Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr og pålegg 

Datatilsynet har varslet at de vil ilegge Østre Toten kommune et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner etter dataangrepet kommunen ble utsatt for i januar i år.

Videre pålegges kommunen å etablere og dokumentere at et egnet styringssystem for informasjonssikkerhet og personopplysningssikkerhet er implementert. 

- Vi tar det foreløpige varselet til etterretning. I en så alvorlig sak som dette tar vi med oss at Datatilsynet er førnøyde med måten vi har håndtert dataangrepet på, blant annet at vi har gjort vårt ytterste for å gi god informasjon til innbyggerne, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud. 

- Pålegget om styringssystem for informasjonssikkerhet og personopplysningssikkerhet er under utarbeidelse. Vi vil vurdere varselet og svare innen tre uker, sier Stensrud. 

Her kan du lese hele varselet fra Datatilsynet (PDF, 330 kB).