Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Mulighetsstudie om biogassproduksjon i Østre Toten

Østre Toten Eiendomsselskap har fått utarbeidet en mulighetsstudie om etablering av et lokalt biogassanlegg i Østre Toten basert på grønnsaksavfall og husdyrgjødsel.

Rapporten er utarbeidet av Bjørn Berg i Horisont IKS, med støtte fra næringsfondet «Grønn framtid» i tidligere Oppland fylkeskommune og Østre Toten kommune.

Mye organisk avfall

Bakgrunnen for studien var at det finnes mye organisk avfall fra grønnsakproduksjonen i kommunen, som delvis er krevende å håndtere. Det er også mye husdyrgjødsel tilgjengelig i området. Det var derfor ønskelig å få en oversikt over potensialet og aktuelle løsninger for håndtering av grønnsaksavfallet, og et beslutningsgrunnlag for videre privat satsing på biogassproduksjon i kommunen. Etablering av en slik produksjon vil også bidra til et bedre klimaregnskap for kommunen.

Etablering anbefales ikke

Konklusjonen i rapporten er at det med dagens statlige finansieringsordninger og priser på biogass som drivstoff kan være et økonomisk grunnlag for etableringen av et sentralt biogassanlegg. En slik etablering anbefales likevel ikke, på grunn av usikkerheten i gasspotensialet, pris og avhendingsmuligheter for biogass og uforutsigbarhet på sikt for de statlige støtteordningene.

Resultatene fra rapporten ble presentert i et møte i Kapp Næringshage 16. juni 2020.

Les hele rapporten her. (PDF, 4 MB)