Østre Toten kommune

Kommunestyret i perioden 2019-2023

Det nye kommunestyret i Østre Toten kommune etter valget består av følgende representanter:

Arbeiderpartiet:

Guri Bråthen

Tom Svellet

Kjetil Bakke

Birgit Finstad

Venke Fossumstuen

Lars Bjerke

Astrid Senstad

Viktor Nyhus

Anne Lundhagebakken

Nils Brodal

Tove Mette Sandvik

Fremskrittspartiet:

Tor Gaute Lien

Roger Høiberg

Høyre:

Tove Beate Skjolddal Karlsen

Arve Morten Granum

Einar Nordengen

Miljøpartiet De Grønne:

Grete Antona Nilsen

Rødt:

Stein Trygve Stabekk

Senterpartiet:

Bror Helgestad

Frøydis Barstad

Ole Harald Fjeldstad

Mina Emilie Gaarder

Linda Suleng

Tåle William Willerud

Ane Dyste Dewisme

Trond Ulsrud

Bjørn Dystebakken

Sosialistisk Venstreparti:

Jørn Grøtberg

Venstre:

Kristin Jess-Bakken