Østre Toten kommune

Snarveier

Tenker du egenberedskap?

Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført til at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen, altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje, er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.
I tillegg er vi som bor i Norge, som er blant verdens tryggeste og mest stabile land, vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede best mulig seg hvis noe skulle skje, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet.