Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Vaksinering mot sesonginfluensa 2021/2022

11. oktober starter vaksinering mot årets sesonginfluensa for personer i risikogruppene. Vaksineringen vil foregå ved legekontorene og helseinstitusjonene i kommunen.

Hvorfor bør du ta vaksinen?

Folkehelseinstituttet forventer en hardere influensasesong enn vanlig. I år er det derfor spesielt viktig at innbyggerne følger de anbefalingene som nasjonale og lokale helsemyndigheter gir når det gjelder vaksinering mot sesonginfluensa.

Vaksinering er viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjoner.

Hvem anbefales å ta vaksinen?

Helsemyndighetene anbefaler årlig vaksinering mot sesonginfluensa for personer i følgende risikogrupper:

 • Personer fra 65 år og oppover
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kronisk lungesykdom, inkludert astma
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar
 • Voksne og barn med sukkersyke (diabetes mellitus)
 • Voksne og barn med kronisk nyre- eller leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. BMI over 40
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (evt. også i første 12 uker ved tilleggsrisiko)

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandsmedlemmer til personer med svært nedsatt immunforsvar.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pasienter ved kommunens helseinstitusjoner og de sykeste av de hjemmeboende vil bli tilbudt en spesialtilpasset influensavaksine som kommer i november.

Det er også åpent for at innbyggere utenom disse gruppene kan ta vaksinen.

Når og hvordan kan du få vaksinen?

Vaksineringen starter mandag 11. oktober.

Personer som tilhører risikogruppene nevnt ovenfor kan allerede nå bestille time til vaksinering ved sitt fastlegekontor. Vaksineringstime bestilles ved å sende e-melding via Helsenorge.no eller ved å ringe.

Pasienter i risikogruppene som allerede har timeavtale hos legen i oktober eller november, kan få sin vaksine da. De behøver ikke egen time for vaksinering.

Vaksinen er gratis for gruppene som er anbefalt å ta vaksinen, men selve vaksineringen koster 50 kroner hvis du ikke har frikort.

Hvis du ikke tilhører en av de nevnte gruppene, men likevel ønsker å ta influensavaksinen, kan du ta kontakt med ditt legesenter for nærmere avtale. Du må da betale kostnaden ved vaksinen selv.

Mer informasjon

Informasjonsark:

Informasjonsfilmer: