Østre Toten kommune

Kunngjøring av konkurranse - vintervedlikehold

Østre Toten kommune skal inngå nye rammeavtaler på vintervedlikehold av kommunale veger og plasser for perioden høst 2023 til og med vår 2028 med opsjon 1+1 år.

Interesserte tilbydere kan logge seg inn på Doffin.no.

Doffin-referanse er 2022-678928, eller man kan søke på “112214 Vintervedlikehold kommunale veger og plasser - Østre Toten kommune”.