Østre Toten kommune

Aktuelle saker

5.12.23: Endret forskrift

Helse-og omsorgsdepartementet vedtok 20. november en endring i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, som fjerner covid-19 fra denne sykdomslisten. 
Endringen kommer som følge av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Endringen betyr at covid-19-forskriften oppheves, og retten til gratis selvtester faller bort. 
Kommuner vil ikke lenger få gratis selvtester til utdeling til innbyggere. 
Østre Toten kommune har et lager med selvtester som går ut i midten av januar, som vi ønsker å gi ut til innbyggere i kommunen. 
Gratis selvtester kan hentes på biblioteket på rådhuset, Esso Lena, Esso Skreia og på Labo.

16.09.23: Anbefaling om ny oppfriskingsdose av koronavaksinen

Det har nå kommet en ny oppdatering av koronavaksinen, som inneholder antistoffer mot  flere omikronvarianter av covid-19.

Disse gruppene anbefales av Folkehelseinstituttet å ta en ny oppfriskingsdose høsten 2023:

 • Alle i aldersgruppen 65 år og eldre samt sykehjemsbeboere
 • Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Personer i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Personer i aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
 • Gravide

Det er også et tilbud, men ikke en anbefaling, til andre personer om å ta ny oppfriskningsdose på grunn av reise, studieopphold, familiære årsaker eller andre forhold.

Det er ingen anbefaling om ny oppfriskningsdose for helsepersonell.

Du kan få vaksine hver torsdag i Vågevegen 44 på Lena (ved Lepro). Vi tilbyr kun vaksinering etter avtale, ikke drop-in. Bestill time digitalt eller ring 469 28 214 mandag, onsdag eller fredag kl 13-15.

 

16.09.23: Nye åpningstider på koronatelefonen

Koronatelefonen vil fra 18. september være åpen mandager, onsdager og fredager mellom kl 13 og 15.

07.06.23: Ikke mulig å få koronasertifikat etter 30. juni

Fra 1. juli vil det du ikke lenger kunne få koronasertifikat. EUs bestemmelser om koronasertifikat går ut 30. juni, og det er da ikke lenger lovhjemmel for å utstede koronasertifikat i Norge.

Ingen land i EU krever koronasertifikat for innreise, De fleste landene som krever dokumentasjon for vaksinasjon mot covid-19, ønsker som regel dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser, og ikke bare den siste, som vises i koronasertifikatet. Denne informasjonen kan du finne på helsenorge.

Les mer her om hvor du finner informasjon om at du er vaksinert.

20.3.23: Ny oppfriskingsdose anbefales til alle over 75 år samt sykehjemsbeboere

Helsemyndighetene anbefaler nå at personer i aldersgruppen 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere tar en ny oppfriskingsdose av covid 19-vaksinen. Dette bør skje i løpet av april. For de fleste vil dette være dose 5 av koronavaksinen.

En ny dose er særlig aktuell for de som ikke har hatt korona, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

Bakgrunnen for anbefalingen er at det sannsynligvis kommer en ny smittebølge i løpet av de nærmeste månedene, og at de fleste i gruppen som anbefales ny dose ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Denne gruppen er dessuten mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten av vaksinen avtar noe over tid.

Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige vaksinedose. Minste intervall er 3 måneder.

Her finner du informasjon om vaksinedager framover.

Det er fortsatt gratis å ta koronavaksinen. 

9.1.23: Behandling av korona med tabletter

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får 
behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli 
alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

 • De som har alvorlig immunsvikt.
 • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine de siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
 • Alle som er over 80 år.

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager.

Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.

Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.

Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

 • Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
 • Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.
 • Du er over 80 år.
 • Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine.

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner du på Helsenorge.

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.

22.12.22: Personer med høy risiko for alvorlig sykdom bør teste seg ved luftveissymptomer for å få rask behandling mot korona

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 får tilbud om behandling med Paxlovid. Behandling med dette legemiddelet kan dempe
sykdomsutvikling hos denne gruppen, og bør starte så tidlig som mulig etter at man blir syk.

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom bør derfor ta hurtigtest HVER DAG I INNTIL FIRE DAGER hvis de får luftveissymptomer.

