Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Varslingstjeneste via SMS midlertidig ute av drift

I går, onsdag 5. mai, meldte selskapet Volue i en børsmelding at de var blitt rammet av et dataangrep.

Volue leverer blant annet karttjenester til flere kommuner innenfor vann- og avløpstjenesten, blant andre Østre Toten kommune.

Én av konsekvensene ved dataangrepet mot Volue er at vi blant annet ikke får sendt SMS-varslinger.

- Våre ansatte på vann og avløp jobber nå med å finne andre midlertidige muligheter til å varsle våre innbyggere om ledningsbrudd, kokevarsel og andre typer varsler som må ut til innbyggere. Så lenge vi ikke kan sende ut SMS-varslinger, vil nødvendige varslinger bli gitt på kommunens hjemme- og Facebook-side, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Utover at varslingstjenesten er satt ut av drift, vil ikke våre innbyggere bli påvirket av dette. Kommunedirektøren presiserer at angrepet mot Volue ikke har noe å gjøre med dataangrepet Østre Toten kommune ble utsatt for i januar i år.

- Det er så langt ikke noe som peker i den retning. Og etter at det i går ble kjent at Volue er blitt utsatt for dataangrep, har vi ikke avdekket noen unormal aktivitet i våre egne systemer, sier Ole Magnus Stensrud.