Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Østre Toten

Status pr 23. februar 2021: Mange i Vestvegen/Lund-området har nå bestilt fibertilknytning, men det er fortsatt åpent for at flere tegner avtale.

Omtrent 70 prosent (198 av 287 husstander) i området Vestvegen/Lund har per i dag inngått avtale med Telenor om tilknytning til bredbånd via fiber. 

Kommunen er godt fornøyd med oppslutningen så langt, men vil samtidig understreke at alle interesserte husstander bør inngå avtale nå. 

Hvis du ønsker å tilknytte deg fibernettet i løpet av året, oppfordrer vi til at du inngår avtale om dette innen utgangen av februar. Hvis du IKKE inngår avtale om fibertilknytning nå, kan vi ikke garantere om og eventuelt når du kan bli tilknyttet nettet, og hvilke vilkår som vil gjelde for avtalen.

Prosjektering og planlegging er i rute, og målet er å bygge ut området innen utgangen av 2021.

Slik foregår utbygging av fiber (Telenor).

Slik går du frem for å bestille fiber

  • Gå inn på denne lenken
  • Søk opp din gateadresse
  • Velg husnummer i nedtrekksmenyen
  • Klikk på «Se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen

Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Spørsmål og svar

Hvorfor trenger jeg en ny trådløs ruter?

For at Telenor skal kunne levere deg en optimal løsning, anbefaler vi vårt nyeste utstyr. Vi kan ikke garantere en like god opplevelse med en ruter som ikke er levert av oss.

Hvor lang bindingstid er det på TV- og bredbånds¬abonnementet fra Telenor?

12 måneder.

Jeg har en annen TV- og/eller bredbåndsleverandør i dag. Må jeg si opp dette selv?

Telenor sier ikke opp ditt nåværende TV- og/eller bredbåndsabonnement. Dette må du si opp selv når fibernett fra Telenor er installert.

Når starter utbyggingen i mitt område og hvordan kan jeg følge fremdriften i utbyggingen?

Bestilling av fiber er i gang, og vi oppfordrer alle til å bestille med en gang, slik at utbyggingen kan starte.

Det er planlagt oppstart utbyggingen i 2021. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på denne nettsiden.

Hva må jeg gjøre selv?

Der vi ikke kan levere fiber via luftstrekk må du selv grave ned fiberkabelen fra tomtegrensen og inn til boligen din. Du får informasjon om en eventuell egeninnsats når montøren kommer hjem til deg. På denne nettsiden finner du veiledning for gravearbeid på egen tomt.

Hvordan får jeg avtalt med montøren?

Når utbyggingen i din gate er ferdig vil en montør kontakte deg og avtale tidspunkt når vi er klare for å installere fibernett i din bolig.

Tidligere saker om bredbåndsutbyggingen i Østre Toten

Hans-Morten Blikseth
Leder
E-post
Telefon 995 11 589
Mobil 995 11 589