte, lørdag 91 personer og i går var tallet 92 nye smittede. Totalt er det i dag 331 personer som sitter i isolasjon. 

I uke fem fikk totalt 641 personer påvist korona, i uke fire var det 498 personer og i uke tre 301 personer. 

De reelle tallene er betydelig høyere. Hvis vi tenker at det er omikron som har dominert etter nyttår hos oss, er det så langt registrert 1570 smittede. Folkehelseinstituttet sier at vi i hvert fall kan regne med mørketall som er like store. Det betyr at over 3000 av våre innbyggere allerede er ferdige med omikron. Det vil si cirka 20 % av våre innbyggere.

04.02.22: Status

I går, torsdag 3. februar, fikk 67 personer påvist korona i Østre Toten.

Etter at isolasjonstiden nå har sunket fra 6 til 4 døgn er det nå 322 personer som er i isolasjon.

03.02.22: Status

I går, onsdag, fikk 107 personer påvist korona i Østre Toten, og på tirsdag var tallet 93.

Akkurat nå er 479 personer i isolasjon.

01.02.22 Status

I går (mandag 31. januar) fikk 110 personer påvist korona i Østre Toten.

Akkurat nå er 486 personer i isolasjon, så mange som 1 av 30 i vår befolkning.

De aller fleste har mild sykdom.

31.01.22: Statusoppdatering

Siden fredag ettermiddag har 171 personer fått påvist covid i Østre Toten. 420 personer er nå i isolasjon. 

I uke 4 fikk totalt 498 personer påvist korona. I tillegg har vi ukjente mørketall. På teststasjonen på Skreia ble 893 personer testet. 

I helga har hele 203 personer fått vaksine på vaksinesenteret vårt.

28.01.22: 128 nye påviste smittetilfeller

I går (torsdag 27. januar) ble det meldt om 74 nye koronatilfeller i Østre Toten. I dag er det 54 nye tilfeller, foreløpig.

347 personer er nå i isolasjon med smitte. I løpet av de siste 16 dagene har smitten 8-doblet seg, og den vil øke fremover i tillegg til at mørketallene blir enda høyere.

De aller-aller fleste har mild sykdom. Mange har ingen symptomer i det hele tatt.

27.01.22: 82 nye smittetilfeller 

82 innbyggere fikk positiv covid-test i går, 26. januar. Smittesporingsteamet sender nå stort sett ut SMS-er, og rekker ikke direkte oppfølging av hver enkelt. Ved spørsmål kan de nås per telefon. 

I tråd med lettelser i samfunnet, og ut fra en totalvurdering av situasjonen i Østre Toten kommune, vurderes det hensiktsmessig at barneskoler og barnehager går over til grønt nivå. Overgang til grønt nivå ble besluttet i kriseledelsen i kommunen i dag, og vil gjelde fra og med i morgen, fredag 28. januar. Grønt nivå vil gi større fleksibilitet og bedre muligheter for å holde barnehager og skoler åpne, og gi barna så normale dager som mulig nå som smitten øker voldsomt. Dette er viktig for barn, unge og samfunnet generelt.

26.01.22: 107 nye smittede

Mandag ble det meldt om 50 mye smittede i Østre Toten, og i går tirsdag 57 til. De fleste har mild sykdom.

Omikron sprer seg voldsomt og smitten er overalt nå. Fra i dag vil husstandsmedlemmer kunne teste seg i stedet for å måtte gå i karantene. Dette vil gjøre så vi får mer folk tilbake på jobb, men vil samtidig gi betydelig mer smitte i samfunnet.

Per nå er det 302 personer i isolasjon i Østre Toten.

26.01.22: Nye regler for koronasertifikat i EU/EØS fra 1. februar

Fra 1. februar gjelder nye regler i EU/EØS for gyldigheten av koronasertifikatet.

Kronasertifikatet vil da være gyldig i 270 dager (ca 9 måneder) etter at du ble fullvaksinert. For at sertifikatet fortsatt skal være gyldig, må du ta en oppfriskingsdose. Da vil sertifikatet foreløpig ha ubegrenset varighet. Det har ingen betydning hvor lang tid det går mellom dose 2 og oppfriskingsdosen.

Du regnes som fullvaksinert når du har fått to doser koronavaksine, eller én dose i tillegg til at du har gjennomgått covid-19.

Hvis du har gjennomgått covid-19, er sertifikatet gyldig i 180 dager (ca 6 måneder). Du trenger da ikke å ta en oppfriskingsdose før etter dette. Dette krever at du har fått bekreftet at du er syk med en PCR-test gjennom kommunen. Det holder ikke med en hurtigtest du selv har registrert.

Sjekk reglene dit du skal - og der du skal mellomlande

Hvis du skal på reise er det viktig at du setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder både for innreise og smitteverntiltak for det landet du skal reise til, og eventuelt mellomlande i. Reglene kan variere mye fra land til land, og kan også raskt endre seg. For eksempel har en del land krav om gyldig koronasertifikat for å kunne gå inn på spisesteder.

Utenriksdepartementet har en app som heter Reiseklar, som kan brukes for å sjekke hva som gjelder dit du skal.

Hvis du reiser med barn er det også viktig at du har oversikt over hvile regler som gjelder for dem. Dette kan variere ut fra alder. Foreløpig har heller ikke barn gyldig koronasertifikat med mindre de har to doser med vaksinen eller én dose og gjennomgått sykdom.

Sjekk sertifikatet i god tid før du reiser

Sjekk også sertifikatet ditt i god tid før du reiser, for å være sikker på at det viser riktig: 

 • For deg som har tatt 2 vaksinedoser, skal det stå «2 av 2» under siste dose på sertifikatet.
 • For deg som har tatt 3 vaksinedoser, skal det stå «3 av 3» under siste dose på sertifikatet.
 • For deg som har tatt en en-dose-vaksine skal det stå «2 av 1» etter oppfriskningsdosen.
 • For deg som har tatt 4 vaksinedoser, to doser, en ekstra dose, og så en oppfriskningsdose, vil det stå «4 av 4».
 • For deg som har hatt corona, kan det være flere varianter av hvordan vaksinedoser vises i sertifikatet. Hvis du for eksempel har tatt en vaksinedose i tillegg til at du har gjennomgått covid-19, og så har fått en oppfriskningsdose, vil det vises som «2 av 1».

Vær klar over at den utskriftsvennlige versjonen av sertifikatet ALLTID vil vise at sertifikatet er gyldig i bare 3 måneder. Denne varigheten gjelder kun papirversjonen av sertifikatet, og gjelder fra utskriftsdato. 

Mer informasjon

25.01.22: Tilbud om vaksine til 5- til 11-åringer, og om dose 2 til 12- til 15-åringer

5- til 11-åringer kan nå få koronavaksine. Tilbudet gjelder barn født i 2010 til 2016 samt barn født i 2017 som har fylt 5 år, og er mest aktuelt for barn som er i en utsatt situasjon på grunn av egen sykdom eller sykdom i nær familie. Det blir egen vaksinedag for denne aldersgruppen torsdag 3. februar.

12- til 15-åringer fikk tilbud om én dose av koronavaksinen høsten 2021. Denne gruppen kan nå også få dose 2. Tilbudet gjelder barn født i 2006 til 2009 samt barn født i 2010 som har fylt 12 år. Det blir egen vaksinedag for denne aldersgruppen torsdag 17. februar.

Informasjon om tilbudet er i dag sendt ut til foresatte i de aktuelle årskullene via skoler og barnehager.

24.01.22: Endringer i testreglementet

Det er nå flere grupper som ikke må ta PCR-test etter at de får påvist positiv selvtest.

Søndag 23. januar sendte Helsedirektoratet et brev til alle landets kommuner der de informerte om de nye reglene for koronatesting. Det kommer etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fredag kveld offentliggjorde regelendringene.

Disse trenger ikke PCR-test

De nye reglene innebærer at personer som har fått oppfriskingsdose (dose tre) av koronavaksinene og tester positivt på selvtest, ikke lenger behøver å ta en bekreftende PCR-test. Disse oppfordres i stedet til å registrere resultatet på kommunenes nettsider, og det kan du gjøre her på vår hjemmeside.

