Østre Toten kommune

Teststasjonen flyttes til Lena - stengt i tre dager

Fra fredag 2. september vil teststasjonen for korona samlokaliseres med vaksinesenteret på Lena. Fra samme dato blir det nye åpningstider for koronatelefonen. Det blir ikke testing de dagene flyttingen pågår.

På grunn av flyttingen vil teststasjonen være stengt tirsdag 30. august, onsdag 31. august og torsdag 1. september. Det kan også bli noe redusert kapasitet på koronatelefonen disse dagene. Dagen før flyttingen begynner, mandag 29. august, blir det testing på Skreia som vanlig. Fra fredag 2. september foregår testingen på Lena.

Sted og åpningstider etter flytting

Etter flyttingen vil teststasjonen være åpen alle hverdager unntatt torsdager. Adressen er Silogata 24 på Lena, med samme inngang som til vaksinesenteret.

Time til testing må fortsatt bestilles på forhånd, enten via kommunens nettside eller ved å ringe koronatelefonen 469 28 214.

Fra 2. september vil åpningstidene for koronatelefonen være mandag til fredag kl 08.30 til 11 og 12 til 14.30.

Hurtigtester

Innbyggere kan fortsatt hente hurtigtester på Esso-stasjonen på Skreia lørdag og søndag. På Lena kan du hente hurtigtester på biblioteket i deres åpningstider, og på Esso-stasjonen lørdag og søndag. Se kommunens nettside for mer informasjon om åpningstider på hvert sted.

Bedre utnyttelse av ressursene

Teststasjonen for korona har vært lokalisert i midlertidige lokaler ved Skreia legesenter siden testingen startet for over to år siden. Det er nå langt færre som tester seg for korona enn det har vært tidligere, men kommunen er fortsatt pålagt å ha beredskap for å kunne teste en viss andel av befolkningen på kort varsel. Samlokalisering av teststasjonen og vaksinesenteret gjør at kommunen kan utnytte ressursene bedre samtidig som beredskapen opprettholdes.