Hvis du får positivt resultat på testen eller blir sykere, bør du oppsøke lege raskt. For mer informasjon om behandling med Paxlovid, se helsenorge.no.

Du får utdelt gratis hurtigtester på Lena og Skreia, se mer informasjon om steder og åpningstider her.

23.11.22: Tilbud om ny oppfriskingsdose til alle mellom 18 og 64 år

Alle innbyggere mellom 18 og 64 år kan nå få 2. oppfriskingsdose av koronavaksinen (dette tilsvarer dose 4 for de fleste). Oppfriskingsdosen er mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn for de yngste.

Det er ikke en generell anbefaling fra helsemyndighetene at personer mellom 18 og 64 år uten økt sykdomsrisiko skal ta ny oppfriskingsdose. De fleste av disse er godt beskyttet gjennom tidligere vaksiner. Mange har i tillegg nylig hatt korona. Nytten av vaksinen vil derfor være begrenset for flertallet i denne gruppen.

Det kan imidlertid være gode grunner til at noen ønsker ny oppfriskingsdose, for eksempel reiser, mindre fare for plagsomme symptomer hvis man blir smittet, eller generell uro for sykdommen. Den enkelte må selv vurdere nytten av vaksinen opp mot risikoen for milde eller mer alvorlige bivirkninger, som kan oppstå ved alle vaksiner.

Vaksinestasjonen på Lena er åpen hver torsdag til og med 8. desember kl 08.30-11, 12-14.30 og 16-18. Du kan komme på drop-in, bestille time via Helseboka eller ved å ringe 469 28 214. 

10.11.22: Flere over 65 bør ta 2. oppfriskingsdose. Vaksinestasjonen åpen hver torsdag til og med 8.12.

Er du 65 år eller eldre, og har ikke tatt 2. oppfriskingsdose av koronavaksinen? Da anbefaler vi at du tar den nå.

Hvis du har alvorlig nedsatt immunforsvar eller er under 65 år med underliggende sykdommer, bør du også ta denne oppfriskingsdosen. Det er fortsatt mye koronasmitte i omløp.

Du kan få vaksinen i Silogata 24 på Lena HVER TORSDAG kl 08.30-11, 12-14.30 og 16-18.

Torsdag 8. desember er siste mulighet for å få koronavaksine i 2022.

Ikke avklart hvor vaksinering vil foregå i 2023

Fra nyttår vil vaksinestasjonen og testsenteret på Lena bli nedlagt. Det vil være mulig å få koronavaksine også i 2023, men det er foreløpig ikke avklart hvor og når. Vi vurderer blant annet felles vaksinestasjon for flere kommuner. Mer informasjon kommer når dette er avklart.

13.09.22: Flere grupper anbefales å ta oppfriskingsdose

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at følgende grupper tar oppfriskingsdose av koronavaksinen:

 • Personer mellom 18 og 64 år med underliggende risiko for å bli alvorlig syke 
 • Ungdom mellom 12 og 17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Anbefalingen gjelder dose 4 for personer over 18 år og dose 3 for de under 18. For personer med alvorlig nedsatt immunforsvar kan dette være dose 5 eller 4.

Under ser du hvilke sykdommer/helsetilstander som gjør at du kan få (ny) oppfriskingsdose. Vær obs på at listen er forskjellig for de over og under 18 år.

Personer 18-64 år med disse sykdommene/helsetilstandene kan få 2. oppfriskingsdose:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt 
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner. 

Ungdom 12-17 år med disse sykdommene/helsetilstandene kan få 1. oppfriskingsdose:

 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Når kan du få oppfriskingsdosen?

Det skal ha gått minst 4 måneder fra forrige vaksine til oppfriskingsdosen.

Personer som har hatt korona, kan få oppfriskingsdose når det har gått minst 3 uker siden de ble friske igjen. Det anbefales imidlertid at du venter 3 til 4 måneder for å få best mulig effekt av vaksinen, siden du vanligvis er godt beskyttet den første tiden etter at du har vært syk.

Vi vaksinerer hver torsdag i september og oktober. Du kan møte på drop-in kl 08.30-11, 12-14.30 og 16-18, eller bestille time ved å ringe 469 28 214 alle hverdager kl 08.30-11 og 12-14.30.

Nødvendig dokumentasjon for å få vaksinen

Hvis du tidligere har fått dokumentasjon fra spesialist eller fastlege på at du har en sykdom eller tilstand som er nevnt under, kan du bruke dette om igjen. Dokumentasjonen kan være brev fra spesialist/fastlege, epikrise (journalopplysninger fra legen), resept/medisinforpakning med ditt navn på, eller annet som viser at du tilhører en av risikogruppene. Hvis du ikke har dette fra før må du skaffe slik dokumentasjon før du kan få vaksinen.

Hvis du er gravid, tar du med dokumentasjon på dette (hvis det ikke er helt innlysende). 

Ta med dokumentasjonen når du møter til vaksinering.

13.09.22: Fortsatt gratis utdeling av hurtigtester

Selv om det ikke lenger er noe krav, er det likevel en del som ønsker eller trenger å teste seg for korona. Vi minner om at kommunen fortsatt deler ut gratis hurtigtester til alle innbyggere som trenger det.

Hvis du tester positivt for korona, trenger du ikke å registrere dette noe sted. Hvis du føler deg syk bør du holde deg hjemme til du er bedre. Hvis du tester positivt bør du spesielt unngå nærkontakt med personer som er i risikogruppen (eldre eller personer med alvorlig underliggende sykdommer) fram til du er frisk igjen.

Her får du utdelt gratis hurtigtester

Teststasjonen i Silogata på Lena 

 • Mandag til fredag kl 08.30-15
 • NB! Ring på ringeklokka ved inngang PÅ BAKSIDEN av bygget (ut mot den gamle stasjonen/parken)

Biblioteket i rådhuset på Lena

 • Mandag til torsdag kl 10-19
 • Fredag kl 10-16
 • Lørdag kl 11-14

Esso Skreia

 • Mandag til fredag 06-21
 • Lørdag kl 08-21
 • Søndag kl 09-21

Esso Lena

 • Mandag til fredag 07-21
 • Lørdag kl 08-21
 • Søndag kl 10-21

 

05.09.22: Oppdaterte versjoner av Pfizer- og Moderna-vaksinene

Det er nå utviklet oppdaterte versjoner av Pfizer- og Moderna-vaksinene. Disse inneholder antistoffer mot omikronvarianten av koronaviruset, i tillegg til antistoffer mot det opprinnelige viruset (Wuhan) som vaksinene har hatt fram til nå.

Kan gi bedre beskyttelse mot omikron

En oppfriskingsdose med oppdatert vaksine gir sannsynligvis bedre beskyttelse mot å bli smittet av omikron-varianten av koronaviruset, og minst like god beskyttelse mot det opprinnelige koronaviruset. Beskyttelse mot alvorlig sykdom antas å være like god for både opprinnelig og oppdatert variant av vaksinene.

Personer som nylig har fått oppfriskingsdose, trenger ikke ny dose med oppdatert vaksine. De har allerede fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom.

Utsett vaksinetimen hvis du vil ha oppdatert vaksine

Kommunen forventer å motta den oppdaterte vaksinen fra Pfizer (Comirnaty) i uke 37. Innbyggere som har bestilt time til oppfriskingsdose 8. september kan flytte timen til en senere dato, hvis de ønsker å vente til de kan få den oppdaterte vaksinen. I tilfelle leveringen av vaksinen blir forsinket, anbefaler vi at timen flyttes til uke 39. Det er foreløpig usikkert når vi vil motta oppdatert versjon av Moderna (Spikevax).

De nye vaksinevariantene vil bare bli benyttet til oppfriskingsdoser, ikke til grunnvaksinering (dose 1 og 2).

27.08.22: Teststasjonen flyttes til Lena - stengt i tre dager

På grunn av flyttingen vil teststasjonen være stengt tirsdag 30. august, onsdag 31. august og torsdag 1. september. Det kan også bli noe redusert kapasitet på koronatelefonen disse dagene. Dagen før flyttingen begynner, mandag 29. august, blir det testing på Skreia som vanlig. Fra fredag 2. september foregår testingen på Lena.