– En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle, skriver Helsedirektoratet i brevet til kommunene (PDF, 670 kB).

Heller ikke personer som har fått to vaksinedoser, og som tidligere i løpet av de siste tre månedene har vært koronasmittet, trenger å ta PCR-test ved positiv hurtigtest.

Disse bør få testet seg uansett

Andre grupper bør likevel fortsatt få muligheten til å teste seg, skriver Helsedirektoratet på nettsidene sine. Dette gjelder disse gruppene:

 • Personer som ikke har fått oppfriskningsdose, kan fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.
 • Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test.
 • Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, bør få tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.
24.01.22: 53 nye smittetilfeller

Siste døgn har vi fått totalt 53 nye påviste smittetilfeller i Østre Toten. Mange er husstandsmedlemmer, og de fleste har milde symptomer.

I uke 3 ble det meldt om hele 301 nye tilfeller i Østre Toten. Til sammenligning ble det meldt om 82 tilfeller i uke 2 og 48 tilfeller i uke 1.

Smitten har altså femdoblet seg i løpet av 2 uker. Hvis vi tar med de nasjonale mørketallene, som tilsier at i hvert fall det dobbelte antall personer i realiteten er smittet, vil dette bety at vi kanskje har så mange som cirka 600 personer som er smittet av covid i uke 3.

Hvis vi antar at den samme utviklingen fortsetter med cirka en dobling av antall tilfeller ukentlig, vil de aller fleste av innbyggerne i Østre Toten bli smittet i løpet av den neste måneden.

Vi ser at omikron gir mild sykdom hos de aller fleste. Alt tyder på at smitte med omikron, i tillegg til at vi er veldig godt vaksinert i befolkningen, nå vil gi oss god immunitet og forsvar til de neste mutasjonene kommer.

22.01.22: 93 nye smittetilfeller

Forrige døgn ble det registrert 52 smittetilfeller i Østre Toten. Så langt i dag (lørdag 22. januar) har vi 41 nye smittetilfeller. 

Det er fortsatt mange barn og unge voksne som blir smittet, og det er fortsatt smitteutbrudd knyttet til barnehager og skoler. De fleste som er smittet har heldigvis milde symptomer. 

22.01.22: Status vaksinering uke 3/22

20.01.22: 70 nye smittede

I går (19. januar) ble det meldt om 34 personer med covid i Østre Toten, og i dag så langt er det meldt om 36.

Cirka halvparten av de 70 er barn og ungdom, og resten er voksne. De fleste har milde symptomer.

Kommuneoverlegen anmoder alle som ikke har lastet ned Smittestopp-appen om å gjøre det, for da får man raskt beskjed om man har vært i nærheten av en smittet person.

Smitten har tredoblet seg i kommunen siste uken, og den vil bare fortsette å øke den neste tiden.

19.01.22: 44 nye smittede

Fra vi oppdaterte smittetallet mandag ettermiddag og til nå har vi fått melding om 44 nye smittede.

De som nå blir smittet er i hovedsak barn i barnehager og skoler og deres husstandsmedlemmer. De fleste har milde symptomer. Berørte skoler og barnehager følges opp med regelmessig testing.

Oppfordringen er fortsatt å holde seg hjemme og teste seg hvis man får symptomer.

Personer i risikogrupper må beskytte seg selv og unngå mange nærkontakter.

Tester man positivt på hurtigtest, oppfordrer vi alle til å registrere resultatet der.

17.01.22: 41 nye smittede

I løpet av gårsdagen og så langt i dag (mandag 17. januar) har vi fått melding om 41 nye smittede. 16 er barn og 25 er voksne. Cirka halvparten var allerede i karantene og var forventede tilfeller.

I alt 104 personer ble meldt smittet i uke 2.

Nå er smitten overalt og kommuneoverlegen ber uvaksinerte personer og personer i risikogruppene om å beskytte seg selv. De bør unngå mye sosial kontakt, og forholde seg til faste personer for å redusere risikoen for å bli smittet. Unngå store forsamlinger, hold god avstand og bruk munnbind. Det er fortsatt mulig å vaksinere seg. Denne uka er det drop-in på vaksinestasjonen på Lena onsdag (kl. 08:30-11:00, 12:00-14:30 og 16:00-18:00) og torsdag (kl. 08:30-11:00 og 12:00-14:30).

119 personer sitter nå isolert, og 170 personer er i karantene.

16.01.22: Status vaksinering uke 2/22

I uke 2 fikk 77 innbyggere dose 1 eller 2, og nesten 680 fikk sin tredje dose. Av kommunens innbyggere har halvparten over 18 år nå fått dose 3,  og i gruppa over 65 har nesten 9 av 10 fått den.

Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til å ta vaksinen nå, og alle andre om å ta imot tilbudet om oppfriskingsdose. Vaksinering er det beste smitteverntiltaket vi har!

Alle som har passert intervallet på 20 uker siden dose 2 med mer enn noen få dager, får automatisk SMS med tilbud om å bestille time til dose 3. 

Neste vaksinedager blir 19. og 20. januar. Åpningstidene er:

 • Onsdag 19. januar kl 08.30-11 og 12.00-14.30 
 • Onsdag 19. januar kl 16-19 (bare drop-in)
 • Torsdag 20. januar kl 08.30-11 og 12.00-14.30

Vi tilbyr nå drop-in for:

 • dose 1 og dose 2
 • dose 3 for alle over 18 år som fikk dose 2 for minst 20 uker siden

Vi ber likevel om at alle som kan bestiller time på forhånd, for å spare tid på vaksinesenteret.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1?
Ring oss på telefon 469 28 214 kl 08.00 til 15.30 på hverdager og 10 til 13 på helg; så hjelper vi deg!

   

  
 


          
 

15.01.22: Sterk økning i antall smittede 

Siden i går, fredag 14. januar, er det påvist hele 52 nye smittede i Østre Toten kommune.  

De fleste av de nye smittede er familier med voksne og barn. Det er mye smitte innad i familier, som viser at det er veldig vanskelig å unngå smitte når ett husstandsmedlem er blitt påvist smittet.  

Flere skoler og barnehager er berørt av smitten. 

De fleste smittede har lette til moderate forkjølelsessymptomer. 

Hele 90 personer sitter nå isolert, og 120 personer er i karantene i Østre Toten. 

13.01.22: Alle kan få hurtigtester igjen. 19 nye smittede på to dager.

Østre Toten kommune har nå fått tilgang til flere hurtigtester. Alle som trenger det få utdelt gratis hurtigtester igjen. Tester kan hentes på teststasjonen på Skreia og biblioteket på rådhuset.

Onsdag og torsdag er det så langt meldt om 19 nye smittetilfeller med covid-19 i kommunen. Fem av dem er barn, resten er voksne. Smitten er nå over alt i samfunnet, og risikoen for å bli smittet er stor. Over halvparten av de som blir smittet nå vet ikke hvor de er blitt smittet.

Det er i øyeblikket 58 personer i isolasjon med smitte og 90 personer i karantene i Østre Toten.

11.01.22: 11 nye smittede i går og i dag så langt  

8 av de 11 er voksne. Den siste tiden ser vi at flere av de som smittes er uvaksinerte eller delvaksinerte, og flere kommer fra utlandet med smitte. 

Kommuneoverlegen ønsker alle velkommen til vaksinedager (drop-in) onsdager og torsdager i januar. 

- I dag har vi sendt en SMS til alle uvaksinerte i Østre Toten kommune, og vi håper at så mange som mulig velger å vaksinere seg. Vi ser også at færre enn forventet tester seg, og minner om at det er veldig viktig at alle tester seg ved nyoppståtte forkjølelsessymptomer, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas. 

Vi har også en smittesituasjon på Labo helse- og omsorgssenter. Til nå har vi fått gode nyheter, og to avdelinger er friskmeldte og kan igjen ta imot besøk. Dette gjelder avdeling 1 og 2. På avdeling 3 og 4 er det besøksstans inntil vi får avklart smittesituasjonen på de to avdelingene. På avdeling 3 har vi en smittet beboer med milde symptomer, og på avdeling 4 har vi en smittet ansatt. Dette er to uavhengige smittesituasjoner. 

I kveld er det rekordhøye 46 personer i isolasjon, og 57 personer i karantene i Østre Toten. 

