Østre Toten kommune

Spillemidler

Søknadsfristen er 15. oktober 2022. Søknaden må være registrert elektronisk innen søknadsfristen, for å bli med i årets søknadsrunde.

Det kan søkes om statlige spillemidler til:

  • nybygg og rehabilitering.
  • nærmiljøanlegg
  • anlegg for friluftsliv

Gjelder også fornyede søknader.

Kontaktperson i Østre Toten kommune: per.einar.starum@ototen.no.

Elektronisk søknad og regler finner du på www.idrettsanlegg.no