Østre Toten kommune

Snarveier

Influensavaksine

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

Les også: Folkehelseinstituttet venter influensaepidemi til vinteren 

Alle kan bli alvorlig syke av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Helsemyndighetene anbefaler årlig vaksinering mot sesonginfluensa for personer i følgende risikogrupper:

 • Personer fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar.
 • Voksne og barn med diabetes type 1 og 2
 • Voksne og barn med kronisk nyre- eller leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. BMI > 40.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (evt. også første 12 uker ved tilleggsrisiko).
 • Premature barn
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandsmedlemmer til personer med svært nedsatt immunforsvar.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pasienter ved kommunens helseinstitusjoner og de sykeste av de hjemmeboende vil bli tilbudt en spesialtilpasset influensavaksine som kommer i oktober/november.

Årets influensavaksine kommer snart, og personer som tilhører risikogruppene ovenfor kan bestille time på sitt fastlegekontor for vaksinering. Vaksineringstime bestilles ved å sende e-melding eller ringe.

Lena legesenter vaksinerer 19. og 20. oktober.

Kapp legesenter vaksinerer 20. og 27. oktober

Kolbu legesenter vaksinerer 17. og 20. oktober

Skreia legesenter vaksinerer fortløpende.

Pasienter i risikogruppene som allerede har timeavtale hos legen i oktober eller november, vil kunne få sin vaksine da og behøver ikke ny time for vaksinering.

Nytt i år er at myndighetene ikke dekker kostnadene ved vaksinen/vaksinering.
Vaksinen koster 299 kroner og frikort gjelder ikke.

Pasienter utenom risikogruppene som ønsker vaksinering, bes ta kontakt med fastlegens kontor for nærmere avtale.