Østre Toten kommune

Snarveier

Kommunen har blitt eier av Østre Toten idrettspark

Kommunen overtok eierskapet til Øtip formelt 1. juli 2021, etter politisk vedtak i desember 2020. De ansatte har fulgt med over til kommunen, og driften fortsetter som normalt. Nå etableres det brukerråd for god dialog med brukerne. Det er også tid for å søke om bruk av kunstgress for november og desember.

Østre Toten kommune overtok formelt eierskapet av Østre Toten Idrettspark 1. juli 2021. Oppstarten etter sommerferien har stort sett vært som den pleier, fordi Østre Toten kommune har ønsket å få overblikk over driften slik man i videst mulig omfang kan tilby samme service som tidligere. Det kan på sikt bli endringer, men målet er å ha en god dialog og løse evt. utfordringer sammen med brukerne.

En av endringene er at det nå skal etableres brukerråd. Det vil som utgangspunkt bli et brukerråd for aktivitetene inne i hallene (inkl. beachhåndball) og et brukerråd for aktivitetene ute.  

Det vil være naturlig at klubber/foreninger som ønsker tider på kunstgresset også inngår i brukerrådet for aktivitetene ute. Derfor oppfordres de som ønsker tid på kunstgressbanen i november og desember til å melde inn en representant til brukerrådet.

Første møte i brukerrådet forventes å bli: Onsdag 20. oktober 2021, kl. 19.00, rom 44, Østre Toten Idrettspark. Innkalling med saksliste sendes ut i forkant.

Kontaktperson for idrettsparken vil fortsatt være Flemming Bo Christoffersen. Se kontaktinfo nedenfor.

Søkere som ønsker å bruke kunstgressbanen i november og desember må bruke eget søknadsskjema. Søknadsfristen er fredag 1. oktober 2021. Forslag til timeplan forventes å foreligge senest onsdag 13. oktober slik det kan bli diskutert i brukerrådet onsdag 20. oktober. Prisene for leie er uendret. Dvs. timeprisen for klubber hjemhørende i Østre Toten kommune vil tilsvare prisen for tidligere eierklubber: http://otip.no/priser.html

Kontaktperson for spørsmål knyttet til Østre Toten idrettspark er:
 

Flemming Bo Christoffersen

Østre Toten Idrettspark

Tlf.: 925 18 020 – epost: flemming@otip.no