09.01.22: Tydelig økning av covid-smitte i Østre Toten 

Fra fredag 7. januar til nå er det 24 nye smittede. 37 personer er i isolasjon. Det er mange som er i karantene da flere arbeidsplasser er rammet av dette. 

- Vi ber alle være klar over den økte smitten og overholde smittevernreglene med avstand og munnbind, teste seg ved mistanke om nærkontakt og ved alle luftveissymptomer, sier smittevernlege Karin Frydenberg. 

09.01.22: Status vaksinering uke 1/22

Årets første uke er snart omme, og vaksinesenteret har ikke tatt lang juleferie. Denne uka har vi hatt to vaksinedager. 19 innbyggere fikk dose 1, 36 fikk dose 2, og hele 875 fikk en oppfriskingsdose. Nesten 87 prosent av de over 65 år har nå fått oppfriskingsdose (dose 3).

Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til å ta vaksinen, og alle andre om å ta imot tilbudet om oppfriskingsdose. Vaksinering er det beste smitteverntiltaket vi har!

Alle som har passert intervallet på 20 uker siden dose 2 med mer enn noen få dager, skal nå ha fått tilbud om dose 3. 

Neste vaksinedager blir 12. og 13. januar. Fortsatt gjelder følgende:

 • drop-in for dose 1, dose 2, dose 3 for personer 65 år eller eldre, og for dose 3 og 4 for personer med alvorlig nedsatt immunforsvar
 • timebestilling for andre innbyggere i alle aldre som har mottatt SMS med tilbud om oppfriskingsdose

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Ring oss på telefon 469 28 214 kl 08.30 til 15.30 på hverdager og 10 til 13 på helg.

  
 


          
 

08.01.22: Smitte ved Labo – tre avdelinger stengt for besøk

Østre Toten kommune fikk fredag ettermiddag melding om at en beboer ved korttidsavdelingen (avdeling 3) ved Labo bo- og servicesenter er smittet med covid-19. Det kom samtidig melding om smitte hos en ansatt som jobber på avdeling 1 og 2, som er skjermede avdelinger. De to situasjonene har ingen sammenheng med hverandre.

Det er gjennomført smittesporing, og kommunen har nå oversikt over nærkontakter og behov for karantene. Smitteveiene er kjente. Det er utført testing av ansatte og beboere i dag, lørdag, og flere vil bli testet søndag. Ekstraordinære smitteverntiltak er iverksatt på de tre avdelingene, og pårørende til alle berørte pasienter er varslet.

På grunn av situasjonen er det inntil videre innført besøksstans ved avdeling 1, 2 og 3 på Labo. Terminale pasienter kan få besøk etter avtale. Avdeling 4 er ikke berørt.

07.01.22: 11 nye smittede 

Siden mandag er det meldt om 11 nye smittede i Østre Toten. Alle er voksne personer. 

3 av de 11 er husstandsmedlemmer. De var allerede i karantene, og var forventet å bli smittet.  

For noen av smittetilfellene foregår det nå smittesporing. En person er smittet i utlandet. 

17 personer er nå i isolasjon, og 25 personer er i karantene i Østre Toten. 

04.01.22: Ingen positive hurtigtester 

Gode nyheter! Det er ingen positive hurtigtester rapportert i forbindelse med skole- og barnehagestart i Østre Toten. Det er derfor et håp om lite skjult smitte i befolkningen. 

Kommuneoverlegen forventer likevel økt smitte grunnet lite testing i jula. 

I dag er fem andre meldt smittet. Alle er voksne og har kjent smittevei. 

Det er nå 14 personer i isolasjon og 15 personer i karantene. 

03.01.22: Elleve nye smittede siden 29. desember

Elleve personer er meldt smittet med covid-19 i Østre Toten kommune de siste dagene. Seks av disse ble meldt søndag 2. januar. Smitteveiene er kjente, og flere av tilfellene er tilknyttet smitte fra andre kommuner.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas minner om at det er viktig alle melder fra når de får positivt testsvar på selvtester. Vi ønsker å smittespore raskt for å stoppe smitten, få satt personer i karantene eller i regelmessig testing. Man kan selv registrere positivt prøveresultat på kommunens nettsider eller ringe smittesporingsteamet.

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet har alle ansatte og elever i alle skolene og alle ansatte i barnehagene i Østre Toten fått utlevert hurtigtest som skal tas før de starter opp igjen i barnehagen eller skolen denne uka. Dette skal hindre at smitte oppstått i juleferien skal sende mange i karantene, eller at vi får mange nye smittede nå rett etter ferien.

Det er nå 17 personer i isolasjon og 20 personer i karantene i kommune. Forrige uke ble 233 personer testet ved teststasjonen, noe som er færre enn normalt. Vi håper flere tester seg i tiden fremover.

 

31.12.21: Status vaksinering ved utgangen av 2021

I romjula har vi hatt én vaksinedag. 8 innbyggere fikk dose 1, 22 fikk dose 2, og over 350 fikk en oppfriskingsdose. Ved utgangen av året er 92 prosent av våre innbyggere fullvaksinerte, og 86 prosent av de eldre har tatt dose 3.

Takk til alle dere som allerede har bidratt til å holde smitten nede ved å ta vaksinen! 
Og til dere som ikke har gjort det enda: Nytt år betyr nye muligheter, også til å vaksinere seg! :)

Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til å ta vaksinen, og alle andre om å ta imot tilbudet om oppfriskingsdose. Vaksinering er det beste smitteverntiltaket vi har!

Neste vaksinedager blir 5. og 6. januar.  Det blir da:

 • drop-in for dose 1, dose 2, dose 3 for personer 65 år eller eldre, og for dose 3 og 4 for personer med alvorlig nedsatt immunforsvar
 • timebestilling for andre innbyggere i alle aldre som har mottatt SMS med tilbud om oppfriskingsdose

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Ring oss på telefon 469 28 214 kl 08.30 til 15.30 på hverdager (til kl 12 på nyttårsaften) og 10 til 13 på helg, inkludert nyttårshelgen. 

 
 


          

28.12.21: Ti nye smittetilfeller  

I løpet av 27. og 28. desember er det registrert ti nye smittetilfeller i Østre Toten kommune. 

Av de ti er det tre husstandsmedlemmer som var forventet smittet. Fem er smittet i annen kommune av kjente smittekilder. En har antatt kjent smittevei, og en har ukjent smittevei. 

17 personer er nå isolert på grunn av smitte. Cirka 30 personer er registrert som nærkontakter og sitter i karantene. 

Ber om at alle med nyoppståtte luftveissymptomer tester seg og holder seg isolert fra andre til negativ test foreligger. Det å teste seg ved symptomer, og i tillegg la seg vaksinere, er det viktigste vi nå kan gjøre. 

26.12.21: Ti nye smittede fra julaften til 2. dag jul  

Sju av ti er kjente nærkontakter eller husstandsmedlemmer og var allerede i karantene, og var derfor i stor risiko for å skulle bli smittet. De siste tre er voksne med ukjent smittevei. 

Det er i dag 16 personer i isolasjon og 45 i karantene i Østre Toten. 

Kommuneoverlegen forteller at færre tester seg nå. Grunnen til det er nok at folk ikke vil være i karantene i jula. Dette vil føre til mer smitte over nyttår igjen. I uke 50 testet vi 790 personer. Denne uka har vi testet kun 225 personer selv om vi har hatt åpen teststasjon julaften og i dag, 2. dag jul.  

Omikronsmitte vil føre til mange smittede i tiden fremover. Det er nå viktig at alle holder seg hjemme selv med milde forkjølelsessymptomer og tar en test. Ta vaksine og ha så få nærkontakter som mulig. I tillegg er det viktig å holde så god avstand man kan (ikke bare én men helst to meter for å sikre ikke å bli smittet) fra andre utenom din egen husstand. 

24.12.21: Status vaksinering uke 51/21

Denne uka har vi hatt én vaksinedag. 18 innbyggere fått dose 1, og omtrent like mange har fått dose 2. Nesten 450  innbyggere har fått en oppfriskingsdose. 

Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til å ta vaksinen, og alle i risikogrupper og 45 eller eldre om å ta imot tilbudet om oppfriskingsdose. Vaksinering er det beste smitteverntiltaket vi har!

