Østre Toten kommune

Informasjonsmøte om oppgradering av private avløpsanlegg

Tid: Onsdag 15. mars kl. 18:00-20:00. Sted: Storsalen på Bygdestua (Tømmerholsvegen 320, Lena).

I Østre Toten kommune er det mange private avløpsanlegg som ikke har blitt oppgradert siden Mjøsaksjonen på 70- og 80-tallet. Disse anleggene har utløpt sin levealder for rensing av avløpsvann. De trenger derfor en oppgradering for å ikke forurense grunnvann, bekker, elver og innsjøer i kommunen.

Kolbu

Kartutsnitt over Østre Toten kommune. - Klikk for stort bildeKolbu er valgt som første område for oppgradering av privat avløp.

Kolbu er valgt som første område for oppgradering av privat avløp i kommunens pågående arbeid med opprydding i spredt avløp etter vedtak i Utvalg for Samfunnsutvikling. Denne prioriteringen er satt på bakgrunn av tilstanden i vannforekomstene. Områder som vil bli påvirket av det planlagte arbeidet er vist på kartet (noen justeringer kan forekomme).

Saksgang

Alle innbyggere i Østre Toten kommune som har private avløpsanlegg, samt politikere og prosjekterende for avløpsanlegg er velkommen.

Møtet avholdes for å informere om hvorfor avløpsanleggene må oppgraderes. Samtidig vil kommunen si noe om saksgangen i prosessen.

Kommunen vil på møte stille med hydrogeolog Lars Westlie og saksbehandlere for spredt avløp, Maren Alexandra Ødegård, Lene Birgit Berg, og vann- og avløpssjef Vegard Aass.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist: 8. mars.

Påmelding gjøres på e-post til vannogavlop@ototen.no.