Østre Toten kommune

Kunngjøring

Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel.

Formannskapet vedtok i sak 068/21 den 09.06.21 i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-12 og 11-13 å varsle planoppstart for begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel og legge planprogrammet ut på høring.

Les mer