Østre Toten kommune

Snarveier

Rossgutua stenges for gjennomkjøring

Dette gjelder fra og med 26.10.2022 og en måneds tid framover.

Det skal foretas masseutskifting, asfaltering og skifting av de fleste stikkrenner til avkjørsler i Rossgutua, gjelder fra Rossgutua 97 til 141.

For å effektivisere framdriften i prosjektet så stenges Rossgutua for gjennomkjøring fra og med 26.10.2022 og en måneds tid framover. Inn- og utkjøring til eiendommer innenfor anleggsområdet avklares stedlig med entreprenør. I denne perioden vil det ikke være bussforbindelse langs vegen. Av-/påstigning buss Kjølsethsvea/Skreia.

Ved spørsmål, kontakt Bygg og Eiendom v/ Karl Arne Witzø,  telefon 979 51 448.