Østre Toten kommune

Hvem fortjener Nasjonalforeningens Folkehelsepris Innlandet 2023?

Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret for Innlandet, ønsker forslag på kandidater til årets Folkehelsepris.

Du oppfordres til å tenke på verdige kandidater til Folkehelseprisen 2023. Det er mange som fortjener denne hederen, og du/dere kan bidra til å fremme en kandidat i eget nærmiljø/fylket som fortjener en takk for innsatsen.

Kriterier for utdeling av Folkehelseprisen

Prisen bør gis til noen som:

  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet
  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
  • Bidrar til/tilrettelegger for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet

Idrettslagene deler ut egne priser. Vi tenker folkehelse i et videre perspektiv, rettet både mot barn og voksne.

Nasjonalforeningens Folkehelsepris er et kunstverk laget av Gunilla Holm Platou.

I tillegg vil Innlandet fylkeskommune, som også jobber målrettet med fokus på folkehelse, påskjønne prisvinner med en gavesjekk på kr. 10 000,-.

Prisen vil bli delt ut i forbindelse med Nasjonalforeningen Innlandet sitt fylkesårsmøte på Hamar 15.-16.april.

Frist

Forslag på kandidater må være Nasjonalforeningens fylkeskontor i hende innen 17. februar 2023.

Forslag med begrunnelse sendes til:

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fylkeskontoret for Innlandet

Kornsilovegen 54

2316 Hamar

eller innlandet@nasjonalforeningen.no