Det er igjen én vaksinedag før nyttår: 

 • onsdag 29. desember 08.30-11 og 12-14.30

Det er nå:

 • drop-in for dose 1, dose 2, dose 3 for personer 65 år eller eldre, og for dose 3 og 4 for personer med alvorlig nedsatt immunforsvar
 • timebestilling for andre innbyggere i alle aldre som har mottatt SMS med tilbud om oppfriskingsdose

Første vaksinedager etter nyttår blir 5. og 6. januar.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Ring oss på telefon 469 28 214 (kl 08.30 til 15.30 på hverdager og 10 til 13 på helg, inkludert jule- og nyttårshelgen. NB! Julaften og nyttårsaften har vi åpent fra 08.30 til 12).  


   


          
 

23.12.21: Færre tester seg - svært uheldig

Etter et jevnt høyt smittetrykk de siste ukene, er det nå færre som tester seg denne uka. Grunnen er nok dessverre at flere lar være å teste seg fordi de ikke vil komme i karantene til jul.

- Det er selvfølgelig svært uheldig, og vil føre til mer skjult smitte og dermed høyere risiko for å bli smittet, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas.

- Vi har åpen teststasjon på Skreia gjennom hele jula, så kom og test dere ved symptomer. Ingen må gå i juleselskap og ha forkjølelsessymptomer.  Vi har også etablert et system for selvregistrering av positive selvtester på hjemmesiden vår, slik at du ikke trenger å stå i kø for å komme i kontakt med smittesporerne våre.  

Sju nye smittede så langt denne uka 

Seks av de sju er voksne, de har alle milde til moderate symptomer. 

I dag er det åtte personer som er i isolasjon i kommunen vår. 

 

23.12.21: Innmelding til vaksinering av barn 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer

Gjøvik kommune skal administrere vaksineringen av barn mellom 5 og 11 år med alvorlige grunnsykdommer som nå tilbys koronavaksine. Gjøvik har nå mottatt vaksinene, og det er viktig at alle barn dette gjelder blir meldt inn til dem snarest mulig.

Fastleger kan sende dialogmelding, eller foreldre som har fått skriv fra legen kan ringe koronatelefonen på 61 15 89 11 og melde barnet inn, så vil de bli kontaktet senere for tidspunkt og dato for vaksinering.

Se mer informasjon om dette litt nede på denne siden.

22.12.21: Moderna tas i bruk igjen i vaksineringen

Fra 29. desember vil vi ta i bruk Moderna-vaksinen igjen i vaksineringen mot covid-19. De fleste som skal vaksineres fra nå og utover i 2022 kan derfor regne med at det er denne vaksinen de vil få.

Kommunen vil motta en stor andel Moderna-vaksiner framover. Pfizer-vaksinene vi får vil bli prioritert til barn og unge samt til menn under 30 år, etter retningslinjer fra myndighetene.

Moderna er en mRNA-vaksine, det vil si samme type vaksine som Pfizer. Erfaring viser at Moderna gir minst like god effekt mot å bli smittet og alvorlig syk som Pfizere, både ved kryssvaksinering og hvis man har fått bare Moderna.

Det meldes om noe flere bivirkninger av Modernavaksinen. Årsaken er sannsynligvis at Moderna har tre ganger så mange virkestoffer som Pfizer. Som oppfriskingsdose (dose 3) gis Moderne bare som halv dose, noe som antagelig vil gi færre bivirkninger.

Koronavaksinen fra Moderna eller en kombinasjon av Moderna og Pfizer kan gi et høyere nivå av antistoffer og dermed en mulig økt beskyttelse mot koronasmitte.

Du kan ikke selv velge hvilken vaksine du får tilbud om, men du kan velge å ikke ta imot vaksinen hvis du blir tilbudt Moderna når du kommer til vaksinesenteret.

Enkelte land som Storbritannia, Tyskland og USA aksepterte tidligere ikke kryssvaksinerte som fullvaksinerte. Denne praksisen er nå endret, slik at dette ikke lenger er et problem

21.12.21: Registrer positivt svar på hurtigtest selv

Hvis du tar en hurtugtest (selvtest) for å sjekke om du er covid-19-smittet og får positivt resultat, ønsker vi at du registrerer det selv. Dette vil lette arbeidet til smittesporingsteamet vårt.

Foresatte kan også registrerer barn som har testet positivt.

Informasjon om hvordan du går fram for å registrere testsvaret ditt finner du her.

16.12.21: Ni nye smittede siden tirsdag

Det er nå endelig avklart at smitten ved Kapp skole gjaldt deltavarianten og ikke omikronvarianten av covid-19-viruset. Dette var veldig overraskende, men vi er glade for at vi uansett virusvariant har fått stoppet smitteutbruddet ved skolen inn mot jula. Totalt er det foreløpig fire smittede tilknyttet denne smittesituasjonen, og vi venter på svar på PCR-prøvene som tas i dag. Det er derfor foreløpig ikke påvist omikronsmitte i Østre Toten.

Av de ni nye smittetilfellene er det fem voksne og fire barn. Alle har milde til moderate symptomer.

Det er torsdag kveld 22 smittede personer i isolasjon i Østre Toten.

21.12.21: Sterkt press på kommunens tjenester

Tjenestetilbudet i Østre Toten kommune er nå under sterkt press. Sykefravær blant ansatte og kravene til karantene gjør bemanningssituasjonen i flere tjenester krevende. 

Foreløpig mottar alle innbyggere i Østre Toten sine tjenester som vanlig, med noen få tilpasninger. Blant annet er åpningstiden i barnehagene redusert. 

Koronapandemien og andre luftveisinfeksjoner gjør at sykefraværet allerede er høyt. Mangel på kvalifiserte vikarer, innstramminger i sykehusenes tjenestetilbud og slitasje på medarbeiderne bidrar også til økt belastning. Disse utfordringene er felles for mange kommuner. 

Presset gjelder alle kommunens helsetjenester, og situasjonen er også krevende blant annet i skoler og barnehager. Det gjøres daglig prioriteringer for å sikre at kommunens tjenester leveres med faglig forsvarlighet.  

Mer koronasmitte, årets sesonginfluensa og de nye karantenereglene kan øke presset ytterligere. Kommunen planlegger nå for hvordan driften kan opprettholdes med et enda høyere fravær som følge av at ansatte blir syke eller må i karantene eller isolasjon.  

Ved økt fravær kan det bli nødvendig å redusere aktiviteten innen flere tjenester, for å frigjøre personell til oppgaver som gjelder liv og helse. En eventuell nedskalering i praktisk bistand innen helsetjenestene vil skje i samarbeid med brukere og pårørende. I skolen vil blant annet fjernundervisning bli vurdert hvis bemanningssituasjonen tilsier det.  

Hvis redusert aktivitet blir nødvendig, ber vi om forståelse for at kommunen er nødt til å prioritere våre begrensede ressurser til de mest kritiske tjenestetilbudene. Vi vil uansett anstrenge oss for å ha et så høyt nivå som mulig i alle tjenester. 

Vi trenger nå hjelp fra våre innbyggere til å holde smitten nede, slik at flest mulig kan være i jobb. Det viktigste alle kan bidra med er å følge de nasjonale smittevernrådene, og å vaksinere seg når de får tilbud om det. Gjør mye hyggelig, men treff helst de samme personene gjennom hele jula. Ikke glem de som er alene – ta en telefon, eller inviter på en tur ut i naturen. Selv om vi skal holde avstand, må vi huske å ta vare på hverandre.

Jeg ønsker alle innbyggere i Østre Toten kommunen en god og smittefri jul! 

Julsehilsen fra kommunedirektør Ole Magnus Stensrud 

 

16.12.21: Prioritering av oppfriskingsdose (dose 3) til ansatte i skoler og barnehager

I tråd med signalene fra regjeringen tilbyr Østre Toten kommune prioritering for oppfriskingsdose (dose 3) til ansatte i barnehager, SFO og skoler.

Tilbudet gjelder alle ansatte over 18 år som arbeider i private og offentlige barnehager, SFO og skoler på alle utdanningsnivå i Østre Toten, og omfatter også ansatte som bor i andre kommuner.

Informasjon om hvordan man kan registrere seg for å bli prioritert, blir sendt ut via ledelsen i barnehagen eller skolen.

Tilbudet inkluderer ikke innbyggere i Østre Toten om jobber i SFO, skole eller barnehage i andre kommuner. Disse må bli prioritert i den kommunen de jobber i. De vil selvfølgelig uansett få tilbud om vaksine i Østre Toten når det er deres tur i den ordinære prioriteringsrekkefølgen.

17.12.21: Status vaksinering uke 50/21

Denne uka har 58 innbyggere fått dose 1, og omtrent like mange har fått dose 2. Over 700 innbyggere over 65 og helsepersonell har fått en oppfriskingsdose. Vi er nå i hovedsak ferdig med å vaksinere disse gruppene.

Det er fortsatt OVER 1 000 UVAKSINERTE innbyggere i kommunen, og over 500 ELDRE som IKKE har fått dose 3. Vi oppfordrer sterkt til at alle disse tar vaksinen SÅ FORT SOM MULIG!

Smittesituasjonen i Norge nå viser hvor viktig det er at flest mulig er vaksinerte for å beskytte seg selv og andre mot å bil alvorlig syke. Vaksinering er det beste smitteverntiltaket vi har!

Det er satt opp to ekstra vaksinedager før jul:

 • onsdag 22. desember 08.30-11 og 12-14.30
 • onsdag 29. desember 08.30-11 og 12-14.30

Det er nå:

 • drop-in for dose 1, dose 2, dose 3 for personer 65 år eller eldre, og for dose 3 og 4 for personer med alvorlig nedsatt immunforsvar
 • timebestilling for andre innbyggere som har mottatt SMS med tilbud om oppfriskingsdose

Første vaksinedager etter nyttår blir 5. og 6. januar.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Ring oss på telefon 469 28 214 (kl 08.30 til 15.30 på hverdager).  
  
        
  
 

17.12.21: Omikron påvist

Det er nå påvist ett omikrontilfelle i Østre Toten. Kjent smittevei fra utlandet. Den smittede har få nærkontakter, som allerede er i karantene og som vil bli testet. 

I tillegg er det i dag påvist to smittetilfeller til. Disse to var allerede i karantene.  

Det er nå 15 personer i isolasjon i Østre Toten. 

17.12.21: Nye retningslinjer for besøk til Labo, Fjellvoll og boliger i tilrettelagte tjenester

Det er nå økende forekomst av covid-19-smitte både lokalt og nasjonalt. Personer i risikogrupper anbefales å skjerme seg mot smitte. Kommuneoverlegen har derfor utarbeidet nye retningslinjer for besøkende ved Labo, Fjellvoll og boliger i tilrettelagte tjenester.

Retningslinjene er i tråd med gjeldende råd, anbefalinger og pålegg fra nasjonale myndigheter. De gjelder fra lørdag 18. desember og inntil ny informasjon blir gitt.

Klikk her for å lese retningslinjene i pdf-format

16.12.21: Oppfriskingsdose (dose 4) til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar (immunsupprimerte) har tidligere fått tilbud om en 3. dose som en del av grunnvaksinasjonen mot covid-19. Årsaken er at denne gruppen generelt har dårligere respons på vaksinen og samtidig høyere risiko for å bli alvorlig syke.

Helsemyndighetene har nå åpnet for at intervallet mellom 3. dose i grunnvaksineringen og oppfriskningsdosen (dose 4) for denne gruppen kan reduseres helt ned til 3 måneder. Gjeldende anbefalt intervall mellom dose 3 og oppfriskningsdose er på 5 måneder.

Det er imidlertid viktig å være klar over følgende:

En oppfriskningsdose er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt effekt av vaksinedosene i primærvaksinasjonsserien, men som over tid mister deler av beskyttelsen. For å få best mulig effekt av en oppfriskningsdose trenger immunforsvaret tid til å modnes. Lenger intervall mellom dosene kan gi høyere og mer langvarig beskyttelse av oppfriskingsdosen. Dette må vurderes opp mot behovet for raskere beskyttelse ved et kortere intervall.

Personer som skal ha oppfriskingsdose (dose 4) kan møte til drop-in alle vaksinedager, eller bestille time hvis de ønsker. Det er viktig å ha med dokumentasjon til vaksinesenteret som viser at du tilhørere denne gruppen, på samme måte som for dose 3. Les mer om dette på kommunens nettside (et stykke ned på siden)

12.12.21: Dose 3 til gruppene 45-64 år og 18-44 år i risikogrupper

Østre Toten kommune tilbyr nå dose 3 til innbyggere i aldersgruppen 45 til 64 år samt de i gruppen 18 til 44 år som tilhører risikogrupper. Rekkefølgen for vaksineringen vil i hovedsak være den samme som for dose 1.

De første i disse gruppene vil motta en SMS fra kommunen allerede før jul med mulighet for å bestille time etter nyttår. Tilbud om timer sendes ut fortløpende ut fra ledig kapasitet. Du får melding når det er din tur, så det er ikke nødvendig å ta kontakt med oss for å sikre at du får tilbud om vaksinen.

Det skal gå minst 5 måneder mellom dose 2 og dose 3.

Har du spørsmål? Ring oss på 469 28 214.

Se FHIs oversikt over risikogruppene.

 

13.12.21: Status vaksinering uke 49/21

Forrige uke fikk 29 innbyggere dose 1, og omtrent like mange fikk dose 2. Over 570 innbyggere over 65 og helsepersonell fikk en oppfriskingsdose (dose 3).

Det er fortsatt OVER 1 000 UVAKSINERTE innbyggere i kommunen, og nesten 800 ELDRE som IKKE har fått dose 3. Vi oppfordrer sterkt til at alle disse tar vaksinen SÅ FORT SOM MULIG!

Smittesituasjonen i vår regionen de siste ukene viser hvor viktig det er at flest mulig er vaksinerte for å beskytte seg selv og andre mot å bil alvorlig syke. Det er i følge tall fra Folkehelseinstituttet mer enn SJU ganger så stor risiko for å bli lagt inn på sykehus for uvaksinerte.

Siste vaksinedager før jul er 15. og 16. DESEMBER kl 08.30-11 og 12-14.30. Det blir i tillegg åpent for drop-in på ettermiddagen onsdag 15. desember kl 16 til 18.

Det er fortsatt drop-in for dose 1 og dose 2, og for dose 3 for personer med nedsatt immunforsvar. Til oppfriskingsdose (dose 3) må du bestille time. Her vaksinerer vi foreløpig bare innbyggere 65 år eller eldre.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Ring oss på telefon 469 28 214 (kl 08 til 15.30 på hverdager). 

14.12.21: 13 nye smittede siden søndag

Ni av disse er husstandsmedlemmer og var forventet å bli smittet. Fem av de 13 er barn, de øvrige er voksne. Fire barn er tilknyttet situasjonen på Kapp skole der vi mistenker omikronsmitte.

Det er ennå ikke endelig bekreftet at vi har omikronsmitte, men det er svært sannsynlig. Vi venter fortsatt på mange prøvesvar fra de tre klassene, og enkeltelever som vi har testet.

Kommuneoverlegen er veldig glad for nye nasjonale regler, særlig de nye karantenereglene som er tydelige på karantene i husstanden. Det er der det meste av smitten skjer. Det vil gi oss raskere kontroll over smitten, og hindre videre smitte på en veldig god måte.

Et annet veldig viktig budskap fra nasjonale myndigheter er at vi ber uvaksinerte og personer i risikogruppene, det vil si alle over 65 år og yngre med ulike sykdommer, om å skjerme seg og være svært forsiktige.

09.12.21: Følger situasjonen svært nøye

Kommuneledelsen i regionen hadde i ettermiddag et felles møte om koronasituasjonen. Flere av kommunene har nå mange smittede, og flere er smittet med omikronvarianten av viruset. Denne smitten har antakelig forgreininger mellom smittetilfeller i Gjøvik og Toten-kommunene.

Våre smittevernleger er entydige i sine råd om at vi fortsatt skal følge de nasjonale bestemmelsene og lar de få tid til å virke, og dermed ikke innføre lokale forskrifter i denne omgang. Det viktigste hver og en av oss kan gjøre nå er å følge rådene om å holde avstand, bruke munnbind når det ikke lar seg gjøre å holde meteren og unngå for mange nærkontakter.

