Østre Toten kommune

Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte. Søknadsfristen er 7. september klokka 13:00. Her finner du mer informasjon.