Åpningstider etter flytting

Etter flyttingen vil teststasjonen være åpen alle hverdager unntatt torsdager. Adressen er Silogata 24 på Lena, med samme inngang som til vaksinesenteret.

Time til testing må fortsatt bestilles på forhånd, enten via kommunens nettside eller ved å ringe koronatelefonen 469 28 214.

Fra 2. september vil åpningstidene for koronatelefonen være mandag til fredag kl 08.30 til 11 og 12 til 14.30.

Hurtigtester

Innbyggere kan fortsatt hente hurtigtester på Esso-stasjonen på Skreia lørdag og søndag. På Lena kan du hente hurtigtester på biblioteket i deres åpningstider, og på Esso-stasjonen lørdag og søndag. Se kommunens nettside for mer informasjon om åpningstider på hvert sted.

Bedre utnyttelse av ressursene

Teststasjonen for korona har vært lokalisert i midlertidige lokaler ved Skreia legesenter siden testingen startet for over to år siden. Det er nå langt færre som tester seg for korona enn det har vært tidligere, men kommunen er fortsatt pålagt å ha beredskap for å kunne teste en viss andel av befolkningen på kort varsel. Samlokalisering av teststasjonen og vaksinesenteret gjør at kommunen kan utnytte ressursene bedre samtidig som beredskapen opprettholdes.

17.08.22: Dose 4 til alle over 65 år

Alle som er 65 år eller eldre anbefales nå å ta 2. oppfriskingsdose (dose 4) av koronavaksinen. Årsaken er at de har økt risiko for alvorlig forløp ved smitte med koronavirus. 

For de fleste vil dette være dose 4, mens det for personer med alvorlig svekket immunforsvar kan være den femte dosen. 

Det må gå minst 4 måneder mellom dose 3 og dose 4. Dose 4 anbefales også for de som har hatt korona etter at de fikk dose 3. Det bør gå minst 3 uker fra du ble frisk av korona til du tar oppfriskningsdosen, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

Vi vaksinerer alle torsdager i august og september.

NB! Det er nå bare vaksinering med timebestilling; ikke drop-in. Alle over 65 år vil få tilsendt en SMS med lenke til timebestilling i løpet av de nærmeste ukene. Time kan også bestilles på telefon 469 28 214 hverdager mellom kl 08.30 og 15.30. 

30.06.22: Anbefaler dose 4 til innbyggere over 75 år

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle innbyggere som er 75 år eller eldre tar en 2. oppfriskingsdose av koronavaksinen. Årsaken er at eldre har størst risiko for alvorlig forløp ved smitte med koronavirus.

For de fleste vil dette være dose 4, mens det for personer med alvorlig svekket immunforsvar kan være den femte dosen. Innbyggere over 80 år har allerede hatt tilbud om dose 4 en stund, men relativt få har benyttet seg av dette. Dette er altså nå endret til å være en anbefaling.

Dose 4 anbefales nå også for de som har hatt korona etter at de fikk dose 3. Det bør gå minst 3 uker fra du ble frisk av korona til dun tar oppfriskningsdosen, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Det må gå minst 4 måneder mellom dose 3 og dose 4.

Vi setter opp to ekstra vaksinedager i sommer slik at alle over 75 som ønsker det kan ta vaksinen så snart som mulig:

 • Torsdag 14. juli kl 08.30-15
 • Torsdag 28. juli kl 10.30-15

NB! Disse dagene blir det timebestilling. Alle over 75 vil få tilsendt en SMS med lenke til timebestilling, og kan også bestille på telefon 469 28 214 . Det blir  åpent for drop-in disse dagene for alle over 12 år bare hvis vi har ledig kapasitet.

Myndighetene har også varslet at innbyggere over 65 år samt de mellom 18 og 64 med underliggende sykdommer sannsynligvis vil få tilbud om dose 4 fra 1. september.

17.06.22: Status vaksinering uke 24/22

Vi oppfordrer fortsatt alle uvaksinerte til å ta vaksinen, og øvrige innbyggere om å følge opp med dose 2 og 3. Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar oppfordres sterkt til å ta dose 3 og oppfriskingsdose (som for dem blir dose 4). Personer som er 80 år eller eldre kan nå få dose 4 (andre oppfriskingsdose). Det må ha gått minst 4 måneder fra de fikk dose 3.

Alle over 12 år kan møte på drop-in eller bestille time.

Det er fortsatt nesten 900 per soner over 16 år i Østre Toten som ikke har tatt vaksinen. Mange har gjennomgått covid-19, men vi anbefaler likevel at man vaksinere seg senere. Hvis du har gjennomgått covid-19 bør det av medisinske grunner gå minst 3 måneder før du tar vaksine, men du kan få vaksinen tidligere hvis du har behov for det - for eksempel hvis du skal reise til et land der det er krav om tre vaksinedoser for innreise.

Siste vaksinedag før vi tar ferie blir torsdag 30. juni.

Hvis du er nærkontakt med en smittet, kan du likevel møte til vaksinasjon så lenge du tester negativt samme morgen og ikke har symptomer. Det gjør ikke noe om du tar vaksinen og det senere viser seg at du var smittet. Vaksinen slår ikke ut på koronatest, så hvis du tester positivt etter å ha tatt vaksinen betyr det at du er smittet.

Har du spørsmål? Ring oss på telefon 469 28 214.

     

26.05.22: Vil innbyggere under 80 år få tilbud om en ekstra vaksinedose mot covid-19?

Folkehelseinstituttet (FHI) har foreløpig bare kommet med anbefaling om en ekstraoppfriskingsdose (dose 4) mot covid-19 for personer over 80 år og personer med alvorlig nedsatt immunforsvar.

FHI sier nå at det er sannsynlig at personer i aldersgruppen 65 år og eldre og enkelte andre risikogrupper vil få tilbud om en ekstra oppfriskingsdose til høsten. Mer informasjon om dette vil komme på sensommeren eller tidlig høst.

Det kan også bli aktuelt med dose 4 til flere aldersgrupper, men dette er foreløpig ikke avklart. For alle mellom 45 og 65 år er anbefalingen i dag at friske personer i denne gruppa bør ta tre vaksinedoser, men FHI er foreløpig usikre på om det blir nødvendig med en fjerde dose til  denne gruppa til høsten. Dette vil bli vurdert fortløpende ut fra kunnskapen  om epidemien og vaksinen. 

For friske personer mellom 18 og 44 år er anbefalingen fortsatt to vaksinedoser. De fleste av dem har nå vært smittet også, så de har god beskyttelse framover. Det er foreløpig ikke sannsynlig at denne aldersgruppen vil bli anbefalt å ta flere vaksinedoser, men de som ønsker det kan likevel velge å ta en tredje dose.

22.04.22: Ekstra oppfriskingsdose til personer over 80 år og personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Folkehelseinstituttet har nå åpnet for at innbyggere som er 80 år eller eldre kan ta en ny oppfriskningsdose (dose 4) med koronavaksine. Det må gå minst 4 måneder fra første oppfriskingsdose (dose 3) til dose 4.

Siden dette er et tilbud og ikke en generell anbefaling, vil det ikke bli sendt ut innkalling fra kommunen om ny vaksinering. De som ønsker å benytte seg av dette må derfor møte på drop-in, eller ta kontakt på telefon 469 28 214 for å bestille time.

En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales å gjennomføre grunnvaksinasjon med 3 doser, samt å ta en oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter dose 3.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medisiner har ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset. Denne gruppe har derfor nå også muligheten til å få en ny oppfriskingsdose (dose 5), selv om dette ikke er en generell anbefaling. Det anbefales at det går minst 3 måneder mellom dose 4 og dose 5.

Vurdering av om det er behov for ytterligere doser bør gjøres i samråd med behandlende lege. I de fleste tilfeller vil det være sykehusspesialist som vurderer dette. Ved ønske om en 5. dose må du ta med dokumentasjon i form av et brev til vaksinestasjonen, hvis ikke du kan få denne vaksinen på sykehuset. 

Vaksinedager vår/sommer 2022

Vaksinestasjonen i Silogata 24 er åpen alle torsdager i april, mai og juni kl 08.30-11, 12-14.30 og 16-18, med unntak av Kristi Himmelfartsdag 26. mai.