Østre Toten kommune

Tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Innlandet fylkeskommune oppretter en engangs, forenklet tilskuddsordning med formål å utbedre turstier og turløyper, for å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Søknadsfrist 1. desember. Les mer om ordningen på fylkeskommunens sider