Vi følger situasjonen nøye og iverksetter nye tiltak dersom situasjonen tilsier det.

Fra kommunedirektører, smittevernleger og ordførere i Gjøvikregionen

11.12.21: Seks nye smittede siden fredag - mulig tilfelle av omikron

To skoleklasser og enkeltelever ved SFO ved Kapp skole har i dag gått i karantene. Årsaken er et sannsynlig tilfelle av omikronvarianten av covid-19-viruset, tilknyttet smitten i Gjøvik. Situasjonen berører også enkeltelever ved andre skoler på grunn av fritidsaktiviteter. Alle involverte er informert, og de berørte skal ta PCR-test søndag 12. og torsdag 16. desember.

De fem øvrige som er meldt smittet i Østre Toten kommune siden fredag er alle voksne. To er husstandsmedlemmer til en tidligere smittet, og var derfor forventet. Én person er smittet i forbindelse med utenlandsreise, og to er smittet her i nærområdet.

Det er nå god grunn til at spesielt voksne tenker seg godt om. Regelen er at hvis du er nærkontakt til en omikronsmittet må du minst sju dager i smittekarantene. Det er ikke noe man ønsker seg til jul. Du må holde to meters avstand for ikke å regnes som nærkontakt. Kravet til karantene gjelder uavhengig av din vaksinasjonsstatus og om du tidligere har gjennomgått covid-19-infeksjon.

Bruk munnbind, hold god avstand, og vurder nøye hva du deltar på!

12.12.21: Midlertidig stans i utdeling av hurtigtester

Etter omfattende testing de siste ukene har Østre Toten kommune nå få hurtigtester på lager. De gjenværende testene må beholdes som beredskap til smitteutbrudd i skoler, helseinstitusjoner eller blant helsepersonell.

Utdeling av hurtigtester stanses derfor midlertidig fra mandag 13. desember.

Hurtigtester vil fortsatt bli delt ut til personer som har avtalt dette med smittesporingsteamet. Utdelingen vil skje ved teststasjonen på Skreia.

Innbyggerne oppfordres ellers til å kjøpe hurtigtester på apoteket eller teste seg på teststasjonen. PCR-test på teststasjonen er fremdeles tilgjengelig og gratis for de som trenger det.

Mangelen på hurtigtester gjelder hele landet. Helsedirektoratet arbeider med å skaffe flere hurtigtester til nasjonal fordeling, og vi håper å motta flere om kort tid.

Utdeling av hurtigtester vil fortsette med en gang vi har et lager som gjør dette forsvarlig.

 

07.12.21: Åtte nye smittede

Siden søndag formiddag er det meldt om åtte nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. Av disse er tre barn og én ungdom knyttet til smitte ved skoler. Fire er pensjonister som har blitt smittet når de har deltatt i sosiale aktiviteter.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas minner om at også fullvaksinerte eldre blir smittet nå. Disse er særlig utsatte for å bli alvorlig syke. Det er viktig at alle nå beskytter seg selv mot å bli utsatt for smitte.

Nasjonale erfaringstall viser at en oppfriskingsdose av koronavaksinen vesentlig reduserer sannsynligheten for alvorlig sykdom blant eldre. Det er derfor viktig at alle i denne gruppen tar dose 3 snarest mulig. De kan enkelt bestille time til vaksinering ved å ringe kommunen på telefon 469 28 214.

Tirsdag formiddag er det 26 smittede personer i isolasjon i Østre Toten.

08.12.21: Nye nasjonale smitteverntiltak fra 9. desember

Regjeringen la i går fram nye smitteverntiltak som gjelder fra midnatt natt til 9. desember. Hensikten er å begrense smittespredningen av korona for å unngå overbelastning i helsetjenesten og på sykehusene.

De nye tiltakene innebærer at vi må begrense vår omgang med andre, bruke munnbind og holde avstand, men vi kan fortsatt tilbringe julen sammen med våre nærmeste, og våre barn og unge kan fortsatt ha en ganske normal hverdag med skole, barnehage og fritidsaktiviteter

Her er en oppsummering av de viktigste rådene og reglene:

 • Hold 1 meters avstand
 • Påbud om munnbind der du ikke kan holde 1 meters avstand
 • Redusér antall nærkontakter
 • Økt bruk av hjemmekontor der det er mulig
 • Skjenkestopp ved midnatt, og bordservering av alkohol
 • Begrenset antall personer på offentlige og private arrangement

Husk også:

 • Test deg og hold deg hjemme hvis du er syk
 • Ta vaksinen - både dose 1, dose 2 og dose 3 når du får tilbudet

Mer informasjon

09.12.21: Åtte nye smittede siden tirsdag

Siden tirsdag er det åtte nye covid-19-smittede i Østre Toten. Det er fire barn og fire voksne. 

Fire av de åtte er husstandsmedlemmer til tidligere smittede, og er således forventet å bli smittet. 

Fra i dag gjelder nye nasjonale regler, og kommuneoverlegen anmoder alle om å følge disse. 

05.12.21: Tolv nye smittede på tre dager

Fra torsdag til lørdag er det meldt om tolv nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. Alle de smittede er voksne, og bare én av dem er uvaksinert.

De er nå smitte over alt i samfunnet, og risikoen for å bli smittet er stor. Hver enkelt må selv ta ansvar for å unngå å bli smittet. Kommuneoverlege Rebecca Setsaas understreker at dette betyr at alle nå må tenke over hva de gjør, og følge disse reglene:

 • Si ja til vaksine
 • Hold deg hjemme og test deg hvis du er syk
 • Hold avstand til andre, minst 1 meter der det er mulig
 • Bruk munnbind i det offentlige rom
 • Unngå håndhilsing og klemming
 • Voksne må redusere antall nærkontakter noe, både for å unngå å bli smittet selv, og for å unngå å smitte mange andre hvis man blir smittet

Søndag formiddag er det 26 smittede personer i isolasjon i Østre Toten.

09.12.21: Viktig å vite om karantenereglene - 1 meters avstand er ikke alltid nok!

På grunn av den økende smittesituasjonen er det også innført strengere regler for smittekarantene. Det er viktig at både innbyggere og arbeidsgivere tar dette med i betraktningen når de vurderer om de skal delta på sosiale arrangementer, bruken av hjemmekontor og annet som påvirker hvor mange personer hver enkelt omgås.

Hvis det er mistanke om virusvarianten omikron hos en smittet person, har ALLE nærkontakter plikt til å gjennomføre 10 DAGERS karantene. Nærkontakter omfatter i slike tilfeller BÅDE personer den smittede bor sammen med og tilsvarende nære, OG personer som har oppholdt seg nærmere den smittede enn 2 meter i et kvarter eller lenger de siste to døgn før den smittede fikk symptomer.

En avstand på 1 meter er da altså IKKE nok til at du unngår karantene hvis du har vært i nærheten av den smittede mer enn en kort stund.

Alle nærkontakter må teste seg snarest mulig + på dag sju etter nærkontakt. Hvis denne siste testen er negativ, kan man avslutte karantene. Karantenen kan også avsluttes hvis det viser seg at den smittede ikke har omikronvarianten.

Det er allerede bekreftet omikronsmitte på Gjøvik, og vi kan raskt komme i den situasjonen at det er disse reglene vi må forholde oss til også i Østre Toten.

For deltavarianten av koronaviruset må husstandsmedlemmer og tilsvarende nære være i smittekarantene bare fram til man har fått en negativ PCR-test. Vaksinerte personer må i tillegg teste seg én gang til etter noen dager, mens ikke-vaksinerte må teste seg flere ganger den påfølgende uka. Ved deltavarianten er det ikke ikke plikt til smittekarantene for øvrige nærkontakter; bare de nærmeste.

Barn og unge under 18 år er uansett virusvariant unntatt karanteneplikt, men det anbefales at de følger det samme karantene- og testregimet som gjelder for voksne.

Det er egne regler for innreisekarantene rettet mot omikronvarianten, som gjelder hvis man kommer fra nærmere spesifiserte land.

Det kan på kort varsel komme endringer i karantenereglene.

