Østre Toten kommune

Samtaletimer for unge som opplever kjønnsinkongruens

Den norske kirke og Østre Toten kommune inviterer i 2022 til samtalegruppe for deg mellom 15 og 25 år som føler at det kjønnet du er født med ikke stemmer overens med det kjønnet du opplever at du har.