Østre Toten kommune

Snarveier

Støtte til etablering av ladestasjoner

Borettslag/sameier og hoteller/overnattingssteder kan nå få støtte fra Innlandet fylkeskommune til etablering av ladestasjoner. Søknadsfristen er 1. juli.

Det kan søkes om inntil 30 000 kroner til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser, eller inntil 60 000 kroner til ladestasjoner med fire ladeuttak og fire parkeringsplasser.

Det er en forutsetning at parkeringsplassene er tilgjengelig for alle borettslagets/sameiets beboere og gjester, og for alle kunder ved overnattingsstedet/hotellet.

Målet med støtteordningen er å bidra til en raskere overgang til nullutslippsbiler i bilparken i Innlandet. Kommunen oppfordrer alle som faller inn under støtteordningen til å søke.

Les mer om støtteordningen på fylkeskommunens nettside.

Inger Lise Willerud
Klima- og miljørådgiver
E-post
Telefon 98 29 02 69