Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Vedtak av reguleringsplan - Felleskjøpet Lena

Kommunestyret vedtok 17.11.2021 i sak 091/21 detaljreguleringsplanen for Felleskjøpet Lena. Hensikten med reguleringsplanen er å få ny butikk, ny adkomst for kunder, ny lagerhall og nye siloer.

En av de viktigste formålene med reguleringsplanen er endring av trafikkmønster. Det vil bli ny adkomst til kunder fra øst, mens eksisterende adkomst skal være for ansatte og tungtransport.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 med frist 3 uker etter kunngjøringsdato.

Du finner alle plandokumentene her.