Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Nå kommer fakturaene for kommunale eiendomsavgifter

På grunn av datainnbruddet i januar i år er fakturering for kommunale eiendomsavgifter blitt forsinket. Fra og med neste uke, uke 25, blir fakturaer for kommunale eiendomsavgifter sendt ut.

Det blir hyppigere (månedlig/kvartalsvis) fakturering og kortere betalingsfrist. Vi er behjelpelige med å dele opp fakturaene for de som ønsker det. Ved behov, ta kontakt med vår økonomiavdeling før forfall av faktura.

Innbyggerne har avtale om å betale enten kvartalsvis eller hver måned. Her er planen for fakturering for kommunale avgifter 2021:

 • Månedsfaktura januar: Fakturaer sendes ut i uke 25 – betalingsfrist i uke 27
 • Månedsfaktura februar: Fakturaer sendes ut i uke 27 – betalingsfrist i uke 29
 • Faktura for 1. kvartal: Fakturaer sendes ut i uke 27 – betalingsfrist i uke 29
 • Månedsfaktura mars: Fakturaer sendes ut i uke 31 – betalingsfrist i uke 33
 • Faktura for 2. kvartal: Fakturaer sendes ut i uke 31 – betalingsfrist i uke 33
 • Månedsfaktura april: Fakturaer sendes ut i uke 34 – betalingsfrist i uke 36
 • Månedsfaktura mai: Fakturaer sendes ut i uke 36 – betalingsfrist i uke 38
 • Faktura for 3. kvartal: Fakturaer sendes ut i uke 36 – betalingsfrist i uke 38
 • Månedsfaktura juni: Fakturaer sendes ut i uke 38 – betalingsfrist i uke 40
 • Månedsfaktura juli: Fakturaer sendes ut i uke 40 – betalingsfrist i uke 42
 • Månedsfaktura august: Fakturaer sendes ut i uke 42 – betalingsfrist i uke 44
 • Månedsfaktura september: Fakturaer sendes ut i uke 45 – betalingsfrist i uke 47
 • Månedsfaktura oktober: Fakturaer sendes ut i uke 47 - betalingsfrist i uke 49
 • Faktura for 4. kvartal: Fakturaer sendes ut i uke 47 – betalingsfrist i uke 51.
 • Månedsfaktura november: Fakturaer sendes ut i uke 49 – betalingsfrist i uke 51
 • Månedsfaktura desember: Fakturaer sendes ut i uke 51 – betalingsfrist i uke 3

Samlefaktura ikke mulig

Dessverre tillater ikke vårt system at vi plukker ut enkeltavtaler som ønsker én faktura for hele perioden. Her er det mange hensyn å ta. Det er flere forhold som påvirker at vi må gjennomføre faktureringen på denne måten som vi har lagt opp til.

Datainnbruddet har skapt mye ekstra arbeid, og det tar tid å bli ajour. Dette arbeidet må vi ta etter hvert som faktureringen skal skje.

Vi beklager de ulemper den enkelte innbygger måtte få av dette, og håper på forståelse for den faktureringsplanen vi har lagt opp til.

Dersom noen har spørsmål, send e-post til fakturering@ototen.no.