Mer informasjon om hvilke regler som gjelder for smittekarantene nå, finner du på helsenorge.no:

03.12.21: Nye nasjonale råd for smittevern

Det har den siste tiden vært en kraftig økning av koronasmitte. Det ble i dag innført nye nasjonale råd og regler for å forsinke spredning av den nye omikron-varianten av viruset. Dette er de viktigste rådene som gjelder nå:

 • Hold deg hjemme vis du er syk, og test deg!
 • Hold avstand til andre, gjerne 1 meter.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Bruk munnbind på kollektivtransport, på butikker og kjøpesentre, i drosje, i kontakt med helse- og omsorgstjenester, eller andre steder der du ikke kan holde god avstand.
 • Vurder å redusere antall nærkontakter (gjelder voksne)
 • Og sist, men ikke minst: Ta vaksinen snarest mulig!

Arbeidsplasser anbefales økt bruk av hjemmekontor der dette ikke går utover viktige og nødvendige tjenester.

I Oslo samt deler av Viken og Innlandet er det i dag innført egen forskrift med strengere tiltak enn de nasjonale. Husk at hvis du reiser til en av kommunene som omfattes av forskriften, SKAL du følge de reglene som gjelder i besøkskommunen.

Kriseledelsen i kommunen følger situasjonen fra time til time. Det kan komme endringer også her i Østre Toten på kort varsel.

Les mer om de nye nasjonale reglene og rådene på regjeringen side.

30.11.21: Sju nye smittede

Det er siden helgen bekreftet sju nye tilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune.

Fem av de smittede er husstandsmedlemmer eller andre nære kontakter til tidligere covid-19-positive, og kunne forventes å bli smittet. Ytterligere én av de smittede har kjent smittevei. Smittesporing pågår fortsatt for det siste smittetilfellet.

Det er tirsdag ettermiddag 15 smittede personer i isolasjon i kommunen.

01.12.21: 10 nye smittede siste døgn 

Tre av disse har tilknytning til skolene i kommunen, og de tre elevene er alle blitt smittet utenfor skolen. Sju er voksne. Smitten skjer nå blant godt voksne innbyggere som er fullvaksinerte, og som deltar på sosiale sammenkomster. 

Kommuneoverlegen anmoder nå om bruk av munnbind i det offentlige rom, som er anbefalt av nasjonale myndigheter. Alle bør tenke seg om en gang ekstra i forhold til hva man deltar på nå. Det er mye smitte i vår region, og risikoen for å bli smittet har aldri vært så høy tidligere i pandemien som den er nå. 

Alle bør også kutte ned på antall nærkontakter, og ta vaksinen så fort det er deres tur. 

24.11.21: Tolv nye smittetilfeller siden søndag

Siden søndag 21. november er det bekreftet tolv nye tilfeller med covid-19 i Østre Toten kommune. Vi har i tillegg fått melding om fire positive hjemmetester. Disse er enda ikke verifisert med PCR-test. Svarene ventes i løpet av morgendagen.

Ett av smittetilfellene berører første trinn ved Lena-Valle videregående skole. Det er også smittetilfeller i 2. og 6. trinn ved Kolbu skole samt i Kolbu barnehage.

Vi ser at når barna blir smittet, smittes fort hele husstanden – også de som er fullvaksinerte.

Smittevernoverlegen oppfordrer fortsatt sterkt til at man holder seg hjemme hvis man blir syk , og tar en covid-19-test. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne begrense smitten i kommunen vår.

Onsdag kveld har vi 19 smittede i isolasjon og fem nærkontakter i karantene i Østre Toten.

03.12.21: Status vaksinering uke 48/21

Denne uka har 27 innbyggere fått dose 1 og 144 har fått dose 2 av koronavaksinen - i hovedsak 16.- og 17-åringer. Over 570 innbyggere over 65 år har fått en oppfriskingsdose (dose 3).

Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til ta vaksinen snarest mulig for å beskytte seg selv og andre mot alvorlig sykdom, og for å redusere videre smitte. Smittesituasjonen i Østre Toten kommune de siste ukene viser hvor viktig det er at flest mulig er vaksinerte.

Personer 65 år eller eldre som ikke har bestilt time, bør ta kontakt med kommunen for å bestille time til dose 3 så fort som mulig, slik at alle får tatt denne vaksinedosen før jul

Neste vaksinedager er 8. og 9. desember kl 08.30-11 og 12-14.30. Det blir i tillegg åpent for drop-in på ettermiddagen onsdag 8. desember kl 16-18.

Det er fortsatt drop-in for dose 1 og dose 2, og for dose 3 for personer med nedsatt immunforsvar. Til oppfriskingsdose må du bestille time.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Ring oss på telefon 469 28 214 (kl 08.30 til 15.30 på hverdager).  
  
    
  
 

26.11.21: Tolv nye smittetilfeller på to dager

Torsdag og fredag er det bekreftet tolv nye tilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. Ti av de smittede er husstandsmedlemmer til tidligere covid-19-positive, og kunne forventes å bli smittet. Ytterligere én av de smittede har kjent smittevei, mens smittesporing fortsatt pågår for den siste.

Ett av smittetilfellene berører Raufoss videregående skole. Det er også et smittetilfelle i 5. trinn ved Kolbu skole.

Fungerende smittevernoverlege Bodil Hagen Sægrov oppfordrer fortsatt sterkt til at alle holder seg hjemme hvis de blir syke, og tar en covid-19-test. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne begrense smitten i kommunen. I tillegg er det veldig viktig at alle innbyggere vaksinerer seg med de første to dosene, og at alle over 65 snarest mulig tar dose 3.

Det er fredag kveld 20 smittede personer i isolasjon i Østre Toten.

19.11.21: Status vaksinering uke 46/21

Denne uka har 56 innbyggere fått dose 1 og 41 har fått dose 2 av koronavaksinen. Over 650 innbyggere over 65 år har fått en oppfriskingsdose (dose 3).

Det er veldig bra at stadig flere velger å ta vaksinen og også følger opp dette med påfyll når de får tilbudet. Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til ta vaksinen snarest mulig for å beskytte seg selv og andre mot alvorlig sykdom, og for å redusere videre smitte. Smittesituasjonen i Østre Toten kommune de siste ukene viser hvor viktig det er at flest mulig er vaksinerte.

Neste mulighet for vaksinering er 24. og 25. november kl 08.30-11 og 12-14.30. Det er fortsatt drop-in for dose 1 og dose 2, og for dose 3 for personer med nedsatt immunforsvar. Til oppfriskingsdose  må du bestille time.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).

   

20.11.21: Ni nye smittetilfeller

Det er fra torsdag morgen til i dag meldt om ni nye smittetilfeller med covid-19 i Østre Toten kommune. De fleste er knyttet til smittesituasjoner i skoler og barnehager; direkte eller som husstandsmedlemmer til tidligere smittede. To av de nye har ukjent smittevei, og én har fått smitten fra en storby utenom Vestoppland. Én ny skoleklasse er rammet. De som er berørt av dette er informert.

Lørdag kveld er det 18 aktivt smittede i isolasjon i Østre Toten. Av disse er åtte barn og ti voksne. Teststasjonen på Skreia holder oppe i morgen for kartlegging rundt de nye smittede. Dette gjelder bare de som har fått spesielt beskjed om at de skal teste seg på søndag.

Det er fortsatt relativt høy smitte i kommunen, med gjennomsnittlig tre nye tilfeller hver dag denne uka. Vi minner om at det stadig er viktig at alle følger smittevernrådene: Hold god avstand og ha god håndhygiene. Ikke gå på jobb eller skole ved tegn til luftveisinfeksjon, men test deg og hold deg hjemme til du blir bedre.

 

13.11.21: Ni nye smittede

I løpet av i går kveld og i dag har det blitt meldt om ytterligere ni smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. Fire av disse er voksne – en av dem er husstandsmedlem til en tidligere smittet, mens de tre andre har ukjent smittevei. I tillegg er det fem barn tilknyttet smittesituasjoner i ulike skoler.

Det er nå svært krevende dager med en sterk økning i antall smittede personer i kommunen. Mange av dem har ukjent smittevei. Lørdag kveld er det 23 aktivt smittede i Østre Toten.

