Østre Toten kommune

Ukraina - ønsker du å bidra?

Innbyggere og frivillige som ønsker å bidra med noe i forhold til Ukraina-situasjonen, kan fylle ut dette skjemaet.

Vi lager en oversikt over alle henvendelser, og tar kontakt dersom det blir behov.