Østre Toten kommune

Pårørendeundersøkelse

Østre Toten kommune deltar i undersøkelsen «IVARETATT?», som er en pårørendeundersøkelse der pårørende kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen de er pårørende i.

For kommunene er dette et verktøy der de kan innhente informasjon til kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg vil resultater fra undersøkelsen benyttes til forskning. Undersøkelsen er åpen fra 1. desember til 31. mars.

Her kan du lese mer om undersøkelsen og delta.