- Jeg råder alle innbyggere til å holde avstand der det er mulig, helst én meter i det offentlige rom, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas. Hun oppfordrer alle til å prøve å redusere antall nærkontakter de treffer i løpet av ei uke, og minner spesielt om at du alltid skal teste deg hvis du blir syk med forkjølelsessymptomer.

11.11.21: Informasjon til foreldre og ansatte i barnehager og grunnskoler

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas minner foreldre og ansatte om at INGEN skal møte opp i barnehagen eller på skolen når de er syke. De som har nyoppståtte luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme, og snarest mulig teste seg enten ved teststasjonen på Skreia eller med selvtest. Dette gjelder både barn, ungdom og voksne.

Det er veldig viktig at alle følger disse retningslinjene, både for å unngå mer spredning av korona, men også for å hindre spredning av RS-viruset som også sprer seg i vårt distrikt nå. Hvis mange lar være å følge reglene kan det bli behov for å iverksette strengere smitteverntiltak i kommunen.

11.12.21: Tre nye smittede

Det er i dag meldt om tre nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. De tre er en mann med ukjent smittevei, en kvinne som er husstandsmedlem til en tidligere smittet, og et barn tilknyttet smittesituasjonen ved en av skolene.

237 personer ble testet på Skreia teststasjon i dag. Det er nå 16 personer med aktiv smitte i kommunen.

17.11.2021: Ti nye smittetilfeller

Det er så langt denne uka meldt om ti nye smittetilfeller med covid-19 i Østre Toten kommune. Av de smittede er det to barn og åtte voksne. Alle er knyttet til smittesituasjoner i skoler og barnehager, direkte eller som husstandsmedlemmer til tidligere smittede.

Onsdag kveld er det 17 aktivt smittede i Østre Toten kommune. 292 personer er testet ved teststasjonen på Skreia denne uka. Kommunen er fortsatt i en krevende situasjon med høy smitte.

Vi minner om at det fortsatt er de samme rådene som gjelder: Hold avstand, og ha god håndhygiene. Ikke gå på jobb eller skole ved tegn til luftveisinfeksjon, men test deg og hold deg hjemme til du blir bedre.

06.11.21: Fem nye smittede i Østre Toten siden statusrapport på torsdag 

Fire av disse har deltatt i felles familiesammenkomst, og er således ikke uventet at blir smittet. Den femte personen har kjent smittevei fra annen kommune og har milde symptomer. 

En av disse fem personene er tilknyttet Kolbu barneskole. Dette medfører at vi i dag vil teste cirka 70 barn og ansatte fra skolen på Skreia teststasjon. Foresatte og ansatte har fått beskjed. 

- Befolkningen vår må nå fortsette med å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og ta test. Vi ser også at det nærmest utelukkende er fullvaksinerte som nå blir smittet, og det bekymrer oss, sier kommuneoverlege Rebecca Setsaas. 

05.01.21: Status vaksinering uke 44/2021

Denne uka har rundt 60 innbyggere fått dose 1 eller 2 av koronavaksinen. Grafikken som viser andel vaksinerte forandrer seg derfor lite fra uke til uke. Nesten 10 prosent av innbyggerne våre over 16 år er enda ikke vaksinerte, og vi oppfordrer fortsatt alle til ta vaksinen snarest mulig for å beskytte seg selv og andre mot alvorlig sykdom.

Vi holder nå i hovedsak på med vaksinering av dose 3 (oppfriskingsdose) til innbyggere fra 65 år og oppover, men statistikk over disse er ikke tilgjengelig enda.

Neste uke (uke 45) er det ikke vaksinering. Neste mulighet for vaksinering er 17. og 18. november kl 08.30-11 og 12-14.30. Det er fortsatt drop-in for dose 1 og dose 2, og for dose 3 for personer med nedsatt immunforsvar.

Har du spørsmål om vaksinering eller timebestilling? Trenger du tilrettelegging for å få satt dose 1? Send en e-post til korona@ototen.no eller ring oss på telefon 469 28 214 (kl 9-15 på hverdager).  

11.11.21: Fem nye smittede

Det ble i går meldt om fem nye smittetilfeller av covid-19 i Østre Toten kommune. Av de smittede er tre tilknyttet ulike smittesituasjoner i skolene, og to er fullvaksinerte menn med ukjent smittevei.

Den siste uken er 21 innbyggere smittet. Vi forventer ytterligere smitte de neste dagene. Det vil også i dag, torsdag, foregå utstrakt testing. Totalt er hele 569 personer testet ved teststasjonen på Skreia siden lørdag.

Kommuneoverlege Rebecca Setsaas minner om de to enkle hovedreglene som gjelder nå: Vaksinér deg, og ta en koronatest og hold deg hjemme når du har nyoppståtte forkjølelsessymptomer.

28.10.21: To nye smittede – enda enklere å få tatt test

To personer er meldt smittet med covid-19 i Østre Toten den siste uken. Begge har milde symptomer, og har kjent smittevei fra andre kommuner. Kun én person til er i karantene. Smittesituasjonen på Kolbu legesenter er over, og de tre smittede derfra er ute av isolasjon.

Forrige uke ble det testet 164 personer ved teststasjonen på Skreia. For å gjøre det enda enklere å bestille koronatest kan dette nå gjøres elektronisk. Vi deler også ut selvtester til alle med luftveissymptomer. Det skal være lett å ta en test, og vi håper alle er flinke fremover til å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer, slik at vi ikke får skjult smitte hos oss. Les mer om testing på kommunens hjemmesider.

04.11.21: Covid-19-status i kommunen

Fire personer er meldt smittet med covid-19 i Østre Toten den siste uken. En er allerede avisolert, slik at vi har tre aktivt smittede i dag.

Alle har milde symptomer, og har kjent smittevei. Fire personer til er i karantene. Forrige uke ble det testet 145 personer ved teststasjonen på Skreia, og det ble utlevert mange selvtester i tillegg.

Vi er bekymret for den økende smitten i Norge. Sykehusene, legevakta og fastlegekontorene, også her i regionen, har stor pågang av personer med ulike luftveissykdommer nå. Vi ber derfor alle innbyggerne våre om å ta vaksine dere blir tilbudt, og at dere må holde dere hjemme ved luftveissymptomer og ta en test. Selv om testen er negativ på korona, så husk at dere heller ikke skal smitte andre med den luftveissykdommen dere har. Hold dere hjemme, og ring fastlegekontoret eller legevakt ved forverring for råd.

10.11.21: Fire nye smittetilfeller - tiltak i helse- og omsorgstjenestene

Siden mandag kveld er enda fire personer meldt smittet med covid-19 i Østre Toten kommune. Alle tilfellene har tilknytning til skolene.

Smittetilfellene berører en 10. klasse på Lena ungdomsskole,  7. trinn ved Kapp skole og 7. trinn ved Kolbu skole. I tillegg er enda en klasse ved Lena-Valle videregående tatt ut i hjemmeskole og må testes. Dette gjelder nå fire klasser ved skolen.

Vi mangler fortsatt svar på mange av testene som ble tatt mandag. Videre tiltak blir bestemt når disse foreligger. Tirsdag ble det testet 91 personer på Skreia, og mange skal også testes onsdag. Onsdag morgen er det registrert 13 personer med aktiv smitte i kommunen.

Det er nå økende covid-19-smitte både lokalt og nasjonalt, stadig flere tilfeller av vanlige luftveissykdommer, og økt press på helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten. Kommuneoverlege Rebecca Setsaas innførte derfor tirsdag nye smitteverntiltak med øyeblikkelig virkning. I kommunale tjenester skal ansatte nå bruke munnbind i all kontakt med pasient/bruker, når det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand. Ansatte i alle helse- og omsorgstjenestene skal også bruke munnbind i all kontakt med kollegaer nærmere enn 1 meter, og vurdere økt bruk av digitale møter. Disse tiltakene gjelder uavhengig av om ansatte og pasient/bruker er vaksinerte eller ikke.

For å beskytte våre mest sårbare innbyggere oppfordrer kommunen spesielt til at ingen besøker Labo eller Fjellvoll hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon eller mage-/tarminfeksjoner.

Situasjonen følges nøye, og flere tiltak kan bli iverksatt på kort varsel.