Østre Toten kommune

Jodtabletter til innbyggere

Østre Toten kommune har jodtabletter tilgjengelig for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Kommunen har bare fått utdelt tabletter til disse innbyggere. Jodtabletter beskytter mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra nasjonale myndigheter.

Jodtablettene er tilgjengelig på skoler og i barnehager, slik at barn og unge kan få dette raskt hvis det blir nødvendig.

Hvis det skjer en hendelse på fritiden, vil det bli gitt beskjed til foresatte om hvor og når de kan hente tabletter til sine barn. En slik beskjed vil bli gitt via MyKid, Transponder og lignende systemer. Kommunen vil da også informere om hvor og når gravide og ammende kan hente tabletter.

Innbyggere mellom 18 og 40 år oppfordres til å kjøpe dette på apoteket så snart dette blir tilgjengelig igjen – antagelig neste uke. Personer over 40 år trenger ikke å ta jodtabletter.

Ved en eventuell atomhendelse er det viktig at alle skrur på TV eller radio for å holde seg oppdatert om hva som skjer, og holder seg og barna inne til de får beskjed om noe annet.

Mer informasjon om jodtabletter og